Vodič za raskid ugovora kod telekomunikacionih operatera

Vodič za raskid ugovora kod telekomunikacionih operatera

Comments 259

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, i ne može se kao takav posmatrati. Tekst predstavlja lično mišljenje autora, i autor ne garantuje za ispravnost, validnost, tačnost, isl. teksta

NOVO: (18. januar 2020.) Ukoliko Vas interesuje raskid ugovora sa Supernova operaterima, više informacija imate ovde: Obaveštenje za korisnike Supernova.

NOVO: (decembar 2019.) Objavljena je dopuna ovog teksta, koju možete pročitati ovde.

Početkom prošlog meseca, Ministarstvo Trgovine, Turizma i Telekomunikacija je objavilo grupu saopštenja za mobilne i kablovske operatere (kao i ostale telekomunikacione provajdere, npr. WISP, fiksna telefonija, itd…) gde, pozivajući na Zakon o zaštiti potrošača, informišu operatere, kao i potrošače, na neizvršivost klauzula o ugovornoj kazni u slučaju da korisnik odluči da raskine ugovor sa operaterom, ili da, usled kršenja neke ugovorne odredbe, operater se odluči da raskine ugovor sa korisnikom, a da je za to isključivo odgovoran korisnik.

Došlo je do neke zabude – kako i šta se može raskinuti, kao i da li ste dužni nešto, i šta, da platite operateru. Nisam advokat, ali sam, tumačenjem zakona, i konsultacijama se operaterima, došao do sledećih informacija, koje delim sa Vama kako bi pomogao nezadovoljnim korisnicima da se otarase ugovornih obaveza.

1. Kada može doći do raskida?

Do raskida može doći u bilo kom trenutku, Vašom odlukom i podnošenjem zahteva za raskid ugovora u najbližoj poslovnici operatera, elektronskom poštom ili preporučenim pismom na adresu operatera.

Kada vršite raskid ugovora, potrebno je da nemate neizmirenih obaveza ka operateru, tj. da ste platili sve mesečne račune koji su Vam dospeli.

U slučaju da ste načinili štetu operateru, i da je iz tog razloga raskinut ugovor, morate isplatiti i naknadu štete koju je od Vas operater zatražio. Ako se ne slažete sa procenom štete, možete da pošaljete molbu ili prigovor operateru kako bi korigovali iznos cene štete, ali ako insistiraju na datom iznosu, morate pokrenuti sudski spor, odnosno tužiti operatera za nerealnu procenu štete, i odredbe Zakona o zaštiti potrošača Vam u tom slučaju neće pomoći.

2. Šta morate isplatiti operateru u slučaju raskida?

Najvažnije pitanje – šta sve morate, a šta ne morate, isplatiti operateru u slučaju raskida.

Odgovor na to pitanje nije nimalo jednostavan, jer zavisi od slučaja do slučaja.

Na primer, ako ste kod operatera uzeli tzv. mobilni telefon za 1 dinar, ili bilo koji drugi uređaj, morate isplatiti punu cenu uređaja po cenovniku operatera na dan potpisivanja ugovora, odnosno preuzimanja uređaja.

Takođe, ako ste ostvarili popust na pretplatu zbog ugovorne obaveze, npr. ako niste uzeli telefon, ali ste dobili 25% popusta na pretplatu uz ugovor na 24 meseca, morate isplatiti razliku u ceni između pretplate bez ugovorne obaveze i cene sa ugovornom obavezom, odnosno cenu koju ste plaćali, pomnoženo sa brojem meseci koliko ste uslugu koristili.

Na primer, ako je cena pretplate za Internet 1899 din bez ugovora, a 1399 din sa ugovorom na 24 meseci, a uslugu ste koristi 6 meseci, morate isplatiti, osim dospelih računa, i (1899 - 1399) * 6, odnosno 3000 din.

3. Dodatni troškovi koje morate platiti

Osim navedenog, u slučaju da je operater stvorio tehničke mogućnosti za priključenje na telekomunikacionu mrežu, a da Vam to nije naplaćeno, ili je naplaćen umanjen iznos, usled ugovorne obaveze, morate isplatiti ili celokupni iznos (u slučaju da ste priključeni besplatno), ili razliku pune cene priključka i cene koju ste platili.

Napominjem, da u slučaju da se ne slažete sa procenom cene za priključenje na mrežu operatera, a da ta cena nije navedena u trenutku potpisivanja ugovora, možete uputiti žalbu odnosno prigovor operateru za umanjenje cene priključka. Nažalost, ako se operater ne složi sa Vašim prigovorom, morate pokrenuti tužbu protiv operatera za nerealnu cenu priključivanja na telekomunikacionu mrežu.

4. Automatsko obnavljanje ugovora

Ukoliko se ne slažete sa automatskim obnavljanjem ugovora, što je obično napisano kao “Ugovor se potpisuje na neodređeno vreme sa minimalni periodom ugovorne obaveze od 24 meseca”, morate obavestiti operatera o tome. Operater nema pravo da automatski, odnosno “prećutno”, produžava ugovornu obavezu, ako se Vi sa time ne slažete.

Ukoliko je ugovorna obaveza već obnovljena, potrebno je da uputite pismeni zahtev operateru da želite raskid ugovorne obaveze, odmah prestanete sa korišćenjem usluga, i odmah isplatite sve zaostale obaveze odnosno račune prema operateru. Operater je dužan da Vam, u zakonskom roku od 8 dana, odgovori na zahtev za raskid ugovora, i u slučaju da odgovor nije potvrdan, tj. da je zahtev odbijen, potrebno je obratiti se Ministarstvu Trgovine, Turizma i Telekomunikacija, kao i Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL.

5. Prigovori na kvalitet usluge

Ukoliko smatrate da usluga koju Vam operater pruža znatno odstupa od kvaliteta koji Vam je zagarantovan ugovornom obavezom, potrebno je da se prvo obratite operateru, tj. da prijavite tehnički problem sa kvalitetom usluge. Dalje, ako se operater ne odazove na zahtev, ili ne ponudi raskid ugovora na osnovu nemogućnosti neometanog korišćenja usluge, potrebno je da zatražite raskid ugovora bez plaćanja penala za prevremeni raskid ugovora. Ako taj raskid bude odbijen, ili Vam bude zatraženo plaćanje penala, potrebno je da se obratite Ministarstvu i RATEL-u, kako bi oni obavestili operatera da ne postupa sa zakonom. Naravno, RATEL nema moć da prisili operatera na raskid, Već samo može da im predloži to kao jedan od načina rešenja problema, stoga će najverovatnije biti potrebno da insistirate Ministarstvu da zatraži od operatera raskid ugovora.

6. Članovi Zakona o zaštiti potrošača na koje se morate pozvati

 1. Član 45. stav 1. tačke 3., 6. i 8. Zakona o zaštiti potrošača.

  Ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije

  Član 45

  3. obavezivanje potrošača koji je povredio ugovornu obavezu da trgovcu plati naknadu u iznosu koji značajno premašuje iznos pretrpljene štete;

  6. prećutno produženje ugovora zaključenog na određeno vreme,

  8. obavezivanje potrošača da izvrši sve svoje ugovorne obaveze u slučaju da trgovac ne izvrši svoje ugovorne obaveze u celosti;

 2. Član 89. Zakona o zaštiti potrošača.

  Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

  Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

Ove tačke zakona Vas, kao potrošača, štite od naplate kazne usled raskida ugovora koja znatno prevazilazi realan iznos pretrpljene štete prema operateru. Takođe garantuje da ugovor ne može biti automatski obnovljen ako se Vi sa time ne slažete, kao i da, u slučaju da operater nije ispunio ugovornu obavezu, npr. pružio Vam je lošiji kvalitet usluge nego što je garantovano odnosno dogovoreno, niste u obavezi da isplatite sve iznose mesečnih pretplata do kraja ugovorne obaveze.

7. Saveti

Kada pregovarate sa operaterom, potrebno je da sve beležite i čuvate dokaze. Ne zaboravite – snimanje razgovora je ilegalno osim ako se ne dobije dozvola obe strane. U praksi, pošto većina operatera ima glasovnu poruku “Razgovori sa operaterima se snimaju”, možete da snimate razgovore, ali je ipak poželjno da obavestite sagovornika o tome.

Ukoliko Vam nešto nije rečeno zvanično i poslato napismeno, to se ne može koristiti kao dokaz ili kao pravno vezujući ugovor odnosno izjava.

Nemojte očekivati čuda od korisničkog servisa. Njihov posao je da pomognu oko najbanalnijih tema, i sve što mogu realno da urade je da zabeleže prigovor odnosno problem i proslede ga pravnoj ili tehničkoj službi operatera.

Zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sledećem linku: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html.

Ako Vam nešto nije jasno, ili niste sigurni, potražite bilo kakav, makar besplatan i online, pravni savet. Vrlo je moguće da se Vaša (i moja) očekivanja i realnost pravosuđa znatno razlikuju.

8. Završetak

Koristeći se sa informacijama naznačenim u tekstu, uspešno sam raskinuo ugovore sa Telekomom Srbija za IPTV, Fiksnu telefoniju i VDSL2 širokopojasni pristup Internetu. Razlog raskida je bio validan, odnosno – nemogućnost korišćenja usluge koja traje već godinu dana, i sam proces je bio komplikovan i dug.

Za kraj, evo liste operatera koji su obavešteni odnosno upozoreni od strane Ministarstva, kao i status njihovog prihvatanja Zakona:

 • Telekom Srbija / mts - prihvata Zakon, vrši raskid ukoliko se držite pravila u ovom članku
 • Vip - odbija da prizna da Zakon važi, tvrdi da je usled novog zakona promenjena samo jedna reč u Opštim uslovima o korišćenju usluge
 • Telenor - prihvata Zakon, vrši raskide, slično kao mts
 • Serbia BroadBand - SBB (Srpske kablovske mreže) - nemam informacija o raskidu

Važno je napomenuti da Zakon važi za sva pravna lica koja posluju u Srbiji, a ne samo na operatere koji su upozoreni od strane Ministarstva.

Ukoliko Vam nešto nije jasno, a smatrate da Vam mogu pomoći, slobodno me možete kontaktirati.

Molim Vas, ne ostavljajte lične podatke u komentarima!

4
❤️
12
👍
0
😲
1
😢
3
😠
0

Želite još sličnih tekstova?

Posetite moj novi portal TeleSrbija posvećen vestima sa tržišta telekomunikacija, savetima, promocijama, i svemu ostalom vezanom za domaće operatore i njihove usluge!

Posetite TeleSrbija.com!

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!

Comments (259)

Please be civil when commenting. Think before writing, don't spam, self promote, bully, harass or harm anyone. Please read the Comment Policy before posting. Comments are moderated.
See all 259 comments

Melinda Meszaros Kis

Melinda Meszaros Kis

Dobar dan. Htela bih da prekinem ugovor,koji samzakljucila 2012.11.15 datuma. fiksni e Net usluga je u pitanju. Zivim a Madarskoj duze vreme,i nemam potrebu inerneta u Subotici. Kako mogu da prekinem al,da ne moram preci granicu . hvala na odgovoru.

Reply · 1 week ago · #826

Milena

Milena

Imam od skoro ugovor sa orionom,kablovska i internet. Selim se na drugu lokaciju i tamo nemaju mogućnost da mi sprovedu svoje usluge i prete da moramo isplatiti celokupan iznos jer ne mogu da nam pruže uslugu. To je pozamasna suma a ja nisam kriva sto oni nemaju uslove,neka antena vajles ne hvata u toj kuci gde se selim.sta ja tu mogu. Hvala na odgovoru

Reply · 1 month ago · #805

Milan Kragujević

...replying to Milena

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Milena,

Obratite se Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ne mogu Vam ništa konkretno reći jer se ovakve situacije rešavaju na individualnom nivou, konkretno niste ni Vi “krivi” što oni nemaju tehničkih mogućnosti niti su “oni” “krivi” što ste se Vi preselili na lokaciju gde nemaju tehničkih mogućnosti, jer su Vam uslugu prodali na lokaciji gde su postojale tehničke mogućnosti.

Ovakve stvari se obično reše u korist korisnika, samo je neophodno da budete uporni i da idete preko Ministarstva.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 month ago · #810

Sara

Sara

Postovani,

imam ozbiljnih problema sa Mts-om. Dakle vec vise od 15 god sam kod njih. sve u svemu poslednji ugovor je potpisan u decembru 2020. Bez ikakavih benefita u pitanju je box 4 crveni i jos sam trazila dodatni uredjaj za sobu, sto se naknadno naplacuje. dva racuna su stizala po ugovoru 3999. Poslednji uvecan na 4812, posle dva mejla odgovor je aktiviran HBO+ paket za koji nisam imala pojma ni da postoji, samim tim je jasno da ga nisam ni aktivirala.
usluga je sve losija, kada se u sobi koristi u dnevnom boravku nestane slike, internet cesto koci, iako nas je dvoje u kuci. Poslala sam prigovor za uvecan racun, rekli su mi da sacekam proceduru, da bi mi stigao danas sms da imam rok da platim racun jos 8 dana, a ja kada sam pitala sta da radim jer sam redovan platisa, oni kazu imajte strpljenja dok ne resimo vas slucaj. Ja zelim sa njima da raskinem ugovor a tek je potpisan u decembru, sta da radim a da ne moram da placam penale, sta je moje zakonsko pravo?

hvala Vam na odgovoru.

Reply · 2 months ago · #783

Jasmina Krivokapić

Jasmina Krivokapić

Poštovanje. Htela bih samo da Vas zamolim za savet. U pitanju je MTS box paket. Potpisan je ugovor pre godinu dana na adresi na kojoj sam stanovala do pre 20 dana.međutim zbog selidbe podnela sam zahtev za prenos box paketa na novu adresu.Nažalost na novoj adresi ne postoje uslovi za optiku i tu brzinu interneta i televizije. Nude mi opciju interneta 10 megabita i i priključak samo za jednu televiziju (a ugovor je potpisan za dva tv-a). I da cena bi ostala ista kao što je potpisan ugovor . Ako mi daju 10 puta manji internet i jednu televiziju. U suprotnom ako to ne prihvatim raskinuti ugovor naplati će mi penale za narednih 13 meseci. Molim za pomoć jer su toliko bezobrazni i bahati da nemam reči. Hvala unapred

Srdačan pozdrav Jasmina.

Reply · 3 months ago · #761

Svetozar Tadić

Svetozar Tadić

Dobro veče, interesuje me, da li postoji neki član zakona koji štiti potrošače od isključenja usluga (moj slučaj Telenor). Naime u novembru sam za ćerku potpisao ugovor sa Telenorom na 24 meseca bez uređaja, i od tada svaki mesec pred kraj joj isključe uslugu zbog neizmirenih obaveza. Danas sam ih nazvao da pitam zašto je tako i saznam da isključiju uslugu ako predhodni mesec nije izmiren do 20. u tekućem mesecu. Nisam mogao da VERUJEM DA JE TO MOGUĆE da se isključuje usluga ako se duguje 4 do 5 dana. I naravno svaki sledeći račun je uvećan za ponovno uključenje. Imam li prava da raskinem Ugovor na osnovu gore navedenog. Po meni ovo je nasilno i nestrpljivo ponašanje davalaca usluga.

Unapred hvala na odgovoru.

Reply · 3 months ago · #760

Milan Kragujević

...replying to Svetozar Tadić

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Svetozare, izvinjavam se na kasnom odgovoru. Operator ima pravo da naplaćuje usluge po želji (i susoenduje saobraćaj korisnicima koji u definisanom roku ne plate račun, kao i da naplati naknadu za ponovno uključenje), na definisan način, koji je dostupan svim korisnicima na uvid u okviru opštih uslova kao i na sajtu operatora. U skladu sa tim ne postoji mogućnost da posebnom procedurom raskinete ugovor bez isplate određene naknade štete. Telenor ima mogućnost “zaštite od isključenja” koja je besplatna i omogućava da odložite isključenje zbog neplaćenog računa za 5 dana. Proverite više informacija sa Telenorovom podrškom. Sve najbolje, Milan

Reply · 3 months ago · #768

Sass

Sass

Molim vas za savet brzog raskida ugovore sa SBB.naime zbog smrtnog slucaja u porodici koriscenje usluge operatera nisu vise potrebne na toj adresi ostalo je 10 meseci do isteka ugovora. Kako da zayrazim raskid i da od operatera dobijem pozitivan odgovor. Hvala unapred.

Reply · 4 months ago · #730

Milan Kragujević

...replying to Sass

Milan Kragujević Admin

Poštovani,

Pre svega hvala na komentaru.

Pojasnite mi da li se ugovor vodio na preminulu osobu?

Sve najbolje,
Milan

Reply · 4 months ago · #731

Sasa

...replying to Milan Kragujević

Sasa

Postovani. Ugovor se vodi na suprugu a uredjaj se koristio u Crnoj Gori.

Reply · 4 months ago · #732

Milan Kragujević

...replying to Sasa

Milan Kragujević Admin

Poštovani, o kakvoj usluzi je reč?

Reply · 4 months ago · #733

Sasa

...replying to Milan Kragujević

Sasa

Postovani .to je tv total paket.

Reply · 4 months ago · #734

Milan Kragujević

...replying to Sasa

Milan Kragujević Admin

Saša, nažalost Total TV je nemoguće raskinuti. Možete da platite naknadu štete ili da pošaljete molbu u ime potpisnice ugovora da Vam se omogući prelazak na EON van mreže paket ako bi Vam to više odgovaralo, uz novu ugovornu obavezu. Informacije o EON OTT usluzi imate ovde.

Reply · 4 months ago · #735

Stanislava

Stanislava

Dragi Milane,

molim Vas za pomoc vezano za raskid ugovora sa MTS-om/IPTV.

Sredinom oktobra 2020. godine smo obnovili ugovor za BOX3, medjutim suprug razmislja da raskinemo ugovor i da se prebacimo na Orion jer su povoljniji i njihova ponuda nam trenutno vise odgovara. Mi smo korisnici IPTV-a vec nekih sest godina, oprema nam je stara neke tri, cetiri godine, nista novo nismo dobijali. Svaki racun je placen, nemamo, dugovanja, jedino smo prilikom poslednje obnove ugovora dobili mesec dana za 1 dinar, sto se prelomilo na polovinu tekuceg meaeca i polovinu narednog, ako me razumete. Interesuje me da li cemo imati nekih dodatnih troskova tzv. penala i da li mozemo bez problema prekinuti ugovornu obavezu? Zamolila bih Vas i da mi kazete da li dovoljno otici u najblizu poslovnicu ili moramo i mejlom poslati dopis?

* Da dodam samo to da je paket BOX3 kostao oko 3200 dinara, dok mu je cena sada 3499 dinara o cemu nismo obavesteni, kao i to da stalno imamo smetnje jer su ubacili Iris Tv, sa kojim mnogi potrosaci nisu zadovoljni.

Hvala Vam unapred na odgovoru i savetu, mnogo ce mi znaciti!

Veliki pozdrav iz Sremske Mitrovice!

Stanislava

Reply · 4 months ago · #711

Petar

Petar

Postovani,

Imam ugovor na minimum 2 godine za mts mobilni internet i te 2 godine isticu u februaru. Pisao sam im email da se ne slazem sa automatskim produzenjem, ali od njih sam dobio odgovor da treba da cekam da se navrse 2 godine, da ugovor pocne da vazi neograniceno, pa da onda pisem zahtev za raskid ugovora. Da li je to u redu ili mogu samo da ih obavestim da se ne slazem sa produzetkom kao sto ste Vi napisali?

Srdacan pozdrav!

Reply · 4 months ago · #710

aleksandar

aleksandar

Poštovani, pre 10 dana sam u poslovnici mts-a potpisao ugovor za produženje box4 paketa, i tom prilikom sam pitao zaposlenog kakvi su uslovi raskidanja ugovora i dobio odgovor da svakako imam 14 dana da se predomislim i raskinem ugovor bez ikakvog objašnjenja. Pošto sam dobio veću brzinu interneta koju ne podržava moj wifi router te realno ne osetim taj benefit, požalio sam se tehničkoj službi. Rečeno mi je da mogu dobiti noviji ruter koji radi na 5Ghz i imaću brži internet preko wifi-ja. Zatim se niko nije javljao par dana, te sam opet otišao u poslovnicu i ponovo pokrenuo zahtev. Danas sam imao propušten poziv sa skrivenog broja a potom sam dobio poruku od mtsa da mi je zahtev odbijen kao neosnovan jer su me pokušali kontaktirai a je se nisam javljao. Kada sam otišao u poslovnicu i rekao da želim da raskinem ugovor jer nije prošlo 14 dana i nezadovoljan sam njihovom uslugom, rečeno mi je da rok od 14 dana važi zamo za ugovore “na daljinu”, odnosno kada ih dobijete poštom a da ja konkretno mogu da raskinem ugovor uz penale i da će me obavestiti posebna služba koji je iznos penala koji treba da platim. Koji scenario mogu da očekujem i kako da se izvučem od ovog operatera čijih svinjarija mi je zaista preko glave? Hvala unapred i srdačan pozdrav!

Reply · 5 months ago · #663

Bojan

Bojan

Postovani Milane,

Hvala vam na vasem ekspeditivnom odgovoru, poslusacu vas savet i postupiti po njemu. Stvarno je neverovatno da prodaju maglu, sve to treba da kazu pre sklapanja ugovora, a na nama je da odlucimo sta cemo da platimo.

Jos jednom hvala, srdacan pozdrav

Bojan

Reply · 6 months ago · #641

Bojan

Bojan

Milane postovanje,

Imamo ugovor sa mts - Box 4 beli paket sa telefonom od novembra 2019 god. (dve godine) po kom su obuhvacena su dva dodatna stb uredjaja. U samom startu koriscenja paketa imali smo samo jedan dodatni stb uredjaj, a u avgustu ove godine smo se obratili u poslovnici zahtevom i za drugi stb uredjaj koji nam pripada, da bi nam operater rekao da ne moze da nam izda, jer ne postoje tehnicki uslovi i da ce nas obavestiti. Posto se nista nije desavalo po tom pitanju, zvanicno smo se i putem mail-a obratili sa istim zahtevom da nam daju uslugu koja nam pripada tj koja je ukljucena u pretplatu odabranog paketa. Na nas zahtev dobili smo sms odgovor:

"Obaveštavamo Vas da, prema Opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija, Telekom Srbija uz osnovnu uslugu, na zahtev korisnika, ako je to tehnički izvodljivo pruža i dodatne usluge iz svoje ponude.
Povodom Vašeg zahtev za pružanje usluge drugi besplatni dodatni STB, u okviru paketa usluga *BOX 4 Beli, obaveštavamo Vas da trenutno ne postoje tehničke mogućnosti za njegovu realizaciju."

Molim vas da mi date pouku: da li je moguce da zakljucuju ugovore za usluge koje ne mogu da pruze i da ih ujedno naplacuju, i da li mi imamo pravo na obestecenje ili raskid ugovora.

Unapred hvala,

Bojan

Reply · 6 months ago · #637

Milan Kragujevic

...replying to Bojan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Bojane,

Na žalost Telekom Srbija ima pravo da Vam ne omogući korišćenje dodatnog STB uređaja, jer je ovaj scenario regulisan Opštim uslovima, i klauzula postojanja tehničkih mogućnosti za dodatni STB je navedena na sajtu Telekoma kao i na prvoj strani Ugovora, pri dnu. U ovakvoj situaciji nemate pravo da raskinete ugovor prevremeno bez isplate naknade štete, niti možete da tražite odštetu od Telekoma, jer je dodatni STB zapravo doplatna usluga a ne osnovi sastav paketa.

Ja ne sumnjam da stvarno ne postoje tehničke mogućnosti za aktivaciju BOX 4 Beli paketa sa 2 STB uređaja iz jednog bitnog razloga: brzina Interneta preko bakarne parice zavisi od udaljenosti od centrale, kvaliteta same telefonske parice, kao i eksternih RF faktora koji mogu praviti visokofrekventne smetnje na liniji (na primer: drugi korisnici xDSL usluga). Brzina od 100 Mbps je neki maksimum koji se može pružiti na bakarnoj parici sa dužinom većom od 100 metara. Konkretno, VDSL2 17a profil koji Telekom koristi omogućava maksimalni teoretski protok od 150/50 Mbps na dužini parice od 0 metara. Sa dužinom od 50 metara, brzina opada na 110/40 Mbps. Na 100 metara, brzina opada na 90/35 Mbps, kada se aktivira Vectoring, Interleave i G.INP kako bi se brzina podigla nazad na 100/40 Mbps. Već posle 150 metara ne postoji šansa da imate 100 Mbps protoka.

Moja preporuka je da dogovorite sa Telekomom da se smanji brzina Interneta na 80 Mbps i da Vam se izdaju 2 HD IPTV STB uređaja ili 1 HD i 1 SD IPTV uz smanjenje brzine na 85 Mbps. Naravno, moraćete da potpišete Saglasnost da pruže usluge na izričit zahtev korisnika čak i tamo gde ne postoje tehničke mogućnosti, usled čega neće moći da krivite Telekom za bilo kakve probleme sa pristupom.

Naravno, ukoliko Vam je to prihvatljivo, možete preći na niži paket BOX 4 Plavi sa brzinom do 50/8 Mbps na VDSL2 i tada možete dobiti do maksimalnih 3 HD STB uređaja sa Vašom trenutnom paricom.

Svestan sam da je ovakva situacija vrlo neprijatna za Vas, ali jedino šta mogu da Vam kažem je - takav je Telekom.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 6 months ago · #638

Aleksandar

Aleksandar

Pozdrav!

Ja imam sledecu nedoumicu :) Naime, uzeo sam telefon (iph 8+) u junu 2019 godine kod mts-a na Omorika 1 tarifi, ugovor na 3 godine a telefon je na 24 rate. Prve dve pretplate sam dobio gratis (2000 din je tarifa) tako da je to bio popust a rata za telefon je 2470 din.

Sad me zanima sledece: u junu 2021 ce biti 24 meseca kako sam potpisao ugovor, i tada ce se isplatiti svih 24 rate telefona ali ostaje jos jedna godina ugovora gde ce se placati pretplata od onih 2000 din.

Posto bih trebao da se preselim u stan i u kojem bi uzeo box 4 (opticki internet + iptv + mob + fiksna) i ta mi opcija mnogo odgovara sto bih imao one dodatne stb uredjaje i dobru brzinu interneta, a dobio bih Omoriku 2 na tom istom broju, zanima me da li bih mogao nekako da raskinem ovaj postojeci ugovor za mobilni, tj sta sve moram da platim kao penale, da li je to 12 meseci x 2000 din na ime pretplate i one 2 sto su mi dali gratis ili ima nekih skrivenih?

Nadam se da ste me razumeli sta sam hteo da kazem :) Unapred zahvalan na odgovoru.

Reply · 6 months ago · #633

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

Isplatili biste preostalih 12 meseci po ceni pretplate od 1999 din mesečno, jer je to jeftinija varijanta nego maloprodajna cena telefona na dan kupovine umanjena za već plaćene rate + 2 meseca pretplate koje ste dobili po dinar.

Svakako, ne morate da raskidate ništa, kada se ugovara BOX paket možete broj, bez obzira na ugovornu obavezu, ubaciti u BOX paket i time se njegova ugovorna obaveza resetuje na novih 24 meseca od dana potpisivanja BOX paketa, i dodeljuje mu se tarifa iz BOX paketa.

Bitno je samo da je tarifa u BOX paketu ista ili u cenovno većem rangu, inače ne možete da ubacite broj u BOX paket (pošto se u toku ugovorne obaveze ne može smanjivati tarifa).

Proverite u poslovnici informacije (call centar ne zna i nema strpljenja da proveri), verujem da će Vam omogućiti da broj ubacite u BOX paket.

Bitno je i da znate da nećete dobiti 12 meseci po dinar već 6 meseci po dinar jer koristite barem jednu dodatnu uslugu BOX paketa (konkretno mobilni telefon, 12 meseci po dinar važi za nove korisnike koji nemaju nikakve usluge u Telekomu ili imaju samo fiksni telefon).

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #634

Aleksandar

...replying to Milan Kragujevic

Aleksandar

Postovani Milane,

Hvala puno na objasnjenju i na brzom odgovoru, sve mi je sada jasno. Pokusacu kad bude isteklo 24 meseca da u poslovnici izboksujem da mi broj predje u box u paketu koji je veci od sadasnjeg, dakle na Omoriku 2. A vezano za broj besplatnih meseci u pretplati - ko zna sta ce biti tada, mozda i ukinu ovu akciju pa ne dobijem nista :)

Hvala jos jednom i sve najbolje.

Reply · 6 months ago · #635

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Aleksandre, možete i sada prebaciti broj u BOX 4 Crveni i i preneće se rate a ugovorna obaveza produžiti na novih 24 meseca. Isto tako možete da prebacite i u BOX 4 Plavi npr., samo što će Vam iznos rata biti isti do isteka broja rata, a da ste odmah uzeli Omoriku 2 telefon bi bio jeftiniji tj. rate bi bile manje. Svakako ne morate ništa da čekate. Pozdrav, Milan

Reply · 6 months ago · #636

Milutin

Milutin

Поштовани Милане,

Користим МТС Бокс последњих 8 година, а услуге МТС (интернет, телевизија) вероватно дуже од 15. Свих тих година, неколико пута годишње дешава се да имам огромне проблем са функционисањем услуге ИПТВ и интернета, вероватно да имам пар стотина пријава корисничком сервису. Пре пар месеци десио се сличан проблем и тада су ми локални шефови незванично “запретили” раскидом уговора (што су ми њихови монтери неколико пута и сами рекли). Сада ми због тренутних проблема са функционисањем услуге незванично нуде нуде да потпишем нови али за МТС Сат (који наводно ради боље). Имам још 6 месеци важећег уговора (бокс 4), уз који сам узео и телефон по тада важећем попусту и желим да раскинем уговор, или да званично будем обавештен од МТС-а да нису у стању да ми обезбеде услугу коју плаћам. Шта могу да очекујем да ће ми бити наплаћено уколико они званично саопште да нису у стању да ми обезбеде услугу?

Унапред ХВАЛА!

Reply · 6 months ago · #626

Milan Kragujevic

...replying to Milutin

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Milutine.

Iskreno ne znam šta da Vam kažem.

Ukoliko Telekom raskine ugovor sa Vama, ne plaćate ništa, eventualno možete da ih tužite da oni Vama isplate naknadu štete.

Svakako nemojte prelaziti na novi paket jer ne verujem da će se nešto popraviti, pogotovu kad se nalazite na lokaciji gde rade ljudi koji prete korisnicima.

Ukoliko raskinu BOX 4 paket, ostaće Vam samo mobilni ugovor po toj tarifi koju imate do isteka trajanja ugovorne obaveze, i njega ćete morati da plaćate, a raskinuće Fiksni (ako to želite, može i da ostane), xDSL Internet i IPTV televiziju.

Ako želite raskid zbog problema u radu usluge, napišite mejl na [email protected] i obavezno navedite problematično ponašanje radnika. Ne postoji ništa “zvanično” i “nezvanično” u Telekomu, ako ste smetnje prijavili putem call centra. Niste im došli u kuću pa da se tako ponašaju.

Srećno!

Sve najbolje,
Milan

Reply · 6 months ago · #632

Bogdan

Bogdan

Pozdrav,

Koristim sbb kablovsku televiziju i internet, ostalo mi je jos 13 meseci ugovora. Sta se desava ako se selim u mesto gde nema tehnickih mogucnosti za koristenje usluga istog operatera? Mogu li da trazim raskid ugovora bez dodatnih penala? Hvala

Reply · 6 months ago · #622

Milan Kragujevic

...replying to Bogdan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Bogdane,

Možete da dobijete raskid ugovora bez naplate naknade štete za prevremeni raskid ali na sledeći način:

Podnesite Zahtev za seobu usluge u poslovnici SBB-a i dostavite kao prilog dokaz o stanovanju na toj adresi, bilo račun za komunalne usluge ili struju, ili očitanu ličnu kartu gde se navodi ta adresa.

Kada Zahtev bude odbijen ponudiće Vam Total TV i ADSL internet do 20 Mbps ili EON van mreže (samo televizija). Odbijte obe ponude i zatražite raskid ugovora.

Tada će Vam stići dopis o raskidu, i sa njim podnosite zahtev za raskid ugovora u poslovnici. Primenjuje se otkazni rok od 30 dana koji morate da ispoštujete i platite. Opremu vraćate u toku tih 30 dana, do poslednjeg dana otkaznog roka.

Nakon toga plaćate poslednji račun za usluge i tada je ugovor raskinut i obaveze izmirene.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #624

Raja

Raja

Pozdrav Milane,

imamo ugovor sa Telekomom za Iptv, net i fiksni telefon. Stari smo korisnici, a inace ugovor je obnovljen pre nekih 10 meseci, jedva smo se dogovorili da nam prvih 4 meseca budu za dinar. Želeli bi da pređemo na SBB Total TV, jer mislimo da daju mnogo više za manji novac.

Kako da raskinemo ugovor i dali da očekujemo neka potraživanje od njih? Hvala unapred.

Reply · 7 months ago · #599

Milan Kragujevic

...replying to Raja

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Rajo,

Ugovor koji ste potpisali Vam je omogućio popuste u vidu umanjene cene usluga na mesečnom nivou kao i popust od 4 meseca po 1 dinar. U skladu sa tim, morate isplatiti naknadu štete koja iznosi razliku u ceni između pune cene usluga bez UO i cene koju ste plaćali, za svaki mesec pojedinačno. To može biti par desetina hiljada dinara, sve zavisi od Vašeg paketa. Dodatno, postoji mogućnost da će Telekom probati da Vam naplati naknadu štete u vidu priključnih taksi u iznosu od 22.000 din (6000 din taksa za priključenje fiksnog + xDSL/GPON interneta + IPTV televizije + 4000 din taksa za tehničku realizaciju pristupa za IPTV STB uređaj). Ovo ne treba da Vam se naplati ali će oni probati pa ćete morati da pišete prigovor.

Ugovor raskidate u poslovnici i može da postoji otkazni rok 30 dana. Takođe, odlazite 3 puta u poslovnicu - prvi put podnosite upit za raskid ugovora, onda posle 8-15 dana Vam stiže pismo/mejl/SMS sa obaveštenjem da ako na neki određeni dan raskinete ugovor naknada štete iznosi neki iznos dinara, i onda odlazite na taj dan (koji može biti sutra, za nedelju dana) ili pre, ako odete posle morate opet prvi korak, i onda podnosite zahtev za raskid ugovora. Kada to bude realizovano vraćate opremu. Opremu možete poneti svaki put sa sobom ali su male šanse da je odmah uzmu.

Nakon raskida stiže Vam konačni račun na kraju obračunskog perioda, dakle sledećeg meseca, sa naplatom određenog iznos na ime naknade štete kao i proporcionalno obračunate naknade za korišćenje usluga do raskida. NEOPHODNO je da izmirite taj račun, inače ćete biti tuženi. Takođe, ukoliko smatrate da postoje nepravilnosti u računu, morate ga osporiti slanjem Prigovora na račun na mejl [email protected] Tek nakon što prigovor bude odobren i Vi uplatite novi iznos možete smatrati da ste “raskrstili sa Telekomom”.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #600

Kosta

Kosta

Pozdrav Milane,

otac je imao ugovor sa SBBom koji je vazio do oktobra ove godine, ugovor je raskinut dan nakon isteka. Pre toga je sve uredno isplatio svoja zaduzenja koja je imao prema SBBu i na dan raskida ugovora vratio svu opremu koju je koristio. Medjutim pre nedelju dana stigao je racun za oktobar mesec na ime otkaznog roka. Zvao je kol-centar ali su mu rekli da racun mora u celosti da isplati i ako njihovu uslugu nije korstio od 15.09. zbog migracije kod drugog operatera.

Da li postoji neki nacin da se taj racun obustavi nekako ili ipak mora da se plati zbog otkaznog roka od 30d?

Sve najbolje.

Reply · 7 months ago · #597

Milan Kragujevic

...replying to Kosta

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Kosta,

Vaš otac je u obavezi da plati otkazni rok, po Opštim uslovima sa kojima se složio prilikom potpisivanja ugovora. Ne možete da osporite dugovanje.

Više detalja imate u ovom komentaru.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #598

Mina

Mina

Pozdrav Milane,

imam potpisan ugovor u Telenoru na 24meseca na osnovu kog sam ostvarila popust od 500dinara mesecno na pretplatu. Zanima me da li u slucaju da zelim da raskinem ugovor pre vremena treba da platim razliku u pretplati koju sam ostvarila tokom koriscenja ili kao sto su mi rekli u call centru treba da isplatim penal u vidu pretplate za sve mesece do isteka ugovora?

Hvala na odgovoru,

pozdrav!

Reply · 7 months ago · #593

Milan Kragujevic

...replying to Mina

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Mina,

kod svih operatera se kao naknada štete obračunava metoda koja je jefitnija za korisnika.

U Vašem slučaju to može biti zbir popusta za vreme korišćenja usluge ili preostale pretplate po povoljnijoj ceni do isteka minimalnog perioda UO.

Call centar nema ovlašćenja da vrši obračun naknade štete, ali im je rečeno, kao i u prodavnicama, da zastrašuju korisnike.

Obračun naknade štete se vrši nakon što podnesete Zahtev za raskid ugovora. Obično Vas kontaktiraju da provere zašto raskidate, da li mogu da Vam odobre popust ili dodatni sadržaj kako biste ostali korisnik, i saopšte Vam iznos naknade štete, kada možete da odustanete od raskida ili da prihvatite.

Prihvatanje raskida se vrši SMS porukom, kao i prihvatanje promocija. Agent Vam pošalje SMS poruku na koju odgovorite sa tekstom DA i nakon toga raskidaju ugovor i šalju Vam finalni račun.

Rok za rešavanje Zahteva za raskid ugovora je do 15 dana.

Moja preporuka je da dodatno proverite u cenovniku da li ste imali bilo kakve dodatne pogodnosti, kao i da li ste tačno izračunali popust na pretplatu (na primer, cena Total 2 iz standardne ponude je 2049 din, uz online račun 1999, a uz popust na pretplatu i online račun 1599 din).

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #594

Marija

Marija

Pozdrav Milane,

Korisnik sam box paketa vise godina. Ugovorna obaveza je istekla ali na oca se vodi ugovor. Ja sam presla kod drugog operatera i zelim da ukinem mts. Kako to mogu uraditi a da otac ne ide kod njih? Oni kazu on mora licno doci. Da li samo da prestanem da placam?

Hvala pozdrav!

Reply · 7 months ago · #581

Milan Kragujevic

...replying to Marija

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marija,

Apsolutno ne smete prestati da plaćate uslugu jer je ugovor na neodređeno vreme uz minimalni period ugovorne obaveze koji je istekao. Dakle, Telekom će pružati usluge još barem 3-4 meseca i naplatiće Vam to, kao i sudske troškove, troškove izvršenja, i srodne troške u vezi sa postupkom.

Umesto toga, možete pisati Molbu u ime oca, da se ocu odobri raskid ugovora elektronskim putem, i da on potpiše papir koji Vi njima šaljete skeniran mejlom, ili možete da sastavite Izjavu o jednostranom raskidu ugovora pojedinačno za sve servise i za BOX paket, koju bi on potpisao, i da im to pošaljete na adresu “Telekom Srbija a.d. - Direkcija za privatne korisnike, Dubrovačka 35, 11158 Beograd”. Ovaj način je predviđen Opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži, pa postoji velika verovatnoća da će ga usvojiti, ali je rok za rešavanje svakako 15+15 dana od trenutka prijema pismena.

Takođe možete pribaviti Ovlašćenje odnosno Punomoćje kojime Vaš otac Vas ovlašćuje da raskinete ugovore u Telekomu.

Nažalost, procedura je takva da ovako nešto nije moguće rešiti na lak način.

Svakako, bitno je da ne prestanete da plaćate jer će računi + troškovi onda biti prinudno naplaćeni Vašem ocu od primanja ili novca na računima u banci, ili konačno oduzimanjem pokretne imovine.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #583

Marija

...replying to Milan Kragujevic

Marija

Hvala puno Milane na savetu!

Pozdrav

Reply · 7 months ago · #587

Neca

Neca

Poštovani,

Hteo bih Vas pitam u vezi jednog problema. Moj otac imam zaključen ugovor s MTS i uskoro ističe taj ugovor. U junu su došli promoteri mSAT TV i ponudi su novu ponudu i ja sam potpisao novi ugovor, jer moj otac je imao već zaključen ugovor, tako da sam morao novi ugovor da preuzmem. S tim što su mi rekli da prilikom očevog isteka ugovora može da ovaj ugovor što sam ja potpisao da pređe na njegovo ime. Pre neki dan su zvali da obnovi ugovor i rekli su mu da nije moguće da pređe na njegovo ime.

Zanima me Vaše mišljenje da li je moguće raskinuti ugovor bez plaćanje naknade? Mislim da nije u redu to što su rekli da može, a na kraju ne može, ipak sam zaključio ugovor u zabludi.

Reply · 7 months ago · #570

Milan Kragujevic

...replying to Neca

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Neco,

promena vlasnika usluge je moguća u bilo kojem trenutku i nema veze sa trajanjem ili postojanjem ugovorne obaveze. Neophodno je da korisnik na koga se prenosi vlasništvo nije utužen od strane Telekoma za dugovanje, što Vaš otac svakako nije.

Otac i Vi možete otići u poslovnicu Telekoma i on može podneti zahtev da preuzme uslugu na svoje ime, a nakon toga to može da ubaci u BOX paket ako će koristiti sa Internetom ili može da zadrži uslugu van paketa.

Informacije koju Vam call centar i terenski prodavci mogu dati skoro nikad nisu tačne u potpunosti, pa je uvek poželjno da napišete mejl na [email protected] da proverite. Rok za odgovor na mejl je znatno duži nego vreme koliko ste u poslovnici ili na vezi telefonom, pa se mogu izvršiti provere. Ukoliko Vam nešto odobre preko mejla, to se uvek zapiše na korisničkom nalogu pa kada odete u poslovnicu oni odmah vide šta treba da rade i ne bude problema.

Svakako, u Vašem slučaju je jasno da to može jer je regulisano Opštim uslovima za pružanje usluge m:sat TV satelitske televizije preko DTH platforme, kao i Opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija, i svaki radnik u poslovnici zna to da radi, pa je samo neophodno da oboje odete u isto vreme sa ličnim kartama u poslovnicu i podnesete zahtev za prenos.

Inače, realizacija zahteva traje do 15 dana, s'tim što može da se produži za još 15 dana, tako da ako ne bude odmah odobreno ne znači da neće već samo nisu stigli još uvek da realizuju prenos ugovora.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #571

Neca

...replying to Milan Kragujevic

Neca

Hvala Vam puno.

Reply · 7 months ago · #572

Adi Karincic

Adi Karincic

Postovani

Potreban mi je vaš savet. Pre 3 meseca su me zvali iz mts-a da me pitaju da li želim da sa 20 giga prednjem na 50 g brzinu sa malom razlikom u ceni. Ja sam naravno pristao. Ali ni posle 3 meseca brzina nije uvećana zvao sam ih više puta svaki put je bilo prosledicemo vaš slučaj na ispitivanje. Naravno samo su zatvarali slučaj bez ikakvog rešenja. Danas sam ih opet zvao posto mi je kabl totalno puko i nemam ni fiksni ni internet. Niko nije ni došao ni pozvao. Hoću da raskine sa njima ugovor sobzirom da nisu ispunili uslove ugovora. Da li imam takva prava i da li ću imati neke naknade ? Molim vas pomozite .

Reply · 8 months ago · #560

Sanja

...replying to Adi Karincic

Sanja

Pozdrav!

Imam problem sa MTS-om, imala sam ugovor na 24 meseca, koristila sam samo broj koji sam placala 700 din.mesecno, taj ugovor je prosao i poceli su da mi stizu ranucni trostruko veci a pri tome da nisam imala usluge nikakve, kada sam otisla u u najblizu poslovnicu rekli su mi platite taj racun i bice ukljuceno, pa sam pomislila da je racun veci bio zbog kao naknade za prikljucenje, gde mi ni u jednom trenutku nisu rekli da je ugovor istekao, uplatila sam i posle manje od mesec dana ponovo iskljucili i dalje su nastavili da mi salju racune a nemam usluge, otisla sam da raskinem ugovor, rekli su da moram da isplatim sve pa da dodjem, da li sam ja u obavezi da platim te racune posle isteka ugovora i pri tome da to nisam koristila, a oni nisu ni u jednom trenutku rekli da je ugovor istekao.

Srdačan Pozdrav!

Reply · 8 months ago · #568

Milan Kragujevic

...replying to Adi Karincic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Adi,

Upoznat sam sa ovakvom situacijom jer ona predstavlja svakodnevnicu većine korisnika Telekomovih usluga.

Zakonski rok za otklanjanje smetnje je 15 dana od dana prijave smetnje a rok za odgovor o postupanju po smetnji je 8 dana. Posle 48h kontinuirane nesaobraznosti usluge korisnik ima pravo da zahteva umanjenje računa proporcionalno periodu nedostupnosti usluge.

Nažalost, kao što i sami vidite, Telekom ne poštuje rokove koje su takođe i odredili u svojim Opštim uslovima, već probleme rešavaju u "nekom" roku (obično par meseci) ili ih nikad ne reše.

Raskid ugovora sa Telekomom ne možete realizovati u komunikaciji sa Telekomom, jer će Vam obračunavati naknadu štete za neosnovan raskid svaki put. Samo ćete potrošiti vreme.

Ono što je neophodno da Vi uradite jeste da kontaktirate Sektor za elektronske komunikacije u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Vaše lokalno odeljenje Tržišne inspekcije (spisak i kontakt imate OVDE), i da uputite prigovor Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije - RATEL (internet šalter OVDE). Neophodno je da kontaktirate SVA TRI RESURSA ODJEDNOM, pošto RATEL ne poseduje moć da vodi postupak niti da naredi operateru bilo šta, već samo prenose Vaše tvrdnje njima i njihove Vama. Isto tako MTT neće da reaguje ako niste išli kroz RATEL. Zato je najpametnije, radi što brže reakcije, da obrazložite situaciju Sektoru za el. kom. u MTT-u, Tržišnoj inspekciji i RATEL-u. Redovno pozivajte da proverite status predmeta pošto se dešava da ga zatvore iz čista mira.

Telekomu svakih 8 dana šaljite prigovore mejlom na [email protected], kopi-pejst istog sadržaja sa promenjemim datumima, u formi Prigovora i Opomene da je istekao zakonski rok za rešavanje prvog prigovora. Periodično odite do poslovnice i donesite im takav prigovor ali odštampan i potpisan, da oni to skeniraju. Ako nađete šefa poslovnice, odite do njega/nje i obrazložite celu situaciju. U svoj korespondenciji budite ljubazni i detaljni - možda ćete morati to da koristite na sudu.

Dalji razvoj situacije zavisi od mnogo faktora, pa Vas ne mogu unapred uputiti u proceduru. Svakako, ukoliko dobijete odgovor, slobodno me kontaktirajte na mejl (sva korespondencija je privatna) pa ću Vas detaljnije uputiti.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #563

Nebojša Stojković

Nebojša Stojković

Poštovani,

imam 24 mesečni ugovor sa Exe Netom kablovskim operaterom a koji ističe marta 2021g. U međuvremenu došlo je do vlasničke transformacije tj brend Supernova je kupio mog operatera (Exe Net) i od 16.11.2020 stoji da će on poslovati pod brendom Supernova. Ja ne želim da budem korisnik Supernove i želim prevremeni raskid ugovora. Da li je to moguće?

Reply · 8 months ago · #559

Milan Kragujevic

...replying to Nebojša Stojković

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Nebojša,

Pre svega Vam se zahvaljujem na komentaru.

Ukoliko dođe do jednostrane promene uslova pružanja usluge od strane novog vlasnika operatora Exe Net, operator je u obavezi da obavesti korisnike najmanje 30 dana pre stupanja na snagu usluge, i korisnici imaju mogućnost da raskinu ugovor bez plaćanja nadoknade štete, usled jednostrane promene uslova pružanja usluge.

Međutim, ukoliko ne dođe do promene uslova, ili se promena uslova ne može posmatrati kao štetna po korisnika u svojstvu potrošača, korisnici ne mogu da raskinu ugovor.

Lično ne smatram da će doći do promene starih ugovora već novih, i da će se korisnicima ponuditi bolji uslovi da pređu na nove Supernova ugovore. Moguće da će doći i do raznih prevara oko "digitalizacije" (na već digitalnoj mreži) kada će se korisnicima uvaljivati ugovori na 24 meseca bez bilo kakve promotivne ponude, uz revers za zamenu opreme za televiziju ili Internet pod obrazloženjem "digitalizacije".

Pazite se prevara i sačekajte objavljivanje nove ponude. Sve bitne informacije se nalaze na sajtu ExeNet i Supernova.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #562

Gordana

Gordana

Postovani Milane,

U maju 2020. sam potpisala ugovor na 24 meseci sa MTS-om za Box paket 4 plavi i uzela iPhone 11 uredjaj na rate po tarifi uz box paket. Pre 6 dana - 15.10. - u stanu je prestao da radi internet, IPTV i fixni telefon. Prijavila sam kvar, medjutim jos uvek kvar nisu resili, iako su mi operateri rekli da im je rok od 48h do 5 dana - sto je isteklo. Vise puta sam ih kontaktirala i telefonom i mejlom, jedino sto sam uspela da saznam je da su pokusali daljinskim putem da utvrde problem i da su konstatovali da je problem u mrezi tj. prekid veze izmedju modema i centrale. Posto mi posao zavisi od internet konekcije i radim od kuce, od njih jos uvek nisam dobila odgovor koliko dugo cu biti bez njihovih usluga. Daju i oprecne informacije, jer je jedan operater rekao cak da nije u pitanju veliki kvar, da nisu potrebna nikakva raskopavanja ili angazovanje podizvodjaca. U medjuvremenu, na mojoj mts aplikaciji preko koje sam slala zahtev za otklanjanje smetnji, u sekciji resenih smetnji sada stoji vec 3 puta da je moj ADSL zahtev zatvoren i resen sa razlicitim datumima (15.10, 19.10. i 20.10.), sto nije tacno, jer sam jos uvek bez ijedne usluge osim mobilne telefonije.

Razmisljam o tome da raskinem ugovor sa njima, medjutim plasim se koliko ce kostati “penali” obzirom da sam uzela jako skup telefon. Da li mozda znate koje mi opcije i da li mogu da se pozovem na neki zakonski rok u kom mi nisu otklonili kvar i omogucili nesmetano koriscenje usluga? I da se tako oslobodim ugovornih obaveza koje se okoncavaju tek 2022. godine. Sta mi predlazete?

Hvala unapred.

Srdacan pozdrav !

Reply · 8 months ago · #558

Milan Kragujevic

...replying to Gordana

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Gordana,

Pre svega Vam se zahvaljujem na komentaru.

Upoznat sam sa ovakvom situacijom jer ona predstavlja svakodnevnicu većine korisnika Telekomovih usluga.

Zakonski rok za otklanjanje smetnje je 15 dana od dana prijave smetnje a rok za odgovor o postupanju po smetnji je 8 dana. Posle 48h kontinuirane nesaobraznosti usluge korisnik ima pravo da zahteva umanjenje računa proporcionalno periodu nedostupnosti usluge.

Nažalost, kao što i sami vidite, Telekom ne poštuje rokove koje su takođe i odredili u svojim Opštim uslovima, već probleme rešavaju u "nekom" roku (obično par meseci) ili ih nikad ne reše.

Raskid ugovora sa Telekomom ne možete realizovati u komunikaciji sa Telekomom, jer će Vam obračunavati naknadu štete za neosnovan raskid svaki put. Samo ćete potrošiti vreme.

Ono što je neophodno da Vi uradite jeste da kontaktirate Sektor za elektronske komunikacije u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Vaše lokalno odeljenje Tržišne inspekcije (spisak i kontakt imate OVDE), i da uputite prigovor Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije - RATEL (internet šalter OVDE). Neophodno je da kontaktirate SVA TRI RESURSA ODJEDNOM, pošto RATEL ne poseduje moć da vodi postupak niti da naredi operateru bilo šta, već samo prenose Vaše tvrdnje njima i njihove Vama. Isto tako MTT neće da reaguje ako niste išli kroz RATEL. Zato je najpametnije, radi što brže reakcije, da obrazložite situaciju Sektoru za el. kom. u MTT-u, Tržišnoj inspekciji i RATEL-u. Redovno pozivajte da proverite status predmeta pošto se dešava da ga zatvore iz čista mira.

Telekomu svakih 8 dana šaljite prigovore mejlom na [email protected], kopi-pejst istog sadržaja sa promenjemim datumima, u formi Prigovora i Opomene da je istekao zakonski rok za rešavanje prvog prigovora. Periodično odite do poslovnice i donesite im takav prigovor ali odštampan i potpisan, da oni to skeniraju. Ako nađete šefa poslovnice, odite do njega/nje i obrazložite celu situaciju. U svoj korespondenciji budite ljubazni i detaljni - možda ćete morati to da koristite na sudu.

Dalji razvoj situacije zavisi od mnogo faktora, pa Vas ne mogu unapred uputiti u proceduru. Svakako, ukoliko dobijete odgovor, slobodno me kontaktirajte na mejl (sva korespondencija je privatna) pa ću Vas detaljnije uputiti.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #561

Gordana

...replying to Milan Kragujevic

Gordana

Hvala Vam na savetu, Milane.

Sve najbolje

Reply · 8 months ago · #564

Gordana

...replying to Gordana

Gordana

Pozdrav Milane,

Posle 7 dana kako nemam ni jednu uslugu MTS u stanu, prijave kvara preko telefona, aplikacije moj mts i pisanja mejlova, na kraju sam otisla direktno u poslovnicu MTS i objasnila im moj problem, a oni me uputili da potrazim direktno sefa tehnicke sluzbe MTS. Ljubazan i nasmejan covek - sef tehnicke sluzbe u Novom Sadu me je saslusao i sve zapisao u svoj rokovnik hemijskom olovkom i u roku od sat vremena kad sam se vratila kuci - sve je proradilo! Zapravo se niko do sada nije bavio kvarom uopste.

Dakle, moj savet je da prijavite kvar elektronski svakako, ali obavezno ako mozete da odete direktno do tehnicke sluzbe ako je moguce i urgirate. Izgleda da direktan kontakt (ako je moguc), ljubazna rec i sveska sa rucno pisanom prijavom pre resava problem nego nedelje elektronskih i telefonskih zalbi.

Srdacan pozdrav

Reply · 8 months ago · #565

Zeljko

...replying to Gordana

Zeljko

Postovana gospodjo Gordana.

Mozete li mi reci gde ste pronasli sefa tehnicke sluzbe u Novom Sadu posto moj problem traje od jula do danas…

Hvala unapred!

Reply · 7 months ago · #576

Gordana

...replying to Zeljko

Gordana

Postovani Zeljko,

sef tehnicke sluzbe se nalazi u zgradi Poste, ulaz je iza zgrade kada idete ka Sinagogi, morate se javiti portiru i on ce pozvati sefa sluzbe. Budite ljubazni, puno znaci.

Srecno!

Reply · 7 months ago · #577

Milan Kragujevic

...replying to Gordana

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Gordana,

Jako mi je drago što ste uspeli da rešite navedeni problem.

Jasno mi je da je u većini slučajeva problem vrlo lako rešiv daljinskim putem. Problem koji postoji je što službe najnižeg nivoa podrške (email, telefonska podrška i prodavci u poslovnicama) često ne znaju ili ne žele da tačno opišu problem, unose ga u pogrešne kategorije u sistemu, itd. Dodatno, često to ide kod podrške srednjeg nivoa koja obično zove korisnike da proveri da li su opremu dobro povezali i podesili, itd.

Ukoliko uspete da dođete do nekoga ko ima autoritet da reši problem i ko želi da Vam reši problem - problem će biti rešen. Naravno, takvi ljudi u Telekomu su jako retki, a to sve dodatno otežava činjenica da se u većini poslovnica nalazi samo mala ekipa prodavaca i eventualno šef poslovnice. Na takvim mestima možete dobiti isti nivo podrške kao i na 0800/100-100 i [email protected]

U Vašem slučaju ste jasno identifikovali da se niko nije bavio kvarom uopšte. Jednostavno - Vaše prijave nisu imale vremena da prođu pakleni krug nižih nivoa podrške, i da budu zavedene na pravo mesto sa odgovarajućim oznakama, dodeljene određenoj službi viših nivoa podrške, preuzete od strane tehničkog lica, ispitane i rešene.

Jasno mi je koliko ciničko ovo što sam napisao zvuči, ali možete i sami da se uverite u komentarima ovde na sajtu. Ljudi prolaze kroz pakao da im se reši jednostavan problem, jer niko nije nadležan i niko ne zna kako se problem rešava. Rezultat su veoma nezadovoljni korisnici, koji izmučeni raskidaju ugovore na svoju štetu jer ne mogu da plaćaju više operatera jer jedan od njih ne radi.

Svakako, pomaže i činjenica da ste ljubazno i sa razumevanjem pristupili rešavanju problema alternativnim načinima. U velikim kompanijama ne postoji jedna osoba koja je kriva za bilo šta, pa je kontraproduktivno doći besan kod nekoga kod koga niste bili, za nešto za šta nisu krivi, posebno kada rade u kompaniji koja se stalno susreće sa takvim situacijama gde niko nema moć da nešto trajno promeni na bolje, i zahtevati onda od te osobe da reši problem koji je neko drugi možda napravio ili izbegao odgovornost da reši.

Dosta korisnika greše i u tom pogledu, kada im se pruži šansa da se nešto reši oni je odbiju uz iluziju da će moći lako da raskinu ugovor je će eto dokazati samom Telekomu da nije pružio odgovarajući kvalitet usluge. Dodatno odmaže i činjenica da RATEL nema nikakvu moć da vodi postupak po predmetu korisnika niti da utiče na operatera da reši problem ili da raskine ugovor sa korisnikom.

Srećno u daljim poduhvatima :)

Sve najbolje,

Milan

P.S. izvinjavam se na dužem komentaru

Reply · 8 months ago · #566

Gordana

...replying to Milan Kragujevic

Gordana

Postovanje Milane,

Sve je jasno, u pitanju je cesto samo cista sreca da naidjete na ljubaznu osobu koja ce Vam pomoci, inace ste prepusteni sporoj birokratizovanoj medijaciji operatera iz neke apstraktne centrale i licnom ocaju u nemogucnosti da ista ucinite ili barem saznate u cemu je problem. Svi se osecamo bespomocno u takvim situacijama, jer zakon stiti najvise operatera, a najmanje nas obicne ljude-korisnike koji redovno placamo za usluge. Zakon bi trebalo menjati da uvede znacajnije “penale” za operatere zbog ovakvih problema i da bi se samim tim ubrzali procesi otklanjanja kvarova i agilnost tehnickih sluzbi operatera, ovako su u poziciji da nam ne pruzaju usluge i ucenjuju nas ukoliko zelimo raskid ugovora. Bez obzira na ovaj moj pozitivan ishod sa otklanjanjem kvara, puno znace vasi saveti ljudima u problemu s operaterima da ne bi lutali i izgubili dragoceno vreme i zivce, zaista. Veliki je to stres. Hvala Vam jos jednom sto imate strpljenja i nesebicno delite svoja znanja i iskustva sa svima nama!

Sve najbolje,

Gordana

Reply · 8 months ago · #567

Мира

Мира

Поштовани Милане,

имам проблем са МТС-ом , ако сте у могућности ,молим Вас да ми дате пар савета. Пре три дана потписала сам нови уговор у пословници, промела тарифу и узела мобилни телефон.Телефон је радио сат времена , потом је изгубио мрежу и ја сам остала без могућности да га користим. Обратила сам сам се корисничком сервису , извршила све што су ми посаветовали, и како мој проблем није био решен они су ми рекли да се обратим запосленима у пословници, да имам право на прекид уговора у року од 15 дана, мислим да је то била погрешна информација јер сам ја потписала уговор у пословници, да могу и да заменим телефон. Ја сам данас отишла на шалтер МТС пословнице , у Крушевцу, да напоменем да ме је дочекала једна јако нељубазна радница и понудила ми је само опцију да ми пошаље телефон на сервис, а да нема никакав заменски телефон, ја сам замолила да ми да било какав телефон због природе посла , нисам добила телефон нити могућност да разговарам са шефом пословнице, телефон ми је послат на сервис и написано је да желим раскид уговора. Шта бих ја могла да урадим у овој ситуацији, будући да сам остала без тефона и без могућности да комуницирам?

Унапред захвална

Reply · 8 months ago · #552

Milan Kragujevic

...replying to Мира

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Miro,

pre svega hvala Vam na obraćanju.

Iskreno mi je žao zbog neprijatnosti koje ste doživeli kod Telekoma.

U ovom konkretnom slučaju, kako je telefon već na servisu, možete samo da sačekate odgovor servisa i zahtevate zamenu uređaja za novi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uzimajući u obzir da je reklamacija podneta u prvih 6 meseci posedovanja uređaja.

Moguće je da je mreža nestala zato što je Telekom deaktivirao SIM karticu greškom (pošto ste menjali tarifu, moguće je da je aktivirana nova 4G USIM kartica ili 4G ICC kartica sa VoLTE uslugom, u kom slučaju biste trebali da dobijete novu SIM karticu). Ovo možete i sada da proverite ako imate drugi telefon, tako što ćete otići u Telekomovu poslovnicu i zatražiti zamenu SIM kartice usled oštećenja. Zamena SIM kartice je besplatna.

Svakako, nemate pravo da raskinete ugovor u roku od 14 dana zato što nije zaključen na daljinu. To pravo važi samo ako ugovor potpišete kod kuće ili kod kurira. Isto tako nemate pravo da raskinete ugovor ukoliko Telekom izvrši servisiranje telefona u roku do 30 dana (odnosno 60 dana ukoliko pristanete na produženi rok 30+30 dana) i dostavi Vam odgovor o statusu reklamacije u roku do 8 dana od prijema reklamacije (ili 45 dana ako pristanete na produženi rok 15+30 dana).

Možete zahtevati umanjenje računa proporcionalno broju dana kada niste imali uslugu, ukoliko na formularu za reklamaciju nije naznačeno da ste odbili da preuzmete zamenski uređaj. Ukoliko jeste naznačeno, možete podneti molbu Telekomu, pismenim putem na Telekom Srbija a.d. Beograd - Direkcija za privatne korisnike, Dubrovačka 35, 11000 Beograd, ili elektronskom poštom na [email protected]

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #553

Мира

...replying to Milan Kragujevic

Мира

Хвала Вам много на саветима.

Reply · 8 months ago · #555

Jovan

Jovan

Postovani Milane, nakon isteka ugovora od 24 meseca sa SBB-om trazio sam da raskinem ugovornu obavezu. Receno mi je da moram da ispostujem otkazni rok od 30 dana. Medjutim usluga mi je iskljucena polovinom otkaznog roka, a dobio sam racun za celih 30 dana. Da li sam u obavezi da platim ceo racun buduci da mi usluga (ne mojom voljom) nije bila omogucena?

Unapred hvala

Reply · 8 months ago · #537

Milan Kragujevic

...replying to Jovan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Jovane,

niste u obavezi da platite ceo račun, ali je bitno da pozovete SBB call centar i prijavite finansijsku reklamaciju (isto možete uraditi i u poslovnici, pošto se reklamacija podnosi u pismenom obliku možete pripremiti dopis pre odlaska).

SBB će Vam odgovoriti u roku od 8 dana, pismom na adresu korišćenja usluge, i tada će Vas obavestiti o tome da li je Vaša reklamacija usvojena ili ne. Skoro sigurno će je usvojiti, i tada možete da platite novi račun sa umanjenim iznosom. Potvrdu o plaćanju kao i sam dopis sačuvajte u naredne 2 godine, kako biste izbegli probleme ukoliko SBB "zagubi" tu reklamaciju u nekom narednom periodu.

Ne smete da platite deo računa bez procedure reklamacije, jer ćete ostati zaduženi za ceo račun. Isto tako ne možete ništa da ne platite, osim ukoliko ne dobijete takav odgovor u reklamaciji.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #542

Jovan

...replying to Milan Kragujevic

Jovan

Najlepše hvala na detaljnom uputstvu…

Reply · 8 months ago · #543

Dejana

Dejana

Sa sbb zelim da raskinem ugovor,koji je od 2017, I nije obnovljen od tada tj pretpostavljam da je po automatizmu produzeni. Zelim mailom da im se obratim, da li mogu odmah da trazim raskid tj da nemam mesec Dana otkaz og roka, I da li moram da im placam neke penale? Hvalaaaa

Reply · 8 months ago · #523

Milan Kragujevic

...replying to Dejana

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Dejana,

Možete da raskinete ugovor, imate otkazni rok koji je definisan ugovorom i koji ne možete da izbegnete. Trebalo je da najavite raskid ranije, jer za vreme otkaznog roka možete da koristite usluge.

Ugovor kojem je istekao period minimalnog trajanja ugovorne obaveze možete raskinut bez plaćanja nadokande štete za prevremeni raskid tj. penala za raskid ugovora.

Raskid se realizuje isključivo lično u poslovnici SBB-a, od strane potpisnika ugovora.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #524

Dejana

...replying to Milan Kragujevic

Dejana

Hvala lepo na odgovori!

Reply · 8 months ago · #526

ivan

ivan

Dobar dan postovani Milane,

korisnik sam Exe net usluga od 2017 do kraja 2019 godine, tokom tog vremena nisam bio zadovoljan televizijom, bili su cesti prekidi, javljale su se pikselizacije i smetnje na pojedinim kanalima, pisao sam podrsci za smetnje svakog meseca. E sad od 10 januara 2020 godine potpisali smo novi ugovor koji ima 6 meseci gratis internet i tv, i problemi su se nastavili, samo ovog meseca pisao sam im 4 puta za smetnje, trazio sam raskid ugovora a oni su mi rekli da moram da platim unazad punu cenu koriscenja promo paketa plus dospele neplacene racune i da napisem razlog raskida ugovora. Kad sam ih pitao koliko to iznosi rekli su oko 30000 din,ja sam im odgovorio da se to meni ne isplati.

Postoji li mogucnost da ja platim samo usluge pruzene van promo paketa i da raskinem ugovor bez dodatne nadoknate?

Srdacan pozdrav,

hvala

Reply · 8 months ago · #514

Milan Kragujevic

...replying to ivan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Ivane,

Ne postoji mogućnost da to uradite bez odobrenja.

Ukoliko ne želite da platite obračunatu naknadu štete za neosnovan raskid, pošaljite Prigovor na kvalitet pružene usluge pismenim putem na adresu operatora EXE NET DOO Niš, Cara Dušana 85, 18000 Niš, i zahtevajte osnovan raskid ugovora bez naplate nadokande štete.

Napominjem da operater može da reši kvar i otkloni smetnje, u kom slučaju nisu u obavezi da izvrše raskid ugovora.

Ukoliko operater ne omogući raskid, ne izvrši sanaciju kvara i otklanjanje smetnji u radi u zakonskom roku od 15 dana, ili ne odgovori u zakonskom roku od 8 dana (najkasnije 15 dana), obratite se paralelno Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL (podnesite prigovor na sajtu http://portal.ratel.rs/) i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za elektronske komunikacije i Tržišna inspekcija.

Ministarstvo će Vas uputiti u dalje korake povodom Vašeg konkretnog slučaja.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #525

Ivan

Ivan

Poštovani, sa Telekomom imam UO 24 meseca ,koristim box 2 fiksna+net, ugovor mi nije istekao trazio sam prevremeni raskid rekli su mi da moram sve da platim do kraja UO razlog raskida su cesti prekidi na internetu,nestabilan internet iako sam više puta prijavljivao dolazile su njihove ekipe i ništa kažu da nemoze bolje zbog udaljenosti centrale a do pre par meseci je dobro funkcionisalo ako može savet kako raskinuti ugovor i šta sve treba a šta netreba platiti unapred hvala,pozdrav!

Reply · 9 months ago · #501

Milan Kragujevic

...replying to Ivan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Ivane,

pre svega mi je jako žao zbog situacije u kojoj se nalazite.

Ukoliko imate alternativu za Internet i želite da raskinete ugovor, morate da platite 1) preostale pretplate do isteka ugovorne obaveze, ILI 2) zbir svih popusta odobrenih usled ugovorne obaveze, što predstavljaju meseci po 1 dinar i iznos priključnih taksi - 6000 din za fiksni telefon i 6000 din za ADSL internet. Obračun naknade štete vrši Telekomova služba za brigu o postojećim korisnicima, a zahtev podnosite u poslovnici.

Ukoliko želite, ili ukoliko nemate alternativu za Internet uslugu, možete se obratiti Telekomu sa zahtevom da se odobri usluga Hibridnog Interneta. U ovom slučaju bi se potpisao novi ugovor na 24 meseca u BOX 3 kampanji i dodala bi se IPTV televizija. Cena je 2899 din mesečno uz brzinu do 20/4 Mbps. Sleduje Vam 3 meseca po 1 dinar za dodavanje 1 nove usluge u BOX paket. Ugovor potpisujete na adresi i imate rok za odustanak od 14 dana ukoliko niste zadovoljni uslugom. Zahtev možete podneti pozivanjem 0800/100-100 opcija 1 pa ponovo 1. Više informacija o usluzi imate ovde.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #502

Dax

Dax

Imao sam ugovornu obavezu kablovske televizije kod SBB,nakon isteka ugovora produzio sam ugovor novim i tada mi je dodeljena oprema za gledanje digitalnih kanala,kako sam smatrao da nista nisam dobio a ne bi izgubio vracanjem te opreme, nakon isteka ugovora sam tu opremu vratio i ostao pretplatnik samo na analognim kanalima,ako me pamcenje dobro sluzi ugovor je istekao i pozeleo sam da predjem kod MTS-a te sam otisao u SBB i trazio raskid ugovora,po tom pitanju nije bilo problema s obzirom da nije bilo dugovanja s moje strane dobio sam raskid ugovora ali me sluzbenica obavestila da cu morati da placam uslugu SBB-a jos mesec dana na osnovu vremenskog perioda koji je potreban od trenutka raskida do prestanka davanja usluge.Zanima me s obzirom da nisam imao nikakvu njihovu opremu,da je ugovor vremenski vec odavno isteko te je nastavljen automatski do mog zahteva za raskid da li ja imam obavezu da im od dana raskida ugovora platim jos tih mesec dana nakon raskida ili su oni duzni da odmah od dana potpisivanja raskida ugovora prekinu i naplatu svojih usluga samim tim i prekinu davanje usluge kablovske televizije.

Reply · 9 months ago · #500

Milan Kragujevic

...replying to Dax

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

Pre svega se izvinjavam zbog dužeg čekanja na moj odgovor.

Što se tiče plaćanja otkaznog roka, u obavezi ste po Opštim uslovima da raskid ugovora najavite 30 dana unapred. To je standardna praksa kod svih operatera (SBB, Telekom Srbija/MTS, Supernova, Orion Telekom, Vip mobile, Telenor, ...) i usklađena je sa Zakonom o obligacionim odnosima. Kako Vi niste najavili raskid 30 dana unapred, smatraće se da ste ga najavili sada i ugovor će biti raskinut 30 dana nakon što ste podneli Zahtev. U periodu otkaznog roka imate pravo da koristite usluge koje ćete platiti.

Hteo bih da napomenem i da je Vama istekao period ugovorne obaveze, a da je Ugovor u toku. Prekidom ugovora dolazi do prekida poslovnog odnosa između Vas i kompanije SBB, obustave naplate i suspenzije pružanja usluge u vidu fizičkog isključenja koaksijalnog kabla koji ide do Vašeg objekta. Dakle, Ugovor koji potpisujete je Ugovor bez vremenskog ograničenja ("na neodređeno") sa minimalnim periodom ugovorne obaveze od 12/24 meseca.

U ovom slučaju morate da im platite navedeno, inače će Vas tužiti - meni su slali opomenu pred utuženje za dug od 50 (pedeset) dinara od pre 2 godine, pa bih Vam savetovao da platite to i izbegnete dalje probleme sa njima. Takođe, obratite pažnju da je i ugovor kod Telekoma isti ovakav - na neodređeno sa minimalnim trajanjem od 24 meseca, te ako budete želeli da raskinete ugovor kasnije, to morate najavitii 30 dana unapred.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #505

Dax

...replying to Milan Kragujevic

Dax

Hvala puno na odgovoru,iako mi se odgovor ne dopada od velike je koristi bas zbog mogucih utuzenja sa njihove strane,ako vam nije problem za jos jedan odgovor pitao bih vas imaju li oni pravo da prebace svoj kabl preko mog krova bez mog odobrenja i mogu li traziti za to neku odstetu ili dobiti neki benefit od njih ili mogu samo da zahtevam da svoj kabl preusmere na drugu banderu ili jednostavno da budem malo bezobrazan i da fiknem kabl

Reply · 9 months ago · #509

Milan Mladenovic

Milan Mladenovic

Dragi Milane,

Ja sam korisnik MTS-a pitaj Boga koliko dugo, sigurno 15 godina i vise. Produzio sam ugovor na 24 meseca za BOX 4 u januaru ove godine. Preselio se u svom stanu na novoj lokaciji i zelim da prebacim svoj box sa sobom, medjutim desava se da nemaju tehnickih mogucnosti, niti bakar niti optika.

Ja trazim da raskinem ugovor bez penala, medjutim da ostavim svoje mobilne linije, znaci da ih izvucem iz boxa i posebno placam, na sta ja dobijem odogovor da je neosnovan zahtev i da ako hocu da raskinem ugovor, moram da placam penale.

Koje su moje opcije?

Srdacan pozdrav,

Milan Mladenovic

Reply · 9 months ago · #499

Milan Kragujevic

...replying to Milan Mladenovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Milane,

Pre svega se izvinjavam zbog dužeg čekanja na moj odgovor.

Našao sam se u identičnoj situaciji sa Telekomom, i na kraju je nisam rešio - kada je uvedeno vanredno stanje zbog pandemije COVID-19, preselio sam se iz Beograda u selo, pošto sam radio od kuće, i tom prilikom od Telekoma zatražio da odmah suspenduje uslugu u Beogradu i da izvrši seobu na novu lokaciju. Odbili su obe stvari (uslugu ostavili u funkciji na staroj lokaciji i nastavili da naplaćuju, a seobu odbili jer "nema tehničkih mogućnosti"). Na kraju sam se preselio ponovo samo da bi mogli da mi prebace Internet. Raskid su svo vreme smatrali neosnovanim, i tražili da platim naknadu štete.

Što se tiče mobilnih linija u BOX paketu, kada podnosite zahtev za raskid, možete zatražiti da budu prenete na Prepaid, a zatim da zasnujete nove ugovore za njih. Linije u BOX paketu su deo odvojene kampanje i ne mogu se izvaditi iz BOX paketa bez promene kampanje uz novi period UO24.

Što se tiče raskida ugovora, od Telekoma nećete dobiti pozitivno rešenje zahteva te je najefikasnije da prestanete da komunicirate sa njima.

Umesto toga, podnesite Prigovor Regulatornoj agenciji za el. komunikacije - RATEL, gde ćete navesti da zahtevate da Telekom

1) stvori tehničke mogućnosti u skladu sa važećim cenovnikom po ceni od 1,00 din za stvaranje mogućnosti za Fiksni telefon, 1,00 din za stvaranje mogućnosti za ADSL/VDSL Internet putem bakarne telefonske parice i 1,00 din za stvaranje mogućnosti za IPTV uslugu, ILI

2) izvrši raskid ugovora za BOX paket bez nadoknade štete, raskreira BOX paket i demontira fiksnu liniju, Internet i IPTV uslugu, izuzev mobilnih linija koje će prebaciti na prepaid.

Seoba usluge je inače besplatna i može se vršiti neograničen broj puta.

RATEL dosta sporo radi, pa će Vam odgovoriti poštom za nekih mesec-dva, a do tada uložite prigovor kod Telekoma na račun i navedite da ste zahtevali seobu usluga BOX paketa na novu adresu koja je odbijena, i da Vam usled toga nisu pružene usluge. To je bitno da uradite zato da Vam Telekom ne bi raskinuo ugovor zbog neplaćenih računa, ali isto tako da ne biste plaćali račune za uslugu koju nemate jer Vam Telekom neće vratiti novac.

Kada Vam RATEL odgovori, postupite dalje u skladu sa tim ili me kontaktirajte. Sledeći korak, ukoliko zahtev ne reše pozitivno, je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za el. komunikacije. Info imate na sajtu MTT.

Takođe je poželjno da odmah pišete Tržišnoj inspekciji nadležnoj za Vaš region. Informacije o tome imate ovde.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #506

Djordje

Djordje

P.S.

Radi se o MTS-u

Reply · 9 months ago · #498

Djordje

Djordje

Postovani

Pomenuli ste da Zahtev oprevremenom raskidu Ugovora moze biti podnet i elektronski,pa me interesuje na koji mail to mogu da uradim i sta je potrebno od dokumentacije.

Hvala.

Reply · 9 months ago · #497

Milan Kragujevic

...replying to Djordje

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Đorđe,

Pre svega se izvinjavam zbog dužeg čekanja na moj odgovor.

U skladu sa Zakonom, jednostrani raskid ugovora se može izreći u poslovnom objektu prodavca, pismeno - slanjem podneska na adresu prodavca predviđenu za prijem dokumenata, ili elektronski - na trajnom nosaču podataka - slanjem e-poruke na predviđenu e-mail adresu prodavca.

Zvanično po proceduri možete podneti bilo kakav zahtev Telekomu na email adresu [email protected] za fiksne i [email protected] za mobilne usluge.

Svejedno, Telekom te zahteve u praksi odbija odmah i upućuje Vas u poslovnicu, ali možda budete imali uspeha oko toga.

Zahtev je neophodno da odštampate ili svojeručno napišete, potpišete (ili ako Vi niste vlasnik usluga onda je neophodno da Vlasnik potpiše), navedete JMBG, br. fiksnog telefona i usluge koje želite da raskinete, to skenirate, potpišete kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis iz lične karte i taj PDF pošaljete Telekomu. Ako nemate elektronski potpis i ne možete da nabavite, onda probajte bez toga.

Najbrže je u poslovnici. Ako je vlasnik usluga starija osoba koja ne može da ode do poslovnice, onda pišite Molbu Telekomu, jer su veće šanse da će Vam izaći u susret na taj način.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #507

Amazonka

Amazonka

Sjajan vodič. Konačno da korisnici razumeju svoja prava.

Reply · 9 months ago · #491

Aleksandar

Aleksandar

Pozdrav Milane,

Da li mozes da mi kazes, da li imam pravo da raskinem ugovor o koriscenju kablovskog Interneta sa Supernovom, potpisao sam 1.09.2020. godine ali evo vec treci dan mi Internet ne radi. Niti je radio ijednog trenutka od instalacije. Prijavio sam call centru, vise puta, ali me jos uvek niko nije zvao da resi problem.

Pisao sam i mail ali mi niko nije odgovorio.

Posto mi je internet hitan, raskinuo bih ugovor sa njima i uzeo drugog operatera.

Hvala unapred,

Aleksandar

Reply · 9 months ago · #479

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

apsolutno, imate pravo da odustanete od ugovora zaključenog na daljinu, tj. van poslovnih prostorija, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Potrebno je da svu opremu ponesete u poslovnicu Supernove (dakle, ne Telekoma!), i navedete da želite da ODUSTANETE od ugovora u skladu sa Pravom na odustak od ugovora definisanom u članu 28. Zakona o zaštiti potrošača. Veoma je bitno da ne tražite RASKID već ODUSTANAK.

Opremu vraćate ODMAH, mada će Vam možda spominjati neki “otkazni rok”, niste dužni da to “ispoštujete” jer će Vam u tom slučaju isteći rok za odustanak. Otkazni rok ispoštujte bez opreme, naplatiće vam ga 1 dinar, i to je sve.

Naravno, ovo važi samo za ugovore koje ste potpisali u svom domu, dakle van poslovnice. Ako ste potpisali u poslovnici, u tom slučaju nećete moći ovako lako da raskinete.

Najbolje je da iskoristite pravo na odustanak dok ga još imate, u suprotnom ćete morati da idete kroz proces žalbi i eventualno tužbe, što nije nimalo prijatno, brzo ili jeftino. Uvek možete ponovo da probat Supernovu kasnije.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #480

Aleksandar

...replying to Milan Kragujevic

Aleksandar

Hvala puno na brzom odgovoru!!!

Posle posla odmah idem u njihovu poslovnicu u Sava Centru, ponecu ugovor i opremu. Ugovor sam potpisao u stanu prilikom instalacije. I pozvacu se na zakon o Zastiti potrosaca, clan 28.

Samo jos jednu nedoumicu imam. Napisali ste: “Opremu vraćate ODMAH, mada će Vam možda spominjati neki “otkazni rok”, niste dužni da to “ispoštujete” jer će Vam u tom slučaju isteći rok za odustanak. Otkazni rok ispoštujte bez opreme, naplatiće vam ga 1 dinar, i to je sve.”

Znaci ako mi spomenu otkazni rok, da li da im kazem da nisam u obavezi da ispostujem otkazni rok?

Jer u drugoj recenici kazete da otkazni rok ispostujem bez opreme. Ako spomenu otkazi rok sta da im kazem?

Ako budu pravili neki problem trazicu da mi napismemo napisu zasto ne mogu da odustanem. Je l' to ok?

Jos jednom hvala na odgvoru!!! Javljam sta sam uradio!

Reply · 9 months ago · #484

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

otkazni rok ispoštuje u smislu da ćete im platiti dinar ili koliko već za narednih mesec dana “korišćenja”, jer je tako lakše, i ako ne bi smeli da Vam naplate to. Ali, nemojte ispoštovati u tome da ćete "koristiti" uslugu tj. zadržati opremu i samo podneti Zahtev pa doneti nazad posle 30 dana.

Ako imate promociju po dinar, naplatiće vam 1 dinar taj mesec, ako nemate, onda posle raskida napišite prigovor na račun i tražite da bude umanjen na 0 dinara jer usluga nije funkcionisala.

Nemojte da se raspravljate oko otkaznog roka, nema svrhe jer je to sitnica u celoj priči, pogotovu ako imate bar 1 mesec po dinar, bitno je samo da raskinu ugovor i da vratite opremu. Dakle, insistirajte da vratite opremu, a što se otkaznog roka tiče recite im da Vam slobodno naplate.

Javite mi se mejlom na , poslaću Vam br. telefona pa me pozovite ako bude problema dok ste u poslovnici, da ne idete više puta.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #485

Marko

Marko

Pozdrav Milane,

Da li je moguc raskid ugovora sa MTSom nakon nesto vise od mesec dana od potpisivanja, jer u tom periodu brzina interneta nije povecana na brzinu predvidjenu ugovorom? Inace sam presao sa ADSL-a bez ugovora (10/1) na BOX 2 paket (50/8), a brzina je ostala nepromenjena. Podneo sam vise prijava na koje oni ne reaguju.

Hvala unapred

Reply · 9 months ago · #478

Milan Kragujevic

...replying to Marko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marko,

mislim da nije moguće "tako lako", rok za odustanak je 14 dana za ugovore zaključene van poslovnih prostorije, a taj rok je istekao svakako.

Probajte da podnesete Zahtev za obračun naknade štete, pa ako je naknada štete prihvatljiva (trebalo bi da je nema, jer ste već imali Internet i fiksni telefon pre nego što ste zasnovali ugovor uz UO24 za NET 50 paket).

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #481

Aleksandar

Aleksandar

Pozdrav Milane,

Imam potpisan ugovor sa Super Novom jos narednih godinu dana, ali igrom slucaja dobio sam dete i selim se u drugu zgradu u kojoj nema prikljucak super nove, da li ja imam pravo na raskid ugovira ako oni nemaju “tehnickih mogucnosti” da mi prebace prikljucak. Ili me mogu naterati da trazim potpise od stanara da bi oni doveli prikljucak sto zaista nemam nameru za njih to da radim

Hvala

Reply · 9 months ago · #472

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

pre svega čestitam na rođenju deteta! ?

Možete podneti zahtev za seobu usluge, i generalno će Vam javiti da ne postoje tehnički uslovi za korišćenje na toj lokaciji, kada možete zatražiti jednostrani raskid Ugovora zbog nemogućnosti operatera da Vam pruži uslugu na novoj lokaciji, a u skladu sa pravom na seobu definisanom Ugovorom. Nikada do sada nisu uveli Internet zbog jednog korisnika, a Vama svakako ne mogu da traže da uradite ništa povodom te seobe. Odobriće Vam raskid, i tada ćete odneti opremu i naplatiće Vam još 30 dana korišćenja u vidu otkaznog roka, što morate da ispoštujete. Neće Vam naplatiti naknadu štete.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #482

Ljuba Stanojlovic

Ljuba Stanojlovic

Pozdrav , vise puta sam podnosio zahtev da mts ne ispunjava svoj deo ugovora jer sam dobio relativno skoro nov , po njihovom "hibrid" modem koji kako sam razumeo radi preko signalne mreze je poprilicno nestabilan i jedva dobijam i 1.5mb upload brzinu od ugovornih 4ms/s, wifi ne mogu da koristim 10m dalje od mesta gde stoji modem i samim tim ako ga pomerim brzina interneta opada.... Imao sam vise zalbi na veliki odziv njihovog servera tipa 30ms (lag servera) to je 3 puta veci nego standardno, sto utice na koriscenje interneta , 4 puta je bila njihova tehnicna sluzba sa terena i svaki put kao to je to , ne moze bolje .....Sto dovodi do toga da na moj prigovor dobijem odgovor kao da je sve okej i da je sa njihove strane sve regularno ..... Podneo sam zahtev za raskid ugovora koji ocekujem u ponedeljak , pa sam hteo savet kako i sta da postupim , kome dalje da se obratim ako mi ne raskinu ugovor bez penala sto verovatno nece biti.

Inace imam box 4 , a hocu da prekinem net ili jos nesto pored toga , jer bih odradio delimican raskid, samo ono sto je sporno ako ne moze samo to onda ceo paket , jer imam telefon koji otplacujem jos nekih 7-8 meseci.

Hvala

Reply · 10 months ago · #464

Dal megatron ili optimus prajm

...replying to Ljuba Stanojlovic

Dal megatron ili optimus prajm

Koliko ti je udaljena telefonska centrala?

To je vrv glavni nedostatak.

Iptv isto koristi internet taj isti preko modema, funkcioniše bez problema?

Reply · 9 months ago · #470

Gordan

Gordan

Poštovanje Milane,

Korisnik sam Telenorove mreže od 1999. U dva navrata sam imao ugovornu obavezu, prethodna je istekla u oktobru prošle godine. U nekoliko navrata su me pozivali iz Telenora da potpišem novi ugovor uz izvesne pogodnosti, međutim nisam bio zainteresovan za to.

Prošle sedmice sam ipak poželeo da pređem na novi paket Total 2 uz mesečnu pretplatu od 1.250 dinara. Ipak, pošto je naznačeno da se uz ovaj paket na mobilnom telefonu može koristiti jedna premium, a jedna besplatna aplikacija, a meni je značila opcija iz prethodnog paketa da koristim dva premium servisa (Deezer i HBO Go) u poslovnici sam sedam-osam puta pitao službenicu da li ću moći da koristim obe aplikacije besplatno (Deezer na telefonu, HBO Go na Smart TV), a ona mi je potvrdila da hoću.

Međutim, pre nekoliko dana nisam mogao da se ulogujem ni na jednu aplikaciju, a kada sam na Telenorovoj mobilnoj aplikaciji izabrao Deezer kao premijum servis, automatski sam izlogovan iz HBO Go. Iste večeri sam preko Call centra podneo žalbu, na koju mi je danas stigla SMS poruka sa odgovorom "... imamo informaciju da ste prilikom promene paketa ispravno informisani da u novom Total 2 paketu imate mogunćost korišćenja jednog premium digitalnog servisa te vaš prigovor nismo prihvatili".

To što je navedeno u obrazloženju, nije istina. Molim vas za savet: šta mogu da učinim da odbacim ugovoru obavezu koju sam prihvatio po instrukciji službenice slanjem SMS poruke, kao i da se vratim na prethodni korisički paket.

Hvala unapred na odgovoru.

Reply · 10 months ago · #454

Milan Kragujevic

...replying to Gordan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Gordane,

možete raskinuti ugovor uz plaćanje naknade štete u iznosu razlike u ceni između cene paketa bez ugovorne obaveze i cene sa promocijom koju plaćate (1250 din). U ovom slučaju to je 2049 - 1250 = 799 din, pomnoženo sa (broj dana korišćenja / 30), npr. za 10 dana korišćenja to je 10/30 = 0.33, dakle ukupno plaćate 264 din.

Raskid realizujete u Telenorovoj prodavnici uz važeću ličnu kartu. Rok za odgovor na Zahtev je 15 dana.

Ne možete da se vratite na stari paket na taj način. Možete da kontaktirate Tržišnu inspekciju nadležnu za Vaš region (spisak imate na sajtu ovde), i uložite žalbu. Proces zavisi od Vaše sreće, i ako je Zakon na Vašoj strani.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #483

Maja Asceric

Maja Asceric

Postovani

U julu prosle godine sam zvala tel Sbb i pitala koja je procedura zacraskid ugovora.Rekli su da ce me pozvati neko iz njihove sluzbe za raskid.Posle 7 zvala pozvali su me i pitali da li sam sigurna da zelim da raskinem ugovor.Rekla sam da jesam.Operater mi je rekao da moram biti korisnik jos mesec dana i da nakon toga vratim uredjaje u poslivnicu .Nakoon vise od mesec dana 30.9 sam otisla u poslovnicu i vrstila uredjaje.Stigao mi je racun za mesec oktobar.Otisla sam u poslovnicu objasnila da sam ja ispostovala mesec dana otkaznog roka.Rekli su da napisem prigovor na racun..Napisala sam prigovor sa objasnjenjem kao u tekstu gore.Odgovor mi nisu poslali u roku od 8 dana.Nisu mi poslali nikad.Ali su mi poslali opomenu pred tuzbu..Ja sam opet zvala i pitala kako moze opomena pre odgovora na zalbu..ostsla sam bez odgobora.Danas mi je opet stigla òpomena pred tuzbu od advokatske kancelarije Vukovic za 3.768 din..Dakle uvecano za kamatu od oktobra prosle godine..Moje pitanje Vama je da li je ta tuzba osnovana..ako nisam dobila odgovor na prigovor o racunu..Ako sam ispostovala i bila korisnik jos mesec dana..isplatila sve dugove…Hvala unapred za odgovor

Reply · 10 months ago · #451

Milan Kragujevic

...replying to Maja Asceric

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Majo,

postojanje odredbe o otkaznom roku u Opštim uslovima (na koje se oslanja Ugovor) Vas obavezuje da raskid ugovora za usluge najavite 30 dana unapred. Ako to ne uradite, raskid stupa 30 dana od dana kada ste podneli zahtev za raskid ugovora.

U periodu otkaznog roka možete da koristite usluge i dužni ste da platite tih 30 dana korišćenja.

Dakle, u ovom slučaju ne možete da uputite prigovor na račun jer ste se složili sa svim odredbama Opštih uslova kada ste potpisali Ugovor.

Tužba Vam je stigla zbog neizmirenog dugovanja, sada je prekasno da to dugovanje osporavate. Kada Vam nisu odgovorili posle 8 dana trebalo je da ih kontaktirate i tada uputite Prigovor jer Vam nisu odgovorili na Reklamaciju. Rok za reklamaciju je 60 dana od dana prijema računa. Ako su Vam odgovor poslali poštom (kao što uvek rade) možda je pošta izgubila pismo, tako nešto se dešavalo više puta meni sa pismima raznih vrsta i porekla.

U ovom slučaju ne možete ništa osim da tužite SBB i da osporavate otkazni rok, što bi predstavljalo dugotrajnu "bitku" sa establišmentom, pošto svi operateri primenjuju otkazni rok (Telekom Srbija; SBB; operatori Supernova brenda - sadašnji Kopernikus Tehnolodži doo Novi Beograd; Vip mobile; Telenor; Orion Telekom; Astra Telekom; …)

Ako ne platite tu tužbu, koja može biti jer ste kasnili sa vraćanjem opreme (rok za vraćanje opreme je 7 dana nakon raskida ugovora tj. 37 dana od podnošenja Zahteva za raskid) ili zbog nekog računa, biće izdat nalog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, pa će Vam deo primanja (do ⅔ iznosa) ili imovina biti zaplenjeni za iznos tužbe + izvršenja i svih dodatnih troškova.

Mene su "prevarili" u Eunet-u, tada nisam znao za “foru” i posle 4 godine su mi poslali Opomenu pred utuženje za 4000 din, što sam platio jer sada znam kako ovo funkcioniše.

Žao mi je što nisam mogao da budem od pomoći.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 10 months ago · #452

Katarina Zeberan

Katarina Zeberan

Zdravo Milane

Potpisala sam ugovor sa telenorom bio mi je potreban internet dobila Sam aparat sa karticom koji je radio da kazem dva meseca evo vec dva meseca uopste nemam Internet. Bila Sam kod njih u poslovicu, devojka sta radi tamo probala I kaze ima. Ja dosla kuci tu opet nemam. Da li mogu da raskinem ugovor ili da li mogu da uzmem telefon u vrednosti Internet ugovora koji je 2000 din mesecno

Reply · 10 months ago · #450

Isidora G. Bukvić

Isidora G. Bukvić

Pozdrav Milane,

Imamo potpisan ugovor kod MTSa za BOX paket usluga internet, tv i telefon. Ugovor traje oko godinu dana.

Već više od deset dana nemamo ni jednu od navedih usluga. Uložili smo više prigovora i niko nas ne zove i ne obaveštava o problemu. Svaki put operater samo prosledi dalje naš prigovor zahvali se i ćao.

Ta neprofesionalnost i neodgovornost nas dovodi do ludila. Verovatno im je to poslednja rupa na svirali jer se radi o seoskoj teritoriji i treba da se potrude da dodju i reše problem. Moji koji su tamo u penziji i odsečeni od sveta su baš nervozni.

Da li postoji mogućnost da raskinemo ugovor u našu korist jer nemamo uslugu za koju plaćamo i niko se ne trudi da reši problem ili nas bar obaveti o čemu se radi i dokle će tako biti.

Hvala puno.

Pozdrav.

Isidora

Reply · 10 months ago · #448

Milan Kragujevic

...replying to Isidora G. Bukvić

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Isidora,

pre svega znajte da mi je jako žao zbog situacije u kojoj se nalazite usled prekida usluga koji nije rešen. Nažalost, takva situacija se dešava jako često, čak i u Beogradu, i nije nimalo različita.

U mom konkretnom slučaju trebalo je 8 meseci redovnog slanja Prigovora i prijava kvara (svakih 8 dana koliko je zakonski rok) i slanja žalbi RATEL-u i MTT-u, kao i redovnog odlaženja do različitih poslovnica Telekoma radi ličnog uručenja prigovora da mi se omogući raskid ugovora na štetu Telekoma Srbija. Problem je bio na teritoriji Novog Beograda, na Ledinama, gde Internet nije radio ni jednog dana ugovora, dakle od prvog dana nije radio i do kraja ugovora nije uspostavljena usluga. Moj zahtev je bio uspostavljanje usluge (dakle popravka kvara) i naknada štete za sve dane kada usluga nije funkcionisala ili raskid ugovora bez naplate nadoknade štete uz storniranje svih računa koji su izdati za uslugu od trenutka kada je prvi put prijavljen problem.

Usled navedenog, znajte da raskid u skorijem periodu ne možete da realizujete, a ukoliko dođe do raskida i bude naplaćena naknada štete, i taj račun ne platite, bićete tuženi od strane Telekoma.

Preporučujem Vam da se telefonom obratite Organizaciji potrošača “Efektiva”, a oni će Vas uputiti kako da se obratite Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija - sektor Tržišne inspekcije. Nemojte pisati RATEL-u, nemaju ovlašćenja da pokreću inspekcijski postupak niti da na bilo koji način utiču na rad operatora, osim da posreduju u mirnom rešavanju spora.

Mislim da ćete morati da uzmete usluge drugog provajdera, verovatno neki mobilni Internet (imate moju recenziju Vip Kućnog neta ovde, imate i Vip Vikend net bez ugovorne obaveze) i da koristite besplatnu DVB-T2 zemaljsku televiziju ("preko antene i set top box-a"), pošto Telekom neće to tako brzo da sredi, niti da odobri raskid, niti će MTT da utiče na ponašanje Telekoma u značajnom obliku u skorijem periodu. Praktično možete samo da se žalite i da čekate proceduru, ili da odmah tužite Telekom.

Žao mi je što ste dovedeni u ovakvu situaciju. Nažalost, to se korisnicima sve češće dešava sa Telekomom.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Srećno i sve najbolje,

Milan

Reply · 10 months ago · #449

Milan

Milan

Pozdrav Milane,

Juce sam na sajtu MTS-a procitao da su krenuli sa novom promocijom pod nazivom “stotka”. Ukratko, ako potpisem aneks ugovora na bilo koji paket “omorika”, dobijam svaki mesec free 100gb interneta.

Otisao sam u najblizu poslovnicu MTS sa namerom da potpisem aneks ugovora, medjutim od zaposlenih sam dobio informaciju da navedena promocija vazi samo za lica ne starija od 26 godina starosti.
Pitam da li smo mi koji smo stariji diskriminisani i da li zakon o zastiti potrosaca prepoznaje ociglednu diskriminaciju u ovom slucaju.

Reply · 11 months ago · #446

Milan Kragujevic

...replying to Milan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Milane,

nisam kompetentan da Vam odgovorim ali mogu da ukažem na postojanje prethodnih ponuda takve vrste kod Telekoma, kao što su “Studentski ADSL paket (Click 4 po ceni Click 1)” iz 2009. godine, kao i ponude kod drugih operatora, npr. “Beotelnet" sa akcijom "ADSL 15 Mb/s za 999 din" za studente, Vip mobile sa akcijom “Dupli GB uz NOVA tarife - za mlađe od 30” iz 2016. godine, kao i akcijom 9 meseci besplatnog korišćenja svih usluga za nove mame u 2019. i 2020. godini. Naravno, postoji mnogo više ponuda slične vrste, koja nude određene povoljnije uslove određenim grupama ljudi.

Moja interpretacija navedenog je da se to ne smatra diskriminacijom, posebno što bi, usled takve interpretacije diskriminacije, bili obuhvaćeni i paketi za osobe sa invaliditetom koji nude 50% popusta na promotivnu cenu pretplate za sve usluge.

Iskreno, ne mogu Vam pomoći u ovom slučaju. Svakako, možete kontaktirati Tržišnu inspekciju u Vašem mestu stanovanja i ukazati im na uslove ponude i način poslovanja preduzeća Telekom Srbija a.d., nakon čega će oni pokrenuti proces u skladu sa Zakonom.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #447

Zoran Dimitrijevic

Zoran Dimitrijevic

Pozdrav Milane…

Greskom-nesporazumom uzet paket u Telenoru za uredjaj i usluge, bukvalno posle 15 min smo se vratili da raskinemo ugovor,u poslovnici poceli da nam obracunavaju nekakve “penale”! Zaboga,nista nije taknuto,neotpakovan uredjaj,neaktiviran SIM, ma nece da cuju,osim da uplatimo ceo iznos za naredne dve godine! Kada sam postavio pitanje da li su njihovi “penali” u skladu sa zakonom, ponudili su “bezbolniju varijantu". Da karticu vratimo,paket ponistimo, ali da uredjaj isplatimo u celosti.

Molim Vas,kazite mi sta da radim?

Reply · 11 months ago · #441

Milan Kragujevic

...replying to Zoran Dimitrijevic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Zorane,

nažalost, sve prodaje su konačne i ne postoji mogućnost da vratite uređaj ukoliko ste ga lično kupili u prodavnici, samim tim jedino što možete da uradite je da isplatite naknadu štete u vidu rata za uređaj (bez tarifnog paketa) i zadržite uređaj.

Svestan sam da ovako nešto zvuči užasno, ali je situacija takva. Možete probati da pišete molbu Telenoru na email [email protected] (navedite broj telefona, ime i prezime vlasnika kao i datum rođenja i poslednje 3 cifre JMBG-a) da Vam se izađe u susret i izvrši storniranje prodaje. Uređaj nemojte otvarati, ako ga otvorite ne možete da ga vratite ni sa molbom.

U budućnosti možete vršiti kupovinu online, gde imate rok 14 dana da izvršite povraćaj kupljene robe, čak i otvorene, bez ikakvih dodatnih troškova, obaveza i pravnih posledica. Tako nešto važi samo online. Više informacija imate na linku: Uslovi korišćenja usluge Webshop (deo Raskidi ugovora - rok od 14 dana).

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #443

Jelena

Jelena

Cao Milane,

Nisam videla sta se desava u slucaju da je ugovor potpisan sa osobom koja je preminula. Ugovor istice u narednih mesec dana ali vec godinu i po dana mi placamo racune za usluge koje niko ne koristi. Poslala sam email sa dokumentacijom i cekam da vidim sta ce da odgovore. Normalno bi bilo da u trenutku smrti jedne od potpisanih strana ugovor prestaje da postoji, jer nema zakonske osnove da se produzava ako se usluge ne koriste. Jos nisam cula nista od MTS ali mislim da prestanak ugovora bi bila normalna resiva situacija.

Hvala

Jelena

Reply · 11 months ago · #440

Milan Kragujevic

...replying to Jelena

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Jelena,

pre svega izvinite na kasnijem odgovoru.

Opšti uslovi kompanije Telekom Srbija a.d. Beograd regulišu pravo naslednika (u pravnom smislu) da izvrše promenu vlasništva usluga čiji je vlasnik preminuo, odnosno da izvrše raskid ugovora.

U svakom slučaju, naslednik je u obavezi da o nastupanju smrti korisnika obavesti preduzeće Telekom Srbija a.d. bez odlaganja a najkasnije u roku od 7 dana od smrti korisnika, i to lično u poslovnici uz važeću ličnu kartu, ličnu kartu preminulog, Izvod iz matične knjige umrlih i dokaz o nasledništvu u pravnom smislu.

Pri podnošenju tog obaveštenja, naslednik može da odabere da li želi da nastavi da koristi usluge po komercijalnim uslovima i važećoj promociji ili da izvrši raskid ugovora za navedene usluge. U slučaju raskida neophodno je kompaniji Telekom Srbija vratiti mobilni uređaj, ukoliko je u pitanju usluga mobilne telefonije, odnosno svu terminalnu opremu dobijenu od Telekoma za realizaciju usluge kako bi se izbegla naplata naknade štete za navedenu opremu usled raskida. Napominjem da to nije naknada štete za raskid ugovora jer je ugovor realizovan sa preminulom osobom, već predstavlja komercijalnu vrednost opreme koja je ustupljena korisniku uz obavezu da bude vraćena Telekomu, odnosno otplaćena uz mesečne račune (u slučaju mobilnog uređaja).

Telekom nije dužan da proverava, niti ima način da proveri, da li je neki pretplatnik u nekom trenutku preminuo ili ne, pa da sam prestane sa pružanjem usluge. Međutim, naslednici nisu u obavezi da snose troškove ukoliko ispoštuju proceduru.

U Vašem slučaju, pošto je blizu kraj ugovorne obaveze, a sve račune ste plaćali do sada, nećete imati nikakvih problema da izvršite raskid ugovora niti dodatnih troškova, ali novac za pružene usluge ne možete da dobijete nazad jer niste obavestili Telekom o smrti i o nameri da prestanete sa korišćenjem usluga, a usluge su pružene bez obzira da li ih je neko koristio ili ne.

Ispoštujte samo proceduru, dakle otiđite lično u poslovnicu sa nekim dokumentom (npr. zapisnik ostavinske rasprave) o nasledstvu, dokazom o smrti preminulog, Vašom ličnom kartom i ličnom kartom preminulog, i zatražite raskid ugovora.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #442

Bojan Miljevic

Bojan Miljevic

Cao Milane,

Imam BOX2 paket kod Mts-a, potpisan 2019 u aprilu, dobio sam 4 mjeseca po 1 din.

Sada, posle godinu i 3 mjeseca, zelim raskinuti ugovor. Poslao sam zahtjev i traze mi 16500, ulazem prigovor, i bude veca cifra, 16690...

Na koji nacin se zaliti da ovo smanje na razumna 4 mjeseca koja sam dobio gratis da platim?

Hvala

Bojan

06xxxxxxx

Edit by Milan Kragujevic: Uklonjeni lični podaci.

Reply · 11 months ago · #434

Milan Kragujevic

...replying to Bojan Miljevic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Bojane,

nažalost tako nešto nije moguće, morate da platite priključne takse za 2 usluge (pretpostavljam fiskni i xDSL internet) + 4 meseca po punoj ceni iz Standardne ponude i razliku u ceni između cene iz Standardne ponude i cene koju ste plaćali pomnoženo sa brojem meseci koliko ste koristili uslugu nakon tih 4 meseca po 1 dinar.

Takvo postupanje je u skladu sa Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Dakle, ne plaćate samo tih 4 meseca po dinar već i priključne takse (obično 6000 din po usluzi) + cena koju plaćate je iz standardne ponude, obično 300 din veća od one koju ste do sada plaćali.

Inače iznos za raskid će rasti svakim danom, dakle nemate nikakve uštede ako čekate sa raskidom.

Ovo sam detaljno opisao u sekciji “Priključne takse” u tekstu “Šta treba da znate prilikom potpisivanja ugovora za telekomunikacije?”. Žao mi je što ste dovedeni u ovu situaciju.

Moja procena je da ni na sudu ne možete da dobijete poništenje priključnih taksi, jedino ako Vam usluga ne radi, za šta morate da ispoštujete proceduru prijave smetnje koja je navedena u pomenutom tekstu.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #435

Bojan Miljevic

...replying to Milan Kragujevic

Bojan Miljevic

Hvala Milane.

Sve najbolje

Reply · 11 months ago · #436

Marko

Marko

Promenio sam paket u Telenoru u Decembru 2019, preko aplikacije u telefonu. Hocu da raskinem ugovor i oslobodim broj. Zvao sam call centar da pitam gde i kako. Da skratim, covek mi izracuna da treba da platim PREOSTALE mesece iz ugovora da bi raskinuo ugovor. CEla poenta zakona iz 2018 je da ne smeju to da rade vec da moram platiti razliku (kao sto vas clanak i govori) odnosno popust koji sam do sada ostvario, a ne popust koji bih ostvario.

Sta sad da radim? Necu da im platim 30000 dinara, al ocu da ih se resdim po zakonu, za par hiljada. Prave se blesavi.

Reply · 11 months ago · #421

Milan Kragujevic

...replying to Marko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marko,

iznos naknade štete usled prevremenog raskida ugovora Vam može izračunati samo služba koja se bavi raskidima. Call centar, mejl podrška kao i podrška na društvenim mrežama nemaju uvid u ove informacije. Zahtev za raskid ugovora morate podneti lično u poslovnici, sa važećom ličnom kartom na uvid/očitavanje.

Kada zahtev dospe na obradu, dobićete poziv od Telenorove službe kada će Vam biti saopšten iznos naknade štete. Tada imate mogućnost da prihvatite raskid SMS porukom ili da odustanete od raskida pri čemu se ništa ne menja.

Mogu Vam proceniti iznos naknade štete, ukoliko mi navedete par detalja o Vašem ugovoru i tarifnom paketu.

Kada ste potpisali ugovor, da li je ugovor obnavljan pre isteka - ako jeste, kada, koji je tarifni paket u pitanju, da li ste uzeli uređaj - ako jeste, koji, da li je uređaj na rate ili standardna ponuda, da li su rate preko Telenor računa ili Mobi/Telenor banke, na koji period obaveze je zaključen ugovor, koji mesečni iznos plaćate, i da li ste imali nekih posebnih popusta van ponude na sajtu (npr. 50% popusta na pretplatu).

Važno je napomenuti da je cena tarifnog paketa u Telenoru uvek sa popustom, te da cenu po “standardnoj ponudi” možete videti na sajtu. Ovo praktično znači da pretplata za Total 2 nije npr. 1599 din već 2049 din.

Ukoliko želite, možete me kontaktirati putem linka CONTACT u meniju sajta, ako želite da razgovor nastavimo privatno.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 11 months ago · #422

Marko

...replying to Milan Kragujevic

Marko

Zavrsio sam sa Telenorom, podneo zahtev za raskid ugovorne obaveze, reko sam im da necu popust (koji imam) vec da placam punu cenu al necu da budem na ugovoru sa trajanjem.

Naredni ponedeljak mi se kartica iskljucila, nisam mogao da vrsim pozive. Pozovem call centar sa drugog broja, bla bla, kaze covek broj mi je privremeno suspendovan, navodno me je neko zvao iz telenora (na broj koji je privremeno suspendovan) 2 puta, ni sam se javio (nemam propustenih poziva, telefon ne gasim). Meni to dosadi i odem u poslovnicu gde mi radica kaze da mi broj nije iskljucen i da me i dalje neko opet navodno zvao (nije, sto se mene tice, meni broj ne radi). Ugovor je raskinut, prebacen sam (nakon 20+ godina, od mobtela do telenora) na PrePaid i sad ne mogu 3 meseca da prebacim broj, Ratelov zakon/pravilo. Reko ok, odem u VIP uzmem drugi broj i kraj.

Reply · 9 months ago · #469

Marko

...replying to Milan Kragujevic

Marko

Hvala na odgovoru.

Pa ovako, ugovor je meni bio istekao, ako je postojao, bio je automatski obnavljan. Kada sam menjao paket bio sam u bolnici, lezao. Preko aplikacije Telenorove sam promenuo paket. U ponudi je bilo dali zelim telefon ili zelim popust. Uzeo sam popust, telefon imam. Nisam nista potpisao, osim elektronskog “Prihvatam” u aplikaciji. Paket je Start 150 (1099 din iliti 849 din sa popustom koji imam). Kazem uzet u krajem Decembra 2019 ( oko 23-ceg). Racune redovno placam i nemam neke probleme sa Telenorom, osim sto sam vec 20 godina tamo jos dok ga je Karic drzao, oni stare korisnike ne cene ni malo, non stop nude neke stvari koje su meni glupe, a za ~100 dinara vise imam neograniceno minuta u VIP-u, al ne mogu broj preneti jer sam pod ugovorom u Telenoru.

Ici cu danas u poslovnici, podnecu zahtev pa cu videti da li ce biti ista bolje. Nije mi problem da im platim par hiljda da ih se resim, al ovo sto mi rece ovaj iz call centra je neprihvatljivo (racunao je preostalo vreme do isteka ugovorne obaveze, dakle do decembra 2021 po ceni 849 mesec…)

Reply · 11 months ago · #423

Gordan

...replying to Marko

Gordan

Poštovanje Milane,

Korisnik sam Telenorove mreže od 1999. U dva navrata sam imao ugovornu obavezu, prethodna je istekla u oktobru prošle godine. U nekoliko navrata su me pozivali iz Telenora da potpišem novi ugovor uz izvesne pogodnosti, međutim nisam bio zainteresovan za to.

Prošle sedmice sam ipak poželeo da pređem na novi paket Total 2 uz mesečnu pretplatu od 1.250 dinara. Ipak, pošto je naznačeno da se uz ovaj paket na mobilnom telefonu može koristiti jedna premium, a jedna besplatna aplikacija, a meni je značila opcija iz prethodnog paketa da koristim dva premium servisa (Deezer i HBO Go) u poslovnici sam sedam-osam puta pitao službenicu da li ću moći da koristim obe aplikacije besplatno (Deezer na telefonu, HBO Go na Smart TV), a ona mi je potvrdila da hoću.

Međutim, pre nekoliko dana nisam mogao da se ulogujem ni na jednu aplikaciju, a kada sam na Telenorovoj mobilnoj aplikaciji izabrao Deezer kao premijum servis, automatski sam izlogovan iz HBO Go. Iste večeri sam preko Call centra podneo žalbu, na koju mi je danas stigla SMS poruka sa odgovorom "... imamo informaciju da ste prilikom promene paketa ispravno informisani da u novom Total 2 paketu imate mogunćost korišćenja jednog premium digitalnog servisa te vaš prigovor nismo prihvatili".

To što je navedeno u obrazloženju, nije istina. Molim vas za savet: šta mogu da učinim da odbacim ugovoru obavezu koju sam prihvatio po instrukciji službenice slanjem SMS poruke, kao i da se vratim na prethodni korisički paket.

Hvala napred na odgovoru.

Reply · 10 months ago · #453

Ogisa

Ogisa

Imam jedno pitanje. Imam potpisan ugovor sa SBB-om,ali zbog COVID-19 moram da odem iz grada na par meseci. Da li postoji nacin da stopiram ili raskinem ugovor za tih par meseci pa posle kada se vratim da se ponovo prikljucim. Da li bih morao da platim neke penale?

Reply · 11 months ago · #417

Milan Kragujevic

...replying to Ogisa

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Ognjene,

ukoliko imate prebivalište prijavljeno na toj adresi i SBB tu nema tehničkih mogućnosti za priključenje, možete zatražiti seobu usluge na tu adresu i kada Vam odbiju zahtev omogućiće Vam raskid ugovora bez naknade štete ako to zatražite.

Ako imaju infrastrukturu, samo uradite seobu usluge na tu adresu pa posle vratite na prethodnu adresu.

Svakako, pauziranje ugovora kod njih ne postoji, a pri “običnom” raskidu morate platiti nadoknadu štete koja nije mala jer sadrži i priključne takse i popuste.

Ako nemate prebivalište na toj adresi, prebacite ugovor na drugog korisnika koji ima prebivalište na adresi gde SBB ne nudi usluge, zatim neka taj korisnik zatraži seobu na svoju adresu prebivališta i onda neka on raskine ugovor bez penala.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #418

Milan

...replying to Milan Kragujevic

Milan

Postovanje,

mozete li mi samo pojasniti sta znaci “SBB tu nema tehničkih mogućnosti za priključenje” ?

Ako na adresi moje prijave, u zgradi dakle postoji i SBB mogucnost, ali je u mom stanu aktivan vec drugi provajder (MTS konkretno), da li se i to podrazumeva kao tehnicka nemogucnost ili ne?

Reply · 11 months ago · #419

Milan Kragujevic

...replying to Milan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Milane,

ukoliko SBB može da izvrši priključenje, to ne označava nepostojanje tehničkih mogućnosti. Razlog je jednostavan: mogućnosti postoje ali Vi ne želite da koristite njihove usluge.

U navedenom slučaju nemate pravo na raskid ugovora bez nadoknade štete, već možete izvršiti besplatnu seobu usluge na tu lokaciju u skladu sa Opštim uslovima, ili raskinuti ugovor uz plaćanje naknade štete za prevremeni raskid.

Nepostojanje tehničkih mogućnosti podrazumeva isključivo nepostojanje kablovske mreže operatora kao i nemogućnost operatora da stvori tehničke mogućnosti odnosno proširi mrežu. Ukoliko mreža postoji u susednoj zgradi ili ulici, operator može o svom trošku izvršiti modifikaciju i proširiti mrežu na Vaš objekat.

Odluku o postojanju ili nepostojanju mogućnosti donosi operator (u Vašem slučaju SBB), i to u vidu pismenog odgovora na Zahtev za seobu usluge.

Uslugu ne možete seliti na bilo koje mesto, već je neophodno da imate prijavljeno prebivalište na toj adresi ili da posedujete komunalne račune na Vaše ime kao dokaz o stanovanju, koje ćete predati SBB-u na uvid.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #420

Драган

Драган

Поштовани, треба ми помоћ/савет

завршава ми се двогодишњи уговор са СББ-ом 3.7.2020.. међутим приликом потписивања захтева за раскид уговора, речено ми је да морам да чекам 30 дана.. отказни рок неки је у питању.. иако так рок премашује 3 јул када се завршава уговорна обавеза.. и траже ми да платим још један рачун за јул месец иако уговор траје само до 3.07.2020.. да ли сам у обавези да плаћам тај отказни рок?
унапред захвалан

Reply · 11 months ago · #414

Milan Kragujevic

...replying to Драган

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Dragane,

u skladu sa Opštim uslovima SBB d.o.o. (Član 41.), operator zadržava pravo da primeni otkazni rok u trajanju od 30 dana od dana podnošenja Zahteva za raskid ugovora.

Ugovor sa operatorom se sklapa na neodređeno vreme sa minimalnim periodom trajanja ugovorne obaveze. Ovo praktično znači da istek minimalnog perioda ugovorne obaveze ne znači i automatski raskid ugovora, te da se za svaki raskid ugovora bez obzira na trenutak raskida primenjuje otkazni rok.

U ovom konkretnom slučaju ste u obavezi da platite 30 dana korišćenja usluge od dana podnošenja zahteva za raskid, obračunato proporcionalno i to do 03.07. po promotivnoj ceni i do isteka korišćenja po standardnoj ponudi iz važećeg Cenovnika za Vaš region.

Za vreme otkaznog roka, operator je dužan da Vama pruža usluge, a Vi možete da ih koristite ukoliko želite, svakako morate da platite.

U buduće, Zahtev raskid ugovora kod operatora podnosite 30 dana pre isteka ugovorne obaveze, i obratite pažnju da operator ima 15 dana da odgovori na Vaš zahtev, nakon čega krene otkazni rok od 30 dana.

Žao mi je što je došlo do ovoga, nažalost Operator nije dužan da Vam saopšti sve detalje iz Opštih uslova i svih priloženih dokumenata, već je Vaša dužnost da detaljno pročitate sve te papire, što retko ko radi, pa se dešavaju ovakve situacije.

Ne zaboravite da i Vaš novi operator primenjuje istu praksu otkaznog roka (Telekom Srbija/mts, Supernova, Exe-Net, NetNet, Astra Telekom, Vip mobile, Telenor, itd.), pa naredni raskid ugovora “tempirajte” 30-45 dana pre isteka trajanja ugovorne obaveze.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #416

nikolina

nikolina

postovani,

koristila sam SBB paket godinu dana po ceni od oko 2k dinara da bi mi nakon godinu dana cena skocila duplo i kada sam ih pozvala da pitam zasto sam saznala da sam pod ugovornom ubvezom i da je to bila akcija od godinu dana. ja sam izricito trazila paket BEZ ugovorne obveze i koliko znam ugovor NISAM potpisivala nego samo neki papir o prikljucenju sto su mi rekli da nije isto sto i ugovor, ugovor kojeg imam uz to stoji nepotpisan. zvala sam ih kako bih raskinula ugovor zbog selidbe u drugu zemlju no rekli su mi da nije moguce bez placanja penala. koliko je meni poznato, ja im svoje licne podatke osim i mena i prezimena nikada nisam ni dala, a nisam drzavljanin republike srbije pa me zanima koje su posledice po mene moguce u tom slucaju? da li ce mi tuzba stici u drugu drzavu ili kako? pismeno sam ih trazila da mi posalju presliku navodnog ugovora ali odgovor jos nisam dobila.. hvala unapred

Reply · 11 months ago · #409

Milan Kragujevic

...replying to nikolina

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Nikolina,

za tako male iznose je upitno da li bi Vas tužili i u Srbiji, a tek o inostranstvu da ne govorimo, čak i ako je u pitaju Balkan.

Praksa poturanja ugovora uz montažu je veoma česta, ali svakako i bez ugovorne obaveze morate imati ugovor koji se mora raskinuti, tj. nije prepaid i neće “sam od sebe” prestati da važi ako ne plaćate.

SBB već par godina nema nikakvu ponudu bez ugovorne obaveze, ali mi nije jasno kakva je to akcija, pošto to “stara cena godinu dana” važi za postojeće korisnike koji prelaze na EON pakete.

Ako ste bili korisnik i ranije, u tom slučaju su Vam migrirali ugovor, a sigurno su Vam poturili ugovor da potpišete. Vama ostavljaju nepotpisan primerak Ugovora, a oni odnose primerak koji ste Vi potpisali.

U ovom slučaju možete raskinuti ugovor, uz saglanost za plaćanje penala, i napustiti zemlju, u suprotnom dug može rasti za neku "pruženu uslugu" i narednih 10 godina, plus ćete otežati korisnicima na toj lokaciji da postanu SBB korisnici ako postoji aktivna usluga, pošto SBB korisnike vezuje za lokaciju a ne JMBG/broj pasoša ili ID kartice.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #410

nikolina

...replying to Milan Kragujevic

nikolina

znaci mislite kako oni moje osobne podatke nemaju?

trazili su da im platim jos godinu dana usluge sto je oko 500 eura tako da to i nije mali iznos..

Reply · 11 months ago · #411

nikolina

...replying to nikolina

nikolina

molim vas odgovor na drugo pitanje,hvala :)

Reply · 11 months ago · #412

Milan Kragujevic

...replying to nikolina

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Nikolina,

izvinite što nisam odgovorio - zaboravio sam ?.

Ukoliko im podatke niste dali, nisam siguran da su mogli da naprave ugovornu obavezu bez Vaših podataka. Ukoliko niste državljanin Republike Srbije, podaci koji su neophodni su ime i prezime, datum rođenja, broj pasoša i/ili identifikacioni broj građana odgovarajuće države - na Balkanu to je JMBG (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina), OIB (Hrvatska), EMBG (Serverna Makedonija), EMŠO (Slovenija) - i privremena adresa boravišta na teritoriji Srbije.

Po broju pasoša ili odgovarajućem identifikacionom broju građana države čije državljanstvo posedujete mogu Vas dalje povezivati.

Međutim, Srbija nije krivično gonila državljane Srbije u inostranstvu za više milionske iznose u evrima, a kamo li nerezidente za 500€ po civilnom nalogu SBB-a. Jedino šta može da se desi je da Vam zaplene primanja ili nepokretnosti u objektu čiji ste vlasnik, ukoliko ste vlasnik nekog objekta.

Takođe, pri raskidu se ne naplaćuje preostali broj rata do isteka perioda minimalnog trajanja ugovora već samo razlika u cenu između cene sa popustom i pune cene, kao i cena priključenja (6900 din za kablovsku i Internet pojedinačno po usluzi, dakle za dve ili tri usluge u paketu to je 13800 din, malo iznad 100€).

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 11 months ago · #413

Desa Savkovic

Desa Savkovic

Postovanje,

Vise puta sam se zalila, pisala mejlove i prijavu kvara na MTS tj IPTV . Njihovi operateri su svaki put izlazili na teren i otklanjali kvar, po principu drzi vodu dok majstori odu. Smatram da im je oprema jako losa. Ja vise nemam internet u stanu nego sto ga imam.Da li imam pravo da raskinem ugovor bez penala, jer Telekom nije ispostovao svoju stranu ugovora, tj.nije obezbedio ono za sta se obavezao.

Hvala

Reply · 1 year ago · #405

Milan Kragujevic

...replying to Desa Savkovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Deso,

imate pravo svakako ali morate ispoštovati proceduru, tj. morate Telekomu poslati Zahtev za raskid ugovora pismenim putem ili mejlom, gde ćete navesti da želite da raskinete ugovor zbog problema u funkcionisanju usluge, navedite da želite odobrenje raskida bez naplate naknade štete i činjenicu da ste imali više intervencija i da problem nije rešen.

Taj zahtev će Vam odbiti, naravno, i poslaće Vam odgovor gde navode da morate da platite naknadu štete, kao i da se nadaju da ćete nastaviti da koristite uslugu.

Sa tim odgovorom kao dokazom, koji će stići poštom ili u PDF formatu mejlom, sastavite Prigovor na rad operatora koji ćete poslati RATEL-u, putem formulara na sajtu ili poštom.

Kada dobijete odgovor RATEL-a javite se ovde da Vas uputim šta dalje da radite, pošto dalji koraci zavise od odgovora RATEL-a.

Ne raskidajte ugovor dok Telekom to ne odobri, neće hteti da storniraju naknadu štete, i tužiće Vas ako je ne platite, a ako platite neće Vam vratiti novac nazad.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 1 year ago · #406

Futile Steps

Futile Steps

Postovani,

Da li postoji mogucnost prenosenja ugovora za internet na drugu osobu. Iz stana u kojem sam ziveo dogovorio sam se sa novim stanarima da im ostavim internet i prenesem ugovor, medjutim iz call centra tvrde da je to ne standardna procedura i da zahteva podnosenje molbe. Zanima me vase misljenje i savet kako da postupim.

Veliko hvala unapred,

Aleksandar

Reply · 1 year ago · #398

Milan Kragujevic

...replying to Futile Steps

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre, niste naveli koji je operator u pitanju ali nije bitno, preskočite call centre i odite sa novim korisnikom u poslovnicu operatora. Potrebno je da imate lične karte kod sebe. Zatražite Ustupanje ugovora. Procedura je jednostavna, traje kratko i obično je besplatna (npr. kod Telekoma). Neophodno je da novi vlasnik nije na crnoj listi operatora i da nema dugovanja prema operatoru, što će Vam oni proveriti svakako. Ako će u stanu boraviti više punoletnih lica, a niste sigurni da li ćete moći da prenesete ugovor, neka svi pođu sa Vama ako je moguće. Nije bitno da li Vam je istekla ugovorna obaveza ili ne, to je apsolutno deo standardne procedure. Samo je bitno da su stari i novi vlasnik u poslovnici zajedno u isto vreme. Nadam se da sam Vam pomogao. Sve najbolje, Milan

Reply · 1 year ago · #399

Futile Steps

...replying to Milan Kragujevic

Futile Steps

Citiram upravo dobijeni mejl od Mts

"Poštovani Aleksandre,

Zahvaljujemo se na dostavljenim podacima.

Obaveštavamo Vas da ustupanje internet paketa nije moguće u toku trajanja ugovorne obaveze. Nakon isteka ugovorne obaveze neophodno je da nosilac usluga vrati opremu i raskine ugovor u jednoj od naših poslovnica, po raskidu ugovora novi nosilac pretplatničkog prava može podneti zahtev za internet uslugu."

Bez obzira ,otici cu do poslovnice i pokusati.

Reply · 1 year ago · #402

Milan Kragujevic

...replying to Futile Steps

Milan Kragujevic Admin

To je apsolutna laž, potpuno netačna informacija i nikada primenjivana "praksa". Batalite sve kanale komunikacije osim poslovnice, da ne naprave oni neku glupost u Vaše ime. A u poslovnici postupite kao u drugom komentaru, Član 15. stav 1. Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži.

Reply · 1 year ago · #403

Futile Steps

...replying to Milan Kragujevic

Futile Steps

Hvala na ohrabrujucem odgovoru. U pitanju je Mts , ocigledno sire dezinformacije. Sutra cu poci sa buducim korisnikom do najblize poslovnice, javljam ishod, mozda ce nekome znaciti.

Veliki pozdrav

Reply · 1 year ago · #400

Milan Kragujevic

...replying to Futile Steps

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

Nema na čemu, hvala na obraćanju.

P.S. Iz Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži (PDF ovde) – Član 15. Ustupanje ugovora i pravno sledbeništvo:

15.1. Pretplatnik može preneti prava i obaveze iz Ugovora o korišćenju fiksnog telefonskog priključka i usluge preko istog na treće lice, pod uslovom da novi pretplatnik nastavi sa korišćenjem usluga na istoj lokaciji, preko istih priključaka na Mrežu, uz naknadu predviđenu Cenovnikom, pri čemu sa pretplatnikom koji je preneo prava i obaveze važenje Ugovora prestaje, a sa novim pretplatnikom se zaključuje Ugovor.

Prijateljski savet: Kada god Telekom traži da pišete molbu za nešto, to samo znači da agent ne zna o čemu pričate a glupo mu/joj je da kaže da ne zna. Drugi operateri imaju internu bazu “znanja” koju agenti pretražuju, međutim, u Telekomu se to ne koristi tako često. Pozovite ponovo pa pitajte opet, ako niste zadovoljni odgovorom a tražite nešto “razumno” i “normalno”, kao npr. ustupanje ugovora.

Srećno!

Sve najbolje, Milan

Reply · 1 year ago · #401

Zoran

Zoran

Pitam za prijateljicu: njen otac ima potpisan ugovor sa MTSom, koji je istekao. Sada bi želeli da raskinu ugovor (otac je teško bolestan i mobilni mu, nažalost, više nije potreban). Iz korisničke podrške su joj rekli da mora da dovede oca u njihovu poslovnicu ili da ga odvede kod notara da bi dobila ovlašćenje za raskid ugovora. Da li mora tako? Ne može nekako da raskine ugovor bez da ga izvodi iz stana?

Reply · 1 year ago · #394

Milan Kragujevic

...replying to Zoran

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Zorane, nažalost ne. Može da tuži Telekom Srbija a.d. da bi joj se omogućio raskid ugovora, ili eventualno da ne plaća račune pa da Telekom izvrši raskid zbog neispunjavanja obaveza regulisanim ugovorom ("plaćanje računa") a onda da plati te račune kad dođe opomena pred utuženje, ali pošto Telekomu već godinu i po dana ne radi obračun kako treba, pitanje je koliko dugo bi trajao taj proces raskida zbog neplaćanja računa i koliko bi taj iznos narastao. Po procedurama nemaju mogućnost raskida bez prisustva pretplatnika ili ovlašćenja. A sve van procedura ide samo putem suda. Žao mi je što je tako. Nadam se da sam Vam pomogao. Sve najbolje, Milan

Reply · 1 year ago · #395

Zoran

...replying to Milan Kragujevic

Zoran

Hvala, Milane!

A poštom? Pominje se ta mogućnost u ugovoru: https://i.imgur.com/5VvpXR8.jpg

Ceo ugovor: https://mts.rs/Binary/599/Ugovor-o-koriscenju-usluge-mobilne-telefonije.pdf

Reply · 1 year ago · #396

Milan Kragujevic

...replying to Zoran

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Zorane, probajte svakako, generalno ne usvajaju to. Ako odbiju pošaljite ponovo i mejlom ih obavestite o celoj situaciji i o njihovoj obavezi da usvoje Zahtev. Pošto je ugovor istekao i otac prijateljice ne može/želi da koristi usluge, nemate šta da izgubite. Zahtev odštampajte, navedite podatke vlasnika, i neka potpiše, i pošaljite preporučenom pošiljkom. Rok za odgovor je 8-15 kalendarskih dana. Postoji otkazni rok 30 dana nakon odobrenja/"zakazivanja" raskida. Javite mi da li ste uspeli. Sve najbolje, Milan

Reply · 1 year ago · #397

Svetlana

Svetlana

Poštovani Milane,

da li se zakon o zaštiti potrošača primenjuje i na pravna lica koja koriste usluge mobilnih operatera?

U pitanju je udruženje koje bi da pređe i prebaci broj kod drugog mob. operatera.

Iz Telenora nas ubeđuju da se gore pomenuti zakon ne primenjuje u slučaju pravnih, već samo u slučaju fizičkih lica i da bismo morali da platimo sve zaostale pretplate do kraja ugovorne obaveze.

Ukoliko je ova njihova tvdrnja tačna, na koji zakon možemo da se pozovemo?

Unapred hvala na odgovoru.

Lep pozdrav.

Reply · 1 year ago · #391

Milan Kragujevic

...replying to Svetlana

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Svetlana,

Zakon o zaštiti potrošača se ne može primeniti na poslovne korisnike, nažalost. Opštim uslovima operatora je regulisano da se pri raskidu isplaćuju isključivo sve nadoknade do isteka trajanja perioda minimalne ugovorne obaveze. Mogućnost raskida gde se isplaćuju popusti je predviđena samo za fizička lica, tj. korisnike koji u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača imaju status potrošača i korisnika usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Nisam u mogućnosti da Vas uputim na Zakone koji regulišu telekomunikacione ugovore za pravna lica, osim Zakona o obligacionim odnosima kao i Opštih uslova za poslovne korisnike Vašeg operatora, koji će se primenjivati u skladu sa ZOO u ovom konkretnom slučaju.

Moje “nezvanično” mišljenje je da ne možete da raskinete ugovor bez isplate svih preostalih pretplata, ako ste pravno lice. Fizička lica mogu da isplate samo preostale rate za telefon (bez tarife) ili popuste pomnožene sa brojem meseci korišćenja (ukoliko nije uzet telefon).

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 1 year ago · #393

Darko

Darko

Poštovanje. Narucio sam telefon online. Da li pre potpisivanja ugovora mogu da odustanem od njega, da se predomislim. Nece valjda da mi naplate, ja jesam poručio, ali nisam preuzeo niti je jos stigao. Nadam se da ce mi neko odgovoriti ubrzo. Hvala unapred

Reply · 1 year ago · #386

Milan Kragujevic

...replying to Darko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Darko,

možete da odustanete od potpisivanja ugovora, jednostavno recite kuriru da odbijate da primite pošiljku, i kada Vas operater kontaktira posle par dana recite da ste se predomislili ili izmislite neki izgovor, kako god želite, pravno gledano porudžbina bez potpisa i bez preuzimanja uređaja uopšte nije realizovan ugovor o kupoprodaji odnosno o korišćenju usluga mobilne telefonije.

Inače imate pravo na raskid ugovora povraćajem robe u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke ukoliko se predomislite, tj. bez navođenja razloga, bez ikakvih dodatnih troškova. Pri svakom poručivanju inače dobijate Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Naravno, ako ste već odustali bolje je da ne preuzimate paket i ne potpisujete ugovor, da ne pravite problem operateru i sebi kada je u pitanju utvrđivanje da li je došlo do oštećenja uređaja dok je bio u Vašem posedu.

Takođe moram da Vas upozorim da postoji mogućnost da će Vam operater zabraniti dalju kupovinu online zbog ove neuspele porudžbine, pošto oni ipak snose troškove slanja u oba smera. Ti troškovi nisu nešto posebno visoki da bi Vas npr. trajno “banovali” iz sistema, ali će Vam verovatno blokirati online kupovine po JMBG-u pa ćete morati u poslovnici da realizujete sklapanje ugovora u budućnosti ako se za to odlučite.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #387

Darko

...replying to Milan Kragujevic

Darko

Hvala na brzom odgovoru , pomogli ste mi puno naravno. Sve najbolje takodje.

Reply · 1 year ago · #388

bojan.cosic

bojan.cosic

Imam problem sa MTS-om. 03.02.2020 me obaveste da moram u roku od 15 dana da se pojavim kod njih da izvrsim prenos ugovora fiksne tel. sa pokojnog oca na mene. U protivnom ce da izvrse raskid ugovora. Sutradan mi bez obavestenja ukinu uslugu. Call centar mi kaze - to je uobicajeno. 04.02. iskljucim telefon sa mreze i cekam racun i raskid ugovora. Racun stigne za februar (cela pretplata) kao da su ceo mesec pruzali uslugu - ne obavestavaju nista o raskidu. Vrhunac je kad i za mart posalju racun (opet cela pretplata) za telefon koji je van upotrebe. Sta da radim?

Hvala na vremenu koje trosite na iscrpne odgovore.

Bojan

Reply · 1 year ago · #372

Jovana

Jovana

Poštovanje,

U Oktobru 2019. sam podnela zahtev za prebacivanje broja iz mts-a u vip. Posto mi je pre toga istekla ugovorna obaveza sa mts-om, bilo je potrebno samo izmiriti sve racune, sto sam i uradila i broj je prenet u vip. Sada u Maju 2020. mi je od mtsa stiglo obvestenje da imam neplaceni racun iz Maja 2019. Kao prvo ja nisam mogla prebaciti broj bez prethodnog izmirenja svih obaveza u mts-u, a drugo po kojoj osnovi oni meni traze da ja sad plaim taj racun kada ja vise nemam nikakav ugovor sa njima? U mts-ovom korisnickom servisu sam im postavila isto to pitanje, oni su rekli kako su u maju menjali sistem i kako im je taj racun promakao. Ja ne vidim razlog zasto bi im sad ista placala kada nemam nikakvu ugovornu obavezu prema njima?

p.s racun iz maja 2019 je najverovatnije placen online ali ja sad nemam pristup svim prethodnim racunima na njihovom sajtu da to i potvrdim posto nisam vise njihov korisnik.

Reply · 1 year ago · #363

Nikola

Nikola

Dobro jutro Milane, imam jedno pitanje i ako imate vremena i ako zelite voleo bih vas odgovor i savet. Naime imam ugovor sa mts-om na tri godine, pre dve godine uzeo sam paket u mts-u omorika 2 i telefon Samsung Galaxy S9 plus. Ukupno je dolazio racun 3000 (paket) i 2250 rata za telefon. Otplatio sam telefon pre par meseci i sada mi stize taj paket od 3000 din i ugovor mi traje do avgusta sledece godine. Mene sada nista ne obavezuje, tj mogu da raskinem ugovor sto bi placao 3000 godinu dana jos? Kada sam ih pitao u tri razlicite poslovnice da mi daju neki uredjaj jer imam jak paket i da sam otplatio telefon kazu da nema opcije jedino na 24 rate da uzmem sto im je bas pametno. Dakle zeleo sam da vas pitam mogu li da raskinem ugovor bilo kad i da navedem da nisam zadovoljan uslugom jer kao korisnik godinama ne zele da mi izadju u susret.

Reply · 1 year ago · #360

Milan Kragujevic

...replying to Nikola

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Nikola,

nemojte mešati rate za telefon kod mts-a i Vip-a i kod Telenora. Telenor rate su puna cena telefona podeljena na 24 rate, i tu možete, kada otplatite rate, da raskinete ugovor, čak i pre isteka.

Kod druga dva operatera, rate plaćate na cenu iznad cene koju pokriva paket. Dakle, u trenutku kada ste kupovali telefon Galaxy S9+, paket Omorika 2 na 36 meseci je pokrivao deo maloprodajne cene telefona, a ostatak, koji ide iznad cene koju tarifa “pokriva” za "dinar", ste morali da platite, ili u kešu ili na 24 rate. Te rate nemaju veze sa ratama u Telenoru, jer svakako cena telefona nije bila 54000 din odnosno 2250x24.

Dakle, Vi ste obavezani time što telefon niste platili u celosti na rate, kao kod Telenora, već ste ga dobili po smanjenoj ceni uz ugovornu obavezu od 36 meseca uz tarifu Omorika 2, a sav novac iznad cene koja se “za dinar” dobija po tarifi Omorika 2 UO36 ste platili na 24 rate. Ukoliko izvršite raksid ugovora, što je uslov da ponovo uzmete telefon, morate da platite celokupnu maloprodajnu cenu telefona na dan kupovine umanjenu za 54000 din koje ste platili na rate, okvirno oko 60 000 din, plus mesečnu naknadu za posebne "promocije" koje Telekom poklanja, dakle dodatni ili dupli GB Interneta, mtel minuti (bez obzira da li ste ih koristili), itd.

Telekom u poslednjih godinu dana svojim korisnicima ne izlazi u susret ni malo, pa verujem da neće hteti da Vam omoguće raniju obnovu izvan standardne ponude (3 meseca pre isteka ugovorne obaveze). Svakako im možete pisati “molbu” mejlom na [email protected] Svakako, uslovi po kojima ste Vi uzeli uređaj ih ne obavezuju da Vam to omoguće.

Još jednom, da ponovim situaciju: Tarifa sa uređajem uz ugovornu obavezu "pokriva" određeni iznos cene telefona. Ako uzmete skuplji telefon nego što ta tarifa pokriva, cena telefona iznad iznosa tarife se naplaćuje odmah gotovinski ili na do 24 rate. Te 24 rate nisu rate za ceo telefon već samo za jedan deo cene, koji ne pokriva tarifa. Konkretne brojke nemam jer taj uređaj više nije u ponudi Telekoma, ali, generalno, mogu Vam pokazati na primeru aktuelne tarife Omorika 2 i Galaxy S20 telefona:

Uz ugovornu obavezu na 24 meseca, uz tarifu Omorika 2, cena telefona Galaxy S20 je 79800 din. To se može podeliti na 24 rate za 3325 din. Plaća se tarifa 2699 din narednih 24 meseca.
Uz ugovornu obavezu na 36 meseci, uz tarifu Omorika 2, cena telefona Galaxy S20 je 63600 din. To se može podeliti na 24 rate za 2650 din. Plaća se tarifa 2699 din naredna 36 meseca.

Cena telefona u maloprodaji, odnosno puna cena uređaja, je 120 000 din. Ukoliko biste uzeli S20 uz Omorika 2 na 36 meseci, uz plaćanje rata za uređaj na 24 meseca, i posle 24 meseca hteli da raskinete ugovor, kao što Vi sada želite, naknada štete bi bila 51600 din, tj. iznos uređaja koji pokriva tarifa Omorika 2 na 36 meseci.

Trenutno Vam je najbolje da ne raskidate ugovor, već uređaj kupite uz kredit, u maloprodaji, ako ste kreditno sposobni i niste prezaduženi, jer ako planirate da nastavite da koristite usluge Telekoma, samo ćete im unapred isplatiti 12 mesečnih pretplata do kraja UO36, i onda ponovo uzeti kod njih uređaj i ugovor.

Kod Telenora se po isplati rata za uređaj raskida ugovor, pa možete i unapred da isplatite rate (ne i pretplatu za paket, samo rate za uređaj) i uzmete drugi uređaj u sredini ugovorne obaveze, odnosno bilo kad, ili raskinete ugovor. Ali su im zato cene veće. Telenor ima i tzv. “standardnu ponudu” gde su cene jeftinije ali ne možete da isplatite ništa pre isteka ugovorne obaveze, i to radi po principu Telekoma i Vip-a.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 1 year ago · #361

Nikola

...replying to Milan Kragujevic

Nikola

Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i ovako detaljnom odgovoru. Sve mi je sada jasno. Hvala puno Milane veliki pozdrav

Reply · 1 year ago · #362

Olivera

Olivera

Poštovani Milane, pre svega hvala na veoma korisnim tekstu. ? Kako mogu da vas kontaktiram da pitam za savet jer ovde neće da se unese ceo moj komentar

Reply · 1 year ago · #357

Milan Kragujevic

...replying to Olivera

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Olivera, posaljite poruku putem Contact linka.

Reply · 1 year ago · #358

Olivera

...replying to Milan Kragujevic

Olivera

Veliko hvala, upravo sam Vas kontaktirala tim putem, nadam se da ćete uskoro uspeti da odgovorite. Unapred zahvalna ?

Reply · 1 year ago · #359

Nemanja

Nemanja

Postovani,imam ugovor sa Orion Telekomom,i imam dosta problema sa njima pa me zanima kako da ih resim,nazvao sam par puta korisnicki servis,cak su oni kao nesto sredjivali ali problem se uvek vracao,kada sam pitao da li ja imam prava na raskid posto nisam zadovoljan i usluga se ne odvija kako je propisano tj. svako malo internet nestaje rekli su kako ja moram da platim sve do kraja ugovora,da li mozete da mi kazete kome da se javim i prijavim ovaj moj slucaj jer stvarno je frustrirajuce da kada se racun ne plati do roka internet se gasi,ja iako ga placam u roku nemam redovnu isporuku.. Molim za pomoc?

Reply · 1 year ago · #351

Gordana Ciric

Gordana Ciric

Poštovani g-dine Kragujeviću,
Radi se o SBB-u. Posedujem stan koji više od 10 god. izdajem. Podstanar NN živeo je duži niz godina u tom stanu, sklopio je ugovor sa SBB-om na svoje ime. Tvrdi da mu SBB tada nije tražio nikakvu dozvolu, potpis i slično od mene, odnosno da je ugovor glasio isključivo na njega. On se preselio krajem 2018. u drugi grad i preneo svoj ugovor tamo.
U decembru 2018. uselio se drugi podstanar i sklopio ugovor sa SBB-om (TV, Internet). Iselio se u novembru 2019., vratio opremu i raskinuo ugovor sa SBB-om. Sada mu je (10.03.2020., datum fakturisanja), dakle sa tri meseca zakašnjenja, SBB poslao račun za održavanje kablovske mreže za dva meseca (opis: januar i februar 2020) i dva meseca akontacije (!) za mart i april 2020. Račun glasi na podstanara, a SBB se poziva na navodni ugovor sa mnom iz 2014. godine. Ja mislim da taj ugovor ne postoji i molila sam SBB da mi dostavi kopiju. SBB me pismeno obavestio da zbog vanrednog stanja nisu u mogućnosti da mi dostave kopiju. Ja želim da taj (nepostojeći) ugovor raskinem, ali ne želim da platim održavanje mreže za 4 meseca dok ne vidim dokaz da taj ugovor zaista postoji. Mogu li da tražim odgodu plaćanja, a da ipak ugovor, ako postoji, bude raskinut sada?
Posebno je indikativno što nam SBB nije poslao račun na vreme, pa bismo mi bili odmah alarmirani i odmah raskinuli ugovor. Predstavnik firme koja se bavi izdavanjem mog stana tvrdi da je SBB trebao da me pozove i pita da li raskidam ili zadržavam ugovor, onda kad je podstanar odlazio.
Hvala lepo na pomoći! G. Ćirić

Reply · 1 year ago · #343

Milan Kragujevic

...replying to Gordana Ciric

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Gordana,

da li ste na toj lokaciji imali SBB ugovor na svoje ime? SBB korisnike "zavodi" isključivo po lokaciji korišćenja usluge, te ne možete imati više od jednog ugovora za jednu lokaciju. Kada se neko useli na adresu gde već postoji priključak, ili je postojao, SBB taj novi ugovor naziva "podstanarskim", i potpisnik tog ugovora "preuzima" obaveze svih "nad-ugovora", a čije usluge se prebacuju na poslednji ugovor u nizu, tj. ugovor koji podstanar ima sa SBB-om.

Za ovakve postupke nije potrebna saglasnost potpisnika drugih ugovora.

Pri iseljenju, stanar obično seli ugovor sa sobom na drugu lokaciju i oslobađa "nad-ugovor", a preuzima vlasnički ugovor na novoj lokaciji. Nad-ugovor tada biva reaktiviran i nastavlja da teče od trenutka stapanja sa podstanarskim, pod postojećim uslovima, uz uvećano vreme trajanja ugovorne obaveze (ukoliko je ugovor pod UO) za vreme statusa reintegrisanosti sa podstanarskim.

Na Vašem konkrentom primeru mogu da primetim da se ugovor vodi na podstanara, a ne Vas, usled čega, ukoliko ne koristite usluge, niste dužni da platite račun, ali bi bilo poželjno da stanara obavestite o situaciji ukoliko ste u mogućnosti.

SBB generalno kopije ugovora izdaje poštom samo u slučaju da je podnet pisani zahtev u poslovnici i to od strane potpisnika ugovora, a kako to niste Vi već podstanar, ne možete dobiti kopiju ugovora.

Dodatno, iz dostavljenih informacija mogu da zaključim da podstanar nije odjavio SBB ugovor uopšte, jer računi glase na njega. Kada se ugovor odjavi, računi prelaze na Vaše ime, i nastavlja da teče stari ugovor koji ste imali, i koji možete raskinuti isključivo ako je istekla ugovorna obaveza. SBB korisnike nikad ne zove sa ponudom raskida, čak štaviše često ne zove korisnike ni kada im istekne ugovor sa ponudama za obnovu, a svakako nemaju nikakvu obavezu da Vas kontaktiraju, pošto su se od svega ogradili u Opštim uslovima.

Najbolje bi bilo da mi se mejlom (koristite kontakt formu) obratite i pošaljete više informacija oko same situacije, dakle: da li ste Vi imali ugovor sa SBB-om pre podstanara, da li je taj ugovor istekao u trenutku kada je podstanar aktivirao svoj ugovor, da li želite da koristite SBB usluge u budućnosti ili ne, da li se ugovor vodi na podstanara ili na Vas (napisali ste da se račun vodi na podstanara). Dodatno, proverite ako imate neki stari račun kojim slučajem iz 2014. da li se ID korisnika i/ili broj ugovora poklapaju sa novim računima akontacije (pretpostavljam samo usluga održavanja, tj. "osnovna kablovska usluga"). Od SBB-a tražite informacije o tome koje ugovore imate na svoje ime. Ugovori koji se vode na stanare nisu Vama nikakva pravna prepreka ili opasnost niti imaju veze sa Vama, usled čega svakako niste dužni da platite uslugu koju niste potpisali i koju ne koristite.

Izvinite na dužem čekanju na odgovor i na dužem komentaru, dosta ljudi ima slične probleme pa uvek pišem detaljno kako bi korisnici sa sličnim problemima odmah pronašli rešenje.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #346

Stefan Stankovic

Stefan Stankovic

Postovani,

Ja i mojih 4-5 drugara iz grada imamo isti problem koji niko iz Telekoma ne resava vec mesec dana, poceli su i da se ne javljaju na telefon po 20 minuta kada se zatrazi usluga operatera.... problem je taj sto nam ping svaki dan skace preko 120 znaci 120 je minimum i to je neizdrzivo sta god radio,a njih ne treba da bude briga da li mi igramo igrice, gledamo filmove, radimo nesto za fakultet, posao ili slicno... Njihov odgovor i argument je taj da se ukucani "prikace" na internet kada dodju sa posla sto je po meni krajnje smesno i neprofesionalno... takodje prilikom drugog poziva navedeno mi je da je novonastala situacija sa Korona virusom uzrok povecanog pinga sto je opet u najmanju ruku komicno, bar sa moje tacke gledista.... u konstatnom smo kontaktu nas 10 koji povremeno igramo odredjenu igricu koristeci platformu za komunikaciju, u razgovoru sa njima korisnici SBB-a i Kopernikusa(sadasnje SuperNove) nemaju apsolutno nikakvih smetnji niti problema, sto je jos jedan od dokaza da njihovi kvazi argumenti ne piju vodu i da mogu da ih govore nestrucnim ljudima (iako sebe ne smatram ni najmanje strucnim, ali imam dovoljno elementarnog znanja da mogu da odvojim logicno od nelogicnog)

Ja bih raskinuo ugovor najradije, ali imam problem mi pravi to sto sam vezan Box paketom (Fiksna, Net, Mob). E sad moje pitanje je da li postoji mogucnost da na neki nacin raskinem samo Net i Fiksnu i predjem u recimo taj SBB ili bilo koga ko ima vise zelje i strpljenja da pokusa da resi problem... Takodje svaki vid saveta je dobrodosao.

Hvala unapred!

Reply · 1 year ago · #337

Milan Kragujevic

...replying to Stefan Stankovic

Milan Kragujevic Admin

Poštovani Stefane,

očigledno postoji neki problem na pristupnoj mreži. Takvi problemi su generalno lokalizovani na određenu geografsku lokaciju (zapravo, MSAN node).

Bitno je da mi navedete da li ping od 120 ms imate samo ka game serverima ili ka celokupnom internetu?

Dodatno, da li ste povezani putem WiFi mreže ili putem LAN kabla.
Preporuka je da koristite kabl jer će WiFi ubaciti između 10 ms i 1000 ms dodatne latencije između Vašeg uređaja (laptop, mobilni, PC) i samog modema, i to se dalje sabira sa latencijom između modema i pristupne mreže, i unutar pristupne mreže do krajnjeg odredišta.
Ukoliko niste u mogućnosti da koristite vezu kablom, morate da o svom trošku kupite bežični ruter koji podržava AC standard na 5GHz i bežični adapter, ukoliko Vaš trenutno to ne podržava, koji može da se poveže na 802.11ac 5GHz mreže.

Što se tiče odgovora da se ukućani "prikače" na internet, ukoliko imate dosta niske brzine, ili koristite ADSL2+ pristup (upload do 1 Mbps), to stvarno može da predstavlja problem. Poređenja radi, u mom domaćinstvu, protok je u bilo kom trenutku iznad 30 Mb/s download i 4 Mb/s upload, ne računajući IPTV. ADSL2+ ima problem da ako koristite više od 50% dodeljene upload brzine dolazi do zagušenja frekvencija povratnog kanala što se manifestuje ping-om od >10 000ms, tj. potpuni prekid komunikacije dok trenutna sesija ne "završi" ili QoS modema ne pauzira sesiju da bi nekoj drugoj konekciji omogućio pristup.

Ukoliko je ovakav scenario razlog, mogli bi ste da aktivirate QoS pravila na samom modemu (ukoliko imate ZTE H168N, H267N ili H368N VDSL modem) ili dodatnom ruteru (ASUS ruteri imaju odličan QoS sistem) čime biste Vašem računaru dodelili najviši prioritet, ili samo portovima koje igrica koristi (u tom slučaju čak ni drugi softver na Vašem računaru, npr. torrent klijent, ne bi mogao da uspori rad igrice).

Što se tiče korona-situacije, tačno je da se saobraćaj u svetu duplirao, i da su sve pristupne mreže preopterećene. U kontaktu sam sa korisnicima SBB-a koji umesto 500 Mbps EON Premium paketa imaju 1 Mbps (dakle, 500x manje).

Međutim, Vi koristite xDSL pristup, za koji to ne važi iz dva razloga:

1) DSL pristupna mreža nije deljena. Dok se kod kablovske mreže svi korisnici praktično "kače" na jedan isti koaksijalni kabl koji se grana na različite stanove, spratove, zgrade, itd., i svi korisnici dele isti kapacitet (obično do 10 Gbps, dakle 20 EON Premium paketa, a na kablu bude između 200 i 500 korisnika), što znači da ako više od maksimalnog realnog broja korisnika postoji, i ako koriste više od par procenata svoje dodeljene brzine, dolazi do zagušenja. DSL mreža je dedicated u smislu da bakarna parica koja ide od Vašeg objekta i CPE modema do MSAN node-a ("centrale") nije deljena niti račvana nigde, već su te "dve žice" netaknuto spojene celom dužinom od modema do centrale. Šta Vaš komšija radi ne može da utiče na kvalitet Vaše veze, jer sa komšijom ne delite pristupnu mrežu.

2) DSL brzine su dosta male u poređenju sa kablovskim, a kapacitet do MSAN-a/centrale je identičan kao kod kablovske mreže, pritom korisnici više biraju kablovske servise u odnosu na DSL što samo doprinosi rasterećenju mreže (npr. za jednu ulicu u Zemunu: 3 korisnika DSL Interneta, 5 fiksnih telefona ukupno, kapacitet 100 korisnika).

3) DSL Internet se ne može "oversell"-ovati, tj. prodati više paketa od dostupnog kapaciteta, jer je neophodno da svaki pojedinačni korisnik ima svoj odvojeni port na DSLAM ploči u centrali, koji vodi do pristupnog uređaja/modema. Nije moguće na jedan port povezati dva ili više korisnika, a broj portova je fizički određen (prebrojavanjem kontektora na ploči) i ne može se menjati bez dodavanja dodatnih DSLAM ploča.

Postoji mogućnost da Vam je telefonska parica predugačka za dodeljenu brzinu, tj. da postoji slabljenje signala koje dovodi SNR marginu ispod 7 dB za stabilnu vezu. U tom slučaju Vam je možda aktiviran agresivan DSL profil sa INP i Interleaving-om.

INP (Impulse Noise Protection) povećava procentualni deo fiksne ATM ćelije koji se koristi za korekciju grešaka. Ovo smanjuje kapacitet svake ćelije, međutim, uz povećavanje broja ćelija brzina ostaje ista, osim što ping raste.

Interleaving deli ćeliju na određeni broj fragmenata i "isprepliće" te fragmente koristeći algoritam za određivanje vremenskog intervala i pozicije fragmenata u ćeliji kako bi se smanjila verovatnoća greške koja se ne može automatski korigovati. Interleave ima dva parametra, Depth i Delay.

Depth Vama nije toliko bitan, ali Delay jeste, pošto Interleaving radi po principu čekanja da se "nakupi" dovoljno podataka za "pakovanje", kako bi se održao kapacitet i brzina pristupa, ali to povećava ping. Delay parametar bukvalno određuje koliko sistem treba da čeka i buffer-uje podatke pre nego što ih "zapakuje" i pošalje opremi/modemu.

Same parametre možete videti na modemu, na stranici DSL status, a ukoliko želite da Vam detaljnije pomognem na ovu temu, kontaktirajte me putem kontakt forme, pozivajući se na ovaj komentar, pa ću Vas dalje uputiti.

Raskid sa Telekomom Srbija možete da realizujete, ali tek nakon što prođe situacija sa korona virusom, pošto su sve poslovnice zatvorili, a raskid se realizuje isključivo odlaskom u poslovnicu.

Raskid ne smete izvršiti odmah (mada, neće Vam ni dozvoliti), već prvo podnosite 5-6 prigovora, na koje oni moraju da odgovore negativno, tj. da ih odbiju, a zatim odlazite u poslovnicu bez opreme i tražite raskid ugovora, gde navodite da Vam usluga ne radi i da ste poslali prigovore. Kada dobijete odgovor da je raskid odbijen i da bi Vam bila naplaćena naknada štete od 60 000 din ili koliko već izmisle u tom trenutku, taj papir ili mejl, zajedno sa dokazima prigovora i odgovora na te prigovore šaljete Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a kod Telekoma nastavljate da "koristite" usluge.
MTTT će kontaktirati Telekom, i dobićete "ponudu" od Telekoma (sa skrivenog broja, obavezno se javite!) da raskinete ugovor bez naplate penala ako odustanete od prijave.
Prihvatite ponudu, sačekajte da dobijete na mejl odobrenje raskida, odštampajte (obavezno! u poslovnici neće hteti ni da čuju da Vam je odobren raskid ako nemate dokaz) i odnesite to i opremu u poslovnicu.
U poslovnici pokažite papir, ako prave problem tražite šefa/šeficu poslovnice i odnesite to njima, oni će naći broj tiketa i prigovora i realizovaće raskid odmah.
Na samom papiru/obrascu za raskid će pisati "Nema naplate penala po referenci broj 1-123456789", usled čega ćete biti sigurni da Vam neće naplatiti ništa.
Taj proces traje par meseci, u mom slučaju je trajao 8 meseci, od 24.04.2019. do 26.12.2019., s'tim što sam se tek 01.07. obratio MTTT-u.
Za vreme trajanja procesa redovno šaljite prigovore na račune i tražite umanjenje od 100% jer je usluga nefunkcionalna a u toku prigovor.

Ukoliko ne postupite po proceduri koju sam naveo, biće Vam naplaćena naknada štete od 50 000 do 100 000 din, i bićete vrlo brzo tuženi, a ako ste zaposleni biće Vam zaplenjeno 2/3 primanja do izmirenja duga + 30 000 din troškova tužbe i izvršenja, a ako niste zaposleni, a stanujete negde gde imate pokretnu imovinu, to će popisati i zapleniti, a ako ni to nemate, sačekaće da imate ili da se zaposlite pa će Vam uzeti to, kao i kamatu za period čekanja.

Hoću još nešto da Vam napomene: Nemojte uopšte zvati call centar više. Ne mogu Vam pomoći, samo trošite svoje vreme čekajući i slušajući njihovu krš muziku dok se neko ne javi. Ako Vam treba brza provera statusa žalbe ili zahteva, imate chat na sajtu https://mts.rs/, a za sve ostalo pišite mejlove na [email protected] za fiksnu telefoniju i Internet i na [email protected] za mobilnu telefoniju i mobilni Internet.

Najbolje bi bilo da mi se javite putem kontakt stranice, kada sagledam situaciju reći ću Vam kome i gde da se žalite, da se ovo urgentno reši. U zavisnosti od situacije koja uzrokuje smetnju morate se žaliti na različite načine i na različitim mestima, a pošto niste (još uvek) odlučili da želite da raskinete ugovor, a i da želite -- ne možete dok ne prođe epidemija, najbolje bi bilo da probamo da rešimo problem sa Telekomom.

Izvinite na dužem komentaru, dosta ljudi ima slične probleme pa uvek pišem detaljno kako bi korisnici sa sličnim problemima odmah pronašli rešenje.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #338

Stefan Stankovic

...replying to Milan Kragujevic

Stefan Stankovic

Postovani Milane,

Ping proveravam na stranici speedtest.net ili u programu koji koristim za komunikaciju sa prijateljima TeamSpeak 3. Na speedtest-u mi je ping najcesce oko 100 ms a na TeamSpeak-u se nadoda nekih 20ak ms-a zavisi od servera na kom smo.

Interesantno je da od nas 10 iz istog grada koji komuniciramo, 6 ljudi ima ADSL 4 / 6 ima problema i sva 4 zivimo u centru grada u krugu od 500 metara.

Sto se tice ukucana, jedino ja koristim internet intezivno, povezan sam preko kabla na PC.

Konkretno juce sam dobio poziv, medjutim, spavao sam, javila se majka i rekli su da su mi brzinu vratili sa 30 Mb/s na 50 Mb/s kako i treba da bude po paketu. Hvala im na tome, ali moj problem sa pingom se i dalje ne menja kao ni ova 3 prijatelja. Zvali su iz obliznjeg grada, ne konkretno iz naseg grada, rekli su da ako bude problema da ih zovem na taj broj od ponedeljka i da oni "prate" situaciju.

Pozdrav!

Reply · 1 year ago · #340

Milan Kragujevic

...replying to Stefan Stankovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Stefane,

ne mogu da vidim sliku koju ste okačili preko forme za komentare, ali svejedno ne bih imao dovoljno informacija iz klasičnog screenshot-a speedtest rezultata.

Interesuje me prema kojim serverima vršite testiranje? Ping ka serveru mts-a treba biti oko 8 ms za VDSL2 konekcije bez Interleave profila, i između 15 i 35 ms sa Interleave profilom, pri čemu depth može biti između 8 i 4096 a delay između 1 i 10 ms.

Ukoliko su Vam spustili brzinu na 30 Mbps, to mi već govori da je parica u lošem stanju ili da je prevelika razdaljina između MSAN noda i vašeg modema. Vraćanje brzine na 50 Mbps neće nimalo poboljšati situaciju već je znatno pogoršati. Upitno je da li je uopšte iko smeo da Vam proda paket 50/8 Mbps na takvoj parici ako su je spustili čak na 30 Mbps i opet nije radilo.

Situaciju svakako prate, i to ne pod navodnicima, vaš modem ima podešen TR069 servis koji putem CWMP protokola šalje dijagnostičke informacije svaka 24 časa u informacioni sistem, a podatke inače beleži konsantno. Tehničari u bilo kom trenutku mogući pristupiti modemu i ispratiti protok, povezane uređaje, posećene sajtove, tj. IP adrese i portove na koje ste povezani i koji su eventualno povezani na Vaš računar. Međutim, opet, problemi sa infrastrukturom ili opremom se daljinski ne mogu rešiti.

Moja procena, na osnovu navedenih informacija, je da bi na Vašoj parici mogao raditi samo 20/4 Mbps VDSL2 paket uz eventualni INP i Interleave ako za to ima potrebe. Svakako ne 50 Mbps, a problemi koje imate sa stabilnošću veze su vezani za preveliku pristupnu brzinu za kvalitet parice i razdaljinu. Što se ping-a tiče, dok ne vidim parametre ne mogu Vam ništa konkretno reći, ali, ukoliko testirate ka serverima u Severnoj Americi, očekujte minimalno 100+ ms ping-a van mreže operatera, dakle između 150 i 200 ms. Postoji ograničenje ping-a u vidu brzine svetlosti kojom putuju podaci po podmorskim optičkim kablovima, kao i broj rutera između servera i Vas koji dodaju određeno kašnjenje.

Zbog toga sam Vas uputio da mi pošaljete parametre sa DSL Status stranice (ulogujte se na http://192.168.1.1/ sa telekom/telekom i pošaljite mi screenshot stranice Internet -> Status -> DSL, ukoliko je ZTE modem, slično je i na Huawei, a za Innbox ne znam napamet) i da testiranje radite isključivo ka serverima operatera.

Dostavite mi Speedtest rezultat ka mts serveru i screenshot parametara sa te stranice, kao i ping ka 1.1.1.1, barem 4 puta, pa Vam mogu dati neke preciznije informacije, sve ostalo bi bila nagađanja.

Ukoliko Vam je neophodna pomoć, javite mi se preko kontakt forme sa više detalja.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #341

Sasa

Sasa

Marija sa kojom imam ugovor o dozivotnom izdrzavanju je sklopila ugovor sa mtsom box 2 (fiksna+tv) u maju 2019. godine. Prva cetiri meseca 1 dinar, a posle 1849 din. Umrla je u avgustu 2019. God. Krajem januara 2020.god. sam podneo zahtev za raskid ugovora. Dobio sam odgovor u kome pise da je fakturisana naknada stete za prevremeni raskid ugovora 24.128,68 din. Da li ja to treba da platim ili je u pitanju njihova greska? Napominjem da je stan uknjizen na moje ime posle njene smrti.

Reply · 1 year ago · #326

Milan Kragujevic

...replying to Sasa

Milan Kragujevic Admin

Poštovani Saša,

Telekomova procedura kod smrti korisnika je jasno definisana, i zahteva da naslednik imovine donese smrtovnicu (izvod iz matične knjige umrlih) i ličnu kartu potpisnika/ce ugovora, kada se ugovor, ukoliko naslednik to želi, prenosi na njega, ili raskida, bez nadoknade štete. U slučaju kupovine telefona uz ugovornu obavezu, Telekom može tražiti telefonski aparat nazad ukoliko je do kraja UO ostalo dviše od 6 meseci.

Obavestite ih da je pretplatnica preminula, kao i da želite da raskinete ugovor. Raskid ugovora će biti realizovan instant, tj. ne postoji otkazni rok, i tom prilikom vraćate opremu (xDSL modem i IPTV STB) u poslovnicu. Naknada štete se ne fakturiše, jer je došlo do smrti pretplatnika/ce.

Više informacija možete dobiti od mts kontakt centra (0800/100-100, opcija 3, 3, poziv je besplatan). Informacije na sajtu su obrisane pre par meseci, što inače nije u skladu sa Zakonom.

Dakle, donesite im dokaz o smrti pretplatnice, i raskinite ugovor na licu mesta, i neće Vam biti naplaćena naknada štete.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #327

Sasa

...replying to Milan Kragujevic

Sasa

Hvala Milane!

Reply · 1 year ago · #328

Futile Steps

Futile Steps

Pozdrav Milane,

U stanu u kojem zivim kao podstanar jedina opcija da imam internet konekciju je bila nazalost Mts. Uzeli smo paket 20mb/s po ceni od 1700rsd i dobili 2 meseca po jedan dinar. Nakon 4 meseca koriscenja zelim da raskinem ugovor jer prelazimo u drugi stan sa boljom internet solucijom. Da li cu morati da platim samo 2 meseca dobijena gratis?

Reply · 1 year ago · #323

Milan Kragujevic

...replying to Futile Steps

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

kao i uvek, savetujem korisnicima koji žele da raskinu ugovor da upute Zahtev za obračun naknade štete. Takav zahtev možete besplatno i lako podneti slanjem podataka o korisniku i kratkim tekstom na [email protected] Raskid ugovora se uvek realizuje samo uz potpisivanje papira od strane potpisnika ugovora, u poslovnici operatera, i to uz otkazni rok od 30 dana.

Ne mogu Vam dati tačne informacije, jer su Telekomove procedure takve da ni oni sami ne znaju kako obračunavaju naknadu štete, obično izmisle neki broj, često na svoju štetu (manji od očekivanog iznosa).

Svakako, ako ste fiksni telefon već imali, i ako njega ne raskidate, plaćate 6000 din priključnu taksu za DSL Internet, razliku u cenu između cene bez ugovorne obaveze (1899 din) i cene sa popustom (1699 din), pomnoženo sa brojem meseci korišćenja usluge, dakle 2 meseca, kao i 1898 din za 2 meseca pretplate po 1 dinar. To bi iznosilo 10 196 din.

Ukoliko raskidate i fiksni telefon, potrebno je da platite i 6000 din priključnu taksu za fiksni telefon realizovan preko POTS pristupne mreže. Ako ste imali BBTF fiksni telefon (fiksni apart uključujete u modem a ne u spliter), plaćate još 6000 din na ime takse za tehničku realizaciju usluge fiksne telefonije preko broadband telefony IP pristupne mreže.

Ukoliko ne vratite opremu za Internet u neoštećenom stanju, naplaćuje se i 10 € za ADSL modem i prateću opremu, odnosno 20 € za VDSL modem i prateću opremu, osim u slučaju BBTF telefonije, kada je naknada 40 € za integrisani pristupni uređaj i svu prateću opremu, po srednjem kursu NBS na dan raskida ugovora.

Konkretne cene za Internet možete pronaći u okviru Standardne ponude za uslugu širokopojasnog pristupa Internetu - https://mts.rs/Binary/1255/...
Cene za fiksni telefon možete pronaći u okviru Tarifnika usluga fiksne telefonije - https://mts.rs/Privatni/Fik...
Primerak ugovora za NET pakete možete pronaći ovde - https://mts.rs/Binary/602/U...
Primerak ugovora za fiksnu telefoniju možete pronaći ovde - https://mts.rs/Binary/1260/... (ugovor za uslugu BBTF fiksne telefonije trenutno ne postoji na sajtu)

Cena je poprilična, jer se priključne takse često ne spominju korisnicima, ali se prilikom raskida ugovora naplaćuju. Ukoliko na novoj lokaciji postoji infrastruktura Telekoma Srbija, bilo preko telefonske parice (xDSL pristup) ili optičkog vlakna (GPON pristup), možete izvršiti besplatnu seobu priključka na novu adresu, i povećati paket po uslovima postojeće kampanje (koji se inače nisu menjali u prethodnih 4 meseca) bez obnove ugovorne obaveze.

Ukoliko ne postoji infrastruktura, možete pisati molbu da Vam bude odobren raskid ugovora bez naplate naknade štete. Molbu podnosi potpisni ugovora u bilo kojoj poslovnici Telekoma Srbija, u pisanom obliku. Rok za odgovor je 8 kalendarskih dana, ali Telekom Srbija može da taj rok produži na 15+15 (ukupno 30) radnih dana. Odgovor stiže pismenim putem na adresu korišćenja usluge osim ako nije drugačije navedeno.

Takođe postoji mogućnost da usluge prenesete na drugog vlasnika, čime će novi vlasnik nastaviti da plaća i koristi uslugu, bez promene uslova ili produženja ugovorne obaveze, po postojećoj kampanji. Promena vlasnika usluge je besplatna i obavlja se u poslovnici, pri čemu trenutni i potencijalni novi vlasnik usluge moraju doći u isto vreme. Novi vlasnik ne može preuzeti uslugu ukoliko je ranije tužen od strane Telekoma Srbija ili ima neplaćeno dugovanje po nekom osnovu, bez obzira na pravo zastarevanja.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #324

Futile Steps

...replying to Milan Kragujevic

Futile Steps

Hvala na opširnom odgovoru. Veliki pozdrav!

Reply · 1 year ago · #325

Marko

Marko

Jedno pitanje samo imam ugovor u mts za postpeid paket bez uzimanja uredjaja na 24 meseca proslo je vec 12 meseci i hteo bih da raskinem ugovor sa njima dali sam duzan da platim preostalih 12 rata?

Reply · 1 year ago · #315

Milan Kragujevic

...replying to Marko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marko,

kako Vam je na ime ugovorne obaveze odobren popust na pretplatu, potrebno je da platite razliku u ceni između pune cene pretplate i cene sa popustom koju ste plaćali, pomnoženu sa brojem meseci za vreme korišćenja usluge, ILI preostalih 12 pretplata po ceni koju ste do sada plaćali. Bira se opcija koja je jeftinija po Vas.

U Vašem slučaju ćete najverovatnije platiti 12 meseci popusta, što zavisi od Vaše tarife. Cenu bez popusta možete videti na mts.rs sajtu, ovde: https://mts.rs/Privatni/Mob... (cena bez popusta je ona precrtana).

Ukoliko ste tarifu Omorika 1 koristili 12 meseci, platićete (1999 - 1199) x 12 = 9600 din. Iznos preostalih pretplata do kraja minimalnog perioda ugovorne obaveze je 14 388 din, što je skuplja varijanta, pa to ne plaćate.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #316

Diksi

Diksi

Poštovani,
Ja imam veoma zanimljiv problem.
Meni ističe ugovor kod privatnog operatera, kod koga imam tri usluge(tv, net, tel).
Na moje pitanje šta se dešava ako prelazim kod drugog operatera nakon isteka? Oni me uslovljavaju da ja moram da potpišem otkazni rok od 30 dana jer otkazujem usluge.
Ja im odgovaram da ne razumem za koji ugovor ja treba da potpišem otkazni rok kada ugovor ističe?!? On ne postoji za koji dan??! Nemamo obaveze jedni prema drugima?!??
Ali, oni i dalje insistiraju na tome!!!
Ja izričito odbijam da potpišem bilo šta i sve sam im platio unapred.
Koja i kakva su moja prava i obaveze???
Hvala unapred

Reply · 1 year ago · #297

Milan Kragujevic

...replying to Diksi

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

svaki ugovor kod telekomunikacionih operatera je zaključen na neodređeno vreme sa minimalnim trajanjem od 24 meseca. Takva praksa je pogodna za većinu korisnika, jer ne moraju da prate dan isteka ugovora i da ugovor obnove, kako im usluge ne bi bile suspendovane.

Takođe, ako operater promeni cenovnik ili ukine korisnikov paket iz ponude za nove korisnike, stari korisnik ima mogućnost da nastavi da koristi stari paket po starim uslovima neograničenog dugo.

Otkazni rok je, nažalost, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, jer je unapred definisan u Opštim uslovima operatera na dan zaključenja ugovora. Korisnici imaju mogućnost da raskid ugovora zakažu mesec dana ranije, i time neće platiti nikakve penale za raskid, niti će platiti dodatnih mesec dana korišćenja usluge koju, možda, ne žele više da koriste.

Kako je otkazni rok ugovoren, i kako ste potpisali Ugovor koji se poziva na Opšte uslove operatera koji sadrže otkazni rok, morate da ispoštujete otkazni rok i platite mesec dana korišćenja usluge. Uslugu ne morate da koristite ako ne želite, ali Vam operater ne može suspendovati uslugu u tih mesec dana, a Vi morate da platite redovan račun za tih poslednjih mesec dana korišćenja.

Možete pokrenuti parnični postupak protiv Operatera, ali će to svakako trajati duže od mesec dana, i koštati Vas mnogo više od jednog računa, a Opšti uslovi Operatera štite od odštete po povredi prava korisnika, pa možete samo dobiti jedan mesec gratis usluge, nakon godinu ili više dana sudskog procesa. Praktično Vam se ne isplati, jer ne možete na taj način naterati operatera da Vam nešto nadoknadi niti da izdejstvujete kaznu za Operatera.

Žao mi je zbog Vaše situacije, nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #298

Je Suis

Je Suis

Cao, da li imas iskustva sa vip-om, konkretno me zanima njihov kucni net. Upravo sam ih zvala kazu da uopste ne postoji mogucnost uzimanja bez ugovorne obaveze tj da je minimum 2 godine i da u slucaju raskida ugovara ja moram da platim sve preostale obaveze do kraja od dve godine. Druga opcija bi bila da platim ceo popust dok sam koristila, ali obzirom da popust ne postoji, jedino mogu da raskinem ugovor ako isplatim sve do kraja. A ne odgovara mi ugovor na dve godine, skoro sam se preselila i opet cu. Hvala na odgovoru :)

Reply · 1 year ago · #285

Milan Kragujevic

...replying to Je Suis

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

Vip mobile nema Kućni net pakete bez ugovorne obaveze, nažalost, ali prilikom raskida plaćate maloprodajnu cenu uređaja koji ste dobili za 1 dinar, odnosno LTE model ZTE MF283V ili Alcatel HH41V (oko 9000 din).

Ako imate dobar signal Telenor mreže na lokaciji, preporučujem Vam da kod njih uzmete Kućni Internet 150 paket. Cena jeste dosta veća (1999 din), ali po raskidu plaćate samo preostale rate za modem (dakle, 750 din pomnoženo sa brojem preostalih meseci), a ako Vam ne treba modem, možete uzeti paket bez modema uz ugovornu obavezu od 12 meseci. Cena je isto 1999 din.

Telenor mreža je inače dosta kvalitetna, te ako imate signal imaćete i brz i stabilan internet. Vip mreža ima problema sa kapacitetom, pa uz pun 4G+ signal u ul. Milutina Milankovića u Beogradu (dakle, ispred njihove poslovne zgrade) brzina bude 3 Mbps download. Ako nemate Telenor signal, onda možete da pogledate Vikend net tarifu u Vip-u, kupujete modem za 5400 din i plaćate prepaid, cena za mesec dana je 3490 din i imate neograničen Internet po punoj brzini (dok se na Kućni net paketima brzina se smanjuje posle 100, 150 ili 200 GB, na 2 Mbps).

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #286

Je Suis

...replying to Milan Kragujevic

Je Suis

Hvala puno. Zapravo su mi u vip-u rekli da uredjaj ostaje kod mene, a ja moram da platim sve preostale rate, danas sam pricala sa njima. Ja sam se se nadala da moze ikako bez ugovorne obaveze i bez uredjaja, jer ruteri koji prihvataju sim karticu na kupujem-prodajem mogu da se nadju za 10E. To je inace najobicnija sim kartica, trenutno sam na njihovoj probnoj kao dual-sim, ako znas sta je "dodji i probaj" kod njih, ok mi radi net u stanu dovoljno mi je, ne patim ja toliko za brzinom.

Jeste, gledala sam i telenorov kucni net, svidja mi se posebno sto taj 150 moze da se veze za jedan postpaid broj, razmislicu!

Nego sam ovih dana pratila vesti u vezi supernove, pa gledala i zakon o zastiti potrosaca, sve mi je nekako utisak da se ukinala ta praksa da se mora platiti sve do kraja ako hoces da raskines ugovor, ali eto tako mi danas rekose.

Hvala jos jednom, pozdrav :)

Reply · 1 year ago · #287

Milan Kragujevic

...replying to Je Suis

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

praksa je ukinuta, Vi možete da platite sve preostale *pretplate* (rate su nešto drugo) do kraja ugovorne obaveze ILI pogodonosti koje su Vam odobrene, u Vašem slučaju to je "kupovina modema za 1 dinar".

Dakle, plaćate uvek iznos jeftiniji za Vas, i to bi u prvih 12 meseci svakako bila maloprodajna cena modema, a posle 12 meseci preostale rate do kraja ugovorne obaveze.

Problem se javlja što Vip inače ne daje novi modem korisnicima koji obnove ugovor već im samo "produži" garanciju za stari. Takvi korisnici bi trebali da mogu da raskinu ugovor bez plaćanja bilo čega, ali im u praksi Vip traži da plate modem ili pretplate.

Ako Vam nije preskupo, možete da koristite "Vikend net".

Inače, u slučaju raskida Supernovom ne plaćate NIŠTA, jer je operater promenio uslove na Vašu štetu. Korisnik u bilo kom trenutku može da raskine ugovor i plati naknadu štete (kod njih je to broj meseci po dinar pomnožen sa punom cenom, nakon toga razlika u ceni između cene paketa uz UO24 i cene bez ugovorne obaveze (oko 400 din mesečno) plus priključne takse.

Kod Supernove su priključne takse sledeće: 9600 din za kablovsku televiziju, 6000 din za internet, 6000 din za fiksni telefon, 150 din po spliteru, 50 din po metru kabla, 3500 din po STB uređaju i 5000 din po uređaju za vraćanje unazad -- npr. ako ste Super sve Plus paket raskinuli posle 12 meseci uz 3 STB uređaja (2 obična i jedan sa vraćanjem unazad), plaćate 61 050 din).

Međutim, ukoliko je Operater izmenio uslove pružanja usluge na štetu korisnika, u skladu sa Članom 107. ZEK, korisnik ima pravo da raskine ugovor bez plaćanja naknade štete i bez primene otkaznog roka. Operateri, naravno, lažu korisnike da to nije moguće, jer mogu, a ako bude problema, okrive nekog jadnog radnika/cu za "grešku" a Vama raskinu ugovor i stave Vas na crnu listu.

Inače, sa Telekomom sam imao problem oko raskida ugovora zbog Interneta koji ne radi, gde su mi već prvog meseca korišćenja tražili 32 000 din za raskid ugovora, iznos koji nisu želeli da obrazlože, a koji je manji od preostalih 23 pretplata. Na kraju je Ministarstvo donelo Rešenje gde je Telekomu rečeno da raskine ugovor samnom, ali samo u mom konkretnom slučaju. Proces je trajao 8 meseci, i koštao dosta, što odlazaka po državnim institucijama i Telekomovim poslovnicama, slanje dopisa i podneska, troškovi advokata, i slično, do izgubljenog i protraćenog vremena i plaćenih računa.

Sada kada znam sve ovo što znam, ne bih nikada potpisivao UO24 sa nekim operaterom koji ima priključne takse ili ima veze sa Telekomom.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #288

Je Suis

...replying to Milan Kragujevic

Je Suis

hvala, sad mi je jasnije. meni su rekli da je cena modema oko 12k. verovatno cu se ipak za to odluciti, sa nadom da ce biti dobra pokrivenost tamo gde se preselim, jeste mi cena faktor :( ali biser su mi sto i kad sam pricala sa njima, i pise na netu da se taj kucni net vezuje za jednu adresu i da ne postoji mogucnost koriscenja van te adrese?! kao da kriju da je to najbicnija sim kartica sa internetom.

znam vec sve za supernovu, tako sam i naletela na tvoj blog. rekla bih da si mnogima pomogao sa sklapanjem zahteva :-) i ja bih da izbegnem telekom kako god, eto pokusavam da nadjem i mogucnost da izbegnem ugovore uopste, ali nece to skoro zaziveti kod nas kao normalna praksa cini mi se..
Sve najbolje,
J

Reply · 1 year ago · #289

Milan Kragujevic

...replying to Je Suis

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

brzina zavisi i od kapaciteta bazne stanice, pa može doći do situacije da u centru Beograda imate jako spor Internet uz odličnu pokrivenost i jak signal jer je na maloj površini ogroman broj mobilnih uređaja koji su svi prikačenu na tu baznu stanicu.

Cena modema zavisi od modela, možete odabrati neki od sledećih modela: https://www.vipmobile.rs/pr... (osim onih MiFi i USB modema, on ide samo uz obične Internet pakete).

Cena za Huawei B525s-23a je 11 990 din jer je to "premium" modem (3x veći od ostalih, duplo veća teoretska brzina, koristi dve frekvencije i 4G+, može da znatno poboljša kvaitet signala u odnosu na druge modeme). Ako imate mogućnosti i želite da uzmete taj modem, svakako ga preporučujem. Poseduje 5GHz WiFi pa ćete i bežično imati uvek punu brzinu, i poprilično je kvalitetan. Adapter za napajanje je veličine adaptera za laptop, što ukazuje na značajnu snagu.

Modemi ZTE MF238V i Alcatel HH41V koštaju 9 990 din, jer su to "obični" modemi koji se dobijaju za 1 dinar (onaj premium se doplaćuje 2160 din). Alcatel je najlošiji od modema, ima veoma spor procesor, loš WiFi i samo dva mrežna priključka. Antena mu je izuzetno mala i naravno ne podržava 4G+ već samo "običan" 4G do 150 Mbps. ZTE modem je OK, kvalitetan ali ograničen softver, dobar signal (cela matična ploča je "antena") i 4 mrežna porta.

Inače, ako na 4G uređaju imate 20 Mbps, možete očekivati između 40 i 60 Mbps na 4G+, jer ta tehnologija koristi dve frekvencije 1800 MHz i 800 MHz i omogućava duplo ili tri puta veći protok, posebno kada se spoji na dve različite bazne stanice (kada imate sabran kapacitet sa obe, a ne samo sa jedne). Mana je što zahteva viši nivo signala, tj. ako imate preslab signal ruter će ostati na 4G režimu, nećete hteti da pređe na 4G+. Svakako, 4G+ uređaji rade i na 4G režimu rada.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #290

Je Suis

...replying to Milan Kragujevic

Je Suis

hvala za tutorial, sad sam iscitala da je vip prvi pustio tu 4G plus
tehnologiju! nisam ni znala za tu mogucnost, ja sve cekam ovu 5G kad poseku
preostalo drvece po beogradu ;)

ne znam da li su mi ogranicili brzinu sa ovim "dodji i probaj",
ali radila sam speed test - nije neka, priznajem. tako da cu razmisliti da li ulozim dodatno za taj najbolji ruter...

J

1 year ago · #291

Milan Kragujevic

...replying to Je Suis

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

brzina na "dođi i probaj" tarifi generalno nije ograničena, ali se sesija prekida na svakih sat vremena.

Prosečne vrednosti na nivou cele države za Vip mrežu su oko 30 Mbps download brzine na 4G mreži. Kao što sam već pisao, dešava se često da brzina bude 1-5 Mbps, sve zavisi od kapaciteta B.S. i broja korisnika (to možete proveriti merenjem u 3 ujutru, 8 ujutru, 3 posle podne i 8 uveče -- najbrže će biti 3 ujutru a najsporije 8 uveče).

Svakako, ako uzimate Kućni net, naručite preko Online prodavnice. Imate pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana za kupovinu van prodavnice odnosno "na daljinu", u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača. Uz paket sa modemom i SIM karticom ćete dobiti i Obrazac za odustanak od ugovora, a ako ga ne dobijete, zvaničan obrazac Vip mobile možete pronaći na njihovom sajtu: https://www.vipmobile.rs/do...

Sve najbolje,
Milan

1 year ago · #293

Aleksandar

Aleksandar

Milane, Do maja 2019. sam kod SBB koristio usluge D3 Gold po ceni od 3999,00 din. U maju mi je istekla ugovorna obaveza od 24 meseca pa sam onda obnovio ugovor na nova 24 meseca za EON premium. Tada sam dobio info da nemam pravo ninakakvu promociju i da moram plaćati 5000 din. To sam potpisao. Stim u vezi sam posle par dana saznao da oni nude akciju 12 meseci po ceni prethodnog ugovora, uz novu ugovornu obavezu od 24 meseca. Pre par dana sam ih zvao usmeno smo sve dogovorili oko aneksa, stim da mi je ugovor koji sam dobio u papriru na nova 24 meseca od trenutka potpisivanja. Ne želim to tako da potpišem i želim da raskinem ugovor. Pošto nisam ništa dobio, mislim da i nemam nikakvu obavezu dalje ako želim da raskinem ugovor, da li se Vi slažete ili mislite da imam obavezu plaćanja.

Reply · 1 year ago · #258

Andrijana Cvetkovic

Andrijana Cvetkovic

Poštovani, sklopila sam ugovor sa mts maja meseca, samo tv antena ,posle tri meseca sam prešla na veći paket box 3 avgusta meseca, ali još uvek nemam internet, ugovor još uvek nije potvrđen, četiri meseca zovem bg ali se problem ne rešava. Box 3 ugovor nije potvrđen i to nije problem da se raskine jer nema ni šta, ali da li mogu da raskinem prvi ugovor i šta sam dužna da isplatim ,pošto je pet meseci gratis ,tako je potpisan prvi ugovor. Da li imam razloga za raskid ,jer kako mi kažu tv antena je ispravna ,jeste ispravna je ali ja četri meseca ne mogu da pređem na veći paket nemam internet, i šta je tu ispravno ? Hvala

Reply · 1 year ago · #248

Milan Kragujevic

...replying to Andrijana Cvetkovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Andrijana,

raskid ugovora je uvek moguć, ali na Vašu štetu, a kod Telekoma je to jedini način da se nešto uradi.

Telekom Srbija u svom skrivenom cenovniku ima tzv. priključne takse, čiji iznosi zavise od broja TV uređaja, da li ste sami uradili instalaciju antene (verovatno ne, jer Telekom insistira da odradi montažu, koju pri raskidu naplaćuju), i sličnog.

Okvirno, cena može biti ili preostali broj meseci pomnožen sa promotivnom cenom koju plaćate u zavisnosti od paketa, ili iznos priključnih taksi (minimalno 10 000 din, maksimalni iznos nije ograničen), plus broj meseci dosadašnjeg korišćenja pomnožen sa cenom BEZ ugovorne obaveze (cenovnik za odgovarajući paket: https://mts.rs/Binary/1254/... )

Svakako, biće veoma nepovoljno po Vas, a svakako taj Box 3 ugovor će biti evidentiran na vreme kako bi Vam bila naplaćena priključna taksa za xDSL uslugu (9 000 din) i fiksni telefon (6 000 din).

U prethodnih par meseci sam pokušao da raskinem ugovor sa Telekomom za uslugu BOX 2 (mobilni net 100 GB + msat TV Plus), gde mi je zatražen iznos od 30 000 na ime priključne takse i dodatnih 9 000 din na ime anuliranja popusta na pretplatu. Do danas, RATEL, Sektor za elektronske komunikacije MTTT, Tržišna inspekcija, kao ni pravni tim, nisu uspeli da navedu Telekom da prihvati krivicu povodom nefunkcionalnog Interneta od prvog dana i omogući raskid ugovora. Borba je u toku.

Telekom Srbija je firma koja je, zbog svoje neefikasnosti i inertnosti, iznad Zakona, jer se naš Zakon oslanja na dobru volju pravnog lica za sprovođenje odgovarajućih uredbi i poslovanje u okviru Zakona. Za sve ostalo, potrebno je pokrenuti parnični postupak o svom trošku. Meni je taj trošak previše visok, pogotovu kada uzmemo u obzir da bi, za raskid ugovora uz plaćanje preostalih rata za uslugu, platio iznos od 34 000 din, a svaki podnesak Sudu košta između 6 000 din i 9 000 din, a o troškovima advokata da ne govorim.

Nažalost, nemam šta pametno da Vam kažem. Život je večiti niz lekcija, pa neka nam svima ovo bude jedna od njih, da sa Telekomom Srbija ne sklapamo ugovore.

Ukoliko imate vremena i volje, preporučujem da kontaktirate MTTT (Sektor za el. kom. - https://mtt.gov.rs/sektori/... Sektor za zaštitu potrošača - https://mtt.gov.rs/sektori/... kao i udruženje Efektiva - https://efektiva.rs/ (Jovan Ristić), kao i RATEL - formular za prigovor - http://portal.ratel.rs/cyr/...

Zahvaljujem na komentaru, i želim Vam sve najbolje i srećne praznike.

Pozdrav,
Milan Kragujević

Reply · 1 year ago · #249

Andrijana Cvetkovic

...replying to Milan Kragujevic

Andrijana Cvetkovic

Poštovani, danas sam zvala Bg opet zbog ovog problema,kaže mi da je juče evidentiran zahtev za box3, kao to od pre je poništeno ona to ne vidi ,rekla sam joj da ja imam ugovor koji je potpisan avgusta za box3, znači juče je evidentiran zahtev za box3 i sada valjda čekam da se odobri i da opet treba da potpišem ugovor za box3. Ja mogu i da ne potpišem taj ugovor ali da li snosim neke posledice ,jer ja imam već opremu za internet još avgusta meseca kada je sklopljen ugovor. Hvala ,i srecni i vama praznici
pet, 20. dec 2019. 22:37 andrijana cvetkovic <[email protected]> је написао/ла:

Reply · 1 year ago · #257

Milan Kragujevic

...replying to Andrijana Cvetkovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

izvinite što nisam objavio komentar, nisam video mejl.

Dakle, što se zahteva tiče, ako imate alternativu za Internet i ne želite Telekom DSL Internet (a ja bih Vam preporučio da ih izbegavate, kao što i sami vidite), možete da otkažete zahtev u radu.

Što se potpisanog ugovora tiče, ako se ne "pronađe" naknadno, ne morate da raskidate ništa, a novi nemojte potpisivati.

Opremu svakako vraćate pri raskidu ugovora, tj. ništa što dobijete od Telekoma nije Vaše vlasništvo, a za uzvrat Vam oni omogućavaju korišćenje usluge uz besplatno servisiranje terminalne opreme.

Međutim, mislim da će pronaći ugovor naknadno i naplatiti Vam naknadu štete.

Ne znam šta da Vam kažem, novi ugovor nemojte potpisivati, a što se starog tiče, sačekajte da vidite da li Vam šalju račune za BOX 3. Ako šalju, ugovor je evidentiran i morate da platite priključne takse za fiksni, msat i DSL.

Približno 6 000 din za DSL, 6 000 din za fiksni (bez obzira da li ste već imali fiksni telefon), i 10 000 din za msat TV.

Dakle, bez pretplate, na ime priključnih taksi, moraćete da platite 22 000 din. Na to dodajte broj meseci pomnožen sa cenom bez ugovorne obaveze.

Najbolje bi bilo da pozovete RATEL kontakt centar 011/3242-673 (kada automat krene da objašnjava kako se podnosi prigovor pritisnite 0 da razgovarate sa operaterom).

Sve najbolje,
Milan Kragujević

Reply · 1 year ago · #259

Andrijana Cvetkovic

...replying to Milan Kragujevic

Andrijana Cvetkovic

Prvi ugovor da ostane ,samo tv antena, pošto to ne mogu da raskinem jer bih plaćala priključne takse, mislim na box3 samo ako to sad otkažem, jel bih plaćala takse za opremu jer imam modem . Hvala puno

pon, 23. dec 2019. 20:37 andrijana cvetkovic <[email protected]> је написао/ла:

Reply · 1 year ago · #261

Milan Kragujevic

...replying to Andrijana Cvetkovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

kao što sam naveo u odgovoru na drugi komentar, ako budete uspeli da raskinete Box 3 a ostavite msat TV, platili biste minimalno 6000 din za priključak za modem a maksimalno 12 000 din, za modem i fiksni telefon.

Zavisi od toga da li želite da ostavite i fiksni telefon ili ne. Internet usluga ide preko telefonske parice, te je preduslov usluge postojanje fiksnog telefona. Ako Vi ili neko u porodici koristi fiksni telefon, i ako Vam Telekom omogući raskid Box 3 (praktično samo Interneta), trebalo bi da možete da platite samo 6 000 din.

Mada, moj savet je da se obratite RATEL-u, Tržišnoj inspekciji i Efektivi, jer Vama usluga nije ni pružena, pa nema smisla plaćati priključnu taksu za nešto što u realnosti nije priključeno.

Ako se odlučite da kontaktirate RATEL i/ili Tržišnu inspekciju, navedite što više detalja, podnesite fotokopije ili skenirane kopije ugovora, i obavezno navedite broj ugovora, Vaše podatke i adresu za odgovor.

Hvala na komentaru,
Milan

Reply · 1 year ago · #263

Andrijana Cvetkovic

...replying to Milan Kragujevic

Andrijana Cvetkovic

Poštovani ,ne stižu mi računi ni za box3 pošto još uvek nije bio potvrđen ugovor ,to je zadnje što su mi rekli da je zahtev evidentiran pre nekoliko dana i to da opet treba da čekam da me pozovu tj.odobre i opet da potpišem ugovor, ali i ne stiže mi račun ni za tv antenu što je sklopljen još maja meseca ,a trebalo bi jer je decembar 7.mesec . Znači ako bih sada otkazala box3, recimo da ih sada pozovem i otkažem, a opremu imam , modem za internet je povezan , plaćala bi im ,mislim samo na opremu za internet
pon, 23. dec 2019. 12:43 Disqus <[email protected]> је написао/ла:

Reply · 1 year ago · #260

Milan Kragujevic

...replying to Andrijana Cvetkovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

ne znam da li je moguće otkazati usluge iz Box 3, konkretno sam probao da otkažem internet a ostavim msat TV (imam BOX 2 sa televizijom koja radi, i internetom koji ne radi), nije mi dozvoljeno. Mogu isključivo da raskinem obe usluge i platim sve naknade, a onda su mi ponudili da opet sklopim novi ugovor samo za televiziju na novih 24 meseca (bez 5 meseci po 1 dinar, jer sam "stari" korisnik) uz postojeću opremu.

Nemojte da potpisujete ništa dalje. Uslugu TV imate i ne mogu da Vam ukinu, a Internet ne želite stoga ga nemojte potpisivati. Kada se u Telekomu reši situacija sa "novim sistemom" stići će Vam račun gde ćete videti informacije o uslugama.

Probajte da se sa JMBG-om i nekim mobilnim brojem i email adresom registrujete na https://moj.mts.rs/ pa ćete tu imati spisak usluga, ako se ne nalazi Box 3 (oni to evidentiraju kao Box 2 jer im sistem još uvek "ne podržava" msat TV uslugu) onda nisu evidentirali ugovor.

Problem, kao što sam rekao, može da bude što ste ugovor ipak potpisali, što je bio uslov da se izda oprema, pa ćete morati da platite neku naknadu štete.

Iskreno, ne znam šta da Vam kažem. Činjenica da ne šalju račune je dovoljan razlog da se umeša Tržišna inspekcija, ali je taj proces takođe kompleksan i veoma spor. Međutim, kako korisnici zavise od dobre volje operatera, ne znam na koji način se nešto može izdejstvovati.

Možete da kontaktirate Efektivu i pružite im informacije, kako su Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija uputili inicijativu za pokretanje prekršajnog postupak zbog neusklađenosti rada operatera Vip mobile, SBB, Telekom Srbija i Telenor, sa Zakonom o zaštiti potrošača, između ostalog i zbog načina obračuna naknade štete prilikom prevremenog raskida -- http://efektiva.rs/aktuelno...

Daljih informacija nemam. Za kraj, svu komunikaciju sa Telekomom obavljajte isključivo elektronskim (email na [email protected] ili [email protected]) ili pismenim putem (slanje pisma sa povratnicom na adresu "Telekom Srbija - Direkcija za privatne korisnike, Dubrovačka 35, 11158 Beograd"). Vodite računa da na prigovor moraju da odgovore u roku od 8 dana a da ga reše u roku od 15 dana.

Iskreno Vam želim da imate više uspeha u rešavanju problema nego ja (~8 meseci je prošlo, ni makac nisam napredovao, a silno vreme i novac potrošio).

Hvala na komentaru.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #262

Andrijana Cvetkovic

...replying to Milan Kragujevic

Andrijana Cvetkovic

I ako isplatim preostali broj meseci kolika je pretplata ,da li tada plaćam isto te takse

pet, 20. dec 2019. 22:06 andrijana cvetkovic <[email protected]> је написао/ла:

Reply · 1 year ago · #255

Milan Kragujevic

...replying to Andrijana Cvetkovic

Milan Kragujevic Admin

Ne, isplaćujete uvek jeftiniji iznos koji će Vam Telekom obračunati. Varijentu su ili proestale pretplate do isteka trajanja ugovora [po trenutnoj ceni], ili zbir svih popusta (priključne takse i umanjene pretplate zbog promo meseci i ugovorne obaveze). Uvek se bira povoljnija opcija po Vas.

Reply · 1 year ago · #256

Andrijana Cvetkovic

...replying to Milan Kragujevic

Andrijana Cvetkovic

A mogu da podnesem zahtev za raskid ugovora ,pa ako mi ne odgovara to sto treba da isplatim ,mogu da ne raskinem ugovor

pet, 20. dec 2019. 21:29 Disqus <[email protected]> је написао/ла:

Reply · 1 year ago · #253

Milan Kragujevic

...replying to Andrijana Cvetkovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

naravno, kod Telekoma se uvek podnosi prvo upit za obračunavanje nadoknade štete povodom raskida ugovora.

U bilo kojoj mts poslovnici podnesite Zahtev za obračun naknade štete, i navedite da Vam odgovor dostave pismenim putem.

Kada dobijete pismo, ako želite da izvršite raskid, potrebno je da odnesete to pismo i zatražite da podnesete Zahtev za raskid ugovora.

Postoji otkazni rok od 30 dana, po isteku koga morate da vratite mts-u antenu, LNB, i set top box (ili više) koje ste dobili na korišćenje.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje i srećni praznici,
Milan Kragujević

Reply · 1 year ago · #254

Andrijana Cvetkovic

Andrijana Cvetkovic

Poštovani, da li mogu raskinuti ugovor sa mts ,maja meseca sam sklopila ugovor samo televizija ,avgusta meseca je potpisan ugovor za box 3 ,ali ja još uvek nemam internet, ugovor nije potvrđen, četiri meseca ,zovem bg ali se ništa ne rešava, box 3 to mogu da raskinem jer ga taj ugovor i nema ,ali ovaj prvi ugovor što je samo tv,da li mogu i šta sam dužna da isplatim ,pošto je ugovor na pet meseci gratis. Hvala

Reply · 1 year ago · #247

Goran Radojicic

Goran Radojicic

Postovani,
Da li mogu da raskinem ugovor 6 meseci pred kraj ugovorene obaveze, jer je doslo do promene vlasnika kablovskog operatera sa Radijus Vektora na Supernovu? Pri tome ostali smo bez nekih kanala u osnovnom paketu koje smo imali kod starog kablovskog operatera Vektor. Vec par meseci nemamo kanale koje smo imali. Kako to da dokazemo? Sta nam predlazete, koje je resenje?

Unapred hvala na odogovoru.

Reply · 1 year ago · #235

Milan Kragujevic

...replying to Goran Radojicic

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,

upućen sam u promene koje je izvršio novi vlasnik operatera Radijus Vektor d.o.o., gde su ukinuti analogni kanali, izmenjen sadržaj paketa, onemogućeni određeni kanali koji su ranije bili dostupni, povećane cene, i određenim korisnicima je "oteta" dinamička *javna* IP adresa i zamenjena CGNAT privatnom IP adresom.

Za početak uputite zahtev za raskid ugovora bez nadoknade štete usled promene uslova korišćenja usluge operateru, isključivo pismenim putem u poslovnici (odštampajte dokument sa obrazloženjem, i navedite podatke potpisnika ugovora). Obavezno zatražite neki dokaz da je dokument primljen, npr. broj tiketa, pismenu potvrdu, itd.

Ukoliko operater omogući raskid ugovora bez nadoknade štete, potpišite zahtev, sačekajte 29 dana i vratite im opremu (otkazni rok je 30 dana). Obavezno proverite da li je raskid *bez nadoknade štete*, ili je tzv. neosnovani raskid koji se naplaćuje.

Ukoliko operater ne omogući raskid, ili ne odgovori u zakonskom roku od 8 dana (najkasnije 15 dana), obratite se paralelno Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL (podnesite prigovor na sajtu http://portal.ratel.rs/ ) i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za elektronske komunikacije i Tržišna inspekcija.

Uputite im prigovor zbog kršenja Zakona o zaštiti potrošača jednostranom promenom uslova korišćenja usluge od strane operatera.

Šta će se dalje desiti ne znam, ali me možete ponovo kontaktirati pa ću se potruditi da Vam pomognem. Generalno bi trebalo da dođe do raskida na štetu operatera, ali je pitanje koliko vremena treba za tako nešto.

Za to vreme je neophodno da plaćate račune blagovremeno, jer će suspenzijom korišćenja usluge doći do odbijanja prigovora (mada je to nezakonito).

Molim Vas da ne potpisujete nikakav papir sa operaterom, jer mi se više korisnika žalilo da su im pod izgovorom "reversa za novu opremu" potureni papiri za novu ugovornu obavezu na 24 meseca, često bez promotivnih uslova koji sleduju korisniku za obnovu ugovora. Dok je stara ugovorna obaveza važeća, operater ne sme da Vam menja način isporuke servisa niti traži dodatne potpise reversa radi "zamene opreme". Naravno, ako dođe do kvara opreme, morate pažljivo da pročitate svaki papir koji potpisujete.

Ako dobijete informaciju od operatera da stari ugovori sa brendom Radijus Vektor ne važe, obavestite ih da je u tom slučaju ugovor ništavan te biste želeli da raskinete ugovor. U tom slučaju će Vam paradoksalno reći da to nije moguće, te da morate da platite naknadu štete -- dakle, ugovor važi za Vas, ali ne za njih.

Ukoliko imate novih informacija, javite se u komentarima ili putem stranice Contact.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #238

Seid

Seid

Poštovani, želim da raskinem ugovor sa SBB-om,da li možete da me uputite kako i na koji način to da uradim,pošto 2 godine ugovora ističe tek za 6 meseci. Unapred zahvalan. Srdacan Pozdrav

Reply · 1 year ago · #233

Milan Kragujevic

...replying to Seid

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,

pre svega se izvinjavam zbog [veoma] kasnog odgovora, nisam video mejl sa obaveštenjem o komentaru.

Raskid ugovora sa SBB-om se obavlja u poslovnici, gde podnosite Zahtev za raskid ugovora sa važećim ličnim dokumentom. Dobićete poziv od SBB-a gde mogu da Vam ponude bolje uslove, ali mislim da neće jer Vam nije istekao minimalni period ugovorne obaveze, te posebne ponude su obično za korisnike bez UO. Svejedno, odbijte posebnu ponudu (ako je bude bilo), i od tog dana kreće da teče otkazni rok od 30 dana, nakon čega će nastupiti raskid ugovora.

Obavezno zabeležite dan isteka ugovora, pa SBB-u nakon što ugovor istekne odnesite terminalnu opremu (modem, STB, fiksni telefon - ako ga imate) i obavezno uzmite neku potvrdu da je oprema razdužena.

Otkazni rok je obavezan kod svih operatera, i ako nije u skladu sa Zakonom, te ako ne želite da tužite operatera, morate da ispoštujete i tih 30 dana. Kako raskidate pre isteka minimalnog trajanja UO, verujem da Vam je svejedno.

Kako je prošlo 18 meseci od početka UO, a SBB (kao i ostali operateri) ima poprilično skupe priključne takse, najjeftinija varijanta za Vas će biti da isplatite preostale pretplate po ceni koju trenutno plaćate do isteka minimalnog perioda trajanja UO. Iznos za uplatu će Vam stići sa poslednjim računom, po isteku otkaznog roka.

Za vreme trajanja otkaznog roka, usluge možete da koristite, a operater ne sme da Vas isključi sa mreže prevremeno.

Raskid ugovora mejlom ili usmenim putem nije moguć. Pismenim putem je "navodno" moguć, tj. naveden je kao validan način jednostranog raskida ugovora, ali takve raskide generalno ignorišu.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje i srećni praznici,
Milan Kragujević

Reply · 1 year ago · #250

Nikola Todorović

Nikola Todorović

Poštovani, potpisao sam ugovor sa Telenor mrežom u oktobru 2018 godine jer sam počeo da studiram u Novom Sadu. Nakon 2 mjeseca mi je iskočila prilika da studiram u inostranstvu, naravno tu priliku nisam propustio i prešao u drugu zemlju da studiram.Dogovor je bio da računi stižu na email adresu ali su prestali stizati u martu. Od računa imam samo plaćen oktobar i novembar 2018. Zanima me koja je procedura raskida ugovora i koje sve uslove ja moram da ispunim? Čitao sam svašta po internetu i koliko sam shvatio ja moram samo da platim razliku u ceni(666din x 22). Paket sam dobio sa popustom 1249din +PDV( bez popusta je 1915 din). Kartica je izvađena iz telefona i nije uopšte korištena od decembra 2018.

Reply · 1 year ago · #223

Milan Kragujevic

...replying to Nikola Todorović

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,
ukoliko niste plaćali račune (naveli ste da ste platili samo dva računa, dakle oktobar i novembar 2018. ), došlo je do suspenzije odlaznog saobraćaja na broju 25.12.2018. (rok za uplatu je 20.12., toleriše se kašnjenje do 5 dana) Tada kreće da teče rok od 60 dana koje imate da izmirite celokupno aktuelno dugovanje, pri čemu se ponovo omogućava odlazni saobraćaj, i u okviru sledećeg računa naplaćuje se naknada za ponovno uključenje usled neplaćenog računa u iznosu od 299 din.
Međutim, ukoliko po isteku roka od 60 dana (dakle, 25.02.2019.) niste uplatili dugovanje, Telenor je jednostrano raskinuo ugovor sa Vama, usled čega Vam nije stigao račun u martu 2019. Poslednji račun, tj. račun koji sadrži naknadu štete za prevremeni raskid, ili uopšteno finalni račun po raskidu ugovora, stiže isključivo na adresu navedenu pri potpisivanju ugovora u papirnom obliku.
Prilikom raskida ugovora zbog neizvršenja ugovornih odredbi, naplaćuju se sve pretplate do isteka minimalnog trajanja ugovorne obaveze, u ovom slučaju to je 27 478 din (22 * 1249 din).
Ukoliko niste izmirili dugovanje u roku od 8 dana od dana pristizanja obaveštenja, okvirno do sredine marta 2019., Telenor je predao predlog za izvršenje nadležnom sudu u Beogradu, na osnovu čega ste vi utuženi za navedeno dugovanje. Ukoliko se niste odazvali na sudski poziv, Telenor će dobiti spor i biće Vam prinudno naplaćen iznos dugovanja uz sudske troškove, advokatske troškove i troškove izvršenja.
Okvirno možete očekivati sumu od 50 000 din do 80 000 din u zavisnosti od okolnosti, tarifnika advokata i tarifnika javnog odnosno privatnog izvršitelja.
Po povratku u zemlju, ukoliko do toga dođe, bićete trajno na crnoj listi kompanije Telenor, usled čega nećete moći da koristite njihove usluge.
Ukoliko ne izmirite dugovanje, a imate primanja ili posedujete neku vrstu imovine, doći će do zaplene do 2/3 primanja, ili prodaje imovine na javnoj aukciji, radi namirenja duga.
Povodom činjenice da kartica nije korišćena, nažalost, to Vas ne oslobađa od obaveze da redovno izmirujete svoje dugovanje, kao što ste se obavezali ugovorom.
Zahvaljujem na obraćanju, i želim Vam sreću u rešavanju dugovanja.
P.S. Zastarevanje duga nastupa godinu dana nakon poslednje radnje potražioca, ali to pravo možete iskoristiti isključivo ako se na njega pozovete na sudu.
Član 339 Zakona o obligacionim odnosima reguliše pravo na pozivanje na zastarelost duga, a ostale informacije o zastarelosti duga imate u Odeljku 4 ZOO (Član 360 do 393).
Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #224

Nikola Todorović

...replying to Milan Kragujevic

Nikola Todorović

Poštovani
Opomenu sam dobio prije 2 dana i prema njihovim proračunima je to 39 997din duga. Ne znam na osnovu čega su oni došli do te obimne cifre. Oni su računali 22 x 1818, nikako ne može da mi bude jasno, mora da je greška u proračunima.
Hvala Vam na odgovoru,
Nikola

Reply · 1 year ago · #225

Milan Kragujevic

...replying to Nikola Todorović

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,
da bih mogao tačno da Vam odgovorim, potrebno je da mi navedete za koji tarifni paket ste se opredelili, da li ste uzeli uređaj uz njega, ukoliko jeste, da li na rate preko Telenora, na rate preko Telenor Banke ili preko "Standard" ponude? Dodatno, da li je postojala klauzula povodom popusta koji Vam je obračunat a tiče se redovnog izmirivanja dugovanja?
Npr. Ukoliko ostvarite popust na tarifu uz uzimanje uređaja preko Telenor Banke, a ne plaćate rate na vreme, doći će do ukidanja popusta, pa ćete plaćati punu cenu + pristigle rate i kamatu na zakašnjenje.
Uvidom u arhiviranu ponudu Telenor postpaid paketa nisam uspeo da pronađem koji paket ste konkretno koristili.
Ukoliko je redovna cena bila bez klauzule, onda biste trebali da platite 27 478 din. Ukoliko ste utuženi, ili je Vaše dugovanje predato na izvršenje, odnosno ukoliko je prodato nekoj agenciji za naplatu potraživanja, iznos može biti uvećan. Dodatno, Telenor ima pravo da primeni zakonsku kamatu, koja bi u Vašem slučaju iznosila 2 162.86 rsd za period od 01.03.2019. do 22.11.2019.
Zahvaljujem na obraćanju.
Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #227

Nikola Todorović

...replying to Milan Kragujevic

Nikola Todorović

Poštovani,
Tarifni paket play 10 bez uređaja,
redovna cena paketa je 1915din uz ostvareni popust od 666 din.
Račune sam plaćao 1499din jer ima i PDV uračunat.
Hvala na Vam odgovoru
Nikola

Reply · 1 year ago · #228

Milan Kragujevic

...replying to Nikola Todorović

Milan Kragujevic Admin

Poštovani Nikola,

uputio sam upit kompaniji Telenor za dostavljanje podataka o aktuelnom promo cenovniku voice tarifnih paketa na dan 01.10.2018.
Cenovnik mi je dostavljen, a možete ga videti ovde: https://milankragujevic.com...

Operater Vam konkrento može odgovoriti na koji način je izračunata naknada štete, ali je moja pretpostavka da je u pitanju 22 x 1499 = 32978 din, uz naplatu advokatskih troškova ili "nagradu" agenciji za naplatu potraživanja u iznosu od 7019 din. Iznos mi više ukazuje na agenciju, jer su advokatski troškovi dosta skuplji, a sudski troškovi, da je došlo do tužbe, počinju od 30 000 din.

Svakako, moj predlog je da, ako ste već zaposleni, ili ćete se zaposliti u narednih 3-5 godina, ili ako posedujete imovinu, da im isplatite dugovanje, odnosno dogovorite isplatu dugovanja na rate sa agencijom za naplatu potraživanja. Dug zastareva posle godinu dana od poslednje radnje potražioca, što znači da Vam oni mogu slati jednu opomenu godišnje i dug neće zastareti. Svakako, generalno odustaju posle 5 godina neuspešne naplate, jer se pojavi mnogo novijih slučajeva.

Ukoliko dođe do utuženja, pošto iznos jeste dovoljno visok da su tužba i prinudna naplata isplativi, doći će do prinudne naplate potraživanja u vidu zaplenjivanja imovine, administrativne zabrane na 2/3 plate (osim u slučaju minimalnih primanja, kada je zabrana na 1/2 plate), i u krajnjem slučaju zatvorska kazna ukoliko ne uspeju da namire potraživanja u određenom roku. Napominjem da će potraživanja nakon tužbe biti iznad 100 000 din, i uvećavaće se zakonskom zateznom kamatom. Član 3. Zakona o zateznoj kamati reguliše da je zatezna kamata na današnji dan 10,25% (NBS referentna kamatna stopa od 2,25% uvećana za 8%).

Nažalost, u ovom trenutku, ne postoji mogućnost da se dugovanje umanji ili u potpunosti stornira. Da ste, u roku od 30 dana od jednostranog raskida ugovora zbog korisnikovog nepoštovanja ugovornih odredbi, dakle (10.2018. + 2 meseca neplaćanja - sledi suspenzija odlaznog saobraćaja + 2 meseca suspenzije - sledi suspenzija dolaznog saobraćaja - 1 mesec potpune suspenzije - sledi raskid ugovora) 03.2019., uputili molbu kompaniji Telenor za storniranje dugovanja i potpisali novu ugovornu obavezu na 24 meseca po punoj ceni od 2299 din, bez prava na raskid ugovora (tj. naknada štete bi bila ili 24x2299 din ili 22 x 1499 din uvećane za kamatu i realnu potrošnju u toku nove ugovorne obaveze obračunatu po važećem cenovniku standardne ponude), mogli ste izbeći eventualno utuženje. Svakako, mogli ste i da redovno isplaćujete dugovanje.

Kako je došlo do raskida ugovora, možete da platite, da se nadate da Vas neće tužiti, i eventualno ako Vas tuže da se nadate da će dug zastareti pre nego što uspeju da Vam prinudno naplate. Kod Telenora ste na crnoj listi, usled čega nećete moći da koristite njihove usluge, trajno.

Dodatak: Ukoliko smatrate da je došlo do zastarevanja dugovanja, neophodno je da se obratite na sudu i pozovete se na pravo na zastarevanje dugovanja.
Član 378. Zakona o obligacionim odnosima predviđa rok zastarevanja od 12 meseci za "potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima".
Član 326g Stav 7 reguliše pravo dužnika na prigovor na rešenje o izvršenju u slučaju da je dugovanje zastarelo.
Sud po službenoj dužnosti ne prati rok zastarevanja osim u slučajevima koji su regulisani prekluzijom. Kako Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o elektronskim komunikacijama, kao ni Zakonom i izvršenju i obezbeđenju nije definisana primena prekluzije u slučaju potraživanja mobilnog operatera za pruženu uslugu elektronskih komunikacija u javnoj mobilnoj mreži, morate se blagovremeno pozvati na zastarelost ukoliko do toga dođe, na predviđen način nadležnom sudu. Nepozivanjem na zastarelost u predviđenom roku trajno gubite pravo da se pozovete na zastarelost, usled čega je rešenje o izvršenju validno i pravosnažno.

Izvinite na kasnom odgovoru.

Sve najbolje,
Milan

NAPOMENA: Izrečeni stavovi i informacije nisu pravni savet i ne mogu se smatrati takvima. Autor teksta ne pruža usluge pravnog savetovanja, zastupanja, ili bilo kakvih drugih usluga koje se mogu interpretirati kao usluge zaštite interesa eventualnog klijenta. Autor nije odgovoran za bilo kakve posledice, bilo pravne, materijale ili drugo, usled primene izrečenih stavova i informacija.

Reply · 1 year ago · #236

Jelena

Jelena

Postovani,
18.10 sam potpisala zahtev za zakljucenje ugovora sa Orionom za internet i TV. Naime na licu mesta, njihov zaposleni koja je nudila paket operatera u mojoj zgradi imala je i obrazac za raskid ugovora sa mojim tekucim operaterom Sbb, navodeci da imaju advokate koji ce raskinuti ugovor koji je na neodredjeno, umesto mene. Juce sam saznala da taj zahtev nemaju evidentirano u sistemu (sto znaci da sam se oslanjala na tu njihovu uslugu ugovor sa Sbb ne bi bio raskinut).
Glavni problem je sto su oni dosli 1.11.da prikljuce i sprovedu uslugu kablovske i interneta, ali nisu uspeli, nije bilo linka-kako se vec strucno kaze. Ja sam, opet, taj dan (1.11.)potpisala ugovor sa datumom 18.10 i dobila obrazac za odustanak od ugovora od 14 dana (pretpostavljam da se on odnosi na datum od 18.10). Zatim dogovor je bio da sutradan 2.11.(subota)opet dodju da prikljuce uslugu i da najave vreme , sto nisu ucinili. Kad sam zvala da vidim da li ce neko doci govorili su kako su prosledili hitan zahtev. Tako da ja nemam internet ni Tv vec dva dana, a ko zna jos do kada. A isečen je i kabal Sbb-a
Mozete li me posavetovati kakva su mi prava u odnosu na ovaj slucaj vezano za raskid ugovora, jer se odnosi na ne pružanje usluge i ne otklanjanje kvara u roku od 48h?
Hvala

Reply · 1 year ago · #200

Jelena

Jelena

Poštovani, moja majka je potpisala u junu ugovor sa mts om za box 4, ali preminula je prošle nedelje, ja bih zadržala mobilni i ništa više, šta sad?

Reply · 1 year ago · #194

Milan Kragujevic

...replying to Jelena

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Jelena,

izvinite na veoma kasnom odgovoru.

Ugovor ne možete da razdvojite van BOX 4 paketa, te možete da zadržite ceo BOX 4 paket ili da ugasite sve usluge.

Potrebno je da Telekom Srbija obavestite o smrti Vaše majke podnošenjem Izvoda iz matične knjige umrlih, ličnu kartu preminule, kao i Vašu ličnu kartu i zapis Suda o ostavinskoj raspravi, ukoliko ga imate (možete naknadno doneti). Tom prilikom će Vam ponuditi mogućnost da preuzmete sve ugovore na sebe i obnovite ih na 24 meseca, ili da ugasite sve usluge.

Dospele račune ćete morati da platite ako prenosite usluge, a ako otkazujete zvanično morate, ali kako se to vodi na Vašu majku, Telekom ne može od Vas da potražuje nešto što niste potpisali. Slično je i sa uređajem, ako je uzet mobilni uređaj uz ugovor, tražiće Vam da isplatite maloprodajnu cenu uređaja, što niste u obavezi da uradite.

Telekom će tužiti preminulu majku, i po ekspeditovanom postupku predati predlog za izvršenje Sudu, koji će izdati nalog za izvršenje nekom javnom izvršitelju.

Izvršitelj će po službenoj dužnosti proveriti informacije o dužniku, te utvrditi da je Vaša majka preminula, i odbiti nalog za izvršenje kao nepravičan.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje i srećni praznici,
Milan Kragujević

Reply · 1 year ago · #251

Nevena Stanojević

Nevena Stanojević

Gospodine Milane,Pocela sam raskid ugovora sa mts uzela sam internet paket zajedno sa uredjajem za 1 din.Potpisala sam ugovor sa mts-om na 24 meseca u 18.04.2019 godine.Prvi zahtev za raskid ugovora sam pisala vec 24.04.2019 ,a kao razlog sam navela da sam nezadovoljna uslugom.Racun za april mesec sam platila.U maju mesecu sam im vec predala internet karticu jer sam vec bila u procesu raskida ugovora..Sada mi je stigao racun za maj mesec plus ugovorena naknada stete zbog raskida u iznosu od 8000 din.Ja u maju mesecu nisam koristila njihov internet,a vec sam ulozila prigovor za naknadu stete i oni su mi poslali odgovor da platim racun i da se prigovor odbija.Pa bih vas zamolila za savet ?previsoka nmi je naknada stete za tako malo vremena KORISCENJA .

Reply · 1 year ago · #193

Milan Kragujevic

...replying to Nevena Stanojević

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Nevena,

ako ste uzeli uređaj, plaćate isključivo celokupnu maloprodajnu cenu uređaja po cenovniku operatera na dan zaključenja ugovora. Popust na pretplatu niste imali koji bi mogao da bude obračunate, te bi Vam iznos naknade štete bio isti bez obzira na vreme korišćenja usluge.

Ukoliko je cena uređaja jednaka ceni naknade štete, dužni ste da platite obračunatu naknadu štete.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje i srećni praznici,
Milan Kragujević

Reply · 1 year ago · #252

Milan Radakovic

Milan Radakovic

Snimanje razgovora nije ilegalno sve dok u istom ucestvuju 2 osobe. Tek.pojavom trece morate obavestiti da vrsite snimanje razgovora.

Reply · 1 year ago · #185

Milan Kragujevic

...replying to Milan Radakovic

Milan Kragujevic Admin

Tako nešto zavisi od mnogo stvari, uključujući i zakon države u kojoj se obe strane nalaze, a o čemu ja nemam informacija.

Reply · 1 year ago · #188

Helena

Helena

Postovani Milane,
Upravo sam bila u SBB i htela da promenim ugovor na manji paket gde je razlika u ceni 900 din. Nisu hteli da mi promene dok ne istekne ugovor do avgusta 2020. Molim za savet.
Hvala

Reply · 1 year ago · #167

Milan Kragujevic

...replying to Helena

Milan Kragujevic Admin

Poštovana, nažalost, operater ima pravo da Vam ne omogući promenu paketa na drugi sa nižom pretplatom. Kako to ne predstavlja prigovor na kvalitet usluge, niti nemogućnost korišćenja usluge, takav problem bi se tretirao kao neosnovan, stoga mogu samo da Vas uputim da zamolite SBB elektronskim putem (email, izbegavajte društvene mreže) da Vam izađu u susret i omoguće promenu paketa. Ukoliko niste zadovoljni savetom, možete se obratiti nekom udruženju za zaštitu potrošača, što bih svakako preporučio, ukoliko imate vremena. Kako biste ubrzali proces, dostavite im skeniran ugovor sa SBB-om i opis problema. Spisak udruženja možete pronaći ovde: https://www.zastitapotrosac...

Reply · 1 year ago · #182

Aleksandar Nesovic

Aleksandar Nesovic

Počeo sam raskid ugovora sa SBB d.o.o. posle 3 meseca korišćenja.
Oni su naravno naveli plaćanje penala.

Obratio sam se RATEL-u i nadležnom ministarstvu. Kad se sve završi, proslediću ovde epilog. Pa da svi koji u budućnosti budu raskidali imaju lakši put. :D

Milane, hvala za predloge kako ovoj problematici postupiti. Nadam se da ću vam pomoći da upotpunite SBB sekciju, jer oni pokrivaju dobar procenat mreže.

Reply · 1 year ago · #166

Željko Grujić

...replying to Aleksandar Nesovic

Željko Grujić

Druže, dokle si došao sa raskidom ugovora sa SBB, napiši nam pošto planiram raskid?

Reply · 1 year ago · #226

Aleksandar Nesovic

...replying to Željko Grujić

Aleksandar Nesovic

Pozdrav Željko, zaboravio sam bio gde sam postovao ovo - srećom si napisao komentar. :))

Pre 2 nedelje se konačno završio raskid ugovora (trebalo mi je skoro 3 meseca da se sve to završi).

Shvatio sam da postoje 2 načina za raskid ugovora: sa i bez smetnji

1. Ukoliko želite da raskinete ugovor bez tehničkih problema, dovoljno je da odete u najbližu poslovnicu i pošaljete odatle dopis u kom detaljno opisujete da želite raskid ugovora bez plaćanja naknade - preporuka je da se pozovete na kršenje kolektivnog ugovora
http://mtt.gov.rs/informaci...
https://mtt.gov.rs/download...
Ja spadam u drugu grupu, pa ne znam da li vas čeka još neki nepredviđen korak

2. Ukoliko imate tehničke poteškoće

Prvo preporučujem samo komunikaciju putem mail-a. Dan pošto pošaljete mail nazovite da tražite odgovor na isti, svaki put. Pišite obazrivo i bez uvreda, jer je to potencijalno materijal za sud.

Dovoljna su dva-tri mail-a. U prvom zahtevate finansijsku reklamaciju na konto loše internet konekcije (za test obavezno koristite RATEL skriptu https://nettest.ratel.rs/en... ). Nakon 8 dana tražite detaljan opis šta treba da uradite za raskid ugovora, jer niste zadovoljni uslugom. A već sledeći dan možete da odete u poslovnicu da podnesete zvaničan dopis za raskid.

Sad ako u bilo kom koraku napišu/kažu da morate da isplatite sve do kraja ugovorne obaveze, samo se pozovite na gore priložene dokumente i nikako ne plaćajte bilo kakav predračun. I sve što napišu samo prosledite na adresu MTT-a [email protected] i RATEL-a.
Možete da očekujete više "pretećih" poziva od strane njihove službe za brigu o korisnicima.

Oprema mora da se vrati mesec dana po podnošenju zahteva. Takođe, postoji otkazni rok od 30 dana - no za to vreme se normalno vrši usluga...

Napomena: Ovo je samo moj slučaj, ne mora da znači da je to ustaljena praksa. Video sam da je službenica bila veoma iznenađena da sam uspeo da raskinem ugovor :D

Takođe, sve razgovore snimajte. Kad imate nameru da snimate, korisničnom servisu ne morate da naglasite. Ali u poslovnici morate.

Moje mišljenje je da većina tih ljudi koji rade zapravo ni ne znaju da krše zakon sa onim što pričaju....

Nadam se da nisam ništa preskočio.

Reply · 1 year ago · #229

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar Nesovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

pre svega želim da Vam čestitam na uspešnom raskidu. Postupili ste na ispravan način i uradili apsolutno sve što je potrebno u takvoj situaciji.

Srećom, imali ste posla sa SBB-om :)

Kod Telekoma Srbija imam Internet od Aprila 2019., koji ne radi. Do sada sam poslao 17 prigovora, od čega su odgovorili na polovinu, kao i dopis RATEL-u uz različite dopune o razvoju situacije, prijavu Tržišnoj inspekciji (odgovorili su posle mesec dana da su prosledili Sektoru za elektronske komunikacije), Sektoru za elektronske komunikacije, i naravno Sektoru za zaštitu potrošača.

Kako je Telekom državna firma, njima je dozvoljeno da tvrde da licenca koja im je izdata dozvoljava da usluga bude nedostupan potpuno ili dostupna uz otežano korišćenje određenom procentu korisnika. Telekom mi za raskid traži naknadu štete, jer ga smatraju neosnovanim, a predlog im je da plaćam uslugu i da se strpim jer rade na rešavanju problema i očekuju realizaciju u skorijem roku. To mi šalju, od reči do reči isti tekst, već 6 meseci.

Telekom je potpuna druga vrsta operatera, jer za njih zakoni ne postoje. Uskoro ću objaviti par izmena i dopuna na ovom post-u o raskidu ugovora, kao i opis situacije sa Telekomom i upozorenje korisnicima da ne stupaju u ugovorni odnos sa njima ako žele da izvrše raskid ugovora za nesaobraznost ugovorene usluge.

Ako ste prešli u Telekom, najiskrenije Vam želim da nemate problema sa njima, jer ukoliko ih imate, nećete moći da ponovite raskid koji ste uspeli da izdejstvujete kod SBB-a.

Što se tiče službenika u poslovnicama, ti ljudi ne znaju apsolutno ništa, a i ako znaju nemaju ovlašćenja. Treba se uvek razgovarati sa nadređenim. Doduše, mene je obezbeđenje izbacilo iz Telekoma kada sam na potpuno miran i pasivan način zatražio da razgovaram sa šeficom poslovnice jer je službenica odbijala da uradi ono što je ugovorom zagarantovano -- u ovom slučaju izdavanje zamenske SIM kartice, i bila je verbalno agresivna prema meni.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #231

Aleksandar Nesovic

...replying to Milan Kragujevic

Aleksandar Nesovic

Srećno!
Da li ste komunicirali i sa zaštitnikom potrošača?
Da li je zvanično pokrenut raskid ugovora?
Koliko mi je advokat objasnio, jedno pričaju, a drugo rade kad se zapravo počne postupak. Što se i pokazalo tačno.

Jesu državna firma, ali i protiv njih postoji donešena odluka kao i protiv SBB-a, tako da mislim da ne bi trebao da imaš problema taj postupak da dobiješ. A za to možeš da nađeš advokata, pa na procenat da se dogovoriš sa njim da istera.

A što se mene tiče, ja sam nastavio da koristim Telenor Home, jer mi se on pokazao kao najpouzdaniji. Nisam hteo bilo šta sa Telekomom, jer sam imao poteškoća da raskinem ugovor pre 3 godine.

Inače, SBB mi je na kraju vratio sve što sam platio do momenta prekida - kao vansudsko poravnanje... Svejedno nisam imao nameru da to gonim, jer mi je vremena oduzelo i samo ovo. Ali možda neko dokoniji naleti na ovaj komentar, pa čisto da znate da imate pravo za potpunu finansijsku reklamaciju ako se dokaže da je usluga bila neadekvatna u celom periodu korišćenja.

Reply · 1 year ago · #232

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar Nesovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

komunicirao sam sa zaštitnikom potrošača, odgovor sledi:

"Poštovani, Primili smo odgovor trgovca na dopis koji smo im povodom Vaših navoda uputili. Operator nažalost i pored našeg posredovanja ostaje pri svojim navodima, i ne prihvata osnov reklamacije. S obzirom da nemamo pravo primene sankcija, ukoliko niste saglasni sa tvrdnjama trgovca, jedini način za ostvarenje prava je sudskim putem."

Raskid ugovora nije pokrenut, jer je pri svakom upitu operater naveo naknadu štete u iznosu većem od 38 000 din, što svakako ne želim da im platim jer je to naknada štete za neosnovan raskid, a osim toga mi nije baš ni jasno kako su izračunali taj iznos, a na zahtev da mi dostave način obračuna su odgovorili da se obračun realizuje samo pri raskidu ugovora.

Problem sa raskidom bez pismenog priznanja krivice od strane Telekoma je što Telekom može, na osnovu verodostojne isprave u vidu izvoda iz poslovnih knjiga ili elektronske baze podataka, da podnese predlog za izvršenje dugovanja, i na osnovu toga meni prinudno naplati dugovanje administrativnom zabranom -- ovo je regulisano Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Ja svakako imam mogućnost da uputim prigovor, ali je Zakonom predviđeno da se novac koga se potražilac "dočepao" NE VRAĆA dužniku čak ni po obustavljanju procesa potraživanja usled presude da je proces sproveden nezakonito odnosno bez osnove. Kako sam zaposlen i primam platu, Telekom će već u prvom mesecu meni naplatiti celokupno potraživanje (2/3 plate je veće nego potraživanje), a kako je sud izuzetno neefikasan, biće potrebno više ročišta i mnogo para da se obustavi nalog za izvršenje, koji će u tom trenutku odavno biti realizovan. Dalje, ukoliko Telekomu uputim prigovor na iznos naknade štete, Telekom će, kao i uvek, nakon 15 dana (zakonski rok po Zakonu o zaštiti potrošača je 8 dana za odgovor a 15 dana za otklanjanje problema odnosno nesaobraznosti -- što Telekom ne poštuje a naveli su u svojim Opštim uslovima) odgovoriti da je moj prigovor na iznos naknade štete neosnovan. Dakle, potpuno ista stvar, zavisim od njih.

Što se tiče donešene odluke, odnosno Rešenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija o povredi kolektivnog interesa potrošača, Telekom posluje u okviru te odluke, tj. meni će naplatiti razliku u ceni između cene bez UO i cene koju sam plaćao kao i 4 različite priključne takse, takse za uspostavljanje tehničkih mogućnosti, kao i takse za izdavanje terminalne opreme (koju naravno moram da im vratim).

Moj problem je što ja ne želim "neosnovan" raskid po principu "dosadio mi je Telekom", meni je usluga nesaobrazna po Pravilniku (Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacionih usluga) usled čega bi Telekom meni trebao da isplati nakandu štete jer nesaobraznost nisu uklonili već mesecima, a sve je uredno prijavljivano.

Meni SBB odlično funkcioniše jer sam insistirao na najkvalitetnijoj terminalnoj opremi, novim kablovima, a pritom mi je CMTS ("čvorište") na 50 metara od modema kablom. Do sada problema sa njima nisam imao, ali sam svakako svestan da to zavisi od lokacije. Tehnički problemi nikad nisu razlog za kritiku operatera, jer se oni dešavaju svima, svugde i često. Ono što operateri zabrljaju je podrška korisnicima, samo rešavanje kvarova, i slično. Telekomova podrška je u mom slučaju sporija nego što je zakonom predviđeno, gde se za SVAKI mejl čeka 15 dana na odgovor.
Često, ako im pošaljem dva mejla, npr. jedan mejl koji je greškom poslat nedovršen, i onda drugi kao ispravku, oni mi odgovore na prvi mejl sa tvrdnjom da nije lepo poslata prijava problema, a na drugi posle par sati sa odbijanjem reklamacije kao neosnovanom. Dakle, njihov sistem je toliko loš da ne mogu da pronađu dva identična mejla nego ih sve tretiraju kao odvojene.
Sa SBB podrškom nisam imao puno susreta, priključenje je realizovano u roku od jednog dana (popunio formu na sajtu u petak, zvali su me posle pola sata da pitaju da li može neko odmah da dođe, ali ja nisam mogao pre subote, te je u subotu došla ekipa u ugovoreno vreme).
Sam proces priključenja je bio "prijatan" u smislu da tehničari nisu gunđali, kukali, psovali, jaokali, mučili se sa lošim alatom, odlazili i dolazili više puta po kabl, i slično, što JESTE bio slučaj sa Supernova operaterom pre nego što sam se preselio.
Dalje nakon toga sam imao dodatnu intervenciju za zamenu kabla, gde je zakazano danas za danas, i sve urađeno po najvišim standardima, i još jednu "intervenciju" da mi se donese D3 mini za koji sam se naknadno odlučio, gde je takođe bilo danas-za-danas.

Čuo sam užase o SBB-u, ali ih nisam video svojim očima, a o Telekomu sam čuo mnogo više užasa a svakakve stvari sam video. BTW, imam aktivan zahtev za priključenje VDSL-a već 10 meseci koji niko ne može ni da zatvori (jer neću VDSL imam SBB kablovsku) niti da otvori, jednostavno stoji "U radu" tako i ... ništa...

Što se Telenor Home Interneta tiče, ja sam imao jako dobra iskustva sa Telenorom celokupno korišćenje. Kod njih imam 4 broja, jedan od njih je Kućni Internet 150 koji delim sa Total 2 brojem (jer sam hteo 152 GB Interneta na mobilnom), i 2 broja koje koristi moja majka -- Total 2 i Surf +15 uz Telenor Više -- takođe zbog Interneta (majka je na crnoj listi Telenora zbog dugovanja iz 2011.-e za koje imamo dokaze da je ugovor iz 2009.-e raskinut 2011.-e po isteku minimalnog trajanja ugovorne obaveze, ali Telenor u svom sistemu ima evidentirano da majka duguje nekih 3000 din. Najgore od svega je što plaćanje ne garantuje uklanjanje sa crne liste, stoga smo ostavili dugovanje "da stoji" a ja njoj uzeo brojeve). Do sada sa Telenorom nisam imao probleme fantomskih uvećanih računa, pucanja veze, lošeg signala, lošeg interenta, misterioznih deaktivacija kartica i slično -- a sve to sam imao kod druga dva operatera.

Dakle, moj trenutni "MIX" je SBB + Telenor, i prezadovoljan sam. Dobijam optiku u nekom skorijem roku (kablovi i kutije su na banderi, čeka se "puštanje signala" i da oni u sistemu dobiju "moć" da aktiviraju optiku i da izdaju radni nalog za promenu terminalne opreme i instalacije) pa ću imati još stabilniju uslugu duple brzine za istu cenu.

Naravno, znam da je SBB problematičan mnogima, kao što sam naveo, i da su poprilično skupi, ali sam shvatio na kraju da "koliko para toliko muzike" uopšte nije naivna izreka, dva najskuplja operatera na tržištu [u moj slučaju] su zapravo najkvalitetniji. :)

U skorijem periodu ću napisati novi članak, obogaćen iskustvima mnogih korisnika mnogih operatera koji su mi se javljali mejlom, u komentarima, na društvenim mrežama i slično. U novom članku će biti detaljnije objašnjene procedure i načini raskida u slučaju nesaobraznosti usluge, pošto je dosadašnji tekst bio namenjen ljudima koji hoće da raskinu ugovor jer žele da pređu kod drugog, jeftinije operatera.

Sve najbolje,
Milan

P.S. Pošaljite mi kontakt advokata na mejl ili Contact me stranicu.

Reply · 1 year ago · #237

Svetlana

Svetlana

Postovani, moja majka se odselila iz stana, a ima SBB net, fiksni i kablovsku. Meni to ne treba i previse mi je da placam 3000 din. Da li mogu da raskinem ugovor sa SBB-om, navodeci svoje prezime, koje je drugacije od majcinog, ostalo je jos godinu i po dana ugovorne obaveze kod njih. Da li postoji nacin? Unapred hvala

Reply · 1 year ago · #165

Milan Kragujevic

...replying to Svetlana

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Svetlana, bez prisustva nosioca odnosno potpisnika ugovora, u ovom slučaju Vaše majke, nije moguće raskinuti ugovor. Svakako, niste dužni da plaćate ukoliko se ugovor ne vodi na Vas, jer je Vaša majka bila dužna da prilikom selidbe prenese ugovor na novu lokaciju. Ukoliko se ugovor vodi na nju, Vi nećete imati pravne posledice usled neplaćanja računa, ali Vam svakako preporučujem da, ukoliko je to moguće, odete sa majkom do SBB-a i podnesete zahtev za raskid ugovora. Zahtev će Vam bez naplate nadoknade štete biti odobren samo ukoliko se majka preselila na lokaciju gde SBB nema pokrivenost, u suprotnom će Vam biti ponuđena nadoknada štete za prevremeni neosnovani raskid ili mogućnost besplatnog preseljenja usluge.

Reply · 1 year ago · #178

Svetlana

...replying to Svetlana

Svetlana

Postovani, zamolila bih vas za odgovor, hvala vam unapred

Reply · 1 year ago · #177

Milan Kragujevic

...replying to Svetlana

Milan Kragujevic Admin

Poštovana, odgovoreno Vam je. Najiskrenije se izvinjavam na kasnom odgovoru.

Reply · 1 year ago · #179

MJ92

MJ92

Poštovani,

nastojim da raskinem ugovor sa SBB-om. Trenutno nemam ugovor pred sobom, ali je ugovor potpisan na 24 mjeseca juna 2017. godine, tako da je istekao prije tri mjeseca. Automatski je produžen, iako nije bilo riječi o automatskom produžavanju u ugovoru niti me je neko kontaktirao u vezi sa tim.

Prešao sam preko te činjenice i kontaktirao sam ih prije nekoliko dana sa zahtjevom za raskidom ugovora, uz traženje informacije da li moram da im platim dug samo za prethodni mjesec ili je neophodno i da platim račun koji bi trebao da stigne početkom oktobra.

Kao prvo, komunikacija traje izuzetno sporo (nije bio slučaj kada je bilo riječi o bilo čemu osim raskida ugovora), što je izuzetno iritantno (sumnjam na pokušaj odugovlačenja da bi se platio račun i za naredni mjesec ili ko zna koliko). Drugo, tvrde da je nemoguće raskinuti ugovor putem elektronske pošte, iako i u njihovim Opštim uslovima stoji da je pismeni raskid ugovora moguć, što u digitalno doba podrazumijeva i elektronsku poštu. I, naposlijetku, ja sam van države i imam pregršt obaveza usljed kojih ne mogu biti konstantno pored mobilnog telefona (pored toga nemam srpski broj - i pretpostavljam da niko neće da me kontaktira putem Vibera ili WhatsAppa).

Moram da budem šaljiv malo - da li biste mi mogli dati stručno mišljenje na sljedeće pitanje: da li mene ovdje neko zajebava i šta mogu da učinim osim bijesnog e-maila koji sam im upravo iskucao? :D

Reply · 1 year ago · #164

Milan Kragujevic

...replying to MJ92

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,
pre svega mi je žao zbog Vašeg problema sa SBB-om.

Kako kasnim sa odgovorom 2 nedelje, nadam se da ste do sada rešili problem, ali ću Vam odgovoriti za slučaj da niste, kao i radi informisanja drugih čitaoca.

Vaš komentar se sastoji od dve stavke, koliko sam razumeo, nezadovoljstvo automatskih produženjem ugovora, kao i nemogućnost raskida ugovora putem elektronske pošte.

Svi provajderi imaju ugovore na neodređeno vreme sa minimalnim trajanjem u vidu ugovorne obaveze od 24 meseca. To je prihvatljivo, barem meni, jer mislim da bi korisnici bili nezadovoljniji time da ih operater isključi po isteku minimalnog trajanja ugovorne obaveze, nakon čega moraju da potpišu ugovor na novi minimalni period sa, u tom trenutku, dostupnim komercijalnim paketima. To je loše iz (bar) tri razloga: 1. Ugovorna obaveza se često opravdava kao nadoknada troškova instalacije, stoga, nakon što je usluga aktivirana, operator nema potrebe da Vas "vezuje" dalje, jer su svi troškovi instalacije trajno nadoknađeni. 2. Komercijalna ponuda se, nažalost, u Srbiji često degradira vremenom, što možete videti na primeru (nekim korisnicima) nepovoljnih EON paketa, ili u mobilnoj telefoniji sa skorašnjim poskupljenjem Telenorove celokupne ponude. 3. Mnogi korisnici ne žele da svake 2 godine idu i potpisuju nešto, pogotovu što uvek postoji mogućnost da usluga bude skuplja, lošijeg kvaliteta ili ponude, ili jednostavno nemaju vremena i ne žele da prate takve stvari. Na primer, istekne Vam ugovor u petak, i nemate Internet do ponedeljka dok ne stignete da odete da potpišete novi ugovor.

Naravno, ovakav postupak operatera skoro nikome nije problematičan, da operateri ne ubacuju klauzulu da se raskid ugovora MORA "najaviti" 30 dana unapred, tj. takozvani "otkazni rok", koji se tarifira. Tehnički bi i to moglo da "prođe", da operateri ne odnesu opremu korisniku pre isteka tog roka, a tarifiraju uslugu, i u određenim situacijama (npr. podnesete zahtev za raskid 2. u mesecu, otkazni rok 30 dana, 2. sledećeg meseca morate da vratite opremu a pritom Vam operater tarifira ostatak tog meseca gde uopšte nemate usluge, tj. od 2. do 30. Opremu pritom MORATE da vratite 2. u mesecu po isteku otkaznog roka. Račun za ostatak meseca stiže odmah i dospeva na naplatu u narednih 10 dana, čak PRE isteka perioda naplate!)

Dalje, problematika sa kojom ste ste susreli je raskid ugovora putem elektronske pošte. Nažalost, tu ne mogu da Vam pomognem, jer operater pismenim putem smatra samo poštu, tj. dokument koji ste Vi sastavili i potpisali, i poslali im poštom u vidu pisma. Takav postupak UOPŠTE ne podržavam niti mogu/želim da opravdam, to je tzv. "pilićarenje". U Srbiji ne postoji zakonska regulativa povodom raskida (i sklapanja) ugovora potpunim elektronskim putem za fizička lica (npr. ako uslugu poručite online, dobićete papir poštom koji potpisujete. Uvek negde u procesu ima "neki papir" i potpis. ), usled čega operateri ne žele da "eksperimentišu" sa novim načinima poslovanja.

Svakako, ako problem niste rešili, možete zamoliti SBB da Vam izađe u susret, odštampajte zahtev za raskid sa ID-om korisnika, brojem ugovora, ime i prezime, JMBG, broj L.K., adresa, potpišite ga i pošaljite im elektronskim putem. To je svakako "validniji" dokument od običnog email-a koji može vrlo lako biti falsifikovan.

Pozdrav!

Reply · 1 year ago · #181

Ivana

Ivana

Postovani, podnela sam zahtev za raskid ugovora u Vipu, posle 8 meseci koriscenja. Mesecna pretplata mi je 2500 din, skoro ni je stigao papir na kome pise, ako ne produzim ugovor treba da im platim 33390 din. Mislim da je suma prevelika. Zar nije trebalo da se na kraju isplati samo telefon, zasto bih placala i karticu ako ce biti iskljucena.

Reply · 1 year ago · #163

Milan Kragujevic

...replying to Ivana

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Ivana, prilikom raskida ugovora kod operatora gde je uzet telefon, plaćate celokupnu maloprodajnu cenu telefona u trenutku uzimanja telefona, kao i razliku u ceni između cene usluge bez UO i povlašćene cene koju ste plaćali. U ovom slučaju Vip Vam najverovatnije nije naplatio tu razliku u ceni jer prilikom uzimanja uređaja uz ugovor, povoljnost je sama činjenica uzimanja telefona, te dodatnog popusta nema. Međutim, budite svesni da se cena telefona ne umanjuje bez obzira na period korišćenja usluge. Ako mi navedete koji telefon ste uzeli kod operatora, mogu Vam okvirno reći da li je to realna cena proverom arhiviranih podataka ponude navedenog operatora iz januara 2019.

Reply · 1 year ago · #180

bane

bane

Postovani,
pre 15 dana sam izvrsio prenos broja iz telenor mreze i presao u Vip jer su imali akciju telefon+sat, sve vreme sam bio sa njima u kontaktu i govorili su da je sve ok. E onda je dosao dan isporuke a od sata ni traga ni glasa, poslao sam zalbu na mail adresu a odgovor je bio da oni tu nista nemogu i da je akcija zavrsena. Naravno ugovor nisam potpisao i sada zelim da prebacim broj u drugu mrezu. Ono sto mene zanima je da li je to moguce jer oni tvrde da moram kod njih ostati minimum 3meseca iako nemam potpisan ugovor, a svesno sam prevaren sa njihove strane...

Reply · 1 year ago · #156

Milan Kragujevic

...replying to bane

Milan Kragujevic Admin

Poštovani Bane, pre svega izvinite na kasnom odgovoru. Nažalost, prelaskom iz Telenor mreže u Vip mrežu dodeljen Vam je pripejd paket za novoprenešeni broj. U bilo kom trenutku možete uraditi upgrade odnosno promenu paketa u postpaid unutar Vip mreže, ali je potrebno da 3 meseca budete u trenutnoj mreži kako biste ponovo mogli da promenite operatera. To reguliše RATEL, ne operater, i važi za sve operatere mobilnih i fiksnih mreža.

Reply · 1 year ago · #158

dragana

dragana

Poštovani, imali smo ugovor sa radijus vektorom više od 15 godina, a poslednji potpisan ugovor u poslovnici 2017. godine na dve godine i to za paket koji je cenom obuhvatao dva dodatna kanala od mogućih pet, te smo mi izabrali arenu i hbo - naš paket je mesečno iznosio 3500,00 RSD, a najjeftiniji bez uključenih dodatnih kanala 1300,00 RSD. takođe, u tu cenu je bilo uključen 1 risiver, wi-fi ruter i na dodatnom tv samo osnovni paket. marta 2018 godine dolaze na kućnu adresu i kažu da su promenjeni uslovi kompanije i nam sada sleduje, pod istim uslovima važećeg ugovora, još jedan uređaj koji na jednom dodatnom tv omogućava gledanje svih kanala iz našeg paketa, a ne kao do tada samo iz osnovnog paketa. tom prilikom daju nam novi ugovor u stanu koji potpisujemo sa navedenim uslovima koji je takođe na dve godine. i dalje ostaje da mi plaćamo 3500,00 RSD, a da neki korisnici plaćaju manje u skladu sa brojem kanala koje hoće da gledaju. do oktobra 2018. smo normalno koristili wi.fi, ali tada je utičnica wi-fi rutera eksplodirala i operater je došao zamenio opremu koju je takođe on postavio. tada nastaju svi problemi, jer mi od tad uopšte nismo imali wi-fi signal. nakon više zvanja decembra 2018 podnosimo prigovor, niko ne izlazi da utvrdi kvar, a februara 2019, nakon dva meseca, podnosimo zahtev za raskid ugovora zbog kvara opreme za koju je odgovoran operater i vraćamo kompletnu opremu. u međuvremenu se menja vlasnik i supernova, kao novi vlasnik, ispostavlja račun na iznos 25.000,00 RSD sa obrazloženjem da smo dužni da platimo dodatne kanale - arenu i hbo do kraja trajanja ugovorne obaveze, kao i dodatni risiver do kraja trajanja ugovorne obaveze. na moja dva pitanja nikada nismo dobili odgovor a glase: zašto se obračunava nešto što je bilo sastvani deo paketa koji je samim tim i koštao znatno više od ostalih paketa i zašto ignorišu činjenicu da niko nije reagovao na neipsravnost uređaja, te je raskid time prouzrokovan. u svim odgovorima navedeno je da to moram da platim, kao i da operater odgovara samo za direknu konekciju na internet, a ne i za konekciju preko wi-fi uređaja koji je sam postavio. da li imamo bilo kakva prava?

Reply · 1 year ago · #148

dragana

...replying to dragana

dragana

Izvinite molim vas, ali da li možete da mi odgovorite na pitanje

Reply · 1 year ago · #155

Milan Kragujevic

...replying to dragana

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Dragana,

pre svega, najiskrenije se izvinjavam na zakasnelom odgovoru.

Naveli ste nekoliko tvrdnji, stoga ću odgovoriti na svaku pojedinačno.

Operater je, prema sopstvenim Opštim uslovima, dužan da svaki kvar ukloni u roku od 48 sati. U slučaju da kvar nije uklonjen, možete zahtevati umanjenje računa. Ukoliko usluge nije bilo u potpunosti, svih 30 dana u mesecu, možete zatražiti da se pretplata umanji za 100%. Nažalost, opštim uslovima nije predviđen raskid ugovora u takvoj situaciji.

Operater može da nudi u okviru paketa određene kanale koji se ne smatraju doplatnim, i sastavni su deo paketa. Međutim, u posebnim uslovima, kao što su posebne promocije, loyalty programi, prodajni podsticaji, i slično, operater može da odobro umanjenje cene dodatnih paketa kanala uz minimalno korišćenje dodatnih paketa određeni period, što korisniku prividno izgleda kao da su doplatni paketi postali osnovni deo paketa, međutim, operater Vama naplaćuje odvojeno paket kanala i doplatni paket. Dodatno, rešenje MTTT dozvoljava isplatu povoljnije naknade samo za osnovnu pretplatu u paketu, ali ne i za doplatne pakete, usled čega je moguće da Vam operater ispostavi cenu doplatnih paketa po promotivnoj ceni narednih X meseci do isteka minimalnog trajanja UO. Alternativno, uz saglasnot operatera, korisnik može da isplati korišćene mesece sa dodatnim paketima po ceni koja iznosi razliku pune cene paketa i promotivne cene, uz standardnu naplatu razlike za osnovni paket TV kanala.

Dodatno, napominjem da operater može da naplati priključnu taksu za priključak na KDS, kao i za instalaciju ili aktivaciju terminalne opreme, u nekim slučajevima pojedinačno po uređaju (modem, STB, CA modul).

Operater nije u stanju da garantuje kvalitet bežične konekcije jer ne može da utiče na to. WiFi protokol 802.11n je definisan kao DSSS (Direct-sequence spread spectrum), pri čemu svi WiFi-certified uređaji (ruteri, telefoni, računari, itd.) moraju da se međusobno dogovore kada će ko slati i primati podatke, jer je radio spektar deljeni resurs. Problem nastaje kada postoji veliki broj rutera na nekoj lokaciji, npr. stambena zgrada, pri čemu je maksimalni protok na radio mreži 150 Mbps, što znači da u datom trenutku svi ruteri mogu slati ili primati 150 Mbps. Ako je Vaš Internet kod Supernove 60 Mbps, to znači da dva korisnika mogu da koriste punu brzinu u jednom trenutku. Naravno, ako imate 120 Mb, samo 1 korisnik može da iskoristi punu brzinu, a svi ostali dele 30 Mbps. Ono što dodatno otežava situaciju je nekompatibilnost opreme i loš kvalitet uređaja, tj. ako Vi kupite ruter od 17990 din, a Vaš komšija ruter od 1199 din, njegov loš ruter može da pravi smetnje Vašem ruteru, na šta Vi ne možete da utičete. 2.4GHz spektar je neregulisan, stoga ne postoji osnov za žalbu, a generalno je teško ljudima objasniti da njihova oprema pravi problem. Dodatno, mikrotalasne peći prave smetnje zračenjem na istoj toj frekvenciji. 5GHz ima mnogo veći kapacitet (približno 1700 Mbps, što znači da 10 korisnika mogu da koriste punih 120 Mbps u istom trenutku, a ostali mogu da dele 500 Mbps (9 x 60 Mbps)). Za korišćenje 802.11ac opreme na 5GHz neophodan Vam je ruter koji to podržava (Supernova Cisco EPC3925 podržava 5G), kao i klijentski uređaj koji takođe podržava ovaj standard (svi noviji mobilni telefoni posle 2018. god cene iznad 25000 din, laptopovi cene iznad 75000 din proizvedeni posle 2017. god).

Operater može da garantuje za Ethernet brzine odnosno brzine kada ste povezani putem mrežnog kabla jer u tom slučaju smetnje efektivno ne postoje zbog same strukture kabla (upredene parice) koja blokira spoljno RF zračenje. Neophodno je da kabl koji koristite bude Cat 5e ili bolji, kao i da Vam je mrežna kartica na računaru 10/100/1000 Mbps odnosno "gigabitna" (većina noviji laptopova ispod 50 000 din imaju samo 100 Mbps mrežne karte, ali skoro svi desktop računari imaju 1000 Mbps)

Mislim da možete da napišete prigovor na obračun odnosno račun, da navedete da nisu došli i da molite da se izvrši raskid ugovora. Realne šanse da Vam to dozvole su male, jer su kao firma trenutno veoma neorganizovani i verujem da nisu raspoloženi za takvu vrstu darežljivosti. Međutim, možete da zahtevate umanjenje računa i nastavak pretplatničkog odnosa, kao i naravno uklanjanje kvara. Račun mogu da Vam umanje ako je prošlo manje od 90 dana od generisanja računa, ili u posebnim okolnostima uz odobrenje operatera.

Hvala na komentaru.

Reply · 1 year ago · #159

dragana

dragana

Poštovani, imali smo ugovor sa radijus vektorom više od 15 godina, a poslednji potpisan ugovor u poslovnici 2017. godine na dve godine i to za paket koji je cenom obuhvatao dva dodatna kanala od mogućih pet, te smo mi izabrali arenu i hbo - naš paket je mesečno iznosio 3500,00 RSD, a najjeftiniji bez uključenih dodatnih kanala 1300,00 RSD. takođe, u tu cenu je bilo uključen 1 risiver, wi-fi ruter i na dodatnom tv samo osnovni paket. marta 2018 godine dolaze na kućnu adresu i kažu da su promenjeni uslovi kompanije i nam sada sleduje, pod istim uslovima važećeg ugovora, još jedan uređaj koji na jednom dodatnom tv omogućava gledanje svih kanala iz našeg paketa, a ne kao do tada samo iz osnovnog paketa. tom prilikom daju nam novi ugovor u stanu koji potpisujemo sa navedenim uslovima koji je takođe na dve godine. i dalje ostaje da mi plaćamo 3500,00 RSD, a da neki korisnici plaćaju manje u skladu sa brojem kanala koje hoće da gledaju. do oktobra 2018. smo normalno koristili wi.fi, ali tada je utičnica wi-fi rutera eksplodirala i operater je došao zamenio opremu koju je takođe on postavio. tada nastaju svi problemi, jer mi od tad uopšte nismo imali wi-fi signal. nakon više zvanja decembra 2018 podnosimo prigovor, niko ne izlazi da utvrdi kvar, a februara 2019, nakon dva meseca, podnosimo zahtev za raskid ugovora zbog kvara opreme za koju je odgovoran operater i vraćamo kompletnu opremu. u međuvremenu se menja vlasnik i supernova, kao novi vlasnik, ispostavlja račun na iznos 25.000,00 RSD sa obrazloženjem da smo dužni da platimo dodatne kanale - arenu i hbo do kraja trajanja ugovorne obaveze, kao i dodatni risiver do kraja trajanja ugovorne obaveze. na moja dva pitanja nikada nismo dobili odgovor a glase: zašto se obračunava nešto što je bilo sastvani deo paketa koji je samim tim i koštao znatno više od ostalih paketa i zašto ignorišu činjenicu da niko nije reagovao na neipsravnost uređaja, te je raskid time prouzrokovan. u svim odgovorima navedeno je da to moram da platim, kao i da operater odgovara samo za direknu konekciju na internet, a ne i za konekciju preko wi-fi uređaja koji je sam postavio. da li imamo bilo kakva prava?

Reply · 1 year ago · #147

Daca Dukić

Daca Dukić

Postovani, imam veliki problem. Naime koristila sam mts box paket mobilni internet i fiksni i pred kraj ugovora su me zvali i ponudili box 4 sa dodatkom tv i pristala sam s tim da mi donesu ugovor i tv instaliraju na kucnu adresu. Posle izvesnog vremena je internet prestao da mi radi i odustala sam od tog ugovora i isla u poslovnicu da trazim raskid tj neproduzenje ugovora za internet da mi ostanu samo fiksni i mobilni. I danas mi lepo stigne obavestenje da je ugovor box4 sa dodatnim tv aktiviran tj potpisan na dve godine. A ja nista nisam potpisala. Da li mogu i na koji nacin taj ugovor da prekinem? Unapred hvala

Reply · 1 year ago · #146

Milan Kragujevic

...replying to Daca Dukić

Milan Kragujevic Admin

Poštovana Daco,

potrebno je da odete u mts poslovnicu i tražite fotokopiju potpisanog primerka ugovora, koji nosite kod sudskog grafologa zajedno sa uzorcima vašeg potpisa iz prethodnih godina. Grafolog će izvršiti procenu i saopštiti Vam mišljenje o autentičnosti potpisa. Ukoliko grafolog smatra da je autentičnost osporena, možete sa izveštajem otići kod advokata i pokrenuti tužbu protiv Telekom Srbija a.d.

Dodatno, potrebno je da, ukoliko sumnjate u verodostojnost potpisa ili ugovora, ili ako vam ne izdaju fotokopiju ugovora, prijavite krađu identiteta Vašoj policijskoj upravi.

Hvala na komentaru.

Reply · 1 year ago · #160

Маре

Маре

Поштовани имам уговор са мтс који је истекао пре два месеца и који хоћу да раскинем,али имам неко утужење код њих за неки други мобилни број... Е сада ми се јавља проблем што неће да ми раскину уговор који је истекао и редовно плаћан док не регулишем утужење.... Шта ми је чинити? Хвала

Reply · 1 year ago · #143

Milan Kragujevic

...replying to Маре

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,

obratite se Tržišnoj inspekciji. Telekom Srbija je dužan da raskine ugovor u bilo kom trenutku, ako ne postoje aktivna dugovanja po tom i samo tom ugovoru. Naravno, ako nije istekao minimalni period ugovorne obaveze, Telekom će Vam naplatiti povoljniju naknadu štete, ali kako to kod Vas nije slučaju, nećete imati dodatnih troškova.

Hvala na komentaru.

Reply · 1 year ago · #161

Miroslav D

Miroslav D

Postovani Milane, molim vas za savet. Sklopio sam ugovor sa Telenorom o koriscenju interneta , i pritom dobio lap top za 1din . Ugovor je na 3 godine. Ugovor je na pravno lice. Nakom meseca dana sam se zalio na rad lap topa i da se internet od (72GB) potrosi za 15 dana. Slao sam lap top na reklamaciju, vratili su ga navodno mu nije nista, a isti taj lap top ne moze da otvori bilo koju stranu 15min. Slao sam i molbu za raskid ugovora, odgovor da su oni ispunili sve iz ugovora i da nece da raskinu ugovor, MOLIM VAS STA DALJE DA RADIM? HVALA Unapred

Reply · 1 year ago · #142

Milan Kragujevic

...replying to Miroslav D

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,

ukoliko sumnjate na nesaobraznost robe odnosno laptop računara, potrebno je da se obratite ovlašćenom servisu ili prodavcu. Prodavac je dužan da laptop u garantnom roku pošalje na servis, a servis dužan da Vam odgovori u roku od najkasnije 15 kalendarskih dana. Bitno je napomenuti da određeni laptopovi nižeg cenovnog ranga imaju znatno slabije performanse od mnogo jeftiniji desktop računara, zarad uštede energije i dužeg trajanja baterije. Na primer, Intel Celeron N3060 procesor je približno 3x sporiji od prosečnog kancelarijskog desktop računara iz 2006 godine (Intel Core2 Duo E7500). Takvi laptopovi nisu predviđeni za potrebe čak ni najosnovniji korisnika, već samo za kancelarijski rad sa specijalizovanim softverom i specijalizovanim verzijama operativnog sistema (npr. Windows 10 LTSC). Dodatno, antivirus softver može znatno da uspori računar, stoga se preporučuje korišćenje ugrađenog Windows Defender softvera.

Što se tiče brze potrošnje Interneta, Windows računari mogu da dnevno potroše i po 5 GB na ažuriranja. Potrebno je da konekciju označite kao Metered, više o tome možete pogledati na ovom linku: http://my.rs/gsmq Svakako, 75 GB je veoma mala količina podataka za čak i najosnovnije potrebe korisnika u današnje vreme.

Hvala na komentaru.

Reply · 1 year ago · #162

Borislav

Borislav

Postovani Milane, supruga je potpisala 14.02.2019 nastavak ugovora sa MTS-om za IPTV i fiksni telefon koje vec koristimo 7 godina. Obnavljanje ugovora je bilo ...dosli su kod nas kuci, ispricali joj da je to sve isto, sve ok, samo je sada malo jeftinije nego ranije i slicno. Kada smo predali za raskid ugovora stiglo nam je pismeno obavestenje na kucu da ce roskovi raskida biti 2960 din i ako je saglasna da se javi u pslovnicu i vrati opremu. Nakon sto je to uradila stigao nam je racun na 32.000 dinara. .. . .znaci traze da se plati kao da smo koristili uslugu narednih 21 mesec, a ono sto su prvo poslali se vise i ne pominje. Sta nam je ciniti da se od ovih parazita covek spasi?
Pozdrav

Reply · 2 years ago · #136

Sara

...replying to Borislav

Sara

Poštovani,
Korisnik sam fiksnog broja i interneta u Telekomu(kao box paket od pre 2 godine, ranije odvojeno). Ugovor mi ističe krajem jula. Treba da obnovim ugovor do kraja jula, a u oktobru bi trebalo da idem u drugu državu. Da li mi preporučujete da obnovim ugovor za fiksni broj, a ne i za internet ili da obnovim ceo ugovor pa da tražim raskid ugovora za internet krajem septembra? Majci je potreban fiksni broj pa bismo ga zadržali. Hvala. Pozdtav!

Reply · 1 year ago · #151

Milan Kragujevic

...replying to Sara

Milan Kragujevic Admin

Poštovana, nema potrebe da obnavljate ugovor za fiksni telefon jer su svi ugovori kod operatera na neodređeno vreme. Cena sa UO i bez je ista, stoga nema potrebe da, nakon što istekne prvobitni ugovor, obnavljate postojeći. Međutim, ako obnovite ugovor, a kasnije želite da raskinete, npr. internet, moraćete da platite priključnu taksu koja iznosi 8000 din, što nije baš malo, stoga Vam preporučujem da koristite internet bez UO dok ste u Srbiji, a pred kraj septembra podnesite zahtev za raskid i vratite opremu odmah. Fiksni će ostati po istoj ceni bez UO tako da možete raskinuti bilo kada, ili uzeti dodatne usluge. Sve najbolje, Milan.

Reply · 1 year ago · #152

Milan Kragujevic

...replying to Borislav

Milan Kragujevic Admin

Poštovani Borislave, s' obzirom na to da imate pismeno obaveštenje Telekoma Srbija, sve što je potrebno da uradite je da skenirano obaveštenje zajedno sa zahtevom za korekciju računa pošaljete na [email protected] . Slična stvar se desila mom dedi, troškovi su prvo bili 700 din pa nakon toga 119 000 din, međutim nakon slanja zahteva i skeniranog obaveštenja o troškovima prevremenog raskida ugovora, Telekom je umanjio troškove na prvobitni iznos.

Reply · 2 years ago · #137

Borislav

...replying to Milan Kragujevic

Borislav

Postovani Milane, hvala Vam na brzom odgovoru. Sada cu poslati ovo sto ste mi napisali i kako ste napisali. Javljam ishod. Srdacan pozdrav

Reply · 2 years ago · #138

Boban

Boban

Postovani,imam ugovor sa Total tvom (tv+net). Podneo sam molbu za raskid ugovora za internet (tv bih ostavio) bez placanja penala zbog nemogucnosti da koristim isti. 6 meseci imam problema sa njihovim internetom (cesto puca veza,lose su margine,nekada mu treba po par min. da otvori fb...,). Probleme sam redovno prijavljivao ,(svaki drugi-treci dan),3 puta su bili momci iz Telekoma i vrsili merenja,smanjena mi je brzina ali nazalost problem je i dalje prisutan,a molba za raskid je odbijena jer je navodno zadnji put kada je problem prijavljen,problem bio do Telekoma a ne do SBBa. Napominjem da se niko od radnika SBBa nije pojavljivao na terenu i ako sam njihov korisnik a ne Telekomov. Znam da radnici Telekoma moraju da izadju na teren jer SBB koristi njihovu mrezu ali isto tako su radnici SBBa trebali da izadju na teren,provere paricu ili mi ponude zamenu modema,ali se od toga nista nije desilo. SBB se sada vadi na Telekom odnosno traze mi da platim jos 11 meseci pretplate za internet (jer mi za 11 mes. istice ugovor),pa cu onda moci da raskinem ugovor sa njima. Zanima me da li ja stvarno moram da platim tih 11 meseci pa da onda raskinem ugovor,ili mogu to da odradim bez placanja penala? Pozdrav

Reply · 2 years ago · #134

Enerjeta Klipic

Enerjeta Klipic

Postovani,

Trebami savet. Bila sam korisnik SBB bez ugovora obeveze do 30 Aprila. Prvog Maja platim racun za mesec April, vratila sam modem, D3 i fiksi telefon. Danas sam dobila racun od SBB u iznosu od 3800 din za mesec Maj, iako ja sam vratila sve aparature, izmirila sve dugovanje 1 Maja i rekla sam da neću više da budem njihov korisnik. Zovem call center od SBB I su mi rekli iako sam sve izmilira dugovanje I vratila njihove aparate, moram da platim i mesec Maj, zbog rok otkazivanje 30 dana od datuma zahteva. DA LI JE OVO ŠTO RADI SBB ISPRAVNO. Podsećam vas da nisam bila u ugovoru obavezno sa njima.

Reply · 2 years ago · #133

Enerjeta Klipic

Enerjeta Klipic

Postovani G-din Kragujevac,

3 Maja sam platila racun SBB za mesec April, i u njihov poslovnu radnju istom datu sam vratila sve aparature, modem, D3 i fix telefon. Nisam bila u ugovoru obavezno. Danas sam dobila racun za mesec Maj od SBB u iznosu 3,800 din iako ja sam vratila sve aparature već 3 Maja nisam htela da koristim više njihove usluge. Kad sam zvala call center da pitam zasto ste poslali racun iako mi smo vratili sve aparature 3 maja i smo izmirili sve dugovanje, oni su rekli da ne mogu tek tako da otkaže njihove usluge iako nemam nisam u ugovoru obavezno sa njima. Rok otkazivanja je 30 dana su rekli i moram da platim racun za mesec Maj, I ako nismo imali signal.

Reply · 2 years ago · #132

Apatinac

Apatinac

Poštovani, Potreban mi je savet.
Potpisao sam sa Telenorom ugovor ona 24 meseca za kupovinu Kućnog interneta 4G- 150 GB. Medjutim odmah po dolasku kući i priključivanja ustanovio sam da je ovaj protok signala jako spor i da mi ne zadovoljava moje potrebe. Da li u ovom slučaju(2-3 dana nakon potpisivanja ugovora) mogu da raskinem ugovor u moju korist? Kao i u prethodnom primeru, operater mi je potvrdio da mogu raskinuti ugovor uz obavezno plaćanje rutera 24x600 din= 15tak hiljada din.
Hvala na brzom odgovoru.

Reply · 2 years ago · #130

Bojan

Bojan

Postovani Milane, moj otac imao je sklopljen ugovor u mts-u. Uzeo je I telefon na rate. Posle par meseci tata mi je preminuo i ja sam kao savesan gradjanin otisao u prvu poslovnicu sa umrlicom da im kazem da je preminuo. Pritom su mi rekli da oni ne mogu da raskinu ugovor iako sam im doneo umrlicu dok im ne vratim telefon i traze da sve dok im ne donesem telefon nastavim sa placanjem pretplate. telefon ne znam gde je posto mislim da je taj telefon moj otac dao nekome, nisam siguran posto otac nije zive samnom u stanu. Molim vas ako mozete da me posavetujete sta da radim. nasao sam ugovor u kome se nigde ne spominje sta se desava u slucaju smrti i oko vracanja telefona u slucaju raskida ugovora. Hvala u napred.

Reply · 2 years ago · #129

Dj

Dj

Postovani, imam ugovornu obavezu u vipu, koja traje do septembra ove godine. Kako sam preselila iz Srbije vec vise od godinu dana ne koristim njihove usluge. Isla sam nekoliko puta licno u njihove poslovnice da raskinem ugovor pozivajuci se na novi zakon, medjutim trazili su mi da isplatim celu ugovornu obavezu unapred. Pritom sve ovo vreme oni pozivaju na broj mojih roditelja koji sam ostavila kao kontakt ili iz vipa ili iz agencije za dugove i malo je reci uznemiravaju ih iako sam objasnila i molila ih da tamo ne zovu s obzirom da ne zivim na tom broju. Da li mozete da mi pomognete oko forme zahteva za raskid ugovora koji bi im poslalla mailom? Odnosno, da li mozete da napisete primer kako bi zahtev trebalo da izgleda. Oni naravno imaju uvid da nikakva potrosnja po tom broju nije ostvarena vec vise od godinu dana. Unapred zahvalna. S postovanjem. Dj.

Reply · 2 years ago · #128

Milan

Milan

Postovani, da li se na raskid ugovora i prenos broja kod drugog operatera gleda jednako? Imam pospejd paket i broj u mts-u, ugovor potpisan pre 2 meseca ali bih presao kod drugog operatera zbog bolje ponude. U mts-u mi traze da izmirim sve do isteka ugovora. Hvala!

Reply · 2 years ago · #124

Milan Kragujevic

...replying to Milan

Milan Kragujevic Admin

Nažalost tu postoji problem. Mislim da nisu dužni da Vam omoguće prenos broja pre izmirenja svih obaveza do isteka minimalnog trajanja UO. Možete izvršiti raskid, i da platite samo razlike u cenama, ali tada gubite broj. Obratite se RATEL-u za više informacija.

Reply · 2 years ago · #126

Danica Urosevic

...replying to Milan Kragujevic

Danica Urosevic

Postovani Milane,
Imam isti problem koji je gospodin naveo. Mozete li me posavetovati na koji clan zakona mogu da se pozovem prilikom podnosenja zahteva za raskid ugovora?

Reply · 1 year ago · #195

Milan

...replying to Milan Kragujevic

Milan

Hvala Vam na brzom odgovoru. Provericu sa RATEL-om.

Reply · 2 years ago · #127

Ivana

Ivana

Postovani, istekao mi je ugovor u mts-u 29og marta, ali nisam isla da ga obnovim, pa bi sada otisla da raskinem ugovor. Zanima koliko dugo traje raskid jer bi broj prebacila kod drugog operatera? I da li moram da izmirim racun za tekuci mesec odmah? Hvala

Reply · 2 years ago · #116

Milan Kragujevic

...replying to Ivana

Milan Kragujevic Admin

Poštovana, neophodno je da odete kod operatera gde želite da prebacite broj, i zatražite prenos broja. NIKAKO ne smete da izvrštie raskid ugovora jer se time broj gasi i briše. Broj možete prebaciti kod drugog operatera ako ne postoji minalni period UO tj. ako je istekla ugovorna obaveza, a svi brojevi su pod ugovorom na neodređeno. Ako broj prebacite na prepaid moraćete da čekate 3 meseca kako bi ste prebacili broj u drugu mrežu.

Reply · 2 years ago · #120

Miki Krstić

Miki Krstić

Pozdrav. Uzeo sam telenor kucni internet i dobio modem uz njega. Od toga je proslo mesec dana. Meni taj internet ne sluzi svrsi(preveliki latency i jos neke stvari). Zvao sam ih danas da raskinem ugovor, i receno mi je da mogu s tim sto moram da otplatim modem 600 i neki dinar x 24 meseci = oko 15 hiljada dinara. Da li postoji mogucnost da se ugovor raskine bez da se isplati modem koji bih im naravno vratio?

Reply · 2 years ago · #115

Milan Kragujevic

...replying to Miki Krstić

Milan Kragujevic Admin

Poštovani, nažalost ne postoji mogućnost da modem vratite i da izvršite raskid. Morate da platite 15 000 din za cenu modema, tj. preostale rate ZA MODEM do isteka minimalnog UO, dakle 625*24 = 15 000 din.

Reply · 2 years ago · #119

Dusan

Dusan

Da li smem da raskinem ugovorna sa Telenorom kupio sam mobilni kod njih. Razmisljao Sam 10 dana pre isteka da raskinem I DA li dodatno nesto placam?

Reply · 2 years ago · #112

Milan Kragujevic

...replying to Dusan

Milan Kragujevic Admin

Poštovani, potrebno je da podnesete zahrev za raskid odmah, a moraćete da platite pretplatu za tekući mesec, i ako se raskid ne realizuje na vreme, onda i sledeći mesec. Osim toga ne plaćate ništa. Svakako je bitno da napomenem da su skoro svi ugovori kod nas rađeni po principu "minimalni period 24 meseca, na neodređeno vreme", što znači da ugovor ne prestaje da važi kada isteken minimalno trajanje UO, stoga je potrebno da zatražite raskid kako biste izbegli neprijatnosti ako "pustite da teče" dugovanje.

Reply · 2 years ago · #113

Dusan

Dusan

Da li smem da raskinem ugovor sa Telenorom 10 Dana pre I da li nesto dodatno placam.

Reply · 2 years ago · #111

stop007

stop007

Da li mogu da raskinem ugovor sa mts-om (m:SAT Tv) i koja su moja prava? Zvala sam ih nekoliko puta i rekla da zelim da raskinem ugovor, ali odbajaju, jer kazu da nema osnove. Ugovor sam potpisala 28.03.2019. i istog dana sam se predomislila i javila im da zelim da vratim opremu. Majstori su mi trazili 5500 dinara, i kada im nisam platila jer su mi u mts-u operateri rekli da se majstorima nista ne placa na ruke, odbili su raskid ugovora. Znaci u pitanju je njihova osveta. Koja su moja prava i da li mogu da ih tuzim ili jos bolje, da ih prijavim policiji jer me ucenjuju )i najverovatnije majstori rade na crno)

Reply · 2 years ago · #106

Milan Kragujevic

...replying to stop007

Milan Kragujevic Admin

Poštovana, bilo je potrebno da se u roku od 14 dana obratite Telekomu Srbija kako biste raskinuli ugovor bez plaćanja bilo kog iznos, jer je ugovor zaključen na daljinu, tj. van poslovnih prostorija. Nažalost, kako je taj rok istekao, ne postoji mogućnost za raskid ugovora bez plaćanja priključne takse i beneficija.

Reply · 2 years ago · #107

stop007

...replying to Milan Kragujevic

stop007

Ugovor je potpisan 27.03.2019. a ja sam predala zahtev za raskid ugovora 28.03.2019.

Reply · 2 years ago · #108

Milan Kragujevic

...replying to stop007

Milan Kragujevic Admin

Da li posedujete dokaz da ste podneli pravno validan i nedvosmislen zahtev za raskid ugovora?

Reply · 2 years ago · #109

stop007

...replying to Milan Kragujevic

stop007

Da.

Reply · 2 years ago · #110

Milan Kragujevic

...replying to stop007

Milan Kragujevic Admin

Neophodno je da se obratite RATEL-u na web adresi: https://portal.ratel.rs/sr/... . Priložite skeniran dokaz da ste podneli zahtev za raskid ugovora i pozovite se na pravo na raskid ugovora zaključenog van poslovnih prostorija u periodu od 14 dana od trenutka zaključenja ugovora.

Reply · 2 years ago · #114

dare@ns

[email protected]

Поштовани,

На још једном месту сам наишао на тврдњу идентичну Вашој:

...
1. Kada može doći do raskida?
Do raskida može doći u bilo kom trenutku, Vašom odlukom i podnošenjem zahteva za raskid ugovora u najbližoj poslovnici operatera, elektronskom poštom ili preporučenim pismom na adresu operatera.
...

Ради се о раскиду уговора електронском поштом (или препорученим писмом).

У мом случају је у питању уговор са МТС-ом потписа уз минималну уговорну обавезу до 24 месеца, који је истекао и аутоматски је продужен, а наплаћује се по неколико стотина динара већој цени.

С обзиром да сам отишао на рад у иностранство и да ми МТС услуге више нису потребне, желим да раскинем уговор који више није под уговорном обавезом.

Како родитељи немају моју пуномоћ, они у пословници не могу у моје име да раскину поменути уговор, а како ја нисам у могућности лино то да учиним, намеравам да се обратим МТС-у писаним захтевом, путем ел. поште...

У случају да ми кажу да такав начин раскида уговра није могућ, занима ме на који Закон могу да се позовем, јер ни у једном закону не могу да нађем чланове у којима су дефинисани начини раскидања уговора.

С потшовањем,
Дарко

Reply · 2 years ago · #103

pera

pera

Kakva je procedura za raskid ugovora(MTS) prilikom smrtnog slucaja?

Reply · 2 years ago · #93

Milan Kragujevic

...replying to pera

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav, nažalost tu Vam ne mogu pomoći, imao sam smrtni slučaj u porodici, konkretno dedu na koga su se vodile sve usluge kod Telekoma, međutim nismo uspeli da se dogovorimo sa njima oko raskida (traže da se standardno isplati sve do kraja ugovora ili po novom rešenju silne priključne takse itd) stoga smo ostavili ugovore da teku bez pokrića, u nadi da će uvideti grešku (poslati su im mejlovi da je korisnik preminuo) i prekinuti usluge. Svom srećom smo uspeli da raskinemo sve usluge gde su nam iznajmljeni uređaji (IPTV+Internet), stoga Telekom, po mom mišljenju, nije pretrpeo štetu usled prevremenog prestanka otplate ugovora, ali oni ne žele da dozvole raskid. Nisam upućen u temu, ali predpostavljam da ne mogu da tuže naslednike za uslugu preminulog. Svakako ih kontaktirajte.

Reply · 2 years ago · #94

Sava

Sava

Hocu da raskinem ugovor sa mts-om i rekli su da treba da platim 40 hiljada dinara zbog raskida ugovora? Ja kazem da moze da naplati samo razilku akcijske cene i prave sto je 200 din.do kraja ugovora ostalo je 17 meseci koji se placaju 3800 din. ? Sta sad koji argument imam?

Reply · 2 years ago · #91

Milan Kragujevic

...replying to Sava

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav, najbolje da mi se javite na mejl . U osnovi, ako ste uzeli telefon morate da platite punu cenu telefona, a ako ste ostvarili popust na cenu koju plaćate, morate da isplatite razliku u ceni između cene bez akcije, tj. pune cene i cene koju ste plaćali. Takođe morate da isplatite priključnu tasku, ako je postojala, i npr. ako ste uzeli BOX paket kod Telekoma, moraćete da platite priključnu taksu za fiksni, Internet i IPTV, plus cenu STB uređaja i modema koje su vam dali, plus cenu mobilnog telefona ako ste uzeli i/ili tablet/računar/televizor koji ste uzeli, ako ste uzeli, i onda razliku u cenu cene bez ugovora i cene koju ste plaćali.

Reply · 2 years ago · #92

Miloš R

Miloš R

Hteo bih ukrakto da opišem moje iskustvo sa raskidom, koje je bilo pre nekih godinu i po dana... Tačnije, tada sam uspeo doći do raskida uz pomoć RATEL-a jer je telekom odbijao da mi omogući raskid ugovora bez naplate "penala" (svih rata od tog trenutka pa do isteka 24 meseca ugovora). U nekom trenutku telekom mi je ponudi brži internet od 10mb/s uz ugovor na 24 meseca. Nakon instaliranja opreme, posle par dana, brzina mi je smanjena na 7 mb/s pa zatim na 5 mb/s jer preko 5 nije moglo da se održi i stano je pucala veza. Tada su mi u call centru ali i tehničari rekli da imam pravo da raskinem ugovor jer se dogovrena brzina ne može postići... Kako ne bih bio bez interneta nedelju dana, zakazao sam kablovski internet i nakon instalacije opreme sam otišao da otkažem telekomov ADSL i tada upao u njihovu "mašinu"... Odbijali su da mi omoguće raskid ugovora, odnosno hteli su da mi omoguće ali da platim preostalih 20ak rata. Pisao molbe, žalbe na odbijene molbde itd ali sve džabe... Javio se RATEL-u sa svim informacija, oni su kontaktirali telekom ali su i dalje odbijali da mi omoguće raskid i držali se toga kako oni rade sve po zakonu i da ovde ništa nije sporno... Nakon nekoliko meseci mi se RATEL ponovo javio i rekao kako su sada dobili ovlašćenja da vrše merenja i praktično nateraju operatera da vam izađe u susret ako ne postupa po zakonu... Nakon izvršenih merenja ustanovili su da je brzina daleko ispod zakonski granične minimalne brzine i nalaz poslali telekomu, koji se posle nekoliko meseci "složio" da mi omogući raskid bez naplate penala, ali tada je već bilo kasno jer je to bio period mesec ili dva dana pre isteka ugovora... Nakon ovoga ja sam od telekoma zahtevao a mi se isplate tih 15ak rata ili koliko već sam bio dužan da platim, od trenutka kada sam zahtevao raskid a oni nisu omogućili, ali su rekli kako ne smatraju da su dužni da to urade... Iz RATEL-a su mi rekli da su ceo slučaj prosledili ministarstvu trgovine i tržišnoj inspekciji i na tome se sve završilo, nikada me više niko nije kontaktirao a ni ja nisam imao volje da se upuštam dalje u to...

Reply · 2 years ago · #69


Scroll to top