Milan's Blog

Personnalité Internet du nouveau millénium

Configure MySQL Server password on Ubuntu 20.04


How to avoid “RMM STATE: Prenormal” when unlocking Samsung phones


How to boot new Samsung phones into Bootloader Unlock modePravo na umanjenje računa za korisnike SBB


Eltex 1421G ONT Lozinka za admin nalog (Orion Telekom)


Obaveštenje za korisnike Gronet/Supernova


Put do 5G: Kratka istorija evolucije mobilne telefonije


Obaveštenje za oštećene korisnike Supernove


Zašto muzika preko telefona zvuči užasno?


Obaveštenje za korisnike Supernova