Huawei EchoLife HG8245H (i HG8245Q2) ONT Lozinka za admin nalog (mts)

Posted on under Serbian, Networking, Tutorials

HG8245H Login ekran

Čekanju je došao kraj :) Predstavljam Vam lozinku za administracioni pristup Huawei ONT uređaju koji se dobija uz mts optiku.


Username: admin

Password: 20HWont17. (ne zaboravite tačku na kraju!)


Budite pažljivi, nisam odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koju učinite svojoj mreži, uređaju, ili Telekomu Srbija.