5G ti neće "spržiti" mozak

5G ti neće "spržiti" mozak

Comments 0

Kako svet polako prelazi na novu generaciju mobilnih mreža, javljaju se (nekima) poznate priče o štetnosti mobilnih mreža i radio talasa. Verovatno ste do sada videli naslove kao što je “5G izaziva rak”, “Nove frekvencije 5G izazivaju rak mozga”, “Telefoni nam uništavaju zdravlje radijacijom”.

Sve je to gomila dezinformacija sa ciljem da se izazove masovna panika.

Mnogi mitovi o štetnosti zračenja baznih stanica su još uvek aktuelni, iako potiču još iz doba 2G mreža. Građani su zabrinuti za svoje zdravlje i opasnosti 5G mreža, iako ta zabrinutost nema potporu u realnosti. U ovom članku ću pokušati da Vam predočim istine o 5G tehnologijama, u nadi da ću Vas uveriti u bezopasnost 5G mreža.

Razumevanje pojma zračenja

Zračenje, odnosno radijacija, Vas verovatno navodi na razmišljanje o opasnom otpadu i nuklearnim bombama. Međutim, postoji mnogo bezbednih oblika zračenja. Zapravo, konstantno smo “bombardovani” zračenjem, u vidu kosmičkih zraka, koje jonosfera Zemlje ne uspeva da blokira u potpunosti.

Postoji jedna velika razlika između bezbednog zračenja i štetnog zračenja koje se može pronaći u Černobilju, npr. Razlika je između jonizujuće i ne-jonizujuće radijacije. Jonizujuća radijacija se pojavljuje na talasnim dužinama iznad ultraljubičastog svetla, počevši sa X-zracima (rendgen) i gama zracima. Ove vrste zračenja mogu da oštete Vašu DNK i izazovu mutacije, tumore i kancer.

Grafik: Podela zračenja po vrstama

Radio talasi, koji se koriste kod mobilnih mreža, su ne-jonizujući – ne mogu da izazovu ovakvu vrstu štete, u poređenju sa zračenjem u nuklearnim elektranama. Određene vrste ne-jonizujućih talasa mogu biti štetni jer izazivaju zagrevanje pri veoma velikim snagama. Mikrotalasne peći mogu da ugreju hranu, ali one troše više od 1000 W, koje fokusiraju na relativno malu površinu unutar svog faradejevog kaveza.

Ograničenje zračenja u vidu jačine absorpcije po kilogramu telesne mase (SAR) je 1.6 W/kg, što nije dovoljno da izazove zagrevanje tela, odnosno primetnu promenu temperature. U SAD ovu vrednost reguliše FCC (Federal Communications Commision). U Evropskoj Uniji ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) standard definiše bezbednu vrednost kao 2.0 W/kg. Ovo su apsolutno najveće dozvoljene vrednosti izloženosti zračenju. U većini slučajeva i situacija, stvarne vrednosti su znatno manje.

Da li mobilni telefoni izazivaju rak?

Mnoge studije su istraživale da li elektromagnetno zračenje na radio frekvencijama izaziva primetne efekte kod zdravih ljudi. Studija rađena 2009. i Interphone studija 2010. nisu pronašle dokaze da je zračenje izazvano radio talasima štetno po ljudsko zdravlje. Studija od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organisation) je deklarisala mobilne telefone kao *Class 2B *karcinogen, što znači da u određenim uslovima uređaji mogu biti povezani sa pojavom karcinogenog tkiva kod korisnika. Međutim, drugi *Class 2B *karcinogeni su kiseli krastavci, ekstrakt aloe vera lišća, kao i crveno meso. Semantika je bitna.

Ne postoje studije koje su došle do ubedljivih rezultata koji dokazuju da su mobilne tehnologije štetne po ljudsko zdravlje. Tehnofobi često prikazuju određene diskreditovane studije kao “opšte prihvaćene”, lažiraju informacije ili izvlače citate van konteksta, kako bi dokazali da su mobilne tehnologije štetne.

Rak kod miševa i pacova (NTP studija)

Studija The US National Toxicology Program (NTP) rađena 2016. godine pokušala je da utvrdi da li zračenje izazvano mobilnom 2G tehnologijom može izazvati nastanak kancerogenog tkiva i tumora kod miševa i pacova. Prilikom održavanja eksperimenta, miševi i pacovi su od začeća izlagani zračenju u vrednostima 15 W/kg, 9 sati dnevno. Postojala je kontrolna grupa miševa i pacova koji nisu bili izloženi zračenju. Nakon dve godine izlaganja zračenju, studija je utvrdila da je jedan deo miševa i pacova dobio tumore.

Međutim, problem sa studijom je što se radi o izlaganju celokupnog tela zračenju, duži vremenski period, u veoma visokim dozama (7x veće od maksimalnih dozvoljenih za izloženost kod ljudi od strane mobilnih telefona i baznih stanica), gde pritom nije kontrolisana ravnomernost izloženosti zračenju svakog pojedinačnog miša i pacova.

Dodatno, test grupe miševa su preživele duže od kontrolnih grupa koje nisu bile izložene zračenju, što ukazuje na nepouzdanost same studije i rezultata.

Mnoge fondacije kao što je American Cancer Society ukazuju na ovu studiju kao dokaz da je zračenje mobilnih telefona i baznih stanica štetno po zdravlje, međutim FDA (Food and Drug Administration), National Cancer Institute i FCC su zauzeli stav da velika količina studija ukazuje na bezbednost mobilnih telefona i tehnologija kao što je Bluetooth i Wi-Fi, uzimajući u obzir rezultate ove studije.

Studija Ramazzini Instituta

Još jedna popularna studija je studija Ramazzini instituta o efektima niskih doza zračenja na pacove. Ova sveobuhvatna studija se bavi uticajem niskih vrednosti zračenja (60x manje od NTP studije), u okviru granica kojima ljudi mogu biti izloženi. Ova studija nije opšte prihvaćena, i postoje dokazi koji pobijaju zaključke studije. Iako je ukupan broj pacova u studiji veliki, broj u pojedinačnim eksperimentalnim grupama je mali.

Jedina statistički značajna tvrdnja studije je da je došlo do povećanja broja benignih srčanih tumora (heart schwannomas) u muškom delu populacije pacova, pri izloženosti najvećoj dozi zračenja. Procena organizatora studije je da ovo iznosi 0.1 W/kg zračenja, unutar SAR limita za dozvoljenu izloženost ljudi zračenju.

Organizatori studije su označili povećanje srčanih tumora kod muških pacova kao statistički značajno, odnosno pojavu kod 1.4% populacije, dok to nije uticalo na povećanje kod ženskog dela populacije. Razlog je što kontrolna grupa muških pacova nije imala spontani razvoj tumora, dok je ženska populacija imala 1% spontanog razvoja tumora.

Drugim rečima, studija pretpostavlja da muški pacovi ne mogu da dobiju tumore iz drugih izvora, osim radijacije, dok ženski pacovi mogu. Ako uračunamo da i muški deo populacije može spontano da razvije tumore, i oduzmemo procenat spontanih tumora, dobijamo rezultat koji se ne može nazvati statističkih značajnim (0.4%).

Pri nižim nivoima radijacije (0.03W/kg) i (0.001W/kg), nije došlo do izražavanja povećanog broja tumora. Dodatno, u ženskoj grupi pacova koji su bili izloženi najnižim dozama radijacije došlo je do znatno većeg broja tumora u poređenju sa ženskim pacovima izloženim najvećim dozama radijacije. Ukoliko je Ramazzini studija tačna, NTP studija je trebala da ima znatno veći procenat pojave tumora kod pacova, uzeći u obzir mnogo veće doze radijacije. Na kraju krajeva, u najboljem slučaju, jedino na šta studija može da ukaže je da je potrebno još podataka.

Opšti trend razvoja tumora

Bacimo pogled na istorijske trendove učestanosti raka. Broj mobilnih telefona i baznih stanica, kao i procenat pokrivene teritorije se jako brzo uvećavao prethodne dve decenije, stoga, ukoliko je zračenje štetno, trebali bismo da vidimo povećanje broja pojava raka kod ljudi.

SEER Cancer Incidence podaci za populaciju SAD se ne slažu sa ovim razmišljanjem. Ako postavimo broj korisnika mobilne telefonije u SAD i broj obolelih od raka, ukazuje da se učestanost raka počela povećavati znatno pre pojave mobilnih telefona. Dodatno, broj obolelih od raka se čak i smanjuje iako se broj mobilnih telefona i baznih stanica povećava. Učestanost raka mozga prethodnih decenija ostaje nepromenjena.

Učestanost raka se povećala 1.14% od pokretanja prve komercijalne mobilne mreže u SAD 1983. godine. Broj obolelih se smanjio za 9.56% od kako su pokrenute GSM i CDMA mreže druge generacije, što je izazvalo eksploziju broja mobilnih telefona 1990-ih godina. Naravno, bilo bi suludo reći da mobilni telefoni izazivaju smanjenje učestanosti raka, jer korelacija ne označava uzročnost.

5G Mreze

5G mmWave frekvencije

Ne postoje dokazi koji povezuju postojeće mobilne mreže sa povećanjem broja obolelih od raka, ali šta je sa budućim, nadolazećim 5G tehnologijama? Većina 5G mreža će koristiti postojeće “nisko”-frekventne opsege (do 2 GHz) i Wi-Fi (5GHz) frekvencije, dok će veće brzine dobijati boljim tehnikama modulacije i enkodiranja podataka (256QAM, QPSK i OFDMA). Visokofrekventni opsezi se nazivaju mmWave, i takođe nema dokaza da su frekvencije do 30 GHz štetne po zdravlje. mmWave frekvencije se ne smatraju jonizujućim zračenjem, a znatno su iznad maksimalne frekvencije koja može da prođe kroz ljudsku kožu (70 MHz).

mmWave ne može da prodre dublje od površinskih slojeva kože, odbija se od zidova i ne može da prođe kroz krošnje drveća, a o prodiranju ispod kože do kostiju ili mozga ni govora.

FCC pravila o maksimalnim vrednostima zračenja važe do 100 GHz, stoga će svi mmWave uređaji biti ograničeni istim standardima kao postojeće 4G LTE, Bluetooth i WiFi mreže.

Istraživanja ukazuju da će mmWave uređaji koji rade na 60 GHz sa (ogromnom i nepotrebnom) snagom od 50W/m2 biti znatno unutar limita FCC kao i ograničenja IEEE za 5G mreže, koja ne dozvoljavaju povećanje površinske temperature kože za više od 1°C (u ovom slučaju bi teoretski maksimum povećanja temperature iznosio 0.8°C).

Tehnologija je bezbedna po trenutnim saznanjima, i postojeća pravila FCC i globalne regulative pokrivaju nove frekvencijske opsege. Bez obzira na ovo, 180 naučnika širom sveta je potpisalo peticiji u Septembru 2017. godine, zatraživši odlaganje razvoja 5G mreža u Evropskoj Uniji, dok se ne dođe do više informacija o uticaju 5G mreža na zdravlje. Svakako, veći broj studija je dobrodošao.

Niste ubeđeni?

Zastrašujuće priče možemo pročitati u svakodnevnim novinama, ali u stvarnosti to predstavlja preuveličavanje i misinterpretaciju naučnih studija. Najčešće pomenute studije koje navodno “dokazuju” štetnost 5G mreža imaju dosta mana i nisu kredibilne. Ne postoje studije koje dokazuju da zračenje mobilnih telefona dugotrajno utiče na zdravlje ljudi.

Pozadinski nivoi zračenja su znatno veći od zračenja postojećih mobilnih mreža čak i u gusto naseljenim mestima. Sve što 5G treba da dokaže je da neće prekoračiti količine zračenja postojećih mreža kao i zakonske regulative koje ograničavaju količinu izloženosti zračenja.

Ne želim da sugerišem da trebamo ignorisati zabrinutost za efekte zračenja mobilnih telefona na zdravlje ljudi, i sva dodatna istraživanja i studije su dobrodošli. Međutim, ne treba zaustavljati napredak zarad neosnovanih strahova i zastrašivanja.


Napomena: Ovaj članak nije sponzorisan. Delovi članka su preuzeti i/ili prevedeni iz drugih izvora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Želite još sličnih tekstova?

Posetite moj novi portal TeleSrbija posvećen vestima sa tržišta telekomunikacija, savetima, promocijama, i svemu ostalom vezanom za domaće operatore i njihove usluge!

Posetite TeleSrbija.com!

Comments (0)

Please be civil when commenting. Think before writing, don't spam, self promote, bully, harass or harm anyone. Please read the Comment Policy before posting. Comments are moderated.

There are no comments.
Be the first to contribute!


Scroll to top