Anketa o zadovoljstvu korisnika Internet provajdera

Kliknite na strelicu da počnete!

Anketa je potpuno anonimna. Prikupljaju se isključivo podaci koje svojevoljno podelite, a koji se ne mogu iskoristiti da Vas lično identifikuju. Anketa se nezavisno sprovodi radi istraživanja stanja tržišta Internet servisa u Srbiji, usled nedostatka nezavisnih informacija. Prikupljeni podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima u anonimizovanom obliku isključivo u svrhu istraživanja.
Anketu sprovodi Milan Kragujević, GDPR/DPO kontakt sa naznakom "Anketa DPO". Anketa je dostupna samo korisnicima unutar Republike Srbije.

Powered by mkCMS Pro

0%

Opšte informacije

Odaberite starosnu grupu:
Odaberite pol:
Odaberite visinu primanja:
Odaberite broj ukućana:
Odaberite opštinu:
Da li je Vaše zanimanje pretežno vezano za informacione tehnologije?
« Nazad
Dalje »
25%

Zadovoljstvo sa trenutnim provajderom

Odaberite Vašeg trenutnog provajdera, a zatim ocenite zadovoljstvo pruženim uslugama po navedenim kriterijumima, gde je 1 apsolutno nezadovoljan/na, a 5 prezadovoljan/na.

Odaberite Internet provajdera:
Upišite naziv Vašeg provajdera:
Ocenite zadovoljstvo uslugama:
Kriterijum 1 2 3 4 5
Brzina Interneta
Stabilnost Interneta
Fiksna telefonija
Mobilni Internet
Pokrivenost 4G mrežom
Tehnička podrška
Broj TV kanala
Kvalitet TV usluge
Cena

Ukoliko neku od usluga ne koristite, ostavite prazna polja za ocenu po tom kriterijumu.

Odaberite (download) brzinu Interneta najbližu Vašem paketu:

Napomena: Odaberite brzinu koju plaćate po paketu, a ne izmerenu brzinu.

Odaberite procenat ostvarene brzine:

Objašnjenje: Na primer, ukoliko plaćate paket od 20 Mbps, a pri merenju brzine dobijate 10 Mbps, odaberite 50%.

Odaberite broj žalbi koje ste uputili provajderu u proteklih 3 meseca:
Da li je provajder rešio prijavljeni kvar u razumnom roku (a najviše u roku od 15 dana od prijave kvara)?
Da li biste preporučili Vašeg trenutnog provajdera porodici i/ili prijateljima?
« Nazad
Dalje »
50%

Dostupnost i ponuda drugih provajdera

Da li na Vašoj lokaciji postoji drugi Internet provajder čija je ponuda jednaka ili bolja provajderu čije usluge trenutno koristite?
Da li je na Vašoj lokaciji postoji bilo koji drugi Internet provajder?
Da li planirate da pređete na drugog Internet provajdera u skorije vreme?

Napomena: "Skorije vreme" uključuje i odmah po isteku ugovorne obaveze kod trenutnog provajdera.

Odaberite Vašeg novog Internet provajdera:
Upišite naziv Vašeg novog provajdera:
Odaberite jedan ili više razloga zbog čega ne želite da menjate provajdera:
Odaberite potencijalnog željenog provajdera:

Objašnjenje: Ukoliko biste mogli da utičete na dostupnost novog provajdera na Vašoj lokaciji, odaberite provajdera koga biste želeli na svojoj lokaciji.

Upišite naziv potencijalnog željenog provajdera:
« Nazad
Dalje »
75%

Mišljenje o unapređenju tržišta

Odaberite jednu ili više oblasti za unapređenje Vašeg provajdera:
Da li ste se do sada obraćali RATEL-u povodom rada Vašeg provajdera?
Da li je RATEL pomogao u rešavanju Vašeg problema?
Da li smatrate da bi veće angažovanje Ministarstva poboljšao tržište u Srbiji?

Objašnjenje: Angažovanje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija se odnosi na donošenje novih zakona, veća ovlašćenja regulatornih organa i konzistentnija primena postojećih zakona u oblasti telekomunikacija.

Da li ste upoznati sa Rešenjem Ministarstva povodom obračuna naknade štete za prevremeni raskid ugovora?
« Nazad
Dalje »
100%

Kraj Ankete

Vaši odgovori su snimljeni u sistem. Zahvaljujem se na izdvojenom vremenu.

Greška

Vaša IP adresa ne pripada teritorijalnom području Republike Srbije.
Anketa je dostupna samo korisnicima iz Srbije.

Već ste popunili anketu. Anketu je dozvoljeno popuniti samo jedanput po korisniku.