Pravo na umanjenje računa za korisnike SBB - Milan Kragujević
Pravo na umanjenje računa za korisnike SBB

Pravo na umanjenje računa za korisnike SBB


Korisnici operatera SBB (uključujući i TotalTV) i Beogrid, koji su u periodu meseca marta, aprila i maja imali poteškoće u korišćenju servisa Interneta, televizije ili telefonije, ili degradaciju kvaliteta usluge EON (preko aplikacije, sajta ili set-top-box uređaja) imaju pravo na umanjenje računa za usluge pružene u tom periodu.

Pravo korisnika na umanjenje cene, u slučaju nesaobraznosti pružene usluge, regulisano je članom 81. Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), u vezi sa članom 51. istog zakona:

Ako isporučena roba* nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

* u ovom slučaju usluga pristupa Internetu, distribucije medijskog sadržaja ili fiksne telefonije

Korisnici koji žele da iskoriste pravo na umanjenje računa treba da pošalju Prigovor elektronskom poštom na adresu [email protected] i tom prilikom se pozovu na navedene članove Zakona i dostave svoje podatke (broj ugovora, ID korisnika, ime i prezime) i mobilni kontakt telefon.

Navedeno važi i za sve ostale operatore elektronskih komunikacija i distribucije medijskih sadržaja, kao i za operatore mobilne telefonije.

U slučaju oglušenja operatora na Vaš zahtev, neophodno je kontaktirati Tržišnu inspekciju u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja je nadležna za Vaše mesto stanovanja sa Vašom predstavkom. Spisak Odeljenja Tržišne inspekcija možete pronaći na ovom linku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!


Loading...

Scroll to top