Milan's Blog

Technology blog about ICT, Linux, engineering, and more...

Kako funkcioniše širokopojasni pristup Internetu preko telefonske parice?


The trade of privacy for convenience


Obaveštenje za korisnike Telenor Kućnog Interneta


Sistemi kontrole pristupa kod satelitske televizije


MadNet i Internet revolucija (koja već tu!)