Milan's Blog

Technology blog about ICT, Linux, engineering, and more...

5G ti neće "spržiti" mozak


Upoznajte EuroDOCSIS #1: neznani junak brzog kablovskog Interneta


m:sat TV + mt:s 4G Internet — Dobitna kombinacija?Huawei, Američka vlada, i budućnost pametnih telefona


Kako funkcioniše širokopojasni pristup Internetu preko telefonske parice?