Obaveštenje za oštećene korisnike Supernove - Milan Kragujević
Obaveštenje za oštećene korisnike Supernove

Obaveštenje za oštećene korisnike Supernove


Kao što je navedeno u prethodnom članku, nezadovoljni korisnici Supernove su imali pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade štete jer su operatori iz grupacije Telekom Srbija a.d. koji ujedinjeno posluju pod brendom “Supernova” bez obaveštenja ukinuli do 16 kanala United Media Sárl. Korisnici koji želeli da iskoriste pravo na raskid ugovora u roku od 30 dana (do 18.02.2020.) su nailazili na razne prepreke sa strane operatora Supernova brenda, od negiranja postojanja mogućnosti raskida ugovora pre vremena, bez obzira na razlog i [ne]plaćanje naknade štete, do raznih nepravičnih uslovljavanja korisnika, lažnih informacija, isl.

Manji broj korisnika su uspeli da raskinu ugovore sa operatorima Supernova brenda, ali ih je uz februarski račun dočekala veoma neprijatna situacija - naplaćeni su im penali za prevremeni raskid ugovora u vidu naknade štete koja između ostalog sadrži i priključne takse za Internet i televiziju, čak i korisnicima koji ugovore imaju više od 10 godina, i koji su posle prvih 24 meseci korišćenja davne 2009. “isplatili” same priključne takse.

Pravnici iz organizacije potrošača “Efektiva” su kontaktirali Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i skrenuli im pažnju na nepravične zahteve operatora Supernova brenda, u vidu naplate penala korisnicima koji su ugovore raskinuli po članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Ministarstvo je Efektivi odgovorilo da su pokrenuli inspekcijski nadzor u rad operatora Supernova brenda i da će biti izdat prekršajni nalog operatorima Supernova brenda koji nisu poštovali odredbe ZEK.

Ovom prilikom želim da vas uputim da se obratite direktno Tržišnoj inspekciji, elektronskom poštom, na odgovarajući email adresu za vaš region: Kako da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji, prateći uputstva iz ove objave Efektive: Problemi sa Supernovom II deo!

Bitno je i da uputite prigovor na račun operatoru i da osporite celokupan iznos naknade štete. Ispoštujte standardnu proceduru, koja je obično slanje email-a sa registrovane email adrese na [email protected], sa izjavom prigovora. Navedite sve podatke, kao što su broj ugovora, adresa, ime i prezime vlasnika i datum rođenja, na koji račun se žalite, kao i iznos koji osporavate, i razlog osporavanja (kršenje člana 107. ZEK od strane operatora).

Neosporeni iznos, tj. redovnu cenu usluga do trenutka raskida (uz 30 dana otkaznog roka) ste dužni da platite, i nemojte osporavati, jer će vam odbiti reklamaciju.

Reklamaciju morate podneti do isteka roka za reklamaciju po računu, što je generalno između 30 i 90 dana od dana dospeća računa.

This post was last updated on April 7th, 2020.


1
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!


Loading...

Scroll to top