Brzi mts Hibridni Internet - Spas u pravi čas

Brzi mts Hibridni Internet - Spas u pravi čas

Comments 109

OBAVEŠTENJE (2021) Usled izuzetno velike količine reklamacija korisnika i problema pri realizaciji usluge hibridnog pristupa, operator Telekom Srbija je prestao da prodaje nove pakete na hibridnoj infrastrukturi. Postojeći korisnici mogu da nastave da koriste uslugu, ali više nije moguće ugovoriti nove pakete na hibridnoj infrastrukturi.

Ovaj tekst nije sponzorisan od strane Telekom Srbija a.d., napisan je kao lično mišljenje autora (mene) i niko ovaj tekst nije odobrio ili pregledao pre objavljivanja.

Stanje tržišta Interneta u manjim mestima u Srbiji je stagniralo u poslednjih 5 godina, uz minimalna ulaganja od strane Telekoma Srbija u postojeću bakarnu infrastrukturu koja je stara više decenija, a koja omogućava brzine manje od 20 Mb/s najvećem broju stanovnika u ruralnim naseljima. Ovi korisnici su do sada morali da se zadovolje postojećom ponudom i uslovima, ili da pređu na neki od 4G “Kućni Internet” paketa koje nude mobilni operateri Vip mobile i Telenor.

Stanje se promenilo sredinom maja 2020. godine, kada je Telekom Srbija počeo da korisnicima nudi tzv. “hibridnu uslugu”, koja kombinuje DSL signal putem telefonske parice i mobilnu mrežu kako bi omogućila veće brzinu Internet paketa korisnicima koji imaju telefonsku liniju u lošem stanju ili se nalaze predaleko od centrale ili isturenog stepena.

Kako je malo informacija dostupno o usluzi Hibridnog Interneta, odlučio sam da predstavim ponudu, i iznesem neke utiske sa aspekta korisnika koji je već više godina nezadovoljan kvalitetom Interneta kod Telekoma, bez mogućnosti prelaska kod drugog operatera (nema drugog operatera).


Šta je “hibridna usluga”?

Hibridni pristup predstavlja inovativnu metodu realizovanja pristupa većih brzina korisnicima na degradiranoj bakarnoj pristupnoj mreži, kombinovanjem Interneta dostupnog preko bakarne parice (ADSL ili VDSL) i dodavanjem 4G LTE mobilne mreže za dodatni protok. Ova vrsta pristupa Internetu se takođe naziva i “Bonded service”, i već neko vreme se koristi u Austriji, Nemačkoj i Holandiji.

Sa tehničke strane, usluga se realizuje korišćenjem Bonding “tunela”, kroz koji prolazi korisnički saobraćaj a koji se na strani modema deli na DSL i LTE pristup, i spaja na Hibridnom agregacionom serveru, gde se dalje prosleđuje na Internet. Više tehničkih detalja na Engleskom imate u mom članku o OpenMPTCProuter tehnologiji.

Korisniku se dodeljuje novi modem, HUAWEI HA35-22 Bonding Access Gateway, koji sadrži ubačenu mts SIM karticu, i koji se spaja umesto dosadašnjeg DSL modema na telefonsku paricu, a u hibridni modem se priključuje IPTV STB uređaj, računar, itd.

Ukoliko korisnik poseduje BBTF telefonsku liniju, ista se priključuje na novi HA35 hibridni modem, identično kao na dosadašnjim IAD modemima.

Napominjem da usluga funkcioniše identično kao “klasičan” Internet u BOX 3 ili BOX 4 paketu - niste ograničeni na određeni broj gigabajta u mesecu (internet je flat rate), već plaćate za određenu brzinu.

Kome je usluga dostupna?

Usluga hibridnog pristupa je dostupna svim korisnicima koji su za to “segmentirani” u sistemu Telekoma. U praksi ovo znači da morate da kontaktirate 0800/100-100 (opcija 1 pa ponovo opcija 1) ili da posetite najbližu mts poslovnicu i proverite mogućnosti aktivacije hibridne usluge.

Generalno, korisnici koji nemaju tehničke mogućnosti za 50/8 Mb/s paket i nalaze se u relativnoj blizini 4G bazne stanice sa niskim procentom zauzeća u nekom prethodnom periodu bivaju automatski segmentirani za hibridni pristup.

Bitno je napomenuti da je hibridni pristup dostupan samo za brzine do 50/8 Mbps, i da možete preći na sledeći viši paket - odnosno, korisnik koji ima brzinu do 10/1 Mbps preko ADSL2+ može preći na “NET 20 Hybrid” (20/4 Mbps) paket, ali ne i “NET 50 Hybrid” (50/8 Mbps). Korisnik sa 20 Mbps VDSL2 može preći na “NET 50 Hybrid” što je ujedno i najveća brzina koja je trenutno dostupna na hibridnom pristupu.

Ukoliko Vaša linija nije segmentirana za hibridni pristup, i znate da nemate tehničkih mogućnosti za NET 20 ili NET 50 preko standardne bakarne infrastrukture, možete podneti molbu Telekomu za naknadnu segmentaciju linije za hibridni pristup, slanjem email-a na adresu [email protected].

Realizacija Interneta preko hibridnog pristupa dostupna je samo uz BOX 3 i BOX 4 pakete sa IPTV televizijom, i to samo za brzine do 50 Mbps.

Ponuda mts BOX 3 paketa

Kako izgleda proces naručivanja?

U praksi, nakon što proverite da je linija segmentirana za hibridni pristup, možete podneti zahtev putem servisa “mts Express” na opciji 1 call centra 0800/100-100, ili da podnesete zahtev u poslovnici.

Usluga se isključivo aktivira od strane tehničkog osoblja Telekoma na lokaciji kod korisnika, što znači da ne možete da preuzmete modem u poslovnici odmah.

Nakon podnošenja zahteva, vreme realizacije zavisi, zvanično je 3 do 5 radna dana, a nakon isteka roka možete zahtevati da opcija 3 call centra pošalje urgenciju za bržu realizaciju.

Prelazak na hibridni paket je moguće izvršiti i u toku trajanja postojeće ugovorne obaveze ukoliko niste uzeli uređaj (tablet/računar/...) uz BOX paket, pri čemu se ugovor obnavlja po važećoj kampanji za postojeće korisnike i dodeljuje se popust određenog broja meseci.

Ukoliko imate brzinu manju od 20 Mbps, a jedan od novih BOX paketa posle 2018. godine, ne morate da potpišete novi ugovor, jer je najmanji paket kod Telekoma trenutno 20/4 Mbps, pa Vam svakako automatski sleduje hibrid - u ovom slučaju podnosite molbu u poslovnici.

Kutija mts Hibridnog modema

Kako sam ja dobio “hibrid”?

U mom slučaju, proces sam započeo tako što sam proverio da je linija segmentirana za hibridni pristup i dobio odgovor da nije!

Onda sam podneo molbu mejlom, i sačekao dve nedelje da se ta molba odobri, a zatim ponovo izvršio proveru segmentacije.

Kada je segmentacija potvrđenja, pošto sam bio na BOX 3 (FIX + NET 20 + m:sat Plus) paketu koji ne može da “migrira” na veće Internet brzine, podneo sam molbu za raskreiranje BOX 3 paketa, raskid m:sat TV usluge bez naknade štete, ubacivanje IPTV usluge uz Plus HD paket i ponovno kreiranje “klasičnog” BOX 3 paketa uz UO24 po komercijalnim uslovima za postojeće korisnike (4 meseca po 1 dinar).

Nakon 10 minuta sam dobio “Obaveštenje o rešenju prigovora” gde je odobren raskid m:sat TV usluge bez naknade štete i kreiranje hibridnog BOX 3 Plus paketa. Chat podršku na sajtu mts.rs sam upitao za broj incidenta po odgovoru na prigovor. Nakon što sam dobio broj, otišao sam u mts poslovnicu kod šefa poslovnice i priložio odgovor na prigovor i ID incidenta.

Za nekih 5 minuta je već raskinut paket i kreiran novi, u statusu “čeka instalaciju kod korisnika”. Korisnička oprema je dodeljena u sistemu, i potpisao sam novi Ugovor.

Sutra ujutru je došao monter Telekoma koji je izvršio povezivanje HUAWEI HA35-22 Hibridnog modema i HUAWEI Q11 IPTV STB uređaja. Odneo je stari ZTE H267N VDSL IAD CPE uređaj.

Internet je funkcionisao po staroj brzini 20/2 Mbps do 23:30h te večeri, kada je Internet prestao da radi u potpunosti, a IPTV proradio (i uključio mi TV, tako sam primetio šta se dešava pošto me je probudio TV). U 07:15h sledećeg dana je izvršena daljinska rekonfiguracija modema i od tada funkcioniše Internet po brzini 50/8 Mbps kao i fiksni telefon.

Naravno, procedura je obično kraća i lakša za korisnike kojima je linija već segmentirana za hibridni pristup i koji nemaju m:sat TV već IPTV ili BOX 2 paket - opisano je samo moje lično iskustvo.

mts Hibridni modem Huawei HA35

Utisci u radu usluge “hibrid”

Pre svega, usluga radi odlično, stabilno i bez prekida. Brzina je konstanta i ne varira značajno (više od par Mb/s u određenim trenucima), i veza je stabilna.

Zbog same tehničke prirode usluge, ping je pre svega nizak*, kod mene iznosi od 7ms do 10 ms, uz varijacije do 12ms kada pada kiša (zbog loših spojeva u ormariću na ulici) iz razloga što se protok uvek realizuje preko DSL-a dok “potreba” za protokom (odnosno procenat odbačenih TCP paketa zbog punog buffer-a) ne pređe brzinu koju daje DSL linija. Hibrid se automatski aktivira i deaktivira neprimetno i podiže brzinu iznad brzine DSL linije u deliću sekunde.

Brzina je generalno u dozvoljenim odstupanjima (80% od ugovorenog protoka), kod mene konkretno 47/6 Mbps - zato što je upload na mojoj liniji 2 Mbps**, a Telekom nema profil za 20/2 Mbps paket, stoga je hibrid podešen na 30/4 Mbps na serveru, a trebalo bi da bude 30/6 Mbps - što ne postoji u definisanim podešavanjima.

Pažnja! Više desetina korisnika me je kontaktiralo povodom informacije oko ukidanja Interleave profila na liniji. Navedena najezda korisnika koji se žale je podigla prašinu u Telekomu, pa sa žaljenjem moram da Vas obavestim da NE MOŽETE da dobijete liniju na Fast profilu više. Ukoliko smatrate da je ping preveliki, prijavite smetnju pozivanjem 0800/100-100 opcija 4 pa opcija 0. Nemojte proganjati zaposlene u Telekomu po društvenim mrežama. Hvala.

* ukoliko Vam je linija podešena na Fast profil, u mom slučaju to je “LINE_RATE_20/2_M_PTM” — ukoliko imate kontakt tehničke službe Telekoma i imate visok ping, recite im da isključe profil “TPNP” i da stave odgovarajući “LINE_RATE_PTM” za Vašu brzinu.

** pre 5 godina je dogovoreno da mi “liniju ne diraju” sa 20/2 Mbps paketa, kada su izašli novi VDSL paketi sa većim upload-om, jer bi alternativa bila 10/1 Mbps i popust od 100 din mesečno na cenu paketa, što meni ništa ne znači.

Ukoliko dođe do prekida DSL konekcije, 4G veza će “preuzeti” saobraćaj dok DSL veza ne uspostavi ponovo. Isto važi i za 4G vezu - u slučaju prekida, veza će funkcionisati sa smanjenom brzinom preko telefonske linije, dok ne dođe do uspostavljanja 4G veze.

Ako je Vaša DSL veza podešena u skladu sa realnim mogućnostima parice (dakle, SNR margina iznad 7 dB) jedini prekidi koje možete očekivati su redovni radovi održavanja na DSL ili 4G infrastrukturi - obično se radovi vrše posle ponoći jednom mesečno za 4G mrežu i jednom u par meseci za DSL infrastrukturu, i traju do 6h ujutru.

Speedtest

Speedtest rezultat NET 50 Hybrid

Oprema

Korisnička oprema koja se izdaje korisniku je HUAWEI HA35-22 Hibridni modem, koji se takođe koristi u Austriji i Nemačkoj od strane A1 i Deutsche Telekom, kao i u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji od strane A1, i u Holandiji od strane KPN. Malo je poznato o ovom modemu na Internetu, pa ću Vam opisati neke osnovne karakteristike.

Specifikacija

Mobilna mreža LTE Cat 3 modem do 100/50 Mbps
Fiksna mreža ADSL/ADSL2/ADSL2+ do 24/1 Mbps
VDSL/VDSL2 sa G.INP i Vectoring, do 230/100 Mbps
Ethernet 4x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet LAN
WiFi AC1200 class
802.11a/n/ac 2x2 MIMO 80MHz do 866 Mbps
802.11b/g/n 2x2 MIMO 40 MHz do 300 Mbps
POTS 1x RJ11 POTS priključak za DSL
BBTF 2x RJ11 FXS port za fiksni telefon
USB 1x USB 2.0 port za deljenje sadržaja hard diska
Napajanje 100-250 V 50/60 Hz na jednosmerni 12V 2A
Ostalo 1x mini SIM slot
1x reset dugme
1x dugme za paljenje/gašenje
1x WPS dugme
1x WiFi On/Off dugme
2x SMA konektor za eksterne 4G antene (ispod plastičnog poklopca)
14 LED indikatora

Sadržaj kutije je uobičajen za DSL modem, i predstavlja: modem, strujni adapter, VDSL spliter i LAN kabl dužine 1.5 m.

Montaža

Modem svakako povezuje osoblje Telekoma, ali je procedura identična kao kod bilo kog drugog DSL modema - uključite ga u struju, telefonsku liniju u spliter i kabl iz splitera (priključak označen sa MODEM) u DSL utičnicu na modemu. Portovi LAN 2 i LAN 3 su rezervisani za IPTV a portovi LAN 1 i LAN 4 su dostupni za korišćenje Interneta. Phone 1 se koristi ukoliko imate BBTF telefonsku liniju.

Ukoliko imate loš 4G signal na modemu, poželjno je relocirati modem na veću visinu (npr. ako imate kuću sa više spratova, podignite ga na sprat) ili bliže prozoru. Možete i dokupiti eksterne 4G štapne antene (ima ih na AliExpress-u i na KupujemProdajem za 600 din) i povezati ih. Ukoliko imate jednu, povežite je u priključak sa suprotne strane od slota za SIM karticu. Priključci za antene nalaze se ispod plastičnog poklopca.

mts Hibridni modem sa eksternim antenama

WiFi kvalitet i brzina

WiFi veza na ovom uređaju je izvanredna! U rangu je sa Huawei HG8245Q2 ONT-om koji Telekom daje korisnicima na optici.

Na mom telefonu sam ostvario brzine u LAN mreži oko 430/330 Mbps, uz Link speed od 866 Mbps. Testiranje je obavljeno na telefonu Samsung Galaxy S9+ na udaljenosti od 8 metara od rutera, bez fizičkih prepreka, korišćenjem ovog softvera.

Test WiFi brzine na modemu Huawei HA35

Domet rutera je takođe odličan, uz vezu na 5GHz koja održava brzinu iznad 100 Mbps kroz 3 betonska zida, i 50 Mbps na 2.4GHz kroz 4 betonska zida, kao i u dvorištu kuće.

Ukoliko imate problema sa stabilnošću WiFi veze na 5 GHz, podesite kanal na 36 a širinu kanala na 80 MHz, u web panelu na lokaciji Home Network > Wlan Settings > Advanced Settings, odeljak 5 GHz Frequency Band, opcije Channel i 11n/ac bandwidth.

WiFi podešavanja na HUAWEI HA35


Odgovori na česta pitanja

Da li mogu SIM karticu da koristim u telefonu?

Odgovor je NE! Nemojte pokušavati navedeno, SIM kartica je vezana za IMEI modema, za lokaciju korišćenja i koristi poseban APN koji nema “izlaz” na Internet već samo može da komunicira sa Hybrid Access Gateway serverom. Ukoliko stavite SIM karticu u telefon ili drugim modem, biće suspendovana i isključena sa mreže posle 10 sekundi naredna 24 časa. Ukoliko klonirate IMEI hibridnog modema na drugom uređaju, kartica će biti suspendovana posle 60 sekundi ukoliko ne izvrši autorizaciju sa Core sistemom i pristupi Hybrid Access Gateway serveru.

Da li mogu da selim hibridni modem?

Odgovor je NE! Hibridni modem mora biti korišćen na lokaciji korisnika i mora biti povezan na DSL liniju korisnika kojem je dodeljen.

Da li mogu da koristim samo 4G mrežu?

Zavisi… Ukoliko u toku rada modema nestane DSL signala (npr. isključite telefonski kabl), modem će nekoliko sati nastaviti da radi na 4G mreži, a zatim će prekinuti Bonding Tunnel konekciju i izgubićete pristup Internetu. Ukoliko modem upalite bez DSL veze, tj. bez telefonskog kabla, on će se povezati na mrežu ali neće imati pristup Internetu jer se Bonding Tunnel inicijalizuje kroz TR069 interfejs koji je dostupan isključivo na DSL vezi.

Da li postoji ograničenje količine saobraćaja

Ne, usluga sa strane korisnika funkcioniše identično kao “običan” DSL servis — dakle, ne postoje ograničenja u vidu količine GB mesečno, već je usluga flat rate i kupujete određenu brzinu.

Da li IPTV ide preko 4G mreže

Ne, IPTV i BBTF, kao i TR069 interfejs, funkcionišu preko DSL interfejsa.

Da li se dobija javna IP adresa?

Ne, dobijate dinamičku privatnu IP adresu koja pripada CGNAT opsegu Telekoma Srbija. Port Forwarding nije moguć. Javnu statičku IP adresu možete dokupiti kod Telekoma po ceni od 590 din mesečno.

Koja je “admin” šifra

Pročitajte Admin šifra za Huawei HA35 hibridni modem.

Koja je šifra za TELNET?

Šifra za TELNET je “ztonpk”, a username “admin”. Telnet radi na portu 23 i potpuno je nefunkcionalan, tj. isključena je eskalacija u shell kao i sve komande osim komande “?” tj. “help”, koja ne vraća ništa od komandi.

Koja je šifra za WiFi?

Podaci za povezivanje na WiFi su sledeći:

Mreža 2.4 GHz: TS_G96_W
Mreža 5 GHz: TS_G96_W5G
Šifra: XJg8VQxS

Ukoliko vidite mrežu na 5 GHz, povežite se na nju, veća je brzina i stabilnost nego na 2.4 GHz.

Gde se priključuju eksterne antene?

Antene se priključuju na priključke sa zadnje strane modema koji su pokriveni belim plastičnim poklopcem.

Tupim plastičnim predmetom podignite poklopac na oba kraja (postoji ulegnuće koje olakšava ubacivanje predmeta) i skinite ga.

Antenu priključite na priključak sa suprotne strane od SIM slota, ukoliko imate jednu.

Koliko uređaja maksimalno podržava HA35 modem?

Modem podržava do 32 uređaja na WiFi mreži i do 253 uređaja na LAN mreži.


Web UI modema Huawei HA35

Zaključak

Sve u svemu, zadovoljan sam i čak impresioniran kvalitetom usluge i ostvarenim brzinama, kao i modemom koji se dobija uz Hibridnu uslugu.

Svima je jasno da je Hibridna usluga namenjena da “premosti” vreme do uvođenja optike do krajnjih korisnika, i lepo je što Telekom “igra na optiku” (za razliku od nekih drugih operatera u zemlji i svetu) ali ipak ne zapostavlja svoje korisnike nesrećno zaglavljene na bakarnoj infrastrukturi i brzinama do 20 Mbps.

Trend u svetu je sve veća integracija fiksnog bežičnog pristupa (u okviru Fixed Mobile Substitution “filozofije”) u ponudu tradicionalnih operatera za korisnike kojima nije unapređena pristupna mreža. I ako je podignuta prašina oko 5G mreža u svetu, svima je jasno da je 5G NR tehnologija još uvek u razvoju, i da će gigabitne brzine morati da sačekaju.

Ono što je realistično je koristiti kombinaciju više različitih pristupnih mreža, kako bi se korisnicima omogućila najveća moguća brzina uz očuvanje kapaciteta deljenih medijuma prenosa (kao što je mobilna mreža) oslanjanjem na fiksnu mrežu za većinu vremena korišćenja usluge kod većine korisnika.

Bitna razlika između Hibridne usluge i klasičnog 4G Interneta je što se kod klasičnog 4G Interneta sav protok realizuje preko mobilne mreže i opterećuje kapacitet bazne stanice, dok se kod Hibridne usluge za većinu intenzivnih stvari (npr. IPTV, streaming HD video materijala) može koristiti bakarna mreža, što pomaže da se očuva kapacitet mobilne mreže, a 4G se koristi samo za “burst” potrošnju (npr. skidate neki veliki fajl i želite da gledate YouTube - fajl će se skidati preko DSL mreže a prioritetan HTTP saobraćaj je ići preko 4G mreže, uz inteligentno kombinovanje prioriteta tako da oba servisa ostvare najveći mogući protok).

U praksi korisnik ne primećuje promene pristupne mreže jer se one dešavaju više desetina puta u minutu, ali se primećuje znatno veća brzina koja omogućava multitasking i olakšava “život” u većim domaćinstvima, posebno sada u doba pandemije koronavirusom, kada sve veći broj ljudi radi od kuće.


Logo “mts ®” je registrovan zaštitni znak brenda “mts” u vlasništvu Telekom Srbija a.d. Beograd, i prikazan je u skladu sa članom 51. Zakona o žigovima (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020) u ilustrativne svrhe. Ovaj veb sajt nije povezan sa kompanijom Telekom Srbija a.d. Beograd niti tvrdi odobrenje navedene kompanije. Sve informacije o uslugama Telekoma možete pronaći na zvaničnom sajtu mts.rs.

0
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Želite još sličnih tekstova?

Posetite moj novi portal TeleSrbija posvećen vestima sa tržišta telekomunikacija, savetima, promocijama, i svemu ostalom vezanom za domaće operatore i njihove usluge!

Posetite TeleSrbija.com!

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!

Comments (109)

Please be civil when commenting. Think before writing, don't spam, self promote, bully, harass or harm anyone. Please read the Comment Policy before posting. Comments are moderated.
See all 109 comments

Nikola

Nikola

Postovani,

dobio sam ovaj ruter, nisam ga ni trazio i radi odlicno. U vasem tekstu stoji da port forward nije moguc. Moram priznati da mi je to malo cudno. Da li je moguc ako bih trazio staticku IP adresu ili vec nesto drugo. Jako mi je vazno da mogu da otvorim odredjene portove.

Pozdrav

Reply · 1 month ago · #812

Milan Kragujević

...replying to Nikola

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Nikola,

Pre svega hvala Vam na komentaru. Drago mi je da Vam odlično radi hibridni pristup.

Što se tiče port forwardinga, problem postoji zbog toga što ste CGNAT-ovani. Kada sam ja imao uslugu, nisu nudili statičku IP adresu za korisnike na hibridnom pristupu.

Ukoliko biste uspeli da zakupite statičku IP adresu, svakako bi Vam radio port forwarding jer to nije tehničko ograničenje modema već jednostavno odluka sa strane Telekoma.

Probajte u poslovnici da zakupite statičku IP adresu. Svejedno možete da je otkažete bilo kad. Značilo bi mi da se javite ako Vam radi ili ne radi.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 1 month ago · #814

Radoš

Radoš

Pozdrav Milane,

Pre svega hvala na detaljnom tekstu… Zamolio bih za jednu informaciju ili preporuku za moj problem pošto vidim da ste veoma stručni u ovome. Izdajem 2 apartmana u CG i želja mi je da gostima obezbedim stabilan i brz internet (pogotovo što medju gostima imam onih koji rade “na daljinu”), naročito u toku sezone kada je više gostiju. Trenutno imam internet (od manjeg lokalnog provajdera) koji se prima preko antene i deli preko wireless rutera (od antene do rutera ide lan kabl). S obzirom da je na lokaciji moguć prijem mobilnog interneta od sva tri telekom operatera (Telenor, Telekom, mtel), interesuje me da li bi mi hibridni ruter sa sim karticom bio opcija (da na postojeći internet dodam i mobilni internet preko sim kartice od nekog operatera). Ukoliko mislite da je ta opcija ok, zamolio bih Vas i za preporuku za neki otključan hibridni ruter (ako nema na našem tržištu, može i nešto iz inostranstva, npr. Aliexpress, naravno ukoliko imate takve informacije) pošto kod nas ne nalzim otključane Huawei HA35-22 rutere.

Veliko hvala,

Radoš

Reply · 1 month ago · #807

Milan Kragujević

...replying to Radoš

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Radoše,

Pre svega - ne možete sami da kupite modem i da očekujete da to radi. Rešenje Telekoma Srbija koristi modem koji pakete korisnika deli u dva tunela koja saobraćaj usmeravaju kroz 4G mrežu i xDSL pristup preko telefonske parice, do agregacionog servera. Agregacioni server spaja te pakete nazad u jedan tok (stream) i to šalje na internet, a povratni saobraćaj razdvaja i šalje nezavisno kroz dva tunela do modema, koji ih spaja i dalje prosleđuje u lokalnoj mreži. Dakle, ne možete samostalno da odradite hibridni pristup nikako.

Međutim, Crnogorski Telekom nudi usluge hibridnog pristupa sa istim Huawei HA35 modemom u okviru svog Magenta 1 paketa usluga. Više informacija o hibridnom pristupu imate ovde ("Magenta 1: šta je hibrid ruter?"), a ponudu Magenta 1 paketa usluga imate ovde. Neophodno je da na lokaciji postoje tehničke mogućnosti za ADSL2+ pristup preko fiksne telefonske parice Crnogorskog Telekoma, kao i da postoji adekvatna pokrivenost 4G mrežom. Sam modem je besplatan i izdaje se na korišćenje za vreme trajanja ugovornog odnosa.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 month ago · #808

Radoš

...replying to Milan Kragujević

Radoš

Hvala najlepše na brzom i detaljnom odgovoru. Na žalost, na lokaciji ne postoje mogućnosti za ADSL2+ pristup preko fiksne telefonske parice, samo pokrivenost 4G mrežom.

Sve najbolje i hvala još jednom,

Radoš

Reply · 1 month ago · #811

Maksa

Maksa

Poštovanje Milane,

treba da uvedem fiksnu liniju, vikend naselje je u pitanju(blizina Avale) i kada sam pitao u call centru MTS-a, odgovoreno mi je da je tu najveća moguća brzina tj. download 10mb.

Može li se to pojačati sa ovim hibridom, jer vidim da se sada dosta ljudi žale u komentarima, kao i da ste Vi prekinuli taj ugovor?

Reply · 1 month ago · #803

Milan Kragujević

...replying to Maksa

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Makso,

Proverite sa Telekomom da li ste segmentirani za hibridni pristup. Koliko znam, tu uslugu više ne prodaju, jer su imali jednu reklamaciju mesečno po korisniku kao minimum. Dok su je nudili, samoinicijativno su obećavali veće pakete čak i na lokacijama gde jedva može da radi 10/1 Mbps ADSL2+.

Konkretno kakvi su uslovi prodaje u Vašem slučaju može da Vam kaže samo Telekom. Ali, nemojte puno da očekujete od ovog sistema, jer su ga totalno upropastili.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 1 month ago · #809

Zoran

Zoran

Upravo mi je potvrdjeno, jer mi se vec drugi put desava da se brzina vraca na osnovnu, telefonsku. POSTOJI LIMIT za deo interneta koji ide preko mobilne mreze. Znaci, nije flat rate. Ne znam koliki je limit, ali postoji. Za nas koji koristimo vise internet (za mene je to veliki upload, uglavnom video fajlovi) da se zna, LIMIT POSTOJI, iako to nigde ne pise. Po prijavljivanju kvara (internet speed) kontaktiran sam i receno mi je “mozda si potrosio limit”

Reply · 3 months ago · #764

Milan Kragujević

...replying to Zoran

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Zorane, tako je, limit je 200GB. Hibrid je totalni promašaj, i jako je žalosno što je Telekom upropastio tehnologiju dobrog potencijala. Objaviću uskoro tekst kao neku retrospektivu Hibrida, za korisnike, da se ne “upecaju”, kao što sam se upecao i ja i mnogi. inače možete da tražite raskid hibrida i povratak na običan xDSL. Sve najbolje, Milan

Reply · 3 months ago · #765

Branislav

Branislav

Moja iskustva…

10 dana pre isteka ugovora sam zvao korisnički servis mts-a zbog produženja paketa i da vidim ima li rešenja za spori internet koji imam 10/1… Agent mi je rekao da postoji hybrid, ali mi nije objasnio šta je to (verovatno nije znao), rekao mi je da su stavljeni pojačivači u centrali. Pristao sam na to po sistemu daj šta daš. Ni dva meseca kasnije niko me nije kontaktirao niti se pojavio povodom toga iako sam 4 puta zvao zbog urgencije. Na kraju sam odlučio da odustanem od svega i tražim drugog operatera, Super Novu, isto samo brži internet. A da bi izašao iz mts, to je umeće…4 puta sam bio da raskinem ugovor i svaki put kažu neko će vas kontaktirati… Meni su instalirane usluge Super Nova i koristim ih, a moram da plaćam BOX4 kao da njega koristim. U suštini…ne možete izaći iz kandži mts kad vi hoćete nego kad njima padne na pamet. I svašta bih još napisao ali ne verujem da će i ovo neko pročitati…

Reply · 5 months ago · #702

Milan Kragujević

...replying to Branislav

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Branislave,

Prodaja usluga putem hibridne infrastrukture je obustavljena do daljeg, usled velikog broja reklamacija korisnika.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 5 months ago · #704

Vlada Kovačević

...replying to Milan Kragujević

Vlada Kovačević

Poštovani Milane

U zaglavlju teksta ste,vidim,izbacili,žutim uokvireno,obaveštenje o prestanku prodaje hibridnih rutera.Kao neko ko u poslednja 2 meseca ima taj ruter i neko ko od prvog dana ima problema sa njim i potpuno je nezadovoljan,jer je ruter s po sebi katastrofa i cela ta priča o pojačanju signala interneta je glupost,moram da kažem da je prosto neverovatno da je kompaniji trebalo toliko vremena da shvate kakvu su grešku počinili!

Sve ono što sam naveo o štetnosti internog 5 gigahercnog signala koji stvara sporni uredjaj i dalje stojiSem toga,kvalitet signala je uslovljen time koliko je dobar prijem mobilnog 4G signala na toj lokaciji,tako da ,kao prvo ,ako je taj signal loš, nema bukvalno nikakve razlike u odnosu na postojeću žičnu mrežu! Zatim,sam rad rutera u smislu obrade TV signala je takođe katastrofalan!Da ne detaljišem dalje,ja sam u procesu zamene za stari ruter, ali je vrlo neizvesno šta će biti,jer sam em uzeo novi ugovor sa određenim beneficijama,em sam u međuvremenu dodao i telefon,što ozbiljno komplikuje celu priču,nažalost! Zahtev je u obradi kod viših instanci u MTS-u,ali ,iskreno ,ne gajim neke nade u dobar ishod.

Zato sam,nemajući kud,uspeo da hakujem ruter,i isključim 5G WI-FI mrežu u delu WLAN podešavanja, a karticu sam izvadio,tako da mi sada svetli crveno ona lampica,ali sam uspeo u potpunosti da uklonim 5 gigahercni signal iz svog doma!

Funkcioniše samo standardni TS4mbu WI-FI signal,a naravno,on je ograničen signalom koji dolazi putem kabla iz centrale.

Ako neko želi da učini to isto,rado ću napisati uputstvo u nekoj narednoj poruci,a svima koji imaju slične probleme sa MTS-om,poručujem da budu vrlo uporni i da na svakih par dana zovu ili pišu žalbe na mejl,jer je očigledno da kompanija nema nameru da sama ispravi nepravilnosti koje je izazvala uvođenjem hibridnog rutera i nove I(ritantno)RIS platforme!

Reply · 4 months ago · #707

Milan Kragujević

...replying to Vlada Kovačević

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Vlado,

Telekom će Vam omogućiti povratak na manji paket, i storniraće stari ugovor a novi će biti ugovoren po novim uslovima. Ukoliko ste uzeli telefon, isti će biti ponovo ugovoren uz novi paket i to na Vašu korist (ukoliko je telefon skuplji uz novi paket, razlika u ceni Vam neće biti naplaćena).

Isto sam i ja uradio, nakon više žalbi je Telekom raskinuo samnom ugovor na hibridnoj pristupnoj tehnologiji i omogućio mi je da prestanem da budem korisnik ili da ugovorim novi paket. Odabrao sam drugu opciju, i ugovorio BOX 2 FIX+NET20 i mobilni telefon van BOX paketa.

Takođe, možete na KupujemProdajem kupiti ZTE H168N modem za 700 dinara (link) i povezati ga umesto hibridnog HA35 modema, dok Vam ne bude izdat novi modem. Takođe, ukoliko ste nezadovoljni protokom Interneta usled IPTV televizije, kao i samim radom i kvalitetom Iris TV platforme, možda će Vas interesovati da ugovorite BOX 3 FIX+NET20+m:SAT TV Plus, sa satelitskom televizijom, koja ne koristi Internet već prima signal satelitskom antenom, i ne koristi Iris TV platformu. Cena je 2399 din uz e-račun i aktuelna promocija je 3 meseca po 1 dinar za postojeće korisnike koji dodaju novu m:sat TV uslugu.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 4 months ago · #708

Vlada Kovačević

...replying to Milan Kragujević

Vlada Kovačević

Poštovani Milane

Zahvaljujem na opširnom odgovoru.Ja i dalje očekujem odgovor nadležnog lica po pitanju zamene rutera,ali ne bih uzimao neki drugi odgovarajući putem KP-a (zasada) dok ne dobijem odgovor od nadležnih službi!

Mislim da mi modaliteti koje ste naveli ne bi odgovarali,jer mi je solucija BOX 4 najodgovarajuća,a nekim promenama tarife i eventualnim izlaskom mobilnog telefona iz BOX-a bih verovatno bio na gubitku,jer bih izgubio benefit od 6 meseci računa po dinar koji sam ostvario,ali kažem, hajde da najpre sačekamo odgovor kompanije,pa ću onda razmatrati najbolju soluciju.

Imam jednu,tj. dve nedoumice vezane za MTS SAT.Da li na satelitskoj televiziji postoji mogućnost upravljanjem sadržajima kao na postojećoj SBB platformi,da li je dostupno sve što je dostupno i na ovoj koju trenutno imam u smislu tv kanala i video kluba,i da li je na MTS SAT-u aktivna stara TV platforma koja je bila do početka decembra prošle godine, ako već tvrdite da su tu ne koristi IRIS?

Pitam iz razloga što je stara platforma bila izuzetno praktična i pružala je mogućnost za dokupljivanje svih paketa kanala i usluga kao što je vraćanje unazad!

Ukoliko je zaista tako,ukoliko ta ,meni odlična stara platforma,u izvornom obliku postoji na MTS SAT-u,onda ću verovatno i preći na taj sistem!

Srdačan pozdrav….

Reply · 4 months ago · #713

fiftydinar

fiftydinar

Oprostite sto ponovo pisem komentar, ali sam zaboravio nesto jos da priupitam.

Takodje me interesuje zasto ne moze da se podesi 3G Only mod kao rezim za mobilne podatke? Ruter nece da se poveze na INTERNET_R_UMTS1 pristupnu tacku ako je podesen 3G Only mod. Jedino resenje jeste da resetujem ruter na fabricka podesavanja. Auto i 4G Only mode radi. Razlog zasto ovo zelim da uradim jeste to sto 3G u mom podrucju nudi brze i stabilnije brzine od 4G-a iz nekog razloga. A signal je slabiji nego 4G. Jako cudno se ponasa. Verujem da bi to moglo da mi pomogne u resavanju problema pada brzine.

Pozdrav.

Reply · 5 months ago · #694

Robert

...replying to fiftydinar

Robert

Poštovani, očito da je sav problem kod ovog hibridnog uređaja u tom njihovom UMTS1 servisu. Očigledno niko ne zna ili ne želi da to podesi u MTS-u, nije ni čudo što je gospodin Milan odustao od svega ovoga, jer je svo ovo jako frustritajuće. Teško je dati bilo kakav odgovor ovde, kada samo pogađamo šta može da bude. Kod mene je novi predajnik MTS-a na oko 600m od kuće, čak se i vidi antena. 4G na telefonima savršen, bez nekog bitnog variranja brzine. Ono što se kod mene dešava je sledeće na hibridu:

Signal mi je pola dana 3 crtice (excelent - jačine oko 60-64) i onda je download 50/8, i onda ne pada na 50 ili 55 nego odmah na 1 crticu (week - jačine oko 27), internet prelazi na kablovski, gasi se mobilni deo i UMTS1 servis se diskonektuje. Ako imam sreće za par minuta se vraća signal 60 i 3 crtice, ako ne mora reset iz struje. I tako to već mesec i po dana, tehnička služba telekoma pokušava da namesti i nekad se ništa ne promeni.

Moje mišljenje je da kod mene ne postoji mogućnost da varira toliko signal, nego taj servis ne radi kako treba, a nažalos bez 3 crtice kod mene nema hibridnog internte, čuo sam da nije svugde tako. Što se antene tiče još uvek ništa nisam probao, jer i dalje mislim da nije do signala, signal ne može toliko da se poporavi ako resetujete uređaj , resetom možete da oživite UMTS servis (prelazi u connected posle restarta), koji očito jako baguje. Ali i dalje smatram da samo pogađamo i bilo bi dobra da se pojavi neko iz MTS-a da nam svima reši ove probleme jer ovo ninašta ne liči.

U Austriju se koristi ovo dodatna antena, voleo bih da znam dali bi ipak to kod nas pomoglo nešto, mada je prilično skupa stvarčica : http://www.hybrid-antenne.at/

Dali neko ima iskustva sa tim i dali je probao nešto slično? Mada i dalje mislim da nije do signala :)

Reply · 5 months ago · #701

fiftydinar

fiftydinar

Pozdrav Milane,

Imam pitanje. Imam hibridni internet 20/4Mbps i download internet brzina tokom dana varira od 8 do 18Mbps a tokom noci download brzina je konstantnih 20Mbps. To mi daje do znanja da su parametri od mt:s-a za mobilne podatke podeseni kako treba. Samo se pitam da taj pad brzine nije do preopterecenosti mt:s-ove baze ili mozda do preopterecenosti povezanih uredjaja u kuci. Oko 10 uredjaja je povezano od cijih su 2 kompjuteri (Ethernet).

Reply · 5 months ago · #692

Marseille

Marseille

Postovani Milane, Skoro sam dobio hibridni ruter brzine 20/4 e sad posto igram fifu na xboxu ping mi je oko 40ms sto je ok, ali cesto ode na 100ms pa se vrati opet na 40ms i sve tako, nekad radi super sutradan opet mi skace ping i sve tako, pogotoco ako je recimo u toku igranja igre povezan telefon na wi fi onda je ne moguce igrati. Inace imam box 4 paket. Kako taj ping mogu da sredim ako je to ikako moguce ako ne onda koja mi je najbolja opcija. Bitno mi je da mi je ping stabilan i da imam dovoljnu brzinu za normalan gejming nists drugo mi nije potrebno. Hvala unapred. Srdacan pozdrav.

Reply · 5 months ago · #689

Marseille

Marseille

Imam hibridni ruter brzine 20/4 sto nije bas slucaj jer imam vise 17-18/4 zbog dodstnog stb. Ovako igram fifu na xboxbu, imam net type strict, sto nebi trebalo da imam, trebalo bi da bude net type open. Zvao sam mts kontakt centar i trazio da mi otvore portove jer sam citao na microsoft sajtu da moraju ti neki odredjeni portovi da se otvore da bi imao net type open. Na kraju su mi rekli da ne postoji mogucnost da se otvore portovi za taj hibridni ruter, dalje imam problem sa pingom u toku igre bude oko 40ms sto je sasvim uredu, ali skoci u sekundi do 100ms pa se odma vrati opet na 40ms i nekad se to ne desi u toku meca nikad sve radi super da bi sutradan stalno tako skakao ping i odma imam to seckanje u toku igre, eto samo bi voleo da resim taj ping nekako da mi bude stabilan a ne da tako varira, i da primetio sam da ako je jos jedan uredjaj ukljucen na wi fi recimo telefon i ako neko gleda yt ili cita nesto onda fifa bude ne igriva od seckanja i skakanja pinga. Eto ne znam kome vise da se obratim za pomoc

Reply · 5 months ago · #688

Andreja Todorovic

Andreja Todorovic

Mala pomoc oko rutera, kupio sam dva tipa antenica da usrafim sa zadnje strane u cilju pojacanja signala , ali i sa jednim i sa drugim kompletom ne menja mi se snaga 4G signala , da li treba da se promeni neko podesavanje u ruteru ja nisam uspeo da nadjem nesto vezano za eksternu antenu?

Reply · 5 months ago · #686

fiftydinar

...replying to Andreja Todorovic

fiftydinar

Pozdrav,

Ruter automatski detektuje da li su antene ugradjene ili naknadne tako da ne treba da brinete oko toga. Moze da bude do antenica, iskreno nisam siguran zasto nije poboljsan signal kod vas. Jedino probajte rucno da podesite rezim antene u podesavanjima rutera preko IP Gateaway-a (192.168.1.1). Dakle, ukucate 192.168.1.1, Pritisnete odeljak Internet, zatim Mobile Network i onda promenite Antenna mode sa Auto na Outer. Sacuvajte promene. Ako zelite da koristite ruter bez tih antena, podesite Antenna mode na Inner ili Auto.

Voleo bih da cujem da li je to pomoglo.

Reply · 5 months ago · #693

Vlada Kovačević

Vlada Kovačević

U prilog svojoj tvrdnji….izvadio sam karticu iz ovog hibridnog rutera(a navodno su mi rekli da bez toga ruter ne može da dobija dodatni internet protok preko mobilne mreže, pa da ga kombinuje sa kablovskim internetom koji odavno postoji!),međutim ja i dalje na svom telefonu(nedavno kupljen Galaxy A71) ocitavam WI Fi 5G signal sa protokom oko 390 mbit/s!

Što znači da je sam ruter primopredajnik 5G signala!

O tome da sve rade sa namerom svedoči i činjenica da već mesec dana pokušavam da zamenim ovaj ruter i vratim onaj stari,ali me uporno izbegavaju i preusmeravaju!

Ne dozvolite da vam slučajno ubace taj ruter u kuću,i slobodno pričajte o ovome ljudima da znaju šta se dešava!

Reply · 5 months ago · #671

Robert

...replying to Vlada Kovačević

Robert

Poštovani Kovačeviću

Peta generacija mobilnih mreža je nova tehnologija, razvijana od 2008. godine i nema nikakve veze sa tzv. 5G Wi-Fi mrežom. 5G Wi-Fi je skraćenica od Wi-Fi mreže, koja radi na 5 GHz frekvenciji i stabilnija je i veće propusne moći i istovremeno sa manje smetnji od ranije češće upotrebljavane 2.4 GHz Wi-Fi mreže.

5G u smislu mobilne mreže i 5G Wi-Fi nisu isto, jer je 5G (5 GHz) Wi-Fi samo jedan od standarda bežične kućne ili javne mreže, a već je sad dostupan i Wi-Fi 6.

S druge strane, 5G je i peta generacija mobilnog interneta, koja donosi višestruko uvećane brzine protoka, veću pokrivenost, kapacitete i skoro potpuno odsustvo kašnjenja u prenosu podataka.

…Tu brzinu od 390 bit/s ćete dobiti sa bilo kojom sim karticim ako ste blizu bazne stanica na kojima se emituje eksperimentalna 5G mreža, pošto očigledno imate 5G varijantu Galaxy A71 telefona, ako Vam to mnogo smeta zašto ne zamenetie sa nekim drugim, ja recimo koristim Galaxy S10 koji podržava samo 4G.

Srdačan pozdrav

Reply · 5 months ago · #682

Vlada Kovačević

...replying to Robert

Vlada Kovačević

Mala ispravka,doduše nakon dosta vremena,jer sam,ponovo prelistavajući forum,uočio da sam dao nekompletan odgovor!

Kod mene je ipak 4G verzija telefona sa Qualcomm Snapdragon 730 čipsetom,dok je 5 G verzija ovog verzija ovog telefona pored vidljivih fizičkih razlika, bazirana na Exynos 990 ili 980 čipsetu!Kodna oznaka TE verzije uredjaja je SM-A7160,a kod mene je SM-A715F

Zatim,dovoljno je ući u podešavanja mobilnih mreža na uređaju gde se vidi da ne postoji mogućnost izbora 5 G signala,a na spornoj 5G verziji to postoji!

Mogućnost prepoznavanja 5 gigahercnog WI-FI signala je nešto ipak drugo,o tome je neko već pisao ovde na forumu i prisutno je u većin uređaja od 2020-e na ovamo.

Reply · 4 months ago · #709

Vlada Kovačević

...replying to Robert

Vlada Kovačević

P.S.Ovaj uredjaj koji imam nema opciju izbora 5G mobilne mreže, ali prepoznaje 5G WI-FI signal, dovoljno je samo zabraniti tu spornu WI-FI mrežu.

Reply · 5 months ago · #685

Vlada Kovačević

...replying to Robert

Vlada Kovačević

Zahvaljujem na detaljnijim specifikacijama…..moje izlaganje implicira verovatnoću da se 5 gigahercni signal mobilne mreže već emituje bez našega znanja,a suština mog revolta i potreba da uklonim navedeni ruter proizilazi upravo iz razloga što apsolutno nimalo ne verujem bilo kome ko želi da me ubedi da je bilo šta vezano za 5 gigahercni signal bezopasno po ljudsko zdravlje, bio to signal mobilne telefonije ili WI-FI signal!Ta frekvencija je sa velikom verovatnocom pogubna po ljudsko zdravlje, i o tome se u svetu već duže vreme vodi ozbiljna borba između onih koji brinu o zdravlju ljudi i onih kojima je profit i kontolisanje i nadzor populacije beskrupulozno iznad svih etičkih i humanih principa!

"Elektromagnetno zračenje koje koriste sve tehnologije mobilne telefonije navelo je neke ljude da se zabrinu zbog veće opasnosti po zdravlje, uključujući izazivanje nekih tipova raka.

Svetska zdravstvena organizacija je 2014. godine izjavila da „nije ustanovljeno da upotreba mobilnih telefona izaziva bilo kakve loše posledice po zdravlje".

Međutim, SZO zajedno sa Međunarodnom agencijom za istraživanje raka (IARC) klasifikovala je svo zračenje radio frekvencija (čiji su mobilni signali sastavni deo) kao „potencijalno karcinogene".

Oni su svrstani u tu kategoriju zato što „postoje dokazi koji su zamalo konačni da izloženost može izazvati rak kod ljudi".

Jedenje povrća iz turšije i korišćenje talk pudera klasifikovani su pod isti stepen rizika.

Alkoholna pića i mesne prerađevine klasifikovani su kao viši rizik.

Toksikološki izveštaj koji je 2018. godine objavilo američko Ministarstvo zdravlja i na koji se pozivaju oni koji su zabrinuti za bezbednost, pokazao je da mužjaci pacova izloženi visokim dozama zračenja radio frekvencije razvijaju tip kancerogenog tumora u srcu.

Opseg radio talasa - koji se koristi za mrežu mobilne telefonije - nije jonizujući, „što ne znači da ne poseduje dovoljno energije da razbije DNK i nanese štetu ćelijama", kaže Dejvid Robert Grajms, lekar i istraživač raka.

Više na elektromagnetnom spektru, daleko iznad onih frekvencija koje koriste mobilni telefoni, postoje očigledni rizici po zdravlje od dužeg izlaganja.

Sunčevi ultraljubičasti zraci spadaju u ovu štetnu kategoriju i mogu da izazovu rak kože.

Postoje stroga savetodavna ograničenja čak i za nivoe višeg energetskog zračenja kao što su medicinski rendgen i gama zraci, od kojih oba mogu da dovedu do štetnih posledica po ljudsko telo"

Shodno navedenom,Vi Roberte jeste objasnili tehničku suštinu rada i eventualne razlike u izrazima 5G WI-FI i 5G GSM,ali,naravno, niste ni meni ni bilo kome pružili dovoljno ubedljive činjenice da 5 gigahercni signal nije opasan po ljudsko zdravlje!

Da je u pitanju frekvencija koja povremeno napada ćelije u ljudskom telu,to ne bi bio problem,ali s obzirom da je u pitanju već ozbiljno visoka frekvencija koja KONSTANTNO prodire u ljudski organizam,mislim da je opravdana bojazan da će nakom nekog vremena to apsolutno naškoditi svakome od nas!Vi mirotalasnu uključite ponekad,na sunce izađete ponekad,televiziju takođe ne gledate non stop,čak i telefon ne koristite non stop,ali ovo zračenje konstantno prodire u ljudsko telo!Za razliku od dosadašnjih konstantnih vrednosti elektromagnetnog spektra koje su oduvek prisutne i koje ljudski organizam uspeva da apsorbuje bez nekih ozbiljnijih posledica,5 gigahercni signal prelazi granicu dugoročne otpornosti ljudskog tela prema štetnim značenjima!

Kao što rekoh,niko me neće ubediti u suprotno,i ja svakako neću dozvoliti takvu frekvenciju ,a posebno u svom domu!

Razmislite koliko su u zadnjih 40 godina podignute referentne vrednosti za emisije štetnih zračenja samo da bi se legitimizovalo svesno ili nesvesno,planski ili ne,uništavanje ljudskog zdravlja,ne da bi nam bilo bolje,nego da bi prosperirala farmaceutska mafija,sa kratkovidim liderima koji nimalo ne haju za krajnju dobrobit čovečanstva!

Reply · 5 months ago · #684

Marko

...replying to Vlada Kovačević

Marko

Koliko si uveren da pricas ispravno! bukvalno me ostavljas bes komentara, da covek nista ne odgovori na ovo. Dovoljno je bilo da upises model ovog hibridnog rutera i ne bi napisao ovu, da kazem iskreno, glupost!

Reply · 5 months ago · #676

Vlada Kovačević

...replying to Marko

Vlada Kovačević

Glupost?Detaljisanje banalnih procesa je danas neizbežno, s obzirom koliko su ljudi globalno neupućeni u funkcionisanje tehnologije!

Nemam pojma ni ko si ni šta si,ali ovakvo iščudjavanje je dokaz pre svega nekulture u obraćanju nekome!

Meni lično je neshvatljiva poenta ovog komentara od TEBE,da li je vezan za moj prethodni komentar ili niže navedeni odgovor izvesnom Robertu,nejasno je šta je “pesnik hteo reći ”!

Whatever,potrudi se da nam svima razjasniš šta je to po tebi “glupost” u opisu onoga što sam naveo!

P.S. Na forumu se vodi diskusija o hibridnom ruteru Huawei HA 35….za neupućene!

Reply · 5 months ago · #677

Marko

...replying to Vlada Kovačević

Marko

“Što znači da je sam ruter primopredajnik 5G signala!“

Dokazi ovo sto si napisao! I ja ti se izvinjavam, jer sam napisao da je ovo glupost.

Reply · 5 months ago · #678

Vlada Kovačević

...replying to Marko

Vlada Kovačević

Kao što navedoh….izvadio sam karticu iz rutera, a rečeno mi je od strane stručnjaka iz MTS-a da ta kartica služi za mobilni internet i taj signal ,plus onaj koji standardno dolazi kablom ,zajedno se zbiraju i daju ukupno dostupni internet na samom ruteru!S tim što je kartica za 5G internet,što je i potvrđeno vise puta pre toga kada na telefonu udjete u napredne opcije upravo te WI-FI mreže koju emituje ruter i tamo pročitate brzinu dostupnog interneta.To spajanje signala i čini ovaj ruter hibridnim,jer je po osnovnoj tehničkoj definiciji hibrid spoj dva različit izvora koji zajedno daju isti proizvod!

Činjenica da je I NAKON vađenja te kartice ruter i dalje emitovao 5 gigahercni signal ,i da je i dalje, pored standarnog 4G WI-FI signala,imao taj 5G WI-FI signal,govori da je sam ruter napravljen kao prijemnik 5G signala(fora sa karticom je mazanje očiju) i da je tu opciju moguće isključiti samo kada uđete u napredno upravljanje ruterom i tu opciju deaktivirate!

Upravljanje ruterom je dostupno kada preko telefona udjete u opciju"Upravljajte ruterom" u naprednom meniju za podesavanja WI-FI mreže.

Jedina aktivna lozinka za pristup je:

Username:admin
Password: H1br1d.TS

Reply · 5 months ago · #679

Marko

...replying to Vlada Kovačević

Marko

Ovaj put necu biti nepristojan, lakse mi je da Vam kazem u “pravu ste”!

Pozdrav i svako dobro.

Reply · 5 months ago · #680

Vlada Kovačević

...replying to Marko

Vlada Kovačević

Jasno sve….."hvala"!

5 months ago · #681

Robert

Robert

Poštovani Milane

-Kao prvo moram da vam kažem , da vam se divim kako ste sve napisali i pomagali korisnicima hibrodnih uređaja do sada. Skoro je neverovatno da ste se čak i vi sa toliko znanja i junačke borbe sa Telekomom vratili na stari VDSL. Da li je moguće da su na svi stručnjaci otišli u beli svet, a u tehničkoj službi ostali radnici koji se javljaju na telefone nakon 2 sata, a onda skoro nikad vam ništa ne pomognu i ne reše probleme. Ja se još držim i ne odustajem o hibridnog uređaja, ali mi se dešavaju sledeće stvari:

Na početku sam mogao da izvučem telefonski kabal u toku rada modema, i u realnom vremenu da preatim kako pada brzina sa 50/8 na nekih 35/4 (to je neki maksimum koji dobijam od 4g). Toga više nema, u momentu kada prekinem DSL sve ode na 0/0.

-Drugo, brzina interneta mi apsolutno zavisi od STB uređaja (imam ih 2). Kad su isključeni brzina interneta je ok 16/8, kada su na SD kanalima brzina se penje na oko 24/8, kada se prebacim na HD kanale, skače sve do 50/8.

-Treće, čitao sam ovo među Vašim postovima : Da li postoji ograničenje količine saobraćaja

Ne, usluga sa strane korisnika funkcioniše identično kao “običan” DSL servis — dakle, ne postoje ograničenja u vidu količine GB mesečno, već je usluga flat rate i kupujete određenu brzinu.

- naželost ja već treći mesec zaključujem da to nije tako, posle 200Gb dowloada, kartica se gasi , a signal koji mi je inače skoro uvek 3 crtice, pada automatski na 1-2 crtice. Ovo se dešava pri kraju meseca i posle 20-30 reseta ništa se ne menja, posle 01.01 čim sam resetovao uređaj, skače signal na 3 crtice a internet na 50/8 uz naravno uključene HD kanale na STB uređajima (tako se štedi u zemlji Srbiji :-) ). Ovo sa 200Gb mesečnog limita mi je potvrdio i jedan radnik u MTS-u vrlo tihim glasom, ako je to stvarno istina, a nema nigne u ugovoru, iskreno ne znam šta da kažem.

Četvrto, kad potrošite mobilni internet, sve se menja (zato i sumnjam na sve ovo), maximalna brzina pri isključenim STB uređajima nije više 16/8 nego je oko 25/4 (neki maksimum koji moj DSL može da izvuče, uključite jedan STB u HD režimu spada na ok 20/4, uključite drugi , spada na 15/4. Sve obrnuto nego kad radi hibrid režim, ovako televizija koristi deo DSL interneta i usporava protok, a ne ubrzava.

Inače ping mi je ok 20 skoro uvek, ali u hibridnom režimu se neke stranice na internetu mnogo teško otvaraju, pa kad povuče internet popravlja se situacija, a u spomenutom režimu, bez 4g svaka stranica se jako brzo otvara bez ikakvih problema, kako nekad kada sam imao običan VDSL. Evo od prvog januara, kada mi je proradio 4g nekad čekam i 10 sekundi da se otvoti neka stranica, pustim speed test, isto nece da krene tek iz 4-5 pokušaja, i posle bude brzina i do 50/8. Čovek bi rekao ping jako loš, ali ne uvek je negde oko 20-25.

Ponu toga ima nejasnog ovde i ne znam da li je još neko ima slična iskustva kao ja, i vidite li vi neku logiku Milane što sam napisao, verujte mi nisam požurio sa postom, ovo je petomesečno iskustvo. Box 3 paket sam uzeo isklučivo zbog interneta, to je bila jedina mogućnost za brži internet, televizija mi uopšte nije bitna, nadam se da grešim sa ograničavanjem količine interneta, ali ako je stvarno tako, MTS od mene neće dobiti ni dinar za usluge. Jedino još nisam pogledao u podešavanju da li mi je isklučen hibridni režim, (kada po meni potrošim internet sa kartice), sad ne mogu jer je početak meseca. Proveriću svakako.

Puno pozdrava svim korisnica hibridnih uređaja, pogotovo Vama Milane za nesebične i detaljne odgovore. Voleo bih da čujem Vaše mišljenjem o ovome. Srećna Nova Godina.

Reply · 5 months ago · #667

Vlada Kovačević

Vlada Kovačević

Poštovani Milane…..a zašto ne objasnite,pre nego se distancirate od teze da ne radite za MTS,svim korisnicima one bitne stvari u samoj usluzi,a koje kompanija prećutkuje !?

Kao,npr. da je u modemu prisutna 5G kartica koja prima i obradjuje 5G signal u domovima korisnika!!!

Da je realna upotrebljivost navodno “bržeg” interneta apsolutno nemoguća u praksi, da su oscilacije u protoku informacija dosta veće nego što navodite…..da je upravo zbog generalno lošeg kvaliteta zemaljskih linija i u praksi katastrofalnog kvaliteta signala mobilne mreže, ta simbioza dva izvora signala problematična do besvesti i da baš zato u velikom rasponu oscilira navedena brzina!?

Zašto se ne bavite time i da je sam ruter kao i nova IRIS (valjda skraćenica od iritantno!) platforma televizije potpuni promašaj cele kompanije o čemu svedoči podatak da su ,od pokretanja nove platforme,u MTS-u zatrpani hiljadama žalbi iz cele zemlje,a realno ne žele da išta urade!

Hajde,budite ljubazni pa objasnite korisnicima BOX usluge zašto ih ubijaju sa 5G signalom,a istovremeno im nameću nešto što niko ne želi i nikome od korisnika ne odgovara!

Reply · 5 months ago · #662

Andreja Todorovic

...replying to Vlada Kovačević

Andreja Todorovic

A onda je mrmot zavio cokoladu u foliju, zemlja je ravna, drakula zivi u rumuniji, cudoviste iz Loh Nesa pliva sad po Skotskoj, kontrolisu nam um preko 5g , a komsija mi je mozda vanzemaljac.

Reply · 5 months ago · #687

Vlada Kovačević

...replying to Andreja Todorovic

Vlada Kovačević

A ljudska glupost raste srazmerno porastu tehnološke zavisnosti!Baš nam je svetla budućnost sa naivnim pojedincima koji su ciljna grupa ovih retardiranih maloumnika koji vode svet u ime svih nas,ciljna grupa za zaglupljivanje,ispiranje mozga i protivprirodnu selekciju mehanizmima kao što je kobajagi bezbedna,a u stvari vrlo štetna 5 gigahercna tehnologija!

Ajmo još malo zračenja na silnu radioaktivnost,na sve postojeće elektromagnetne frekvencije,na sve manje kiseonika u atmosferi, na sve veći broj kancerogenih čestica,na GM hranu i svu moguću hemiju koju pijemo i jedemo, na čadj,garež i otrove koje udišemo,na sve nove i buduće viruse….itd,itd!

Realno,prilazimo trenutku nagle i preko potrebne selekciju u smislu da naivni i nespremni i treba da nestanu sa planete!

Reply · 5 months ago · #690

Robert

...replying to Vlada Kovačević

Robert

Poštovani Kovačeviću

Dali ste sigurni da je 5G prisutan u uređaju, za to je potrebna i 5G mreža i stanice koje to podržavaju, možete li tačno objastniti kako se koristi 5G u modemu, sim kartica je tu manje vište bitna. Uređaj podržava 5GHz (gigahercni) wifi režim ali to nema veze sa 5G. Inače se sa mnogim starima slažem sa Vama što ste napisali o MTS-u i kako oni rade, a što se gospodina Milana tiče, mislim da ne radi u MTS-u , samo je proučio ovaj hibridni uređaj, jer se koristi u inostranstvu i malo više zna od nas, pa je to hteo da podeli sa nama, inače se i on razočarao u sve ovo ako sam dobro razumeo. Srdačan pozdrav

Reply · 5 months ago · #669

Vlada Kovačević

...replying to Robert

Vlada Kovačević

Poštovani Roberte,fizika protoka informacija je vrlo prosta….ne možete imati očitavanje 5G mreže ni u WI-FI modu ukoliko se takav signal ne pojavljuje! Kartica u ruteru ne može obrađivati 4G internet,pa ga pretvarati u 5G signal na ruteru zato što je količina informacija u 5G protoku bar 10 puta veća nego u 4G mreži! Za tako nešto je potrebno da ipak dobija 5G signal,a s obzirom da podržavam teoriju da nam prikriveno i nasilno uvode tu,po ljudsko zdravlje jako štetnu frekvenciju,kao deo nekog većeg master plana o depopulaciji celog čovečanstva, u potpunosti sam uveren da mi nemamo predstavu koliko se 5G signal već prostire na našem prostoru,ako ne zemaljskim predajnicima onda svakako putem Starlink satelita kojima je to osnovna namena,a koji su već na hiljade u našoj niskoj geostacionarnoj orbiti!

Okidač za finalnu mutaciju korona virusa koji je prethodno godinama modifikovan i pripreman u američkoj laboratoriji za biološka istraživanja u Galvestonu,Teksas, je bio upravo pokretanje prve 5G stanice u Vuhanu,dok je osnovna baza virusa donesena tokom novembra od strane američkih vojnika na međunarodnoj vojnoj vežbi koja se odigravala u tom regionu!

Detaljno razrađen plan da se cela planeta pokrije 5G signalom je u stvari namera da se dramatičnim slabljenje imuniteta ljudi izvrši nasilna selekcija u smislu da će određeni procenat ljudske populacije jednostavno morati da umre,i to su,kao u prirodi,prvo najslabije jedinke!

Korona će uzeti u periodu pred nama milione i milione života, ali je ona samo početak! Vrlo je verovatno da ćemo na svake 2-3 godine imati neke pandemije koje će postepeno smanjivati broj stanovnika na planeti,a sve to zahvaljujući katastrofalnom efektu 5 gigahercnog signala na nukleus jezgra u ljudskim ćelijama!Razmislite zašto većina svih poznatih proročanstava završava negde oko 2020-e!

Slučajnost…ili ne?!

Gore navedene činjenice uglavnom opisuju realnu,tehničku i naučnu prirodu svega što nam se dešava evo ,već godinu dana……

Reply · 5 months ago · #670

Robert

...replying to Vlada Kovačević

Robert

Huawei HA35-22 – мощный WiFi роутер, который способен обеспечить пользователя интернетом на скорости до 1 Гбит/с (по Ethernet) и до 300 Мбит/с по WiFi.

На лицевой стороне устройства расположены индикаторы, позволяющие вам визуально наблюдать текущий режим работы Huawei HA35-22.

Одновременно к девайсу Huawei HA35-22 можно подключить до 20 устройств.

Девайс имеет 4 порта RJ45 LAN,2 телефонных порта RJ11 и 1 USB порт.

Также для усиления сигнала есть возможность подключить внешнюю антенну.

Характеристики

Передача данных

DC-HSPA+, FDD LTE, HSDPA, LTE TDD, UMTS

Поддержка операторов

Vodafone, Киевстар, Лайф


Стандарт
3G, 4G, GSM

Питание

от сети

Разъемы

4 х RJ45 LAN

2 х телефонный порт RJ11

1 х USB порт

Слот для SIM-карты: есть

Выход для подключения выносной антенны: есть

Диапазон частот Wi-Fi модуля
2,4 и 5 ГГц(GHz - Gigaherci)

jeste na ruskom, ali ćete razumeti razliku između standarda (4G) koju podržava ovaj modem i wifi protoka (5Ghz).

Srdačan pozdrav

Reply · 5 months ago · #683

Milan

Milan

Poštovanje Milane,

Prešao sam na Hybrid 50, to jest brzinu 50Mbit za download i 8 za upload. posptisivanjem novog ugovora za BOX 4 Plavi paket. prethodno sam koristio VDSL brzine 20/4 s tim sto mi je zbog 3 STBa koje imam to bilo podeseno na oko 30/4 i to je sve stabilno radilo. SNR margina mi je bila oko 7, nekad manje, nekad vise. Otkad sam presao na Hybrid 50 ne ostvarujem ni priblizno koliko treba da imam. Da napomenem da mi je aktiviran Hibridni Bonding tunel, nemam nikakvu gresku u samom ruteru i stoji Bonding mode LTEDSL. Tu isto vidim informaciju Available bandwith koja mi seta izmedju 10000 i 16000. Najvise sto sam tu video je oko 20000. U maintanace delu u VDSL informacijama u ruteru prvo su mi bili stavili 23000/4096, pa 30000/4096 i sada stoji 20000/2048. Ja ostvarujem download brzinu 15-35MBit zavisno od doba dana, uvece sporije. U proseku oko 25-30Mbit. Upload mi je bio 8 ili vise Mbit koliko i treba dabude do juce, dok mi nisu promenili taj VDSL profil na 20/2. Sada mi je upload nesto preko 6 MBit. Dakle imam brzinu maksimalno 35/6Mbit sto je daleko od 50/8 i nisam zadovoljan time.

Prvu prijavu sam korisnickom servisu podneo vec prvog dana kada sam dobio uslugu 19.12.2020. Posle visetrukih poziva korisnickom servisu, prijava je zatvorena kao resena, pri tom me niko iz Tehnicke sluzbe Telekoma koja je radila na tome, a nesto jesu radili, nije zvao. Napisano je bilo da su proverili parametre i da je sve normalno i zatvorili prijavu. Danas. 22.12. sam podneo drugu prijavu.

Da napomenem da je meni u startu Bondig tunel bio aktivan i podesen cim sa dobio Hibridni modem.

Ja mislim da niti treba da mi VDSL profil bude 20/2 niti je dobro podesen 4G tunel. VDSL bi trebalo da mi bude ili prvobitni 23 kroz 4 ili 30/4 koliko sam i imao dok sam imao samo VDSL 20/4 nekoliko godina. Da napomenem da imam i 3 STBa. HD kanale nisam mogao da dobijem, tako da njih nemam. Sta vi mislite? I koji je savet sta da radim dalje? Jer ovim nisam zadovoljan.

Reply · 6 months ago · #656

Milan Kragujevic

...replying to Milan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Milane,

Nažalost situacija je nerešiva. Ja sam nakon kontakta sa preko 20 različitih radnika Telekoma i preko 100 otvorenih smetnji raskinuo ugovor za Hybrid Internet i vratio se na NET 20 preko VDSL-a.

Telekom jednostavno ne zna i ne želi da podesi parametre hibrida kako treba jer radnici po lokalnim direkcijama ne razumeju kako tehnologija radi, i zato se većini korisnika dešava da imaju oko 37/6 Mbps, uz padove na 20-30 Mbps. I to je jednostavno tako, možete samo da tražite da Vas vrate na VDSL paket.

Hybrid je potpuni promašaj, planiram uskoro da napišem tekst o tome, ali svejedno, Telekom to ne zna i neće da Vam popravi, pa ako Vam ne odgovara niža brzina od očekivane, veći ping i povremena nestabilnost veze, tražite da Vas vrate na NET 20 paket.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 6 months ago · #657

Milan

...replying to Milan Kragujevic

Milan

Hvala na odgovoru Milane.

Koliko dugo ste cekali da se vratite na stari NET 20 i VDSL internet? Koliko dugo ste bili bez interneta, bez fiksnog i mobilnog telefona?

Ja radim od kuce vec duze vreme i veliki problem bi mi bio da ostanem bez interneta i mobilnog telefona, cak i na jedan dan, pa je to razlog mog pitanja.

Inace od tri STBa koje imam, samo je jedan ovaj novi mali crni Q11, dva su starija Huawei veca bela modela. Podneo sam i zahtev da mi se ta dva starija modela zamene novim, jer i sa njima imam dosta problema od prelaska na Iris TV platformu,a narocito od sada prelaska na novi Hibridni modem. Cekam da se resi i taj zahtev.

Nakon sto razrese moju drugu prijavu i prigovor za internet brzinu, odlucicu sta cu da uradim.

Pozdrav,

Milan

Reply · 6 months ago · #659

Milan Kragujevic

...replying to Milan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

Pre svega sam 2 meseca slao prigovore da bi mi odobrili raskid koji nisam ni tražio, jer su odustali od rešavanja hibrida i moje mesto proglasili "nekompatibilnim".

Nakon što mi je dostavljen Odgovor na prigovor, otišao sam u poslovnicu da raskinem BOX 4 i pređem na BOX 2 NET20+FIX i mobilni Omorika 2. Inače imam BBTF fiksnu liniju.

Nakon što sam raskinuo BOX 4 paket, rečeno mi je da dođem sledeće nedelje jer ne mogu da kreiraju zahtev za BOX 2. Onda sam rekao da neću više da koristim usluge Telekoma i da hoću Migracioni kod, kako ne bih bio bez interneta. Izdat je obrazac sa MIK-om, osim što je broj BBTF pa sam već sutradan odbijen od strane Beotelnet-a i Orion telekoma, jer je Telekom njima naveo da koristim usluge BBTF i da nije moguće realizovati veleprodajni bitstream pristup na mojoj parici.

Onda sam pokušao da podnesem zahtev za BOX 2 što je trajalo oko 5 dana redovnih zvanja call centra, čekanja po sat vremena svaki put, da bi mi neko otkazao zahtev već sutradan.

Na kraju sam dobio poziv montera koji je doneo samo ugovor, a ja sam u poslovnici vratio oba IPTV STB-a i HA35 Hybrid modem, jer je u Ugovoru navedeno da sam u obavezi da vratim Hybrid modem ako prestanem da koristim hibridni paket, a po proceduri Telekoma korisniku kojem ostaje BBTF linija se ne uzima modem.

Onda smo došli do toga da je modem meni oduzet a da u sistemu stoji da je modem kod mene. Trebalo je oko 7 dana da se to reši, uz redovno zvanje Telekoma i kontaktiranje svih ljudi koje poznajem u toj firmi.

Na kraju sam otišao u poslovnicu da sklopim BOX 2 i Omorika 2 broj, da bih dobio informaciju da nemaju IAD modema na stanju a da ne mogu da mi prebace liniju na POTS pa da mi daju običan VDSL modem jer je za prelazak na POTS neophodna ne samo demontaža porta što garantuje da neću imati net još barem 2 nedelje, već je neophodan stari modem, a oni su stari modem poslali u reparacioni centar prošle nedelje i nemaju mogućnost da ga opet skeniraju, i ako stoji da ga nisam vratio.

Na temu Omorike 2 sam saznao da je neko nekako obrisao iz evidencije da sam kupio telefon Huawei P40 Lite, te da je moj ugovor, zbog urgencije za storniranje penala označen kao "istekao" a ne kao "raskinut", pa ne mogu da mi vrate ugovornu obavezu jer u sistemu stoji da sam ja isplatio tj. koristio taj ugovor do isteka. Mogu samo da kreiraju novu ugovornu obavezu ALI po novoj promociji i to sa cenom bez telefona, jer je telefon već označen kao uzet po IMEI i ne može se ponovo prikačiti na moj broj. A dodatni problem je što je neko nekako uspeo da mi promeni tarifu na Omorika 1 pa sada 90 dana NIKO U TELEKOMU ne može da menja moju tarifu. Praktično su izgubili iz evidencije da sam uzeo telefon i ne mogu nikako da mi ga ponovo dodaju na ugovor, niti da sklope novi ugovor.

E, sad, nakon što sam to sve saznao iz poslovnice sam poslat u direkciju gde sam razgovarao sa šefom nadzorne službe koji je nekako uspeo da "na kvarno" moj modem obriše iz sistema, dodeli ga ponovo meni, evidentira da sam ga vratio, kreira zahtev za komercijalnu zamenu modema, izda mi novi modem koji je IAD, poništi njega, vrati ga fiktivno, raskine ugovor, kreira novi ugovor, raskine i to, kreira novi BOX 2 i KONAČNO mi dodeli IAD modem koji fizički postoji i nije neka fiktivna izmišljotina birokratske mašinerije.

Sada imam BOX 2 paket ali mobilni nije regulisan i dalje niti znam šta će biti sa njim. Prigovori su u toku već nedelju i po dana po tom pitanju.

Sve ukupno sam bez Interneta bio oko 15 dana, i morao 4 puta u poslovnicu (zapravo sam samo 2 puta bio jer zbog posla ne mogu tek tako da idem kad se njima hoće pošto rade do 17h kao i ja, a druga dva puta sam slao nekog drugog pa sam se javio telefonom i pričao sa radnikom u poslovnici na taj način).

Sve u svemu, pakleni krug u koji niko ne treba da ulazi. Posebno ne u hibridni pakleni krug.

Eh, da, na temu Q11: neće Vam dati nove zato što je to praksa, smatraju da su stari funkcionalni dovoljno i na Iris interfejsu. Ne košta Vas da probate da izgurate i to, osim naravno vremena i nerviranja, ali bi najbolje bilo da vratite dodatne STB-ove i jedan po jedan uzimate Q11 dok svi ne budu Q11 model. Kao nove dodatne STB-ove ne daju stare modele jer ih nemaju na stanju više.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #660

Sasa

Sasa

20 dana sam cekao internet cak mi je i 7 dana bio iskljucen…niko mi nije rekao da se radi o hibridnom internetu inace bih ga sigurno odbio i raskinuo ugovor tek kada su ga namestili receno mi je da ima i karticu i da mora biti na nekom boljem mestu…sto se tice koriscenja ok je kada radi.Brzina mi je u proseku 40/7,ume da bude od 32 do 47mb ,jako cesto se desavaju prekidi u internetu oko 2 dnevno u proseku ,ponekad i visecasovni zastoj,ne znam kako radi kod vas ali kod mene kada nema mobilnog interneta ili adsl ili obrnuto uopste nema interneta.Koristim ga vec par meseci i jako je nestabilan .presao sam sa 10mb interneta za koji imam samo reci hvale sto se tice stabilnosti

Reply · 6 months ago · #628

Milan Kragujevic

...replying to Sasa

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Saša,

Ja sam hibrid vratio i raskinuo ugovor zato što su moje selo naknadno proglasili “nekompatibilnim” sa hibridom. Kod polovine korisnika radi dobro, kod polovine ne radi nikako. Meni je prvih par nedelja radilo super, i onda je odjednom počela da opada brzina, ping je porastao i na 200 ms, i dolazilo je do prekida i zaglupljivanja modema.

Nakon preko 50 reklamacija, pismenih, usmenih, i slično, su samoinicijativno raskinuli ugovor i zatražili da im vratim Hybrid modem i SIM karticu, i sada čekam da mi se jave da pređem na VDSL 20 Mbps što sam i pre imao i što je radilo dobro. Sama usluga mi još uvek radi, jer imam svoj modem, ali nisu još uvek sistemski regulisali ugovor jer ne znaju kako da raskinu Hybrid. Fiksni mi ne radi naravno, jer ne znaju da prebace fiksni na POTS.

Tražite da se vratite na prethodni paket, jer će ovo postati samo gore. Oni su odustali od toga da rešavaju ove probleme sa hibridom jer jednostavno ne znaju i mrzi ih da se bave time, pa odobravaju i raskide i prelaske na manji paket.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #631

fiftydinar

...replying to Milan Kragujevic

fiftydinar

Takodje, signal je odlican sa 3 crte, tako da je do njih.

Reply · 6 months ago · #643

fiftydinar

...replying to Milan Kragujevic

fiftydinar

Isti slucaj i kod mene, ping u igricama je umeo da se popenje na 990ms! Ping bi bio oko 50ms dok bi brzina bila konstantnih 20mbps samo kada bih resetovao ruter. Sledeci dan bi opet bila jako losa brzina od 2-3mbps i ogroman ping. Kad bi bila opcija da moze da se uradi auto-reset pa da automatski postavi podesavanja. Ili barem auto-reboot, mozda moze da resi problem. Jos me interesuje kako se rade azuriranja firmvera? Je li to mozemo mi da uradimo ili mts automatski azurira iz centrale?

Reply · 6 months ago · #642

Milan Kragujevic

...replying to fiftydinar

Milan Kragujevic Admin

Ažuriranje teoretski može i korisnik da uradi ali ne postoji dostupan firmware za navedeni modem niti se firmware tek tako može menjati, jer onda neće raditi agregacija 4G+xDSL. Svakako, korisnici nemaju nikakvu moć da sami reše probleme. A Telekom ne želi da rešava probleme.

Reply · 6 months ago · #658

Ivica

Ivica

Jedno pitanje vezano za hibridni ruter udaljen sam 1600m od centrale to jest kablovi telefona trenutno koristim box4 internet 10mb koliki bi imao protok sa tim ruterom 20mb ili 50mb na telefonu imam odličan 4g Kad izmerim brzinu download104mb upload 40mb

Reply · 6 months ago · #625

Milan Kragujevic

...replying to Ivica

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Ivice,

Brzina protoka ne zavisi isključivo od brzine koju ostvarujete na mobilnoj 4G mreži Telekoma preko Vaše SIM kartice, jer Hybrid ima nizak prioritet i samo mali deo protoka je rezervisan za Hybrid uslugu.

Paket koji će Vam biti dodeljen zavisi od Vaše trenutne parice, ali generalno 40% protoka mora ići preko xDSL linije a 60% preko 4G mreže. U ovom slučaju, za paket od 50 Mbps, Vaša parica mora da podrži minimalno 20/4 Mbps + dodatni protok za IPTV.

Pošto imate ADSL2+ do 10 Mbps, uz IPTV taj protok može biti povećan na 15-18 Mbps u zavisnosti od broja STB-ova, kvaliteta linije i RF uslova u samom kablu, pa će Vam biti dodeljen paket 20/4 Mbps, gde preko parice mora da ide minimalno 8 Mbps interneta.

Svakako, Telekom će izvršiti neophodne provere i obavestiće Vas o paketu koji možete da koristite.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #629

Mare

Mare

Imam problem sa iptv od kada su mi priključili hibridni internet 20 mb i uzeo sam još jedan stb, dešava se to da stalno moram da restartujem ovaj stari stb uređaj, u čemu je problem da li što je stariji model risivera ili do brzine interneta? Na ovaj stb što sam sad dodao nema nikakvih problema.

Reply · 6 months ago · #621

Milan Kragujevic

...replying to Mare

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Mare,

Ukoliko imate Huawei EC2108V5 STB model, možete zahtevati zamenu zbog navedenih problema.

Brzina interneta može samo da izazove Medijsku grešku ili privremen prekide i seckanje slike. Prekid interneta može da izazove grešku “Usluga trenutno nije dostupna".

Zatražite da se STB uređaji zamene sa modelom Huawei Q11, što bi trebalo da reši Vaš problem.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #630

Marko

Marko

Imam box 3 internet hibrid 20 mb, na testu mi pokazuje 7 mb kad restartujem modem 17mb pa se kroz 2 sata vrati na oko 7 mb u čemu je problem? Inace imam iptv na jedan tv sad ne znam kako se to računa jel to uracunato u tih 20 mb ili mu i televizija oduzima neki mb od tih 20 mb molim za pojašnjenja? Hvala

Reply · 6 months ago · #617

Milan Kragujevic

...replying to Marko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marko,

IPTV ne bi trebao da oduzima protok za Internet. Problem je sa podešavanjima Hibridne usluge, što se dešava mnogim korisnicima. Dakle, prijavite smetnju Telekomu i sačekajte da reše problem.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #620

Marko

Marko

Imam box3 hibrid brzina 20 mb kad proveravam brzinu interneta piše mi da je 6 ili 7 a kad restartujem modem 17 mb i posle nekog vremena ponovo 6 mb koliko bi trebala da mi bude brzina na testu da bi bilo sve u redu?

Reply · 6 months ago · #616

Milan Kragujevic

...replying to Marko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marko,

brzina bi trebala da bude ona koja stoji u nazivu paketa, dakle 20/4 Mbps.

Prijavite smetnju Telekomu pozivom na broj 0800/100-100 opcija 4 pa opcija 0, jer ne možete samostalno da rešite problem.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #619

Andrej

Andrej

Hteo bih da pohvalim ovaj clanak i da kazem da je ovo jedan od razloga kako sam saznao za hibridnu uslugu mts i konacno dobio brzi internet nakon 7 godina koji je bio 20mbs. Zeleo bih da podelim svoja iskustva sa ostalima, ja sam imao manje problema nego sto su imali neki korisnici koliko vidim i komentara. Nakon odlaska u poslovnicu mts i podnosenja zahteva cekao sam nesto vise od 3 nedelje za instalaciju (rekli su mi da nisu imale modeme i da se cekalo da im pristigne nova kolicina opreme). Kada je konacno doslo do trenutka instalacije iskljuci su su stari ZTE modem i postavili novi hibridni Huaweii prikljucili IPTV i sve ostalo sto je trebalo i internet je radi u punoj brzini 50/8. Iz podesavanja modema saznao sam ( nadam se da sam dobro video i da nije pogresna informacija) da je DSL pusten u brzini 30/4mb a ostalo se dopunjuje iz 4G. Kada god tesiram brzinu bilo preko nekog oficijalnog speed testa bilo da nesto downlodujem imam punu brzinu predvidjenu paketom a nekada cak i malo vise (55mbit/s ili kome je lakse do 6.7 mb aktivnog downloada). Ping je izmedju 20-30 ms nije bio ni manji ni veci od toga nikada tako da znaju osobe kome je bitno za gameing. Jedinu manu koju sam primetio je da kada nesto downloadujem preko torrenta da se ruter malo “zbuni” ima nekada problem da downloaduje i torrente koji su novi i sa ogromnim brojem seedera a skoro uvek kad krene da skida nesto preko torenta cak i kad nije zauzeta ceo bendwith zna da ignorise druge uredjaje ( mobilne telefone tablete i druge kompjutere) i da internet ima samo uredjaj koji skida torrent pa eto ako neko ima resenje dobro je doslo, zelim da naglasim da nemam isti problem kad zauznem bandwidth skidanjem nekog normalnog fila sa interneta od par gb ili kad se po nekoliko desetina gibajata updatuje neka igrica na stimu , epicu ili nekoj drugoj platformi tada i ako je skoro cela brzina na tom komjuteru i svi ostali imaju internet naravno usporen ali imaju za razliku od torenta gde izgube i ne dobiju dok ne iskljucim torrent ili nakon 4-5 upornih pokusaja u nekom momentu nesto ukopcaju pa prorade. Nadam se da ce u nekoj buducnosti kada budem potpisivao novi ugovor biti mozda i neki veci hibridni paket npr 100mb/s jer na telefonu sada imam 4g 70-80 tako da sam siguran da bi mogao da dopuni dsl dotle ili da ce internet pakete koje imaju jednog lepog dana umesto na gigabayte na kasicu da daju flate rate na kucni 4g internet ili mozda u tom momentu bude i 5g. Najgora verzija vidim da ne Elon Musk krenuo sa beta korisnicima novog StarLinka satelitskog interneta trenutno pokrivaju USA ali svakog dana lansiraju nove ,planiraju Evropu da krenu od sledece godine vidim da beta korisnici imaju download od 80 do preko 100mb i upload 20 ,a svakim danom ce brzine bitj sve vece jer se sve veci broj satelita stalno lansira. Vrv ce da moze da se naruci i da stigne postom i kod nas oprema i placa pretplata online karticom tako da nazlost ko ne bude imamo bolji izbor za vece brzine u losije pokrivenim delovima nase zemlje mozda je i to opcija.

Reply · 6 months ago · #610

Dorian

Dorian

Pozdrav Milane,

Nazalost Hybrid internet je ogranicen an one koji imaju TV pretplatu u svom boxu, trazio sam realno objasnjenje iz MTS zasto je potreban TV, rekli su da je neophodno jer Hybrid aplikacija radi u prau sa TV. Iskreno ne vidim logiku jer ruter kombinuje 4g signal i signal iz ADSL. Tako da ako sam propustio info natovm sajtu ili ako je nema da postavis tu informaciju. Ako imate BOX 3 bezt TV pretplate Hybrid nije moguc. Licno mislim da je to glupost i da MTS pokusava da uzme vise para i da tehnicke mogucnosti nemaju nikakve veze sa tim.

Reply · 6 months ago · #609

Milan Kragujevic

...replying to Dorian

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Dorian,

Usluga je ograničena na BOX 3 sa televizijom, kao što sam naveo u tekstu, iz komercijalnih razloga, što nema nikakve veze sa tehničkim karakteristikama usluge.

Isto kao što je fiksni telefon obavezan za Internet, čak i na optičkoj infrastrukturi, i kao što je kod SBB-a TV usluga obavezna uz Internet čak i na lokacijama koje su potpuno digitalizovane i nemaju analognih kanala.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #614

Aleksandar

Aleksandar

Pozdrav Milane, imao bih jedno pitanje.

Da li nakon montaže eksternih antena (kupljene uz pomoć tvog linka) njih treba dodatno uključiti ili aktivirati u podešavanjima preko kompa ili ne. Hvala.

Reply · 7 months ago · #606

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre.

Pre svega se izvinjavam na zakasnelom odgovoru.

HA35 je podešen na Auto režim što znači da koristi interne i eksterne antene, u zavisnosti od toga na kojoj ostvaruje bolji signal.

Dakle - nije neophodno aktivirati antene u podešavanjima.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #612

Aleksandar

...replying to Milan Kragujevic

Aleksandar

Hvala puno na vašem odgovoru

Reply · 6 months ago · #627

Vladimir

Vladimir

Poštovani Milane.

Pošto vidim da ste stručnjak za hibride molio bih jedan savet za moj slučaj.Naime pre dve nedelje mi je ugrađen hibrid.Problem je u tome što nekad imam samo brzinu iz linije a ne i iz 4g.Brzina mi je 50/8 i na testu je 48/7-7.5 sve je to dobro.Desi mi se jednom ili 2 puta nedeljno da kad gledam tv i dete hleda you

tube i usput čačkam telefon da dete dođe kod mene i kaže tata vrti mi yt.Onda restartujem ruter na dugme i sve je ok 3-4 dana po onda opet i opet restart pa sve ok.Dali treba zamena rutera ili neko podešavanje?

Hvala unapred.

Reply · 7 months ago · #605

Milan Kragujevic

...replying to Vladimir

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Vladimire.

Pre svega se izvinjavam na zakasnelom odgovoru.

Određeni primerci Huawei HA35 imaju problem sa WiFi mrežom, pri čemu se WiFi zaglavljuje na njima i neophodno je restartovati ih. Telekom je svestan problema ali nemaju mogućnost da ga reše direktno već očekuju novi software update koji će automatski biti instaliran.

Ukoliko Vam baš smeta navedeni problem, možete nabaviti dodatni WiFi ruter i ugasiti WiFi na HA35 a dodatni ruter koristiti kao Access Point.

Eventualno probajte da tražite zamenu hibridnog modema, svakako imate pravo na to, i verovatno će Vam zameniti uređaj. Da li će pomoći - ne znam.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 6 months ago · #611

Marko

Marko

Pozdrav

Kada se ulogujem i proverim jacinu signala 4G je 53 vise-manje , e sada da li je bolje da bude sto manji ili veci da znam gde da ostavim ruter? hvala

Reply · 7 months ago · #602

Milan Kragujevic

...replying to Marko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Marko,

što je veći broj to je jači signal.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #603

fiftydinar

...replying to Milan Kragujevic

fiftydinar

Tacno, ali pripazi. Taj broj je u minusu zapravo, tako da gledaj taj broj kao negativan. Jacina se oznacava sa db, znaci tvoja jacina signala je -53db.

Reply · 6 months ago · #639

Milan Kragujevic

...replying to fiftydinar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

Vrednost nije u dBm, i nije negativna. Broj je neka apstraktna vrednost, možda u procentima, nemam pojma.

Svejedno, kada je signal lošiji vrednosti su niže, npr. “28”, dok su vrednosti jačeg signala npr. “68”. Kada je RSRP/RSSI vrednost u pitanju, -68 dBm je odličan signal a -95 dBm je lošiji signal.

Dakle, HA35 ne prikazuje neku normalnu vrednost signala, već neki apstraktni broj, pri čemu je jači signal veći broj.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 6 months ago · #640

Sasa Peric

Sasa Peric

Postovani Milane, hvala za nesebicno deljenje informacija i pomoci svima nama.

Moj problem sa hibridom (pre dva dana instaliran od strane radnika Telekoma) je taj sto preko dana brzina ( ugovorena je 20 mb/s) ide preko 20 mb a uvece opada drasticno. Sada je merena ; ping 42ms, download 6.76mb/s i upload 0.90mb/s. Na modemu signal ima konstantno jednu crtu. Da li su u pitanju nepravilna podesavanja i sta mozete da posavetujete?

Unapred hvala,

Sasa

Reply · 7 months ago · #591

Milan Kragujevic

...replying to Sasa Peric

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Saša,

Ovo najviše ukazuje na preopterećenje bazne stanice i nizak nivo signala.

Poželjno bi bilo da nabavite antene za modem i/ili da modem pomerite na visinu i na stranu u objektu ka baznoj stanici.

4G antene koje ja koristim imate na KupujemProdajem.

Za 20/4 Mbps trebali biste da imate barem 2 crtice signala, ako ste na lokaciji sa dosta korisnika zbog čega kvalitet signala opada u večernjim časovima kada je više saobraćaja.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #592

Mile

Mile

Pozdrav, pre 20-tak dana sam prešao na hybrid, i često se dešava da mi je brzina interneta ustvari brzina mobilnog interneta oko 30/11 Mbit/s a ne kombinacija mobilnog i VDSL interneta. Kad isključim mobilni internet odnosno karticu dobijem VDSL brzinu 50/8 Mbit/s.

Kad je uključen mobilni i VDSL internet brezina je oko 30 Mbit/s. Napominjem da u ovom slučaju nije uključena ni jedna televizija od dve. Da li i Vi smatrate da je u ovom slučaju pogrešno podešen 4G tunel? Pozdrav.

Reply · 7 months ago · #582

Milan Kragujevic

...replying to Mile

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Mile,

Nije mi jasno kako konkretno gasite mobilnu mrežu, ali bi svakako brzina trebala biti veća ili ista nego na VDSL-u kada je aktivan hibrid.

Proverite u interfejsu modema na stranici http://192.168.1.1/ (login imate ovde) na putanji Internet > Bonding Information, da li je Bonding modeLTEDSL” ili ne, kao i da li je ErrorNoHybridAccessSupportforPPPAccessData”. Ukoliko je navedena greška prisutna i Bonding mode nije LTEDSL, postoji problem sa tunelom.

Svakako Vam savetujem da prijavite smetnju na 0800/100-100 opcija 4 pa opcija 0. Poziv sa fiksne mreže je besplatan.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #586

Aleksandar

...replying to Milan Kragujevic

Aleksandar

Pozdrav Milane,

Ja od skoro imam ovaj problem sa greskom “NoHybridAccessSupportforPPPAccessData” i Bonding Mode NonTunnel, zvao sam da prijavim smetnje ali nista od toga vec par dana, i dalje stoji ista greska, je l imate neko resenje ili samo da se nadam da ce se neko javiti ko zna sta je u pitanju?

Reply · 3 months ago · #762

Milan Kragujević

...replying to Aleksandar

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Aleksandre, izvinite na kasnom odgovoru. Postoji mogućnost da ste potrošili skriveni limit od 200GB na 4G mreži ili jednostavno usluga Vam nije podešena kako treba. Telekom nije uspeo da reši podešavanja Hibrida, te vam preporučujem da ako niste zadovoljni tražite raskid ugovora sa hibridom i vratite se na xDSL. Sve najbolje, Milan

Reply · 3 months ago · #769

Mile

...replying to Milan Kragujevic

Mile

Zdravo Milane,

možete li mi reći na kom pozivnom broju je vaš fiksni telefon…ili u kom gradu ste….gde je instaliran modem…

Reply · 7 months ago · #596

Mile

...replying to Milan Kragujevic

Mile

Brzina bi naravno trebala da bude u najmanju ruku jednaka VDSL brzini odnosno veća.

Kod mene je moguća VDSL 50 Mbit/s i mobilni internet oko 30 Mbit/s. Medjutim kao rezultat ne dobijam 50 Mbit/s već oko 30 Mbit/s. Proverio sam Bonding mode je“LTEDSL” i nema greške, ErrorNoHybridAccessSupportforPPPAccessData”.

A mobilnu karticu isključim u delu “internet” zatim klik na edit na “INTERNET_R_UMTS1” skinem kvačicu sa “Enable connection:” i sačuvam. Sve sa Admin korisničkim imenom.

Mislim da je problem u podešavanju Bonding Tunnel-a.

Brzina ne sme da bude manja od VDSL brzine kad je sve podešeno kako treba.

Reply · 7 months ago · #588

Milan Kragujevic

...replying to Mile

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Mile,

Apsolutno tako, brzina u bonding tunelu ne sme biti manja od VDSL-a.

Nažalost, ovde se naša moć da istražimo i rešimo problem završava. Moraćete da prijavite smetnju Telekomu na 0800/100-100 opcija 4 pa 0, i sačekate da oni to probaju da reše. Nemate izbora nažalost.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 7 months ago · #590

Milan

...replying to Milan Kragujevic

Milan

Mile, imam potpuno isti problem kao vi. Brzina mi ide do oko 30/11, danas sam dobio Hybrid 50. Odmah sam podneo prigovor da imam problem putem kontakt centra. Ja nazalost nisam nasao tu opciju da iskljucim mobilni internet pa da probam bez njega kako je u podesavanjima. Da li je vama Telekom resio problem i kako?

Reply · 6 months ago · #645

Uros

Uros

Pozdrav, uzeo bih hibridni internet zbog raznih problema sa internetom, pre svega vec godinu dana ne dolaze da otklone neke kvarove, tj greske koje se pojavljuju i po nekada internet prekida. Internet koristim najvise za gaming, pa mi je bitno da je ping stabilan. Zanima me da li neko ima iskustva u gamingu sa ovim internetom, kako se ponasa ping?

Reply · 7 months ago · #580

Milan Kragujevic

...replying to Uros

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Uroše,

Hibridni Internet će imati loš i nestabilan ping jer saobraćaj ide preko tunela koji kombinuje mobilnu mrežu i xDSL signal. Vrednosti će biti između 18ms i 26ms, uz varijacije do 100ms u nekim trenucima.

Iz navedenih razloga Vam ne preporučujem da uzimate Hibridni Internet jer samo može povećati brzinu i stabilnost (smanjiti potpune prekide), ali će ping biti značajno veći i jitter mnogo gori.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #585

Uros

...replying to Milan Kragujevic

Uros

Hvala puno, iskreno razocarao sam se ? Svakako ste mi pomogli.

Sve najbolje, pozdrav!

Reply · 7 months ago · #589

Zeljko

Zeljko

Pozdrav Milane,moze li pitanje?Pre tri dana mi je prikljucen mts hibrid modem,internet radi,ali wifi nikako ne mogu da pokrenem.Kada udjem u meni modema,trazi mi user name i pasvord.Moze li pomoc?,poz.Zeljko

Reply · 7 months ago · #579

Milan Kragujevic

...replying to Zeljko

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Željko,

korisničko ime i lozinka su telekom.

Podaci za povezivanje na WiFi su sledeći:

WiFi mreža 2.4 GHz: TS_G96_W

WiFi mreža 5 GHz: TS_G96_W5G

Šifra: XJg8VQxS

Ukoliko vidite mrežu na 5 GHz, povežite se na nju, veća je brzina i stabilnost.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #584

Ivan

Ivan

Pozdrav Milane,

vidim da ste veoma strucni po ovom pitanju, pa imam jedno pitanje. Dobio sam od Telekoma ovaj Huawei hibridni ruter Box 4 paketu, a pre njega sam imao Huawei adsl modem. Posto radim od kuce, koristim voip internet telefon, koji je radio odlicno na prethodnom modemu. Uslugu sam promenio prvenstveno zbog vece brzine uploada od 4 i vise mb/s. Medjutim tu nastaje problem za voip telefon, koji gubi povremeno konekciju sa internetom zbog promene mreze DSL/4G. Da li postoji neko drugo resenje za ovakav problem, osim zamene rutera za prethodni? Hvala

Reply · 8 months ago · #550

Milan Kragujevic

...replying to Ivan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Ivane,

pre svega se najiskrenije izvinjavam zbog kasnog odgovora, promakao mi je Vaš komentar.

Možete izuzeti MAC adresu VoIP telefona iz Bonding tunela (koji kombinuje 4G+DSL mrežu), i tako nastaviti da koristite hibridnu uslugu na većini uređaja, ali zadržati samo DSL za VoIP telefon.

Ovo možete uraditi na web interfejsu modema, ako se ulogujete kao admin. Otvorite stranicu Internet pa sa leve strane Bonding User Filter List. Kliknite na Add exception rule link i unesite Name (bilo šta), kao Type stavite Redirect devices on the LAN. Na spisku pod Apply to odaberite MAC adresu Vašeg VoIP telefona, a onda kliknite na Save i restartujte VoIP telefon.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojim na raspolaganju.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #569

Igor Biočanin

Igor Biočanin

Pozdrav Milane,

Pre svega veliko hvala Vama na odličnom članku zahvaljujući kom sam dobio od Telekoma ovu uslugu. Imam samo jedno pitanje: od ugovorenih 20 mb/s brzina mog Interneta je između 13 i 15 mb/s. Jačina signala na modemu je nekad jedna, uglavnom dve crtice. Da li ima dmisla ulagati prigovor? Šta vi mislite, mogu li iz Telekoma nekim finim podešavanjima da podignu brzinu za neki megabit po sekundi? Može li se uopšte sa signalom od jedne crtice izvući 18-19 mb/s? Upload je OK - id 3 do 3.5 mb)s.

Reply · 8 months ago · #548

Milan Kragujevic

...replying to Igor Biočanin

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Igore,

Ima smisla da se žalite. Uvek ima. Svakako, upoznat sam sa takvim problemom, u pitanju je pogrešno podešavanje 4G tunela. Konkretno, Vi verovatno imate 10 Mbps ADSL2+ liniju, i podešeno je da hibrid dodaje još 10 Mbps. Međutim, Vi isto imate i IPTV koji troši između 4 i 8 Mbps po STB-u. Iz tog razloga dolazi do navedenog problema. Dakle, uopšte nije problem da “ne može” već Telekom nije podesio sistem kako treba (verovatno iz neznanja, jer je hibrid nova usluga, a dosta radnika ne razume da taj sistem ne “pokriva” “do brzine iz paketa” već je na HSI interfejsu određeno koja brzina ide preko mobilne mreže a koja preko xDSL veze).

Molim Vas da ugasite IPTV STB iz struje, i restartujete modem (ugasite i upalite), i onda izvršite testiranje brzine. Ukoliko je brzina oko 19-20 Mbps, u tom slučaju možete podneti žalbu Telekomu preko 0800/100-100, opcija 4 pa opcija 0. Merenje vršite preko LAN kabla, ne preko WiFi.

Imajte u obziru i da Telekomu treba nekoliko nedelja da odgovore na Vašu žalbu, pa je neophodno da budete strpljivi i izvan Zakonskog roka.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #549

Mario Marković

Mario Marković

Poštovanje Milane,

Danas sam dobio brzom poštom antenu za modem. Pre nedelju dana mi je podešen modem za hibridni Internet. Pošto mi signal nije bog zna kakav odlučio sam da kupim antenu. Nešto gledam ali ne znam gde da je postavim na modem. Našao sam Zser guide za modem ali o anteni tamo ni reč nije napisana. Molim vas da mi pomognete - gde se postavlja antena? Ako može neka slika, ako ne dovoljno će biti i pisano objašnjenje. Hvala vam.

Reply · 8 months ago · #546

Milan Kragujevic

...replying to Mario Marković

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Mario,

Antene se priključuju na priključke sa zadnje strane modema koji su pokriveni belim plastičnim poklopcem.

Tupim plastičnim predmetom podignite poklopac na oba kraja (postoji ulegnuće koje olakšava ubacivanje predmeta) i skinite ga.

Antenu priključite na priključak sa suprotne strane od SIM slota, ukoliko imate jednu.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #547

Goran Strainović

Goran Strainović

Danas mi je radnik Telekoma podesio hibridni ruter. Signal za 4G mi je veoma slab. Jedna crta na modemu, ponekad dve. Brzina interneta je spora ali mi je radnik rekao da nisu svi parametri podešeni te da sačekam dan-dva pa da, ako se stanje ne popravi, zatražim taskid ogovora. Interesuje me koliko se antenicama koje ste pomenuli može uticati na jvalitet signala? Našao sam na Kp neke 4G sntene od 500 i 600 din pa bih kupio neku.

Reply · 8 months ago · #539

Milan Kragujevic

...replying to Goran Strainović

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Gorane,

sam uticaj antene varira u zavisnosti od uslova u Vašem objektu. Svakako, antena može pomoći, a nije veliki izdatak. Antene koje sam ja kupio možete pronaći ovde (naravno, iste su, pa možete kupiti i na drugom mestu).

Sa 1-2 crtice 4G signala možete ostvariti brzine do 50 Mbps, koliko ja imam. Sama aktivacija hibridnog paketa traje duže od realizacije telefonske linije i drugih usluga, jer to radi odvojena služba u Telekomu, koja između ostalog aktivira i SIM karticu u sistemu mobilne telefonije.

Ukoliko ste ugovor potpisali na lokaciji (kod kuće), možete raskinuti ugovor bez troškova, takozvanim Odustankom od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Usled toga bih Vas posavetovao da sačekate neko vreme, najbolje 10 dana od zaključenja ugovora (kako bi Telekom imao vremena da obradi zahtev, mada čak i ako ne stignu, bitno je da Vi podnesete zahtev u roku, jer je bitan samo datum podošenja zahteva, a ne i datum realizacije). Svakako, prijavite i smetnju na 0800/100-100 opcija 4 pa opcija 0, kako bi tehnička služba Telekoma bila upoznata sa problemom.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #541

Goran Strainović

...replying to Milan Kragujevic

Goran Strainović

Milane hvala Vam puno na odgovoru. Juče sam naručio dve antene koje ste preporučili. Samo su one i bile po 600 din na Kp. Danas ću da ih namestim pa ću videti. Ali ako kažete da sa 2 crte mogu da dostignem brzine veće od 20 mb/s verovatno je do Telekoma a ne do jačine signala. Sačekaću još neko vreme pre nego što donesem neku odluku. Već sam uložio prigovor putem Moj mts aplikacije

Reply · 8 months ago · #544

Goran Strainović

...replying to Goran Strainović

Goran Strainović

Samo da javim da je net proradio bez antenica. Zvali su me iz Telekoma i javili da su videli moj prigovor i da su sve podesili. Bez ugrađenih antenica sa dve crte (jačina signala - 3 je maksimum) imam nekih 16.5 mb/s od predviđenih 20. Možda sa sntenicama dobijem koji mb/s više. Hvala Milane još jednom na odličnom tekstu i na pomoći

Reply · 8 months ago · #545

Goran

Goran

Zvao sam danas mts gde su mi rekli da postoji tehnicka mogucnost 20mbps u Box 3 trenutno sam u Sbb i nisam zadovoljan.Receno mi je da u mts sto se tice interneta ne koristi fiksnu telefonsku liniju nego je druga tehnologija.Mozete li mi reci nesta vise o tome?Takodje koja bi oscilscija u internet brzini mogla da bude.Hvals Goran

Reply · 8 months ago · #538

Milan Kragujevic

...replying to Goran

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Gorane,

Internet koji nudi Telekom Srbija ide preko optičkog vlakna ili preko telefonske linije. Brzine na optici su 100, 200, 400 i 1000 Mbps, tako da se u Vašem slučaju radi o telefonskoj liniji pošto je brzina 20 Mbps. Možda su Vas pogrešno informisali da nije u pitanju telefonska linija.

Oscilacija u usluzi realizovanoj preko VDSL-a (telefonska linija) nema, ukoliko je brzina realistično podešena (postoji mogućnost da je instalacija u Vašem objektu ili neposredno pre objekta loša, što zahteva smanjenje brzine, u suprotnom ćete imati prekide - ali Telekom nema manji paket od 20 Mbps, pa biste plaćali isto). Ukoliko se usluga realizuje preko optičkog vlakna, takođe nema oscilacija, niti postoji ograničenje brzine koju možete imati.

Brzina preko hibridnog modema varira u zavisnosti od zauzeća bazne stanice, signala i vremenskih uslova. Međutim, za brzinu od 20 Mbps retko gde ide hibridni modem, a svakako bi radilo stabilno jer je to izuzetno mala brzina.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #540

Aleksandar

Aleksandar

Imam mts hibridni modem i brzinu 20/4 kada testiram brzinu dobijam 20/4 ali kada nesto skidam brzina ne prelazi 2mb moze li neko da mi kaze sto ne skidam vecom brzinom od 2mb?

Reply · 8 months ago · #534

Milan Kragujevic

...replying to Aleksandar

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Aleksandre,

verovatno imate 2 MB/s (veliko B) kada preuzimate sadržaj, a 20 Mb (malo b) kada merite brzinu.

1 Megabajt (veliko B) ima 8 Megabita (malo b). Dakle, 20 Mb/s = 2.5 MB/s.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #535

Veljko Lozanovic

Veljko Lozanovic

Danas mi je telekom pokusao instalaciju 20Mbps, proradilo je sve internet i tlevizija ali brzina neta nije mogla da predje 14,5 tako da sam odustao od potpisivanja ugovora, ne znam dali je problem u modemu ili do radnika na montazi ili je problem u nekoj restrikciji na mobilnoj strani modema, linija ne moze vise od 10 mbps

Reply · 8 months ago · #532

Milan Kragujevic

...replying to Veljko Lozanovic

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Veljko,

ugovor svakako možete da raskinete u roku od 14 dana od potpisivanja ako je potpisan kod Vas na adresi.

Za aktivaciju hibrida se čeka neko vreme, jer se bonding tunnel pušta odvojeno od DSL-a. Ne znam da li ste sačekali 48h, koliko im obično treba da aktiviraju (naravno radnim danima), moguće da je to problem.

Ukoliko su aktivirali bonding tunnel za hibrid i nije radilo, moguće da ne znaju da podese, ali to svakako ne podešava radnik koji dolazi kod Vas u objekat. U tom slučaju je možda bolje da sačekate ako možete mesec-dva-tri, dok se ne “uhodaju” radnici u lokalu oko puštanja usluge, jer su ovo skoro pokrenuli, i možda bukvalno ne znaju da aktiviraju kako treba.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #533

nebitno

nebitno

“Ukoliko imate problema sa stabilnošću WiFi veze na 5 GHz, podesite kanal na 36 a širinu kanala na 80 MHz”…

Kako to da siri kanal vodi vecoj stabilnosti, koja je ovde logika?

Siri kanal = veci protok ako je signal ok. Ako signal nije ok, lakse je da komunicira na 20mhz nego 80.

Reply · 8 months ago · #527

Vladimir

Vladimir

Meni su juce posle 4 godine borbe za vecu brzinu doneli hybrid, povezali su ga oko 12h,rece on kad sve centrala poveze i realizuje to je to, evo 23h,ne radi mi ni Internet ni IPTV, svetle lampice normalno, signal pun, ali nece da se poveze, zvao ih i prijavio, kaze moraju opet da dodju, e sad kakva sau vasa iskustva sa tim povezivanjem i periodom cekanja na normaliziaciju usluge? Hvala.

Reply · 8 months ago · #516

Milan Kragujevic

...replying to Vladimir

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Vladimire,

molim Vas za malo strpljenja. Aktivacija usluge traje neko vreme, i tehnička realizacija "kreće" tek kada se evidentira novi ugovor.

Proverite na moj.mts.rs portalu da li je evidentiran novi paket (treba da piše NET 20 Hybrid ili NET 50 Hybrid), ali svakako sačekajte.

Prvi prvom povezivanju treba da funkcioniše samo DSL Internet, što znači da ćete imati manju brzinu. Nakon toga će modem biti ažuriran, prestaće da radi Internet ali će proraditi IPTV (obično se dešava u ponoć). Onda će sledećeg dana ujutru neko iz Nadzornog sektora Telekoma Srbija izvršiti daljinska podešavanja čime će se aktivirati LTE konekcija i Bonding tunel. Nakon toga će modem biti resetovan i ažuriran ponovo, i proradiće konekcija.

Ukoliko niste, zamolio bih Vas da modem ugasite i upalite ponovo (ali nemojte ga ni u kom slučaju resetovati na fabrička podešavanja!)

Nema potrebe da tehničko osoblje Telekoma ponovo dolazi na Vašu adresu jer se sva podešavanja mogu realizovati daljinski.

Kako bismo bili sigurni, molim Vas da proverite da li je sve povezano kako treba: Telefonska linija ide iz utičnice u zidu u spliter, odakle kabl u priključku MODEM ide u sivi port za telefonsku liniju na modemu, a fiksni telefon uključujete u PHONE priključak splitera ili Phone 1 priključak na modemu (ukoliko imate BBTF liniju, tj. svetli VoIP ikonica na modemu).

Svakako je prerano da pišete prigovor ili žalbe, jer proces aktivacije traje, a rok za aktivaciju je 48h, kao i period tolerancije kvara (tj. možete ga prijaviti tek posle 48h, odnosno zahtevati umanjenje računa - prekidi do 48h se tolerišu).

Ukoliko i dalje usluga ne bude funkcionisala ni sutra (u toku dana par puta ugasite i upalite modem), otvorite prijavu smetnje pozivanjem Telekomove podrške na broju 0800/100-100 opcija 4 pa opcija 0.

Proverite i da li lampice Power, DSL, Internet svetle zeleno, Mode svetli plavo i imate bar 2 crtice signala.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 8 months ago · #517

Mirjana

Mirjana

Ja imam BOX 3 paket (fiksni+internet 10/1+TV) iz prilozenog vidim da ne potpisujem novi ugovor da bih dobila hibridni internet na 20/1 (jer ne bih volela da potpisem novi ugovor zato sto imam benifit od 6 meseci po 1 dinar).Da li je tako?Hvala!

Reply · 8 months ago · #515

Tomislav

Tomislav

Pozdrav

Imam pitanje vezano za 4g eksterne antene, da li je dovoljno antene samo povezati na uredjaj ili je potrebno negde u podešavanjima i dodatno ih uključiti?

Reply · 8 months ago · #512

Milan Kragujevic

...replying to Tomislav

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Tomislave,

modem je podešen na Auto, što znači da će koristiti antene ukoliko su priključene i ukoliko je signal preko eksterne antene kvalitetniji i jači od signala primljenog preko unutrašnje antene na ploči.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 8 months ago · #513

Ivan

Ivan

Sjajan tekst, sve pohvale.

Gde ovo da pronadjem u hibidnom modemu?

" Ukoliko Vam je linija podešena na Fast profil, u mom slučaju to je “LINE_RATE_20/2_M_PTM” — ukoliko imate kontakt tehničke službe Telekoma i imate visok ping, recite im da isključe profil “TPNP” i da stave odgovarajući “LINE_RATE_PTM” za Vašu brzinu."

Ping mi je na 20 i stalno imamo prekide DSL-a skoro pa na svakih 12 sati ( oko 9 i oko 21 sat).Trenutno sam spojio nekih 50 tak sati bez prekida, prvi put od 1. septembra kada mi je aktivirana usluga.

Reply · 9 months ago · #510

Milan Kragujevic

...replying to Ivan

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav Ivane,

Ta podešavanja definiše Telekom na samom DSL portu u centrali.

Javite mi se mejlom putem Kontakt stranice da Vam objasnim kako da sami proverite da li je linija na Interleave profilu, mada ukoliko Vam je brzina sa hibridom 20/4 Mbps, u tom slučaju postoji realna mogućnost da imate izuzetno lošu telefonsku liniju i ADSL2+ vezu, u kom slučaju možda Vam nema pomoći oko ovog problema.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #511

Miodrag

Miodrag

Ovo je najbolje objasnjenje nekog problema i upustvo za resavanje istog. Trebalo bi da te plate ovi iz telekoma posto njihovi agenti dve recenice ne znaju da sastave. Godinu dana postavljam ovo pitanje i ovde nadjem odgovor. Svaka cast.

Reply · 9 months ago · #508


Scroll to top