Milan's Blog

Personnalité Internet du nouveau millénium

Category "Technology"


Put do 5G: Kratka istorija evolucije mobilne telefonije


Zašto muzika preko telefona zvuči užasno?


How to increase SD card speeds on a Raspberry Pi5G ti neće "spržiti" mozak


Upoznajte EuroDOCSIS #1: neznani junak brzog kablovskog Interneta


Huawei, Američka vlada, i budućnost pametnih telefona


Kako funkcioniše širokopojasni pristup Internetu preko telefonske parice?


Sistemi kontrole pristupa kod satelitske televizije