Brzi mts Hibridni Internet - Spas u pravi čas - Milan Kragujević
Brzi mts Hibridni Internet - Spas u pravi čas

Brzi mts Hibridni Internet - Spas u pravi čas


OBAVEŠTENJE (2021) Usled izuzetno velike količine reklamacija korisnika i problema pri realizaciji usluge hibridnog pristupa, operator Telekom Srbija je prestao da prodaje nove pakete na hibridnoj infrastrukturi. Postojeći korisnici mogu da nastave da koriste uslugu, ali više nije moguće ugovoriti nove pakete na hibridnoj infrastrukturi.

Ovaj tekst nije sponzorisan od strane Telekom Srbija a.d., napisan je kao lično mišljenje autora (mene) i niko ovaj tekst nije odobrio ili pregledao pre objavljivanja.

Stanje tržišta Interneta u manjim mestima u Srbiji je stagniralo u poslednjih 5 godina, uz minimalna ulaganja od strane Telekoma Srbija u postojeću bakarnu infrastrukturu koja je stara više decenija, a koja omogućava brzine manje od 20 Mb/s najvećem broju stanovnika u ruralnim naseljima. Ovi korisnici su do sada morali da se zadovolje postojećom ponudom i uslovima, ili da pređu na neki od 4G “Kućni Internet” paketa koje nude mobilni operateri Vip mobile i Telenor.

Stanje se promenilo sredinom maja 2020. godine, kada je Telekom Srbija počeo da korisnicima nudi tzv. “hibridnu uslugu”, koja kombinuje DSL signal putem telefonske parice i mobilnu mrežu kako bi omogućila veće brzinu Internet paketa korisnicima koji imaju telefonsku liniju u lošem stanju ili se nalaze predaleko od centrale ili isturenog stepena.

Kako je malo informacija dostupno o usluzi Hibridnog Interneta, odlučio sam da predstavim ponudu, i iznesem neke utiske sa aspekta korisnika koji je već više godina nezadovoljan kvalitetom Interneta kod Telekoma, bez mogućnosti prelaska kod drugog operatera (nema drugog operatera).


Šta je “hibridna usluga”?

Hibridni pristup predstavlja inovativnu metodu realizovanja pristupa većih brzina korisnicima na degradiranoj bakarnoj pristupnoj mreži, kombinovanjem Interneta dostupnog preko bakarne parice (ADSL ili VDSL) i dodavanjem 4G LTE mobilne mreže za dodatni protok. Ova vrsta pristupa Internetu se takođe naziva i “Bonded service”, i već neko vreme se koristi u Austriji, Nemačkoj i Holandiji.

Sa tehničke strane, usluga se realizuje korišćenjem Bonding “tunela”, kroz koji prolazi korisnički saobraćaj a koji se na strani modema deli na DSL i LTE pristup, i spaja na Hibridnom agregacionom serveru, gde se dalje prosleđuje na Internet. Više tehničkih detalja na Engleskom imate u mom članku o OpenMPTCProuter tehnologiji.

Korisniku se dodeljuje novi modem, HUAWEI HA35-22 Bonding Access Gateway, koji sadrži ubačenu mts SIM karticu, i koji se spaja umesto dosadašnjeg DSL modema na telefonsku paricu, a u hibridni modem se priključuje IPTV STB uređaj, računar, itd.

Ukoliko korisnik poseduje BBTF telefonsku liniju, ista se priključuje na novi HA35 hibridni modem, identično kao na dosadašnjim IAD modemima.

Napominjem da usluga funkcioniše identično kao “klasičan” Internet u BOX 3 ili BOX 4 paketu - niste ograničeni na određeni broj gigabajta u mesecu (internet je flat rate), već plaćate za određenu brzinu.

Kome je usluga dostupna?

Usluga hibridnog pristupa je dostupna svim korisnicima koji su za to “segmentirani” u sistemu Telekoma. U praksi ovo znači da morate da kontaktirate 0800/100-100 (opcija 1 pa ponovo opcija 1) ili da posetite najbližu mts poslovnicu i proverite mogućnosti aktivacije hibridne usluge.

Generalno, korisnici koji nemaju tehničke mogućnosti za 50/8 Mb/s paket i nalaze se u relativnoj blizini 4G bazne stanice sa niskim procentom zauzeća u nekom prethodnom periodu bivaju automatski segmentirani za hibridni pristup.

Bitno je napomenuti da je hibridni pristup dostupan samo za brzine do 50/8 Mbps, i da možete preći na sledeći viši paket - odnosno, korisnik koji ima brzinu do 10/1 Mbps preko ADSL2+ može preći na “NET 20 Hybrid” (20/4 Mbps) paket, ali ne i “NET 50 Hybrid” (50/8 Mbps). Korisnik sa 20 Mbps VDSL2 može preći na “NET 50 Hybrid” što je ujedno i najveća brzina koja je trenutno dostupna na hibridnom pristupu.

Ukoliko Vaša linija nije segmentirana za hibridni pristup, i znate da nemate tehničkih mogućnosti za NET 20 ili NET 50 preko standardne bakarne infrastrukture, možete podneti molbu Telekomu za naknadnu segmentaciju linije za hibridni pristup, slanjem email-a na adresu [email protected].

Realizacija Interneta preko hibridnog pristupa dostupna je samo uz BOX 3 i BOX 4 pakete sa IPTV televizijom, i to samo za brzine do 50 Mbps.

Ponuda mts BOX 3 paketa

Kako izgleda proces naručivanja?

U praksi, nakon što proverite da je linija segmentirana za hibridni pristup, možete podneti zahtev putem servisa “mts Express” na opciji 1 call centra 0800/100-100, ili da podnesete zahtev u poslovnici.

Usluga se isključivo aktivira od strane tehničkog osoblja Telekoma na lokaciji kod korisnika, što znači da ne možete da preuzmete modem u poslovnici odmah.

Nakon podnošenja zahteva, vreme realizacije zavisi, zvanično je 3 do 5 radna dana, a nakon isteka roka možete zahtevati da opcija 3 call centra pošalje urgenciju za bržu realizaciju.

Prelazak na hibridni paket je moguće izvršiti i u toku trajanja postojeće ugovorne obaveze ukoliko niste uzeli uređaj (tablet/računar/...) uz BOX paket, pri čemu se ugovor obnavlja po važećoj kampanji za postojeće korisnike i dodeljuje se popust određenog broja meseci.

Ukoliko imate brzinu manju od 20 Mbps, a jedan od novih BOX paketa posle 2018. godine, ne morate da potpišete novi ugovor, jer je najmanji paket kod Telekoma trenutno 20/4 Mbps, pa Vam svakako automatski sleduje hibrid - u ovom slučaju podnosite molbu u poslovnici.

Kutija mts Hibridnog modema

Kako sam ja dobio “hibrid”?

U mom slučaju, proces sam započeo tako što sam proverio da je linija segmentirana za hibridni pristup i dobio odgovor da nije!

Onda sam podneo molbu mejlom, i sačekao dve nedelje da se ta molba odobri, a zatim ponovo izvršio proveru segmentacije.

Kada je segmentacija potvrđenja, pošto sam bio na BOX 3 (FIX + NET 20 + m:sat Plus) paketu koji ne može da “migrira” na veće Internet brzine, podneo sam molbu za raskreiranje BOX 3 paketa, raskid m:sat TV usluge bez naknade štete, ubacivanje IPTV usluge uz Plus HD paket i ponovno kreiranje “klasičnog” BOX 3 paketa uz UO24 po komercijalnim uslovima za postojeće korisnike (4 meseca po 1 dinar).

Nakon 10 minuta sam dobio “Obaveštenje o rešenju prigovora” gde je odobren raskid m:sat TV usluge bez naknade štete i kreiranje hibridnog BOX 3 Plus paketa. Chat podršku na sajtu mts.rs sam upitao za broj incidenta po odgovoru na prigovor. Nakon što sam dobio broj, otišao sam u mts poslovnicu kod šefa poslovnice i priložio odgovor na prigovor i ID incidenta.

Za nekih 5 minuta je već raskinut paket i kreiran novi, u statusu “čeka instalaciju kod korisnika”. Korisnička oprema je dodeljena u sistemu, i potpisao sam novi Ugovor.

Sutra ujutru je došao monter Telekoma koji je izvršio povezivanje HUAWEI HA35-22 Hibridnog modema i HUAWEI Q11 IPTV STB uređaja. Odneo je stari ZTE H267N VDSL IAD CPE uređaj.

Internet je funkcionisao po staroj brzini 20/2 Mbps do 23:30h te večeri, kada je Internet prestao da radi u potpunosti, a IPTV proradio (i uključio mi TV, tako sam primetio šta se dešava pošto me je probudio TV). U 07:15h sledećeg dana je izvršena daljinska rekonfiguracija modema i od tada funkcioniše Internet po brzini 50/8 Mbps kao i fiksni telefon.

Naravno, procedura je obično kraća i lakša za korisnike kojima je linija već segmentirana za hibridni pristup i koji nemaju m:sat TV već IPTV ili BOX 2 paket - opisano je samo moje lično iskustvo.

mts Hibridni modem Huawei HA35

Utisci u radu usluge “hibrid”

Pre svega, usluga radi odlično, stabilno i bez prekida. Brzina je konstanta i ne varira značajno (više od par Mb/s u određenim trenucima), i veza je stabilna.

Zbog same tehničke prirode usluge, ping je pre svega nizak*, kod mene iznosi od 7ms do 10 ms, uz varijacije do 12ms kada pada kiša (zbog loših spojeva u ormariću na ulici) iz razloga što se protok uvek realizuje preko DSL-a dok “potreba” za protokom (odnosno procenat odbačenih TCP paketa zbog punog buffer-a) ne pređe brzinu koju daje DSL linija. Hibrid se automatski aktivira i deaktivira neprimetno i podiže brzinu iznad brzine DSL linije u deliću sekunde.

Brzina je generalno u dozvoljenim odstupanjima (80% od ugovorenog protoka), kod mene konkretno 47/6 Mbps - zato što je upload na mojoj liniji 2 Mbps**, a Telekom nema profil za 20/2 Mbps paket, stoga je hibrid podešen na 30/4 Mbps na serveru, a trebalo bi da bude 30/6 Mbps - što ne postoji u definisanim podešavanjima.

Pažnja! Više desetina korisnika me je kontaktiralo povodom informacije oko ukidanja Interleave profila na liniji. Navedena najezda korisnika koji se žale je podigla prašinu u Telekomu, pa sa žaljenjem moram da Vas obavestim da NE MOŽETE da dobijete liniju na Fast profilu više. Ukoliko smatrate da je ping preveliki, prijavite smetnju pozivanjem 0800/100-100 opcija 4 pa opcija 0. Nemojte proganjati zaposlene u Telekomu po društvenim mrežama. Hvala.

* ukoliko Vam je linija podešena na Fast profil, u mom slučaju to je “LINE_RATE_20/2_M_PTM” — ukoliko imate kontakt tehničke službe Telekoma i imate visok ping, recite im da isključe profil “TPNP” i da stave odgovarajući “LINE_RATE_PTM” za Vašu brzinu.

** pre 5 godina je dogovoreno da mi “liniju ne diraju” sa 20/2 Mbps paketa, kada su izašli novi VDSL paketi sa većim upload-om, jer bi alternativa bila 10/1 Mbps i popust od 100 din mesečno na cenu paketa, što meni ništa ne znači.

Ukoliko dođe do prekida DSL konekcije, 4G veza će “preuzeti” saobraćaj dok DSL veza ne uspostavi ponovo. Isto važi i za 4G vezu - u slučaju prekida, veza će funkcionisati sa smanjenom brzinom preko telefonske linije, dok ne dođe do uspostavljanja 4G veze.

Ako je Vaša DSL veza podešena u skladu sa realnim mogućnostima parice (dakle, SNR margina iznad 7 dB) jedini prekidi koje možete očekivati su redovni radovi održavanja na DSL ili 4G infrastrukturi - obično se radovi vrše posle ponoći jednom mesečno za 4G mrežu i jednom u par meseci za DSL infrastrukturu, i traju do 6h ujutru.

Speedtest

Speedtest rezultat NET 50 Hybrid

Oprema

Korisnička oprema koja se izdaje korisniku je HUAWEI HA35-22 Hibridni modem, koji se takođe koristi u Austriji i Nemačkoj od strane A1 i Deutsche Telekom, kao i u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji od strane A1, i u Holandiji od strane KPN. Malo je poznato o ovom modemu na Internetu, pa ću Vam opisati neke osnovne karakteristike.

Specifikacija

Mobilna mreža LTE Cat 3 modem do 100/50 Mbps
Fiksna mreža ADSL/ADSL2/ADSL2+ do 24/1 Mbps
VDSL/VDSL2 sa G.INP i Vectoring, do 230/100 Mbps
Ethernet 4x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet LAN
WiFi AC1200 class
802.11a/n/ac 2x2 MIMO 80MHz do 866 Mbps
802.11b/g/n 2x2 MIMO 40 MHz do 300 Mbps
POTS 1x RJ11 POTS priključak za DSL
BBTF 2x RJ11 FXS port za fiksni telefon
USB 1x USB 2.0 port za deljenje sadržaja hard diska
Napajanje 100-250 V 50/60 Hz na jednosmerni 12V 2A
Ostalo 1x mini SIM slot
1x reset dugme
1x dugme za paljenje/gašenje
1x WPS dugme
1x WiFi On/Off dugme
2x SMA konektor za eksterne 4G antene (ispod plastičnog poklopca)
14 LED indikatora

Sadržaj kutije je uobičajen za DSL modem, i predstavlja: modem, strujni adapter, VDSL spliter i LAN kabl dužine 1.5 m.

Montaža

Modem svakako povezuje osoblje Telekoma, ali je procedura identična kao kod bilo kog drugog DSL modema - uključite ga u struju, telefonsku liniju u spliter i kabl iz splitera (priključak označen sa MODEM) u DSL utičnicu na modemu. Portovi LAN 2 i LAN 3 su rezervisani za IPTV a portovi LAN 1 i LAN 4 su dostupni za korišćenje Interneta. Phone 1 se koristi ukoliko imate BBTF telefonsku liniju.

Ukoliko imate loš 4G signal na modemu, poželjno je relocirati modem na veću visinu (npr. ako imate kuću sa više spratova, podignite ga na sprat) ili bliže prozoru. Možete i dokupiti eksterne 4G štapne antene (ima ih na AliExpress-u i na KupujemProdajem za 600 din) i povezati ih. Ukoliko imate jednu, povežite je u priključak sa suprotne strane od slota za SIM karticu. Priključci za antene nalaze se ispod plastičnog poklopca.

mts Hibridni modem sa eksternim antenama

WiFi kvalitet i brzina

WiFi veza na ovom uređaju je izvanredna! U rangu je sa Huawei HG8245Q2 ONT-om koji Telekom daje korisnicima na optici.

Na mom telefonu sam ostvario brzine u LAN mreži oko 430/330 Mbps, uz Link speed od 866 Mbps. Testiranje je obavljeno na telefonu Samsung Galaxy S9+ na udaljenosti od 8 metara od rutera, bez fizičkih prepreka, korišćenjem ovog softvera.

Test WiFi brzine na modemu Huawei HA35

Domet rutera je takođe odličan, uz vezu na 5GHz koja održava brzinu iznad 100 Mbps kroz 3 betonska zida, i 50 Mbps na 2.4GHz kroz 4 betonska zida, kao i u dvorištu kuće.

Ukoliko imate problema sa stabilnošću WiFi veze na 5 GHz, podesite kanal na 36 a širinu kanala na 80 MHz, u web panelu na lokaciji Home Network > Wlan Settings > Advanced Settings, odeljak 5 GHz Frequency Band, opcije Channel i 11n/ac bandwidth.

WiFi podešavanja na HUAWEI HA35


Odgovori na česta pitanja

Da li mogu SIM karticu da koristim u telefonu?

Odgovor je NE! Nemojte pokušavati navedeno, SIM kartica je vezana za IMEI modema, za lokaciju korišćenja i koristi poseban APN koji nema “izlaz” na Internet već samo može da komunicira sa Hybrid Access Gateway serverom. Ukoliko stavite SIM karticu u telefon ili drugim modem, biće suspendovana i isključena sa mreže posle 10 sekundi naredna 24 časa. Ukoliko klonirate IMEI hibridnog modema na drugom uređaju, kartica će biti suspendovana posle 60 sekundi ukoliko ne izvrši autorizaciju sa Core sistemom i pristupi Hybrid Access Gateway serveru.

Da li mogu da selim hibridni modem?

Odgovor je NE! Hibridni modem mora biti korišćen na lokaciji korisnika i mora biti povezan na DSL liniju korisnika kojem je dodeljen.

Da li mogu da koristim samo 4G mrežu?

Zavisi… Ukoliko u toku rada modema nestane DSL signala (npr. isključite telefonski kabl), modem će nekoliko sati nastaviti da radi na 4G mreži, a zatim će prekinuti Bonding Tunnel konekciju i izgubićete pristup Internetu. Ukoliko modem upalite bez DSL veze, tj. bez telefonskog kabla, on će se povezati na mrežu ali neće imati pristup Internetu jer se Bonding Tunnel inicijalizuje kroz TR069 interfejs koji je dostupan isključivo na DSL vezi.

Da li postoji ograničenje količine saobraćaja

Ne, usluga sa strane korisnika funkcioniše identično kao “običan” DSL servis — dakle, ne postoje ograničenja u vidu količine GB mesečno, već je usluga flat rate i kupujete određenu brzinu.

Da li IPTV ide preko 4G mreže

Ne, IPTV i BBTF, kao i TR069 interfejs, funkcionišu preko DSL interfejsa.

Da li se dobija javna IP adresa?

Ne, dobijate dinamičku privatnu IP adresu koja pripada CGNAT opsegu Telekoma Srbija. Port Forwarding nije moguć. Javnu statičku IP adresu možete dokupiti kod Telekoma po ceni od 590 din mesečno.

Koja je “admin” šifra

Pročitajte Admin šifra za Huawei HA35 hibridni modem.

Koja je šifra za TELNET?

Šifra za TELNET je “ztonpk”, a username “admin”. Telnet radi na portu 23 i potpuno je nefunkcionalan, tj. isključena je eskalacija u shell kao i sve komande osim komande “?” tj. “help”, koja ne vraća ništa od komandi.

Koja je šifra za WiFi?

Podaci za povezivanje na WiFi su sledeći:

Mreža 2.4 GHz: TS_G96_W
Mreža 5 GHz: TS_G96_W5G
Šifra: XJg8VQxS

Ukoliko vidite mrežu na 5 GHz, povežite se na nju, veća je brzina i stabilnost nego na 2.4 GHz.

Gde se priključuju eksterne antene?

Antene se priključuju na priključke sa zadnje strane modema koji su pokriveni belim plastičnim poklopcem.

Tupim plastičnim predmetom podignite poklopac na oba kraja (postoji ulegnuće koje olakšava ubacivanje predmeta) i skinite ga.

Antenu priključite na priključak sa suprotne strane od SIM slota, ukoliko imate jednu.

Koliko uređaja maksimalno podržava HA35 modem?

Modem podržava do 32 uređaja na WiFi mreži i do 253 uređaja na LAN mreži.


Web UI modema Huawei HA35

Zaključak

Sve u svemu, zadovoljan sam i čak impresioniran kvalitetom usluge i ostvarenim brzinama, kao i modemom koji se dobija uz Hibridnu uslugu.

Svima je jasno da je Hibridna usluga namenjena da “premosti” vreme do uvođenja optike do krajnjih korisnika, i lepo je što Telekom “igra na optiku” (za razliku od nekih drugih operatera u zemlji i svetu) ali ipak ne zapostavlja svoje korisnike nesrećno zaglavljene na bakarnoj infrastrukturi i brzinama do 20 Mbps.

Trend u svetu je sve veća integracija fiksnog bežičnog pristupa (u okviru Fixed Mobile Substitution “filozofije”) u ponudu tradicionalnih operatera za korisnike kojima nije unapređena pristupna mreža. I ako je podignuta prašina oko 5G mreža u svetu, svima je jasno da je 5G NR tehnologija još uvek u razvoju, i da će gigabitne brzine morati da sačekaju.

Ono što je realistično je koristiti kombinaciju više različitih pristupnih mreža, kako bi se korisnicima omogućila najveća moguća brzina uz očuvanje kapaciteta deljenih medijuma prenosa (kao što je mobilna mreža) oslanjanjem na fiksnu mrežu za većinu vremena korišćenja usluge kod većine korisnika.

Bitna razlika između Hibridne usluge i klasičnog 4G Interneta je što se kod klasičnog 4G Interneta sav protok realizuje preko mobilne mreže i opterećuje kapacitet bazne stanice, dok se kod Hibridne usluge za većinu intenzivnih stvari (npr. IPTV, streaming HD video materijala) može koristiti bakarna mreža, što pomaže da se očuva kapacitet mobilne mreže, a 4G se koristi samo za “burst” potrošnju (npr. skidate neki veliki fajl i želite da gledate YouTube - fajl će se skidati preko DSL mreže a prioritetan HTTP saobraćaj je ići preko 4G mreže, uz inteligentno kombinovanje prioriteta tako da oba servisa ostvare najveći mogući protok).

U praksi korisnik ne primećuje promene pristupne mreže jer se one dešavaju više desetina puta u minutu, ali se primećuje znatno veća brzina koja omogućava multitasking i olakšava “život” u većim domaćinstvima, posebno sada u doba pandemije koronavirusom, kada sve veći broj ljudi radi od kuće.


Logo “mts ®” je registrovan zaštitni znak brenda “mts” u vlasništvu Telekom Srbija a.d. Beograd, i prikazan je u skladu sa članom 51. Zakona o žigovima (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020) u ilustrativne svrhe. Ovaj veb sajt nije povezan sa kompanijom Telekom Srbija a.d. Beograd niti tvrdi odobrenje navedene kompanije. Sve informacije o uslugama Telekoma možete pronaći na zvaničnom sajtu mts.rs.

6
❤️
4
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!


Loading...

Scroll to top